Jak Jan Hus vymrskal kupčíky KDU-ČSL z Parlamentu ČR…

6. Červenec, 2010 – 20:36
Symbol dnešních křesťanů a jejich boje za přežití s islámem... Foto: Břetislasv Olšer

Symbol dnešních křesťanů a jejich boje za přežití s islámem... Foto: Břetislav Olšer

Chtěli obchodovat s penězi pro sebe, přičemž tvrdili, že jsou pro Boha a jeho církve. Skoro o ničem jiném se od voleb prezidenta republiky nemluvilo, kdy se KDU-ČSL rozhodla dát hlasy Václavu Klausovi mimo jiné za to, že ODS podpoří v Parlamentu vyrovnání s církvemi.

Pakatel. Vláda premiéra Mirka Topolánka tak chtěla dát církvím 83 miliard korun ve splátkovém kalendáři na šedesát let, úroky za tuto dobu udělají z této sumičky asi 270 miliard. Jako náhrada od státu za zabavený majetek po roce 1948.

Jako vždy se při podobných zvěstech zhluboka nadechnu a abych přišel na jiné myšlenky, vzpomínám na nějaká historická srovnání. Jestli neobjevím podobnou dějinnou paralelu. Přišel jsem hned na dvě; na jednu biblickou a další z našeho raného středověku. Hlavními protagonisty jsou udatní bojovníci za skromnost a počestnost církevních hodnostářů, kteří čím byli chudší, tímbyli větší oblíbenci Boží, s jasnou protekcí pro rajský vděk.

Ježíš Kristus a Jan Hus. Oba dopadli stejně; jeden byl ukřižován, druhý skončil upálením na hranici. Včera jsme si připomněli už 595 let od jeho smrti. V roce 1999 prohlásil papež Jan Pavel II., že lituje kruté smrti Jana Husa a uznal ho jako reformátora církve…

Uslyšel jsem slova svatého Matouše: “Ježíš vešel do chrámu a vyhnal prodavače a kupující v nádvoří, převracel stoly směnárníků i stánky prodavačů holubů. Je psáno: Můj dům bude zván domem modlitby, ale vy z něho děláte doupě lupičů…”

To Ježíš Nazaretský řekl a vyhnal kupčíky a penězoměnce z chrámu. Před očima mám i slova, která napsal svatý Jan: „Udělal si z provazů bič a všecky z chrámu vyhnal…“

Je jasné, co tím Ježíš sledoval. Pryč s bohatstvím, přepychem i zpustlostí farizejů a bohatých kněží, kteří myslí jen na rozmnožování svého majetku. Věděl, proč to dělá; neměl rád kněžské vyžírky a také měl své úkoly na zemi. Musel přece naštvat farizeje i Římany, nechat se zradit Jidášem, aby tak naplnil proroctví, že svou smrtí na kříži spasí lidstvo…

Stejného ražení byl i Boží služebník z Kaple Betlémské Mistr Jan Hus římskokatolický kněz, český středověký náboženský myslitel, reformátor, kazatel a Mistr na pražské univerzitě. Z duše se mu protivila okázalost kněžského života v mamonu a pýše, kázal o tom a se zlou se potázal. Katolická církev ho označila za kacíře, jeho učení za herezi a v roce 1411 jej exkomunikovala. Pražská teologická fakulta ho navíc odsoudila jako bludaře, vytýkala mu jeho názory v nauce o svátostech a svatých a odpustkách. Vadilo též, že se vzpíral autoritě církve, proti níž stavil osobní výklad Písma svatého a byl vzpurný také vůči papeži, biskupům a kněžím.

A zcela náhodně zde máme jednu paralelu navíc; Zikmund a Pilát, který se slovy: Ejhle, člověk, vydal Ježíše farizejům a šel si alibisticky umýt ruce. Také král Zikmund po svém příjezdu do Kostnice žádal kardinály o Husovo propuštění, avšak ti pohrozili, že se sněm rozejde. Král kvůli odstranění rozkolu v církvi nakonec na nátlak 4. ledna 1415 rezignoval a ustoupil, dostalo se mu však slibu, že Husovi bude zajištěno veřejné slyšení. Zároveň byla Husovi změněna vazba, od té doby si na ni on ani průvodci nestěžovali, žádali však veřejné slyšení. Marně.

Dne 6. července 1415 byl Jan Hus v Kostnici upálen…

Faktem je, že Hus nenese odpovědnost za husity, kteří si přisvojili jeho jméno. Kdyby žil, ztěží by se vydal na válečnou stezku. To až husitské války pod vedením Jana Žižky způsobily, že národ český byl považován za „kacířský“. Do země české byl zákaz dovážet životně důležitou sůl a šest křížových výprav způsobilo ve „jménu Božím“, že se stala doslova spálenou a vydrancovanou zemí…

Jiná doba, jiný mrav. A máme tady gigantickou hypotéku na 270 miliard se splatností na šedesát let. Ještě však není dobojováno. Největší problém nebyl v ČSSR a KSČM, ale v ODS. A vláda neměla jistou podporu ani u poslankyně ODS Miroslavy Němcové, současné předsedkyně Sněmovny ČR a první místopředsedkyně ODS. Ta předložila ve Sněmovně vlastní návrh, podle něhož by se zabavený majetek postupně prodával. Peníze, které by privatizace vynesly, by pak dostaly církve. “Pokud s tímto návrhem neuspěji, podpořím vládní variantu,” uklidňovala svého šéfa Topolánka.

Další malý zádrhel byl vyřešen vzápětí. Katolíci měli totiž slíbených pětadevadesát procent všeho a ostatní církve to braly se značnou nevolí. A tak jim katolická církev dala deset procent ze svého nároku v obálce a všichni jsou spokojeni. Katolíci sice budou brát vzhledem ke svému početnějšímu členstvu jasně nejvíc, ale i ostatní si přijdou na několikanásobně větší krajíc, než na jaký by jinak měli nárok.

Jen nevím, nikdo se o tom ještě nezmínil, jestli bude z těch 270 miliard odečteno skoro půl miliardy, kterou investoval Toník Zápotocký ze státně-komunistické kasy na kompletní renovaci Svatovítské katedrály…

V pražské Betlémské kapli kázal Jan Hus proti bohatství církve a byl za to upálen. Stačil však i po staletích ještě vymrskat svým verbálním bičíkem prostřednictvím svých věrných voličů ze Sněmovny kupčíky KDU-ČSL, kteří se chovali pokrytecky, třeba zapíráním soudu o dědictví jisté staré paní. Předseda lidovců Cyril Svoboda prohrál soudní spor s charitativní organizací o dům v pražských Dejvicích. Bývalý ministr se „křesťansky“ s charitou přel o čtyřpatrový činžovní dům, který majitelka nejdříve odkázala jemu, rok před smrtí ale závěť přepsala a odkázala ho spolku. Duch Jana Husa nemohl jinak a zkrátka zaúřadoval i mezi voliči KDU-ČSL… 

Reklama:
  1. 2 reakce na “Jak Jan Hus vymrskal kupčíky KDU-ČSL z Parlamentu ČR…”

  2. To je mé přikázání,abyste se milovali navzájem,jako jsem já miloval vás.Nikdo nemá větší lásku než ten,kdo položí život za své přátele.Vy jste moji přátelé,činíteli co vám přikazuji.Už vás nenazývám služebníky,prože služebník neví,co činí jeho pán.NAZVAL JSEM VÁS PŘÁTELI,NEBOŤ JSEM VÁM DAL POZNAT VŠECHNO,CO JSEM SLYŠEL OD SVÉHO OTCE.Nenávidí-li vás svět,vězte,že mě nenáviděl dříve než vás.Kdybyste náleželi světu,svět by miloval to,co je jeho.Protože však nejste ze světa,ale já jsem vás ze světa vyvolil,proto vás svět nenávidí… Slyšeli jste už někdy o králi,který by oznámil svým poddaným,že už snimi nebude jednat jako se sluhy,a když budou chtít,tak je bude považovat za své přátele a bude jim plně důvěřovat?Slyšeli jsteuž o králi,který chce,aby jeho podřízeníjasně pochopili,že netouží po slepé a bezduché poslušnosti sluhů,ale naopak dává přednost inteligentní spolupráci založené na svobodném rozhodnutí?Slyšeli jste už…,který kvůli upevnění vzájemné důvěry svým poddaným nabízí,že je bude podrobně informovat o způsobu své vlády?V Bibli je zaznamenáno,že Ježíš Kristus nabízí něco tak neuvěřitelného každé lidské bytosti a poté se navrátil do nebe, kde znovu přijal svou plnou královskou moc. Osobně jsem přesvědčen,že nejdůležitějším křesťanské věrouky,který přináší radost a jistotu všemBožím přátelům,je pravda o našem nebeském otci,která byla potvrzena cenou nejvyšší-životem a smrtí jeho Syna,Ježíše Krista.Bůh není takový jak ho představují jeho nepřátelé.Není svévolný,nemilosrdnýa krutý.Bůh-Otec je stejně laskavý a důvěryhodný jako jeho Syn,Bůh Ježíš Kristus.Je možné u něj najít stejné odpuštění,stejné uzdravení a stejnou záchranu jako u Ježíše.Jakkoli je náš Stvořitel nekonečný ve své moci a majestátu,je právě tak nekonečný ve své lásce a v tom,že si nadevše váží svobody,důstojnosti a individuality stvořených rozumných bytostí.Není pro něj větší radosti,než když svou lásku a víru přinášíme dobrovolně,když mu rádi nasloucháme a ochotně ho posloucháme.Ale nejen to.Touží potom,abychom byli jeho chápajícími přáteli.Tato pravda je odhalena ve všech knihách bible.To je to věčné evangelium,které si získává důvěru a obdiv gěrných božích dětí v celém vesmíru.Podobně jako Abraham a Mojžíš,které Bůh nazval svými důvěrohodnými přáteli,také dnes Boží přátelé chtějí o svém nebeském Otci mluvit dobře a pravdivě a za největší poctu považují slova,která Bůh řekl o Jóbovi: ON O MĚ MLUVIL PRAVDU. Přátelé nevěřím,že Český národ je nejméně věřícím národem uprostřed Evropy,ale chci věřit, že jsme národem s hlubokou vzpomínkou na křivdy náboženských fanatismů, které nechceme nikomu vytýkat, neboť všechno toto zlo vyplynulo z neznalosti boží povahy,jeho lásky a hlavně, že touží být našim důvěrným přítelem. Jsme natom před Bohem všich ni stejně. Reformace a vyjití z tohoto militantního způsobu vnímání našeho stvořitele zdaleka nezkončí až do jeho druhého a triufálního příchodu jak zaslíbil.Ukázkou jak si mi lidé chceme boha utvářet sami podle svých představ je celá uplynulá epocha raných křesťanských dějin přes středověký papežismus a následné osvícenectví…Začal jsem zprávou o tom,že svrchovaný vládce vesmíru nabídl lidem své přátelství.A byl to sám Král vesmíru,který řekl svým sluhům:BYL BYCH RADĚJI,KDYBYSTE BYLI MÝMI PŘÁTELI. Já Fanyn v Ježíši Kristu svobodný od své pětinásobné vězeňské minulosti, tohoto času po výmazu z trestu ve svém rodinén kruhu s dvěmi dětmi a významném společenském postu v přátelském vztahu se svým Tvůrcem, který si mě povolal před 20 lety. Závěrečné poděkování patří právě mému božímu příteli, že jsem se mohl aspoň trochu podělit s vámi o to co v mém srdci přebývá. Amen.

    od fanyn v Srp 10, 2010

  3. Děkuji za důvěru…

    od olser v Srp 10, 2010

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *