Když Šiklová přemlouvala své spolustraníky, aby nevystupovali z KSČ

7. Březen, 2011 – 9:28
Praktická sociologie.... Foto: Archiv Břetislava Olšera

Praktická sociologie.... Foto: Archiv Břetislava Olšera

Sociologové jsou zvláštní sortou lidstva. Vědí, že nemají na to být lékaři, advokáty, daňovými poradci, vědci či nositeli Nobelových cen. Proto se mnozí ukájejí alespoň svým zviditelňováním v masmédiích. A rudou muletou je pro některé z nich dnes slovo extremismus. Opovažte se konat něco extremistického. Na to je tady kdykoli ve střehu Jiřina Šiklová.

Avšak než se paní Šiklová pořádně rozkoukala, už je tady další extremista. Tentokrát Ladislav Bátora, který se „provinil“ tím, že kandidoval jako nestraník za Národní stranu. Mgr. Ing. Bc. Ladislav Bátora, Ph.D. (59) je nyní předsedou konzervativní euroskeptické Akce D.O.S.T. – Důvěra – Objektivita – Svoboda – Tradice.

To jsou mi paradoxy. U nás přece pořád platí, že pokud jsou politické strany zaregistrovány u Johnů na ministerstvu vnitra, splňují-li zákonnou podmínku, že jejich program není v rozporu s listinou práv a svobod a nepropaguje násilí na jednotlivci ani skupině obyvatel, je vše OK. A všechno toto Národní strana splnila. Ke všemu byl Bátora jedním z několika kandidátů na náměstka ministra školství, ale média zajímal jen on, jelikož „lovci lebek“ přece musí zvedat náklady a sledovanost svých „nezávislých“ sdělovacích prostředků. Co dodat? Snad jen na adresu paní Šik(u)lové: „Kdy vyhlásíte, že extremisty byli či jsou také Jožka Fischer, Juan Barrozo, Kurt Waldheim či papež Benedikt XVI….? A co Sarkozy, který vyhání rumunské Romy zpět domů…?“

Joschka Fischer, exministr vlády SRN, je syn švábských Němců vyhnaných z Maďarska. Koncem šedesátých let stal členem extremní levice a účastníkem bojovných antiamerických demonstrací a pouličních bitek s policií. Podle britského listu The Times dokonce půjčil své auto známému teroristovi levicově extremistických Rudých brigád.

Šéf Evropské komise José Barroso byl jako mladík maoistou. Stal se hvězdou marx-leninistické studentské federace, dorostenecké líhně portugalských komunistů, kritizoval „anti-proletářské“ zásahy tehdejší vlády a odsuzoval je jako „důkaz krize buržoazního vzdělávacího systému“. A vyzdvihoval požadavky studentů, protože vznikly v rámci „revoluční struktury“. Následně byl zvolen předsedou strany PCTP-MRPP, což je označení Portugalské komunistické strany pracujících – reorganizující hnutí strany proletariátu. V prosinci 1980 se držel „českého vzorce“ a vstoupil do Partido Social Democrata, tedy do Portugalské sociální demokracie.

Kurt Waldheim vstoupil krátce po obsazení nacisty Rakouska do Národně-socialistické německé unie studentů a stal se registrovaným členem SA (Sturmabteilung). Začátkem roku 1941 byl povolán do Wehrnachtu a byl poslán na východní frontu. V roce 1986 byly zveřejněny dokumenty, že Waldheim byl v roce 1943 nasazen v řecké Soluni, kde byl členem speciální jednotky likvidující tamní partyzánské jednotky. Nakonec se stal čtvrtým generálním tajemníkem OSN a devátým prezidentem Rakouska.

V roce 1938 přijali dvanáctiletého Ratzingera do Hitlerjugend, v roce 1943 do letectva Třetí říše. Když byl v témže roce přijat k letectvu, prošel i výcvikem pro pěchotu… Nedovedu si představit, jestli by členství Jiřího Paroubka či Vojtěcha Filipa v Hitlerjugend nazval někdo z dnešní vládní garnitury “úsměvnou epizodkou”, bez jakýchkoli důsledků. Stačí, když spolupracovali s KGB nebo se setkali s Putinem.

Proč tedy zrovna Bátora v ústech Šiklové? Že by uražená feministická ješitnost, jelikož její nedávný televizní oponent prohlásil – „raději Boženu Vikovou-Kunětickou než Jiřinu Šiklovou“. (Feministka Kunětická se zapojila do politiky za mladočeskou stranu a v roce 1912 se stala první českou političkou zvolenou do zemského sněmu za volební obvod Mladá Boleslav – Nymburk.) A nyní se dostanu k již citovaným slovům evangelia svatého Matouše: „Je jednoduché vidět třísku v oku bratra svého, ale musíte hledat také trám v oku svém, paní doktorko“.

O jakýpak trám se jedná? Paní Šiklová totiž prohlásila na obhajobu svého členství v KSČ: „Já jsem mohla jít úplně proti, nebo se pokusit dění ovlivnit. Anebo pasivně přežívat, neomočit se – nikdy, v ničem – a dnes ‚moudře‘ kritizovat všechny a všechno. Ale já jsem aktivní člověk! Byla jsem přesvědčená, že je možné komunistický systém zevnitř reformovat. Po invazi už bylo vše marné. Jakmile nastoupil Husák, vystoupila jsem z KSČ..“ Inu, pravé české lokajství, plebejství a podřizování se autoritám, nebo naopak je lehkovážně přezírající, aneb Čtení podle Matouše 6,19-34: Blahoslavení chudobní duchem, neboď jejich je království nebeské…

Napřed ale spoluzakládala Katedru sociologie Filosofické fakulty Univerzity Karlovy, kde se zabývala problematikou mládeže a studentského hnutí. V řadách KSČ působila od roku 1956. Na podzim roku 1967 přemlouvala své spolustraníky, aby z KSČ nevystupovali, ale zůstali tam a podpořili tím tu část, která se snažila o reformu. V roce 1968 se stala funkcionářkou a vedoucí stranické skupiny KSČ na FF UK. O rok později byla „vyloučena“ z KSČ, jelikož podepsala „2000 slov“, jejichž autorem byl její stranický kolega Vaculík. Působila též v tzv. nátlakové skupině Červení proti… Chtěla si zkrátka podpisem „2000 slov“ udělat „oko“ u budoucích mocipánů a negovat tímto svým rozhřešením třinácti let své kolaborace s režimem…

Něco mi to připomnělo. Bylo to koncem roku 1989. Měli jsme redakci Horníka naproti Černé louce v Ostravě. Byl jsem v redakci jediný nestraník a tak jsem se rozhodl, že půjdu a přihlásím se do Občanského fóra. Sotva jsem vešel do místnosti „pro spolupráci s tiskem“, šokoval mě hned první pohled; šéfoval tam tomu človíček, který ještě dva měsíce předtím přednášel na VŠB marximus-leninismus. Vyrušil jsem ho, když jako zakázku jsem měl vyfotit plnou přednáškovou síň. Otočil jsem na Černé louce na patě a pochopil, co znamená OF – co asi? Znáte to: Očekávám funkci… stejně jako paní Šiklová.

Je složitá doba; za veškerým chaosem a anarchií tohoto světa nehledej ženu, tedy ani paní Šiklovou, nýbrž revoluce, vyvolané sociology. Každá přece vznikla jako vzdor sociálně slabých vrstev proti těm nechutně bohatým. Základem nenávisti sociálně vyloučených vždycky byla, je a bude závist. A kdo je chudý a kdo bohatý? Do první kategorie patří smolaři, lenoši a převlékači kabátů, tu druhou ovládli šťastlivci, jimž hoří i voda, umějí pracovat od vidím do nevidím, jsou samý stres, nebojí se rizika, a i když skoro polovina z nich zbohatla podvody, restitucemi nebo divokou privatizací, stát je miluje, protože žije především z jejich daní a snaží se jim uhájit beztrestnost. Jak pravil Orwell: „Diktatura se nenastoluje proto, aby zabezpečila revoluci, nýbrž revoluce se dělá, aby zabezpečila diktaturu…“

Francouzská revoluce se zrodila na barikádách, zbořila Bastilu a vymyslela gilotinu i rovnost, svornost, bratrství, a rovněž rčení, že revoluce nakonec požírá vlastní děti. Vůdci revoluce Robespierre, Marat i Danton skončili moc zle; na gilotině, ubodáni nožem vraha a truchlivou smrtí…

A pak obdobně dopadly a brzy ještě dopadnout jako Velká říjnová socialistická revoluce i ta Kubánská, Maova, Kambodžská, Oranžová a Íránská revoluce, nebo také revoluce Egyptská, Tuniská a Libyjská… Za všemi hledej sociology, kteří sice mluví nesrozumitelně, byť pro davy ty nesmysly znějí líbezně, ale jsou nad věcí. Jen nemají potuchy, o jakou věc se jedná. Jako ta československá sametová, jejímž smyslem byla bezbolestná výměna stráží. Komunisté se chtěli beztrestně zbavit svého průseru a nadržení pravdoláskovci jim na to skočili. S pomocí komunisty Čalfy. Teď jsou komunisté třetí nejsilnější stranou v Parlamentu. Navzdory tomu, že byli prohlášeni za zločineckou a extremistickou organizaci.

Jiřina Šiklová, zarputilá Ferdyška Pištorová, neustále bdí nad dobrem nás všech. Je v důchodu, má dost času. Třeba, když se někdo „fašisticky“ naváží do Romů. Jako třeba starosta Nového Bydžova Pavel Louda (ODS). Přitom byl letos do čela města zvolen už popáté. Po opakujících se problémech s romskou menšinou ve městě, které vyvrcholily znásilněním jednadvacetileté dívky, starosta sepsal ostré prohlášení, v němž popisuje, jak v Novém Bydžově “cikáni otravujou, kradou a znásilňují”.

„Vydá-li takovýto text státní úředník, tak to tu opravdu páchne fašismem,” řekla pro server Romea.cz socioložka Jiřina Šiklová o starostovi Loudovi z Nového Bydžova. “Pokud je rasistou starosta, tedy jedinec, který je placen státem, tak by měl být odvolán ze své funkce. Nejlepší by bylo, kdyby ho odvolali občané Nového Bydžova, kteří nejsou rasisty…“ Bez urážky; kdoví, čím páchne paní Šiklová…

“Počet Romů vzrostl v Novém Bydžově za posledních pět let na pět procent, Teď se roztahují ve městě, otravují, kradou, znásilňují. Dobu, během které slušný občan pracuje, cikáni tráví rozvalení na lavičkách na náměstí a spokojeně klábosí. Město hloubkovým šetřením zjistilo, že třetina cikánů nemá ve městě trvalý pobyt, přesto tady čerpá veřejné služby,” píše bez servítku vedení radnice. Bydžov má celkem zhruba 7000 obyvatel. Kdo bude přistižen v herně u automatu, přijde o dávky. Navíc romští starousedlíci uznávají, že za ohlášenými problémy jsou sice cikáni, ale ti, co se sem přistěhovali ze Slovenska, a od nichž se Romové Nového Bydžova distancují.

Sociologie je makačka; zkoumá sociální život jednotlivců, skupin a společností. Sociologie je chápána jako věda o jednání lidí ve společnosti, o její struktuře a systému. A co společnost, to jiná sociologie. To ovšem dává všem sociologům široký rádius jejich působení. A také šanci pro mnohé, schovat své nýmandství za přehršli plácání, rádoby filozofických úvah, kliše, floskulí a prázdných gest. Třeba v lidovém tónu, jak to s oblibou předvádí jistý kníratý profesor z jedné moravské univerzity.

Milá paní Šiklová, kdy zase poskytnete nějaký ten rozhovor. Doporučil bych téma: „Já extremistka, vy extremista, my všichni jsme extremisté…“ Vstoupila jste přece do KSČ v době, kdy už byly známy justiční vraždy Heliodora Píky, Milady Horákové, Rudolfa Slánského a dalších „spiklenců“. Měla jste asi kachní žaludek a odvahu soudružky Polednové. Jaké bylo to politické klima padesátých roků, když z továren přicházely petice s tisíci podpisy hrdinných dělníků a dělnic, které požadovaly „Smrt zrádcům“ a „Utopte je jako kočky“…?

Inu, jsou dvě nerozumné věci: mlčet, když je třeba mluvit, a mluvit, když je třeba mlčet. (Lidové přísloví)

Reklama:
 1. 8 reakce na “Když Šiklová přemlouvala své spolustraníky, aby nevystupovali z KSČ”

 2. Dát Píku a Slánského do jednoho pytle je neskutečná drzost.

  od Josef Novák v Bře 15, 2011

 3. Řeč je o justičních vraždách. Prosím, čtěte pozorněji…

  od olser v Bře 15, 2011

 4. Nezlobte se na mě pane Olšere, ale já nejsem schopen nějaké lítosti nebo účasti k Slánskému. Vím, že to není poprvé, co se Slánského tímto nenápadným způsobem zastáváte a možná, že to tenkrát nebyla lidská spravedlnost, ale nebyla to třeba ta druhá? Ta Boží? že sklidil to, co sám zasel?
  Nedávno zemřel pan Lustig a teprve díky jednomu článku, kde se psalo, že do konce života litoval, že byl v KSČ, jsem se dozvěděl, že tam vůbec byl. Stejně jako paní Šiklová, kterou tvrdě kritizujete, oba uvěřili komunistické ideologii a byli členové komunistické strany. Je jistě chvályhodné uznat omyl a litovat ho, ale spousta lidí té doby té ideologii prostě neuvěřila nebo ji odmítla. I v té době reálně žili lidé, kteří hned věděli o čem je komunismus a nepotřebovali čas na prozření a také na to doplatili. Ať už to byli zemědělci, kteří nechtěli do JZD, nebo kněží a spousta dalších po kterých dneska ani pes neštěkne. A tito lidé dnes nemají svoje apologety.

  od Josef Novák v Bře 16, 2011

 5. Já se nezlobím, jen se divím, takový rozumný člověk a chová se jak puberťák. To všichni komunisté a bylo jich pár milionů, kteří byli zabití během holocaustu, nestáli za řeč? Psal jsem pouze o křivárně padesátých let a Slánský do ní zapadá. Nebo snad budeme jako oni…?

  od olser v Bře 16, 2011

 6. Tak tomu nerozumím.To se mám já chovat jako puberťák protože mám problém se Slánským a jeho srovnáním s Píkou? A pokud ano tak jak lze z několika vět v internetové diskuzi odhalit puberťácké chování?

  od Josef Novák v Bře 16, 2011

 7. Omlouvám se, ale nechtěl jsem chválit Slánského, nýbrž ukázat, že komunisté byli zkrátka hajzlíci…

  od olser v Bře 16, 2011

 1. 2 Trackback(s)

 2. Led 14, 2016: hampton bay ceiling fan
 3. Úno 11, 2016: temple run

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *