Přišel o své nohy v minovém poli, aneb Bez válek to nejde…?

23. Březen, 2011 – 0:28
Přišel v minovém poli o obě nohy... Foto: Břetislav Olšer

Přišel v minovém poli o obě nohy... Foto: Břetislav Olšer

Jako by už nestačil současný zhůvěřilý svět a množství psychopatů, pomatených zelených mozků a miliony jejich civilních obětí. Válka stíhá válku. Prý to tak musí být. Chceš-li mír, chystej válku. Nejblbější floskule. Přesto nevěřím, že by lidé chtěli dobrovolně umírat a trpělt v zákopech, místo toho, aby se prostě pouze radovali z banálních krás života. Na tapetě je však další bojiště – Libye.

Patřím k těm pseudohumanistům, co tvrdí, že válka je vůl. Mí oponenti však budou bránit své; války jsou nutné pro vyzkoušení zbraní páté generace, také kvůli regulaci počtu obyvatel planety a zejména pro uplatňování mocenských nároků a astronomických zisků. Silnější vyhrává nad těmi slabochy, co nechtějí přijmout naši demokracii. Jak ve své výroční zprávě informoval Stockholmský mezinárodní ústav pro výzkum míru, bylo za loňský rok ve všech zemích vydáno na vojenské účely 900 miliard eur. Jsou tací, co válkám freneticky tleskají. Prý nebýt jich, nebyla by ani dokonalá chirurgie a objevy léků proti bezpočtu infekcí a epidemií, které mohou vzniknout jen v zákopech bez hygieny. Žlutá zimnice, tyfus, cholera, hepatidy, dyzentérie…

Čísla jsou neúprosná. Předpokládané výdaje na zbrojení v letošním roce činí pro USA cca 600 miliard amerických dolarů, druhá Francie “nakrmí” své zbrojení více než 73 miliardami, třetí Čína šedesáti a Rusko je šesté se 40 miliardami. To by ubylo nevyrovnaných rozpočtů a státních dluhů. Izraelský parlament minulý týden přijal zákon, který nařizuje odstranění všech známých min v Izraeli. Zákon byl přijat bez jediného hlasu odporu. Ministerstvo obrany tak musí vytvořit civilní úřad, jenž bude zodpovědný za vyčištění minových polí, položených Izraelskými obrannými silami na Negevu, Golanech a v dalších částech židovského státu.

Konečně. Kam jsem přijel, tam mě varovali. Na Golanských výšinách, v Pásmu Gazy, ve Vietnamu. Pozor na miny nebo na nevybuchlé granáty z tříštivých bomb, které jsou naplněny stovkami malých náloží. Zasáhnou plochu o velikosti několika fotbalových hřišť. Jsou určeny k zabíjení nepřátelských vojáků, ale též k ničení tanků či letadel. Vietnam, Izrael, Pásmo Gazy, Kosovo, Srbsko, Kavkaz, Libye…?

Za loňský rok zahynulo na světě přes čtyři tisíce lidí jen kvůli explozím nášlapných min ponechaných v zemi po válečných konfliktech. Hrůza a děs. Přesto je to nejmenší počet od dob, kdy se tyto údaje začaly podchycovat. Vyplývá to z výroční zprávy o počtech nášlapných min ve světě, kterou v Ženevě zveřejnila Mezinárodní kampaň za zákaz nášlapných min (ICBL). Pokles počtu obětí je mimo jiné důsledkem pokračujícího úsilí o odminování oblastí zasažených válkou, které tyto organizace podporují. Během roku 2009 bylo takto odminováno na 200 kilometrů čtverečních území a dalších 350 kilometrů čtverečních bývalých bojových oblastí bylo očištěno od nevybuchlé munice.

Musí to být podle militantů vylej nalej. Jedno minové pole vyčistíme, druhé v Libyi založíme. A tak dokola, jen aby nepřišli zbrojaři o své bilionové zisky. Za první kazetovou bombu je považovaná nacistická SD-2, která byla Německem použita ve 2. světové válce. Jiné státy nemohly zůstat pozadu. Kazetové tříštivé bomby začaly vznikat rovněž v Japonsku, ve Velké Británii a USA, kde byla pověstná bomba Honest John. Přidal se i Sovětský svaz, jehož bomby RKB patří mezi nejúčinněší.

Nikdy na vietnamské miny nezapomenu. Nešlápl jsem na žádnou, ale udělal tak Nguyen Thing v roce 1971. Bylo mu osm roků, když doprovázel svého otce z Viet-minu, jenž po Ho Či Minově stezce tlačil na kole asi dvě stě kilo munice. Běžně tak převážel náklady až na vzdálenost až tři sta kilometrů. Na obyčejném bicyklu zn. Peugeot po Francouzích od Dien Bien Phu. Džungli kolem nich ničili americké tříštivé bomby a postřikem Agent Orange. Vběhl na nášlapnou minu, jednu ze stovek, které kolem sebe rozprskly tříštivé bomby. Utrhlo mu to obě nohy nad koleny. Dnes chodí po Saigonu o berlích a nabízí obětní peníze, padělky pro štěstí..

Na buddhistickém oltáři se totiž odehrává i jeden z rituálů, který se ve Vietnamu provozuje už po staletí. Pálí se na něm peníze, a posílají se tak do světa zesnulých. Jsou to napodobeniny peněz, USD či dongů. Jeden nebo dva dny jsou tyto papírové napodobenin peněz vystavené na oltáři a pak musí být spáleny. Tímto pietním obřadem Vietnamci naplňují povinnost, aby se jejich zesnulí rodinní příslušníci měli dobře na onom světě….

V rámci rozsáhlé akce v Srbsku použilo NATO zbraně, zakázané Ženevskou konvencí, tzv. cluster bombs (shlukové třaskavé bomby), i střely s ochuzeným uranem, jehož destruktivní vliv na zdraví civilistů byl ohromný. A Libye? Zatím se neví, kolik a kde byla kazetová munice použita, a kde se objeví nové cedule: Pozor! Miny!

Samotné odstraňování min budou provádět v Izraeli specializované soukromé společnosti. Podle kampaně Mine-Free-Israel (Izrael bez min) zabírají minová pole skoro 20.000 hektarů půdy na území Izraele. Vyčištěné oblasti budou využity k výstavbě domů a rozšíření možností zemědělství, turismu, na silnice a pro obce. A samozřejmě se stane minulostí nebezpečí zranění jednotlivců výbuchem min. Na území Izraele, včetně Judeje a Samaří, se podnes nachází až milion pozemních min. Izraelské obranné síly sice minová pole označily, nicméně to nedokáže zabránit zraněním lidí, kteří do nich vstoupí omylem.

Inu, páté příkázání Desatera je lidstvu stále lhostejnější, v rámci své obrany i těm vyvoleným, kteří měli tuto biblickou směrnici zvanou Dekalog lidem doručit přímo od Boha…

Reklama:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *