Exploze v Bedřišce; kde byl lidumil Kumar…?

15. Říjen, 2010 – 15:44

Pokud se mluví o převážně romské čtvrti Bedřiška v Ostravě-Mariánských horách, jako první každého znalce napadne jméno Sri Kumar Vishwanathan. Mladý Ind hájí nevinné a spořádané osadníky Bedřišky, kde a kdy jen může i nemůže.

Asi však zřejmě chyběl včera večer po 21:00, kdy otřásl Bedřiškou výbuch. To jeden z jejich obyvatel (mimochodem příbuzný od Podraného, kterému jeho soused hodil do baráku kvůli dluhům láhev s éterem) vařil drogy a ty mu vybuchly pod rukama. Výbuch pohnul se stěnou finského domku, radnice bude muset zavolat statika a bude-li to špatné, tak zase jeden domek zbourá. Popáleného vařiče zavezl jeho soused do špitálu (má popáleno 23% těla – ale prý jen 1. stupeň).

A kde je vina? Samozřejmě ve většinové společnosti, jelikož ještě nenaučila romskou omladinu, jak správně a hlavně bezpečně vařit pervitin, aby nevybuchl a nikoho nezranil. To jsou pořád jen samé řeči: Peníze, plaťte nájem, choďte do práce a posílejte děti do školy, ale aby se gadžové posrarali o základní výcvik budoucích narkomanů a distributorů drog, to nikoho ani nenapadne…

Přijeli hasiči, kriminálka, dostavila se i starostka a zase slyšela řeči typu: neházejte nás do jednoho pytle. V pondělí se konalo v obvodu Mariánské hory a Hulváky jednání zastupitelstva a na pozvání ODS (Michniaka, který ochorně předal nelegální magnetofonovou nahrávku z emotivního zasedání o této čtvrti. Plamenně řečnila šéfka občanského sdružení Bedřiška, jak vše má pod kontrolou a jak jí radnice háže klacky pod nohy, neuklizí jejich nepořádek a kdy tam přidá další kontejnery.

Jen tak mimochodem: počet přistavených úklidových kontejnerů na jednu rodinu žijící na Bedřišce mnohonásobně přesahuje průměr přistavených kontejnerů na rodinu v České republice. Navíc kontejnery musí někdo zaplatit, někdo musí zaplatit i jejich uložení na skládku. Doposud nikdy to neplatili ti, co nepořádek na Bedřišce vyprodukovali. Předpokládám, že nebudeme mluvit o tom, že nepořádek dělají Marťané.

Pro informace; nájemníci osady Bedřiška dluží 205 054,- Kč v nájemném za rok 2009. Vyčíslení je bez poplatku z prodlení, který položku znásobí. V tomto roce je to částka obdobná a nyní už větší. Pro radnici se takoví nájemníci (seznam dlužníků nelze zveřejnit) stávají neplatiči. Shodou okolností i mnozí z podepsaných za „místní samosprávu“ jsou neplatiči nájemného, čímž zpochybňují svůj mandát zastupovat „slušné“ občany. Podle zákona o obcích č. 128/200 Sb. přísluší pouze radě městského obvodu rozhodovací právo o uzavírání nájemních smluv ve svém bytovém fondu. Protože v lokalitě Bedřiška jsou byty nejnižší kategorie v městském obvodě MH+H, jsou uváděny adresy volných bytů na Bedřišce Okresnímu soudu, když se ptá, na jakou adresu má odsoudit neplatiče nájemného.

Jinou možnost radnice nemá. Stav bytového fondu Bedřišky, kde se provádí pouze záchovná údržba (viz rozhodnutí zastupitelstva ze dne 25. června 2007 číslo usnesení 79/7) tuto lokalitu k takovému postupu předurčuje. Několik desítek let (před rokem 1991) zde byla díky prvnímu hygienickému pásmu Ostravy územním plánem města stavební uzávěra, v důsledku které je dnes zcela neekonomické investovat do rekonstrukcí objektů, jejichž životnost již dávno skončila.

Na druhou stranu se ještě nestalo, že by některý z nájemníků nechtěl na Bedřišce bydlet – je totiž považována za rekreační oblast nikoliv ghetto. O Bedřišku je velký zájem zejména z řad dlužníků nájemného, a pokud to možnosti dovolí, žadatelům je vyhověno a obsazování uvolněných objektů je nenásilné. Finské domky a půldomky, které jsou zdevastované svými dříve „slušnými“ nájemníky (nikdo ze zastupitelů není jasnovidec, aby věděl, jak se občan bude po čase ke svěřenému majetku chovat) se nebudou donekonečna opravovat a budou asanovány.

Aby přestupkové oddělení Úřadu městského obvodu MH+H mohlo konat, musí znát jméno „přestupníka“, hodinu a svědecky podloženou informaci – zde vidíme „výchovnou“ roli občanského sdružení Bedřiška, aby se mezi námi nepohybovali lumpi a darebáci, od kterých se distancujeme, a které oprávněně sdružení kritizuje. Ať „slušní“ lidé na Bedřišce se jmenovitě distancují od svých neslušných spolubydlících, jinak se budeme pohybovat v kruhu, což si nepřejeme. Ještě nikdo „neslušného“ nenahlásil a fungují už více než půl roku.

Smůla, že během exploze nebyl v místě Kumar. Jistě bychom se dozvěděli o dalším žhářském pokusu jako ve Vítkově…

PS: Přestupky proti veřejnému pořádku § 47 zákona o přestupcích. Přestupku se dopustí ten, kdo:

a) neuposlechne výzvy veřejného činitele při výkonu jeho pravomoci,

b) poruší noční klid,

c) vzbudí veřejné pohoršení,

d) znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt
nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá po-
vinnost úklidu veřejného prostranství

e) úmyslně zničí, poškodí, znečistí nebo neoprávněně odstraní, zamění, pozmění, zakryje nebo přemístí turistickou značku nebo jiné orientační označení,

f) poruší podmínky uložené na ochranu veřejného po­řádku při konání veřejných tělovýchovných, sportov­ních nebo kulturních podniků anebo v místech urče­ných k rekreaci nebo turistice,

g) poškodí nebo neoprávněně zabere veřejné prostran­ství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení,

h) neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpadky nebo odpady mimo vyhrazená místa.

Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až d) lze uložit pokutu do 1 000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. e) a f) pokutu do 3 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. g) a h) pokutu do 50 000 Kč…

http://www.petr-kral.com

Reklama:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *