Memento mori, aneb Hrozí z anticikánismu další holocaust…?

17. Prosinec, 2010 – 20:49
Ještě jsme nezapomněli na antisemitismus a už chceme anticikánismus...?  Foto: Břetislav Olšer

Ještě jsme nezapomněli na antisemitismus a už chceme anticikánismus...? Foto: Břetislav Olšer

Když jsem četl pár stovek ohlasů na svůj blog o novém českém fenoménu zvaném anticikánismus, který vystřídal tzv, romský exodus do Kanady, tekly mi z těch kolosálních blbostí smíchy slzy jako hrachy, ale šel mi též mráz po zádech z těch neuvěřitelných zvrhlostí, jimiž nickovští rowdies oplývají. Že jsou to báchorky o novém holocaustu? Bláznivé teorie…

Dříve narození si pamatují, že to samé vzniklo v Německu třicátých let minulého století. Nenápadně, proti těm nejnenáviděnějším. Napřed antižidovství, poté antisemitismus, Norimberské zákony a nakonec holocaust s miliony umučených. Kdo by tenkrát tušil něco o plynových komorách a krematoriích…? Tak proč se dnes zajímat o stovky zavražděných lidí, vzdálených přes tisíc kilometrů od nás, když tady máme jen pár pokopaných a pořezaných gadžů, o Natalce raději pomlčíme.

Také o Ďuričkovi, Kajínkovi, Vocáskovi, Stodolových, spartakiádním vrahovi Strakovi, Roubalovi, heparinovém „odborníkovi“ Zelenkovi a dalších. Proč se bát „hrstky“ agresivních muslimů s dynamitem za pasem, co mají jen v Iráku každý měsíc na svědomí v průměru desítky mrtvých. To je přece tak daleko. Raději Palestince z Jeruzaléma, než cikány v Česku atp. Také Švédsko je prý v nedohlednu, Moskva, Londýn, Madrid, Paříž… Kdo by nečetl na dvě stě komentářů k mému blogu, neuvěřil by. My nic, my muzikanti.

Také Mein Kampf byl „jen“ plný běžné nenávisti vůči Židům; že smrdí, nepracují, žebrají, žijí z peněz daňových poplatníků a lichvou okrádají Němce. Teď úřaduje nově agentura STEM pod diktandem MV. Není to až příliš nebezpečná shoda? Po sedmdesáti letech, kdy se pro změnu v Česku shodne téměř většina národa jako jeden muž na tom, že cikány nesnáší…? Vše kdysi začalo také zcela nevinně, pouhým lidským odporem k menšině, která vynikala svojí jinakostí, anomálií či vyjímečností. Poplašná zpráva? Věřil by někdo, že 11. září 2001 zútočí v letadlech islámští vysokoškoláci na Manhattan či Pentagon? Kéž by byly mé obavy bezpředmětné…

Spisovatelka Karolína Ryvolová rozvádí téma „Jinakost, perzekuce, diaspora“ v článku „Spřízněnost romské a židovské literatury na pozadí etnologie a historie…“ Píše, jak nizozemská vědkyně Gaby Glassmanová ve svém textu „Židovské a romské dědictví“ předkládá některé styčné body mezi Židy a Romy, chcete-li cikány. Tak třeba shodné pronásledování v křesťanské Evropě, možnost vykonávat jen některá zaměstnání a zákaz vlastnit půdu, rozptyl obou národů do diaspory po desítkách zemí a z něj plynoucí nadnárodní loajalitu a samozřejmě společné utrpení za druhé světové války.

Dále hovoří o kořenech nenávisti vůči Židům a Romům, což jsou podle ní jinakost, náboženská odlišnost, v případě Židů, závist plynoucí z volnosti, v případě Romů a podezření ze špiónství a rituálních vražd křesťanských dětí. Je nutné vidět i zásadní bipolarizaci světa na „my“ a „oni“, tedy Židy a góje na základě vyznání, resp. Romy a gádže/gore z hlediska etnika. Ke všemu lidová pověra tvrdí, že Židé kradou nemluvňata, aby je obětovali při krvavém rituálu a krev používali do nekvašeného chleba macesu, zatímco Romové že děti kradou, aby z nich udělali nové Cikány.

Pro ty, kdo neví, nepamatují si nebo si pamatovat nechtějí, malá připomínka. Norimberské zákony byly jako ústavní zákony německého Říšského sněmu přijaté 15. září 1935 v Norimberku, městě, v němž byly pořádány sněmy NSDAP. Šlo o zákon o říšském občanství a zákon na ochranu německé krve a německé cti. Pak šlo o zákonné úpravy, obsahující nástroje k persekuci tzv. „rasově méněcenného obyvatelstva“, např. zákon o vlajce a státním znaku a později zákon o zdravém manželství. Veškerý poprask byl namířený proti židovským obchodům, bankám, lékařům, co raději prchali za prací do ciziny, nebo advokátům. Zákonem na obnovení úřednictva z povolání jako stavu byla provedena „rasová očista“ státního aparátu.

Také u nás se volá po změně zákonů, i když zatím se nic dít nebude, jelikož mnozí Romové se spíš chovají, jakoby pro ně žádné české zákony neexistovaly. Zákon musí být pro všechny beze zbytku rovný a pro všechny stejně vymahatelný. Jestli jsem se pro tuto svoji podmínku zbláznil, posuďte si sami, blázni…Také Židé měli svá ghetta se svými právy. Co ale bude poté, kdy státní úředníci dostanou o 10 procent menší výplaty a budou to svalovat na cikány, jako úředníci v Německu na Židy? Možná proto Češi propadají podle průzkumu zběsilému anticikánismu, každý druhý tu Romy nechce. Memento mori – Pamatuj na smrt. Třiaosmdesát procent Čechů považuje Romy za nepřizpůsobivou skupinu obyvatel a 45 procent by je nejraději v Česku vůbec nechtělo. Data vyplynula z průzkumu agentury STEM pro ministerstvo vnitra. Devadesát procent lidí považuje Romy za zdroj kriminality a téměř stejný podíl dotázaných si myslí, že právě Romové znečišťují okolí a ruší veřejný pořádek. Mnohdy jde pouze o účelové výmysly.

Následující úryvek není z českých novin třetího tisíciletí o duchovní úrovni našich žáků a studentů, ani ukázka z webových stránek ostravské Stodolní ulice, ale z Hitlerova Mein Kampfu: „Analogicky k výchově chlapců povede národní s tát ze stejných hledisek i výchovu dívek. Též zde je třeba klást hlavní důraz na tělesnou výchovu a teprve až poté na podporování duševních a posléze duchovních hodnot. Cílem výchovy žen je jejich příprava na budoucí mateřství… Kdyby dnes tělesná krása nebyla zatlačena do pozadí našimi nedbalými módními bytostmi, nebylo by možné svádění statisíců árijských dívek křivonohými odpornými židovskými mladíky. Též to je v zájmu německého národa, že se vzájemně najdou nejkrásnější těla a pomohou národní pospolitosti propůjčit novou krásu. Mladá dívka bude dávat přednost vojákovi před nevojákem…“

A pak už rostly jen koncentrační tábory, skoro dvě desítky po celé Evropě. A v nich pečlivá selekce – homosexuálové měli na svých vězeňských oděvech růžový trojúhelník, fialový pak Svědci Jehovovy, červený znak nosili političtí vězni, žlutá hvězda „zdobila“ Židy a nejprestižnější byly zelené trojúhelníky kápů, táborové aristokracie se speciálními podíly nejen jídla… “Vítěze se nikdo neptá, zda má pravdu… Je štěstím pro stát, když lidé nepřemýšlejí…” napsal Adof Hitler, avšak mrazivě dost blízká jsou tato slova i k vyjádřením některých současných tzv. investigativců…

Všechna ta hrůza a děs oficiálně začaly v roce 1215, kdy 4. lateránský koncil dal černé na bílém, že Židé ukřižovali Ježíše Krista a jednou provždy budou patřit mezi lidskou spodinu. Před 795 roky tím bylo zakázáno soužití křesťanů s Židy. Důsledkem tohoto byla separace židovského obyvatelstva ve zvláštních ulicích a čtvrtích. Fyzická izolace byla posilována řadou dalších nařízení a zákazů:

Židé museli nosit odlišující znamení na oděvu (žluté kolečko a bílý skládaný krejzlík, v Osvětimi žlutou Davidovi hvězdu), aby nemohli vstupovat do manželství s křesťany. Nesměli se věnovat řemeslům, ani vlastnit a obdělávat půdu, nesměli se stravovat ve veřejných hostincích. Zbaveni téměř všech práv zůstávali Židé majetkem panovníka. Většinu omezení zrušil v našich zemích až císař Josef II. v roce 1781, plné občanské rovnoprávnosti v moderním smyslu dosáhli nakrátko Židé v českých zemích až roku 1867, pouze však na půl století…

Přitom to ale byli Římané, kteří Ježíše zatkli, zbičovali proslulým římským vynálezem, “devítiocasou kočkou” (důtky s kovovými konci, které trhaly kůži), dali mu na bedra těžký kříž, na hlavu trnovou korunu, kopím mu na Golgotě probodli hruď a pak hráli kostky o jeho roucho. Římané, ne Židé… A Pilát, neomezený vládce nad jejich životem i smrtí, najednou alibisticky prohlásil, že si jde „umýt své ruce“, když zfanatizovaný dav farizejů požadoval Ježíšovu smrt. Umučení falešného Mesiáše…

Až před 65. lety, 27. ledna 1945, byl Rudou armádou osvobozen koncentrační tábor Auschwitz – Osvětim – Březinka. Přežilo ho jen asi 7 500 lidí. Zavražděno jich však bylo více než 1,1 miliónu; asi 960 tisíc Židů, 75 000 Poláků, 23.000 Romů a Sintů (Cikánů), dále mnoho homosexuálů a Svědků Jehovových. Byl to konec holocaustu, který vyvraždil mj. přes šest milionů Židů…

Co budeme psát za dalších pětašedesát let? Bude anticikánismus začátkem holocaustu Sintů…? Pravda nebo fantasmagorie…? Bože, lidi, někdy vaše myšlenkové pochody nechápu, a jak vidím, asi je někdy jen ztěží kdy pochopím. A mám dojem, že bych vám skoro ani ten holocaust nepřál, i když by ho mnozí potřebovali, jak prase drbání..

Reklama:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *