Obřízka – hygiena, žárlivost nebo jen tragické zohaveni těla?

19. Srpen, 2008 – 8:10

Není zase tak moc záležitostí, které by měli muži i ženy společné a zároveň zcela odlišné. Alespoň co se příčin i jejich důsledků týká. Řeč je o obřízce – latinsky circumcise. Jde o tělesné zohavení z falešné morálky, žárlivosti a pokrytectví, nebo také z hygienických důvodů a v neposlední řadě jako prevence proti AIDS?

Jak se praví v knize Genesis, když bylo Abrahámovi devětadevadesát roků, řekl mu Hospodin:

„…Znamením mé smlouvy mezi mnou a vámi i tvým potomstvem , kterou budete zachovávat, bude toto: Každý mezi vámi, kdo je mužského pohlaví, bude obřezán. Dáte obřezat své neobřezané tělo a to bude znamením smlouvy mezi mnou a vámi. Po všechna pokolení každý, kdo je mezi vámi mužského pohlaví, bude osmého dne po narození obřezán, doma zrozený i koupený za stříbro od kteréhokoli cizince, který není z tvého potomsta. Musí být obřezán každý zrozený v tvém domě i koupený za stříbro. Tak bude má smlouva pro znamení na vašem těle smlouvou věčnou. Neobřezanec, který by nedal své neobřezané tělo obřezat bude ze svého lidu vyobcován; porušil mou smlouvu…“

Nebývá obvyklé, aby se křesťan zúčastňoval obřadu brit mila, tedy obřízky osmidenních židovských novorozenců. Mně se to zásluhou mých židovských hostitelů poštěstilo a byl jsem tak v Jeruzalémě svědkem ,uzavření Abrahamovy smlouvy´. ,,Obřízka není dovolena pouze v rodině, která trpí hemofilií,“ řekl mi mohel, což je kvalifikovaný operatér, vyškolený pro tuto čestnou funkci odstranění předkožky zdravého dítěte.

Halašská praktika předepisuje postup, při němž má mohel během rituální obřízky ústní kontakt s genitáliemi chlapce. Prosím, nezaměňovat s valašskou praktikou, kdy k podobnému dění při brit mila dochází s milou a zásadně ženského pohlaví. Při halašském mila saje chlapcův penis mohel, aby z něj odstranil kapky krve; dělá to stejným stylem, jaký medicína předepisuje postup po uštknutí hadem. Mohel potom vyplivne krev do nádobky.

„Když dospělý muž konvertuje na judaismus, musí se zúčastnit obřízky mila LeŠem gijur jako součásti přijímacího obřadu. Pokud už obřízku ze zdravotních důvodů má, nechá mohel vytéct jen symbolickou kapku krve,“ vysvětlil mi kmotr sandak, jenž při brit mila držel kojence na svých kolenou.

Sotva obřízka skončila a plačící chlapec dostal hebrejská jména Eli a Moše, zavládlo v synogoze nadšení, že židovský národ je o dalšího obřezance bohatší. A všichni už se těšili, jak se za třináct roků ve stejný den sejdou na bar micva, obřadu jeho vstupu mezi dospělé muže. A všeobecně se doufalo, že Eli Moše se dostane do minjanu, tedy mezi deset Spravedlivých, bez nichž se nemůže konat žádná veřejná pobožnost.

„Judaismus není jen náboženství, ale především životní filozofie Židů, kteří najdou v pěti Mojžíšových knihách zvaných Tóra i v učení Talmudu nebo Mišně nejen náboženské, ale i veškeré právní či sociální podněty a hygienická pravidla, jako je třeba rituální koupel mikve, v níž musí být nejméně 762 litry přírodní vody, ne z vodovodu, aby se do ní mohl ponořit celý dospělý člověk. Mikve využívají nejen rituálně nečistí kněží a konvertiti, ale i ženy před svatbou, po menstruaci a po porodu,“ řekl mi Bobby David z Tel Avivu, který se vystěhoval z Ostravy do Palestiny v roce 1946 poté, když přežil Terezín. ,,Mikve je důležitá též pro umývání nádobí, jež bylo zakoupeno od Nežidů. Talmud přikazuje i zdravý košer způsob stravování, kdy se nesmí požívat dohromady maso a mléčné produkty, stejně jako je zakázáno umývat nádobí od masa ve stejném dřezu, v němž se už oplachovaly talíře a příbory od mléčné stravy…“

Jak se zdá, obřízka mužů se stane brzy světovým hitem v boji proti smrtelné chorobě ztráty imunity HIV. Z informací zpravodajského webu Arutz Sheva – Israel National News vyplývá, že tým izraelských lékařů učí ve Svazijsku místní chirurgy, jak správně provádět mužskou obřízku, aby se snížilo riziko přenosu viru HIV. Jedná se o první ze tří afrických misí. Svazijskou bylo vybráno proto, že mezi jeho milionem obyvatel je mužská obřízka velmi ojedinělá a současně je zde jedno z nevyšších nakažení virem HIV na světě – zasaženo je až 40 % obyvatelstva.

Mužská obřízka byla na počátku roku 2007 uznána Světovou zdravotnickou organizací (World Health Organization, WHO) za podpůrný prostředek ke snížení přenosu HIV. Studie ukazuje, že mužská obřízka v subsaharské Africe by mohla během 20 let zabránit až 5,7 milionům nových případů nakažení HIV a 3 milionům úmrtí, resp. 60 % nakažení u mužů. Odstranění předkožky minimalizuje schopnost viru AIDS proniknout do těla přes pokožku penisu. Navíc se zde nacházejí tzv. Langerhansovy buňky a další imunologické prvky, které jsou terčem útoku viru. Rovněž drobná poškození předkožky během sexu napomáhají šíření HIV.

Odhaduje se, že v současnosti je na světě obřezaných okolo 665 milionů mužů, což představuje 30 % mužů světa. Mužská obřízka je široce rozšířená také v USA. Naproti tomu v Evropě je, s výjimkou Židů, záležitostí výjimečnou. V židovské sektě Falaša jsou obřezávána obě pohlaví.

Jiná situace je u ženského rodu, u něhož je obřízka prováděna pouze z nehorázných důvodů, jež mají ochromit ženské sexuální pudy a tím zabránit jejich nevěře a předčasné ztrátě panenství. Obřízka dívek se proto stále odehrává zejména v Africe, částečně pak u muslimů v Asii, na Středním východě.

Podle Světové zdravotnické organizace je na světě takto postižených asi 120 miliónů žen. Ne všechny však mají těžší formu obřízky, tedy odstranění všech citlivých částí pohlavního ústrojí včetně malých stydkých pysků. Do těch velkých jsou provedeny řezy, aby se části kůže mohly k sobě sešít hrubými vlákny, které bez jejich odstranění vylučují pohlavní styk, anebo je možný, ale jen při oboustranných bolestech. A lehčí typ obřízky? Odoperování části klitorisu…Středovýchodní způsob obřízky zahrnuje odstranění nebo rozdělení předkožky, která kryje klitoris. To je známo jako klitoridotomie. Podle OSN Population Fund je to obdoba mužské obřízky. Někdy se této formě říká ,sunna obřízka‘, poněvadž tento typ je užíván těmi muslimy, kteří věří, že to islámská legislativa povoluje.

Dalším způsobem je klitoridektomie, kdy klitoris a malé stydké pysky jsou částečně nebo zcela odstraněny. Extrémní forma zahrnuje odstranění klitorisu, malých a velkých stydkých pysků a spojení obou stran vulvy podél vagíny dokud nesrostou. Pouze malý otvor o průměru tužky je ponechán k úniku moči a menstruační krve. To je známo jako infibulace nebo „faraonská obřízka“. Výjímečný typ se týká piercingu, tedy protahování nebo kauterizace klitorisu a okolní tkáně, trhání nebo řezání vagíny či zasouvání korozivních materiálů nebo bylin do vagíny.

Stejně ohroženy jsou i dívky v USA nebo ve Francii. Jde o potomky afrických přistěhovalců; v USA se jedná asi o 17 tisíc dětí, ve Francii zhruba o deset tisíc, jež zřejmě obřízka teprve čeká, i když často nelegální.

„Není mnoho zemí světa, kde je obřízka dívek pod 18 let zákonem zakázána. Výjimku tvoří skandinávské země a státy západní Evropy. V USA je tento zákrok trestný jen ve čtyřech státech…“ kroutil nechápavě hlavou počítačový odborník Tomi Shved, který se do Izraele vystěhoval před dvaceti lety ze Slovenska. „Ženská obřízka je zhůvěřilost prvního řádu. Vůbec se nedivím, že jsou jsou muslimky z toho tak frustrované, že je mezi nimi čím dál víc sebevražedných atentátnic…“

Rozličné formy obřízky se praktikují po celém světě, ale nejobvyklejší je v subsaharské Africe. Také se vyskytuje na Středním východě, v Severní a Jižní Americe, Indonésii a Malajsii, Somálsku, Súdánu, v jižním Egyptě, Mali a Nigérii, Etiopii a Eritrei.

Na závěr připomenutí, jež by mohlo být vážným varováním. Heslo alžírských muslimů, jež pronesl v roce 1976 prezident Alžírska Boumedi, zní: „Zalidníme Evropu našimi dětmi. Porazíme bezvěrce dělohami našich žen!”

Reklama:
 1. 6 reakce na “Obřízka – hygiena, žárlivost nebo jen tragické zohaveni těla?”

 2. Dovoluji si nesouhlasit s tím, že „u ženského rodu je obřízka prováděna pouze z nehorázných důvodů, jež mají ochromit ženské sexuální pudy a tím zabránit jejich nevěře a předčasné ztrátě panenství.“ Při průzkumech, prováděných v několika zemích světa, jedině v Egptě uvádělo větší množství dotazovaných jako „benefit“ ženské obřízky snížení ženské sexuální touhy. Ve všech ostatních zemích byly uváděné důvody „hygiena“, „tradice“ nebo další příčiny, jako třeba „zdraví plodu“. Jiné výzkumy dokazují, že sexuální chování obřezaných a neobřezaných žn (tam, kde můžeme porovnávat) se nijak význmně neliší, takže jako ochrana panenství FGM také nefunuje. Stačí porovnat statistiky počtu nemanželských dětí v Ghaně, kde je obřezaných žen minimum, a v Mali, kde jsou obřezány téměř všchny ženy.
  Pro muže je soužití s obřezanou ženou naopak sexuálně komplikovanější (pokud hodlá budovt spokojené manželství i pomocí sexu), protože obřezaná žena není zbavna sexuální touhy, ale hůře doahuje orgasmu (zdaleka ne všechny ženy po obřízce jsou této možnosti zbaveny).

  (Kdysi jsem na toto téma zpracovla sérii článků, jeden z nich je na adrese http://www.manzelka.bloguje.cz/627434-zenska-obrizka-a-sexualni-chovani-sudanek.php – v dalších jsou odkazy na zajímavé zdroje včetně citovaných průzkumů.)

  od Tuubeen v Zář 4, 2008

 3. Jděte do háje s tím onípáváním. Proboha když se někdo nějak narodí, proč ho kupírovat nebo přešívat? Přirozené je zdravé, ať je každý takový, jaký je.

  od Soudruh Minařík v Říj 2, 2008

 4. soudruhu, a co strihani vlasu a nehtu? Jak dlouhe uz je mas? Obrizka je prirozena.

  od michal v Led 18, 2009

 5. Bože můj ,jak někdo může srovnávat nehty s přirozením… každá část našeho těla má svůj význam a nějaké mrzačení ja totální blbost.Obřezaní muži mají hendikep oproti neobřezaným.Je potřeba si o tom i něco přečíst.

  od teramin v Lis 1, 2009

 6. Obřízka u mužů je přirozené opatření u národů, které žijí v oblasti pouští. Písek se jim tak často dostával za předkožku a způsoboval bolestivá zánětlivá onemocnění. Takže, hygiena na prvním místě. Ano, je to handicap, ale pro ty neobřezané…

  od olser v Lis 1, 2009

 7. zenska obrizka neni soucasti islamu. je to africka zalezitost a praktikuji ji v ne-islamske spolecnosti

  od jm v Čec 9, 2015

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *