Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až budeme nejblbější národ světa

7. Prosinec, 2010 – 19:19
Příprava na maturitu přímo v Londýně... Foto: Břetislav Olšer

Příprava na maturitu přímo v Londýně... Foto: Břetislav Olšer

Státní maturita. My jsme jí říkali zkouška dospělosti a měli jsme z ní respekt, ale jak říkal náš pan profesor matematiky Hlavinka, požehnaná vzpomínka: “Nevím, čeho se bojíte? Kdo studuje průběžně celý rok učivo, které probíráme, ten nemusí mít z maturity nejmenší obavu…”

Svatá pravda. A nepotřebovali jsme k tomu tři generálky, ani demonstrace na Václaváku. Zatím mi ještě nikdo nevysvětlil, proč je tolik humbuku kvůli maturitám. Copak do nich může někdo nečekaně zařadit čínštinu místo angličtiny, logopedii místo češtiny nebo zkrátka předmět, který ani není v osnovách…? Nemůže! Navíc studenti mají možnost si vybrat z lehčí a těžší varianty. Přesto si omladina stěžuje, aniž by věděla nač. Zřejmě si myslí, že na to mají demokratické právo. Ale i svoboda má své meze a nesmí být zaměňována za anarchii.

A nastala maturita na zkoušku. Třicetiprocentní neúspěšnost prý odpovídá předpokladům projektu Maturitní generálka MAG´10 a katastrofálně špatné výsledky tak nejsou důvodem k panice. Odhaduje se, že u ostrých maturit bude neúspěšnost „je“ poloviční. V češtině neuspělo 22 % studentů z nižší obtížnosti a 27 % z vyšší obtížnosti. O dalších předmětech raději pomlčme. Podle předpokladů měli studenti největší potíž se zvládnutím testu z matematiky, kde téměř polovina z nich propadla, přitom byla obtížnost na úrovni znalostí deváté třídy.

Hned na to přišla další jobovka. Právě zveřejněné výsledky mezinárodního srovnání znalostí žáků PISA (Programme for International Student Assessment), do něhož se zapojili patnáctiletí žáci ze 65 zemí světa, vyplynulo, že znalosti českých dětí se v posledních letech zhoršily nejvíc ze všech zemí. Čtenářské dovednosti českých žáků jsou podprůměrné, v matematice a přírodních vědách jsou české děti, hurááá, průměrné.

A jsme doma. Už víme, proč se našim studentům nechce do maturit. Tuší své slabiny, prozahálené roky se podepisují na jejich nevědomostech. A mají jednu výmluvu za druhou. Zeptáte se jich, proč pořád jen dokola opakují, že mají málo informací, i když se o státních maturitách jedná ve vládě i ve Sněmovně už od roku 2001. Prý státní maturitu nebudou akceptovat vysoké školy při přijímačkách. Pokud vím, a nikdo to zatím nezměnil, podmínkou pro přijetí na VŠ je maturita, takže kdo vymyslel, že zrovna tato nebude akceptována? Inu, i my jsme se rádi ulili z vyučování, třeba při cvičení CO…

Jak praví Bible: “Bláznovství je přivázáno k srdci mladého….” Povedená partička patrně kolem Zelenkova klipu “Přemluv bábu” vznikla teprve první červnový týden roku 2010, ale už má na tisíce fanoušků. Komu není dáno, ten ani v apatyce nekoupí. Tak lze charakterizovat profesionálního vůdce studentských protestů, jenž se vyznamenal organizováním demonstrací proti státním maturitám. Adam Cyprich – patologický kverulant.

Tentokrát oslovil potencionální maturanty a jejich pedagogy. Maturity jsou prý jen “buzerací studentů a zatěžováním učitelů”. Vadí mu i skutečnost, že maturitní zkouška má probíhat v papírové formě, což připodobnil k Rakousko-Uhersku 19. století. Tehdy prý svážely testy asi bryčky nebo železnice. Takže, zrušme zkoušku dospělosti a nechejme na studentech, jak si sami navrhnou co nejvhodnější druh testů. Nejlíp žádný. Jen jim prostě po plzeňském vzoru předejme rychlokvašené tituly a dál je nebuzerujme. Představte si, co všechno ty ukrutánské státní maturity po studentech požadují. Nehorázné věci. Chtějí, což je do nebe volající drzost, aby zvládli jen ty vědomosti, co se měli za celé roky školní docházky naučit.

Ovšem kdy? Téměř polovina mladých Čechů ve věku 15 až 19 let už někdy vyzkoušela marihuanu nebo hašiš, 22 procent z nich tyto drogy užívá pravidelně. V porovnání s ostatními evropskými zeměmi jsme na špici pomyslného žebříčku. Inu, už víme, proč chtějí mít maturity skoro zadarmo. Alkohol a drogy ničí mozkové buňky ve velkém. Výzkum mezi 10 tisíci studenty Masarykovy Univerzity v Brně zjistil, že tři čtvrtiny někdy kouřily cigarety, 99 procent pilo alkohol a 60 procent si vyzkoušelo marihuanu, třetina hašiš a tzv. taneční drogy i hru na automatech. Na ostravské Stodolní ulici by mohli vyprávět.

Průzkum mezi 750.000 teenagery ze 131 zemí světa ukázal, že devět procent z nich kouří a 11 procent si dopřává další produkty tabákového průmyslu, jako je žvýkací tabák, doutníky a vodní dýmky s tabákem. Nechci kázat vodu a pít víno, také jsem studoval a byl nesmrtelný frajer, který vypil, co teklo, ale proti pánům profesorům jsem si nikdy nedovolil ani ceknout, natož kritizovat posvátnou státní maturitní zkoušku. Jak bude vypadat?

Z češtiny (základní verze) bude minimálně 27 úloh na 60 minut a vyšší úroveň bude mít minimálně 42 otázek na 90 minut. Na matematický test budou mít maturanti času víc – základní úroveň hodinu a půl, vyšší úroveň hodiny dvě. Žáci několika základních škol si na popud iDnes také vyzkoušeli testy, na které budou odpovídat jejich kolegové o stupeň výš. Pedagog vybral šest průměrných žákyň, které si zkusily základní verzi z českého jazyka a matematiky.

Úlohy jim nepřišly těžké, zvláště český jazyk byl podle nich hodně jednoduchý. Důkazem je, že většina z nich udělala v testu z češtiny, který se skládal z dvanácti otázek, jen jednu nebo dvě chyby. Jedna z dívek měla test dokonce bez chyby. Ostatně, vyzkoušejte si také správně odpovědět. Třeba na textík z češtiny. Určete, kde je chyba. Máte na to “pouze” šest možností. Nyní slíbená větička s chybami, které mají studenti odhalit:

“Hlavně by si důvěřiví čtenáři neměli bláhově myslet, že snad reportéři sami zažily všechny riskantní situace, o nichž potom psali.”

A) chyba v interpunkci. B) chyba v psaní -i/-y. C) chyba v psaní s-/z- na začátku slova. D) nadbytečné opakování slov se stejným významem. E) nedostatky v psaní zdvojených souhlásek. F) stylisticky nevhodná syntaktická konstrukce.

PS: Nejlepšími výsledky ve výše uvedeném světovém průzkumu se může chlubit Čína, Hong kong, Singapur, Korea, Japonsko a Finsko. V téměř poslední ČR se do měření zapojilo 7500 patnáctiletých žáků z 290 základních a středních škol, učilišť a gymnázií…

Reklama:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *