„Hitler byl Alláhův trest pro Židy“, hlásí v televizi Al-Jazeera…

27. Leden, 2010 – 9:02

Přesně před 65. lety, 27. ledna 1945, byl Rudou armádou osvobozen polský koncentrační tábor Auschwitz – Osvětim – Březinka. Přežilo ho jen asi 7 500 lidí. Zavražděno jich však bylo více než 1,1 miliónu; asi 960 tisíc Židů, 75 000 Poláků, 23.000 Romů a Sintů (Cikánů), dále mnoho homosexuálů a Svědků Jehovových. Byl to konec holocaustu, který vyvraždil mj. přes šest milionů Židů…

Amir Dabur, ředitel Palestinského centra pro strategický výzkum: “Co se týká izraelského holocaustu, celá záležitost byla vtip a součást perfektní show, kterou provedl Ben Gurion. Satanští Židé vymysleli zlé spiknutí (holocaust), aby se zbavili břemene postižených a handicapovaných zvrácenými zločinnými způsoby…“

„Nyní věřím, že to, co udělal Adolf Hitler během holocaustu, bylo absolutně správné. Měl to udělat rozsáhleji, aby eliminoval veškeré židovské obyvatelstvo ze světa,“ řekl Mohammad Asafuddowlah, bývalý vysoký bangladéšský představitel a novinář v pořadu Ekanto Shonglap v bangladéšské televizi Diganta.

„Hitler byl Alláhův trest pro Židy“, prohlásil v katarské televizi Al-Jazeera Jusuf al Qaradáví, vlivný šejk a sunnitský učenec, neoficiální duchovní vůdce mezinárodního Muslimského bratrstva.

Bývalý šéf Ku Klux Klanu David Duke, který nedávno navštívil Česko, byl zatčen a vypovězen, ve své knize „Moje probuzení“ zmiňuje i tzv. Leuchterovu zprávu jako důkaz, že vyhlazování Židů neprobíhalo tak, jak se obecně popisuje a že systém vyhlazovacích táborů nefungoval tak, jak se obecně popisuje.

Premiér Jan Fischer se v Praze zúčastnil shromáždění při příležitosti Dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti. Ve svém projevu označil holocaust za čisté zlo a zároveň varoval, že toto zlo může být znovu probuzeno. 

„Holocaust nebyl brutální spontánní pogrom, holocaust byla vražda jako projekt, jako skvěle připravený plán. Holocaust byla vražda jako průmyslové odvětví, vražda jako administrativa, vražda jako jízdní řád. A předcházela jí perfektní registrace, evidence, soupis osob a majetku. A zrůdné bylo, že si ji židovské obce v Německu a v okupovaných územích musely organizovat samy…“

Citace z knihy cestopisných črt „Izraelské osudy – Tisíc a jedna pravda ve Svaté zemi“:…

„Fred A. Leuchter by zřejmě neprožíval svých několik hvězdných momentů, kdyby nebylo procesu s Ernstem Zundelem. Tehdy Zundelovi spojenci, Irving a Faurisson požadovali, aby k výpovědi na Zundelovu obhajobu byl přizván správce některé americké věznice, kde se provádí popravy plynem.

Tak došlo k tomu, že se kontaktovali s Leuchterem, “inženýrem” z Bostonu, který se specializuje na konstrukci a instalaci popravčích zařízeni. Irving věřil, že Leuchterovo svědectví u soudu bude základem popření mýtů o holocaustu. Již po dvou dnech debat s Irvingem a Faurissonem Leuchter prohlásil, že z hlediska chemie a fyziky je nemožné, aby Němci zabíjeli plynem.

Leuchter strávil v Osvětimi – Birkenau tři dny s manželkou na dovolené a jeden den v Majdanku. Pokradmu a nezákonně sbíral zbytky cihel a cementu, kterým později říkal “forenzní vzorky”. Po návratu své závěry shrnul do spisku, který nazval ” Leuchterova zpráva: inženýrská zpráva o údajných popravčích plynových komorách v Osvětimi, Birkenau a Majdanku v Polsku.

Projekt a konstrukce zařízení v Osvětimi dle Leuchtera neumožňovaly hromadné zabíjení plynem. Leuchter zpochybňuje i počet obětí, kdy uvádí, že usmrcení šesti milionů Židů v podobných zařízeních by si vyžádalo více než půl století jejich fungovaní.

Jako když by někdo kdy tvrdil, že k šesti milionům židovských obětí patřili pouze ti, kteří zahynuli v plynových komorách a zároveň opomíjel miliony lidí, kteří zemřeli v rukou Einsatzgruppen či v jiných koncentračních táborech.

Zundel, Irving i Faurisson označili před soudem Leuchterovu zprávu za “historickou událost” a “konec mýtů o plynových komorách”. Zároveň se však ukázalo, že u soudu došlo k něčemu zcela jinému, dokládá to i stenozáznam jednání. Nastal-li konec nějakého mýtu, pak to byl ve skutečnosti konec mýtu o Leuchterových odborných schopnostech.

Ukázalo se, že Leuchter jako svědek nemá takovou kvalifikaci, aby mohl dospět k závěrům, o kterých se ve své zprávě zmiňuje. Soudce označil jeho kroky za “hrubou spekulaci” a jeho zprávu omítl s tím, že nemá větší hodnotu než názor běžného turisty, který místa vyhlazování v Polsku navštívil.

Soud odhalil značné nedostatky v jeho zprávě i pokud jde o použité metody. Leuchter opakovaně tvrdil, že podstatnou část svého výzkumného materiálu, včetně map, půdorysů a “původních” plánů krematorií získal z oficiálních archivů v Osvětimi – Birkenau a v Majdanku.

Ředitel osvětimského muzea Smolen však kategoricky popřel, že by Leuchter nějaké plány a nákresy dostal. Trhlinu dostává Leuchterova zpráva i v momentě, kde svá tvrzení opírá o svědectví pracovníků muzea v Osvětimi.

Na věrohodnosti si Leuchter nepřidal, když u zmiňovaného soudu tvrdil, že své závěry pokud jde o cyklon B konzultoval s největším americkým výrobcem kyanidu sodného a kyanovodíku firmou Du Pont, a že konzultace vlastně probíhají nepřetržitě. Toto však firma Du Pont odmítla s tím, že Lechterovi nikdy žádné informace neposkytla.

Že Leuchter více předpokládá, než se zabývá fakty bylo zjištěno též v momentě, kdy Leuchter u soudu řekl, že jeho závěry o Osvětimi vycházejí z toho, že budovy a zařízení jsou v táborech stejné jako za války. Leuchter předpokládal špatně, nevzal v úvahu, že části Osvětimi byly po válce přestavěny. V případě Majdanku dokonce došel k závěrům, i když věděl, že “zkoumá” něco, co bylo zcela rekonstruováno.

Když to soudce uslyšel, odmítl hodnověrnost Leuchterovy analýzy zařízení v Majdanku. Ten totiž tvrdil, že při svých “vědeckých” závěrech bakaláře svobodných umění se opíral o stopy, které po sobě zanechal cyklon B. Své “forenzní vzorky” dokonce hledal i na podlahách, které zaměstnanci pravidelně myjí. Leuchtera ani nezarazilo, že v jedné z budov našel ve zdivu vzorky negativní, pokud jde o cyklon B a zároveň i pozitivní.

Kdyby se nechoval jako “obyčejný turista”, bez svolení patřičných úřadů sbírající v národní památce vzorky, jistě by mu pracovníci muzea v Osvětimi řekli, že dotyčná budova byla zcela zničena při neúspěšném povstání vězněných v říjnu 1944 a že na opětovnou výstavbu byly použity jak cihly původní, tak i cihly nové.

Nakonec byla v roce 1990 zpochybněna i odbornost Leuchtera pokud jde o konstrukci a projektování popravčích plynových komor ve Spojených státech, což měl být původně důvod, proč jej ke spolupráci na Zundelově obhajobě vyzvali.

Asistent generálního alabamského prokurátora zaslal oficiální sdělení všem státům, ve kterých se vykonává hrdelní trest, v němž zpochybnil Leuchterovu kvalifikaci a odbornost. Jeho pověst odborníka na plynové komory dostává další rány. To, že radil státům ohledně této metody poprav, popřeli úředníci států, pro které, jak říká, pracoval.

Například tvrdil, že působil jako konzultant ve věci fungování plynové komory pro Ministerstvo pro nápravu v Severní Karolíně, státě, který popravy v plynových komorách umožňuje. Toto své tvrzení opakuje ve své zprávě. To však jednoznačně odmítá někdejší správce Ústřední věznice v severokarolinském Raleighu Gary Dixon.

Ten uvedl, že záznamy ústřední věznice nepotvrzují, že by Leuchter poskytl nějakou konzultaci či by se nějakou jinou formou podílel na instalaci jejich plynové komory. Podobně se k Leuchterovi vyjadřují i další státy.

Ken Jones ze státu Mississippi prohlásil, že Leuchter sice tamní popravčí zařízení navštívil, ovšem jednalo se o návštěvu na jeho žádost. Stát Mississippi s ním neuzavřel jedinou obchodní smlouvu. Dále bylo zjištěno, že Leuchter nepracoval nikdy ani pro Arizonu ani pro Maryland.

Jediným státem, kde Leuchter skutečně měl cosi společného s budováním popravčí plynové komory bylo Missouri. Leuchterovy návrhy však nebyly nikdy ani zde využity, jelikož stát přešel k popravám smrtící injekcí.

Inspirován návštěvou v amerických plynových komorách Leuchter tvrdil, že smrtící složka cyklonu B kyselina kyanovodíková se může uvolňovat pouze při teplotách vyšších než 20 stupňů Celsia, což údajně v nevytopených plynových komorách v Osvětimi nebylo možné.

Neřekl však, že před plynováním bylo do “sprch” nacpáno jeden na druhého tolik vyděšených a zoufalých osob, že už jejich samotná tělesná teplota vytvářela dostatečně vysoké teplotní podmínky v uzavřeném prostoru, aby se modifikace kyanovodíku mohla bez problému uvolnit…

Leuchter mj. tvrdil, že v místnostech, údajně používaných k vraždění vězňů byl obsah kyanidu v omítce výrazně nižší, než v místnostech na odvšivení šatů. To je ovšem skutečnost známá od konce 2. světové války, neboť resistence – odolnost vší vůči Cyklonu B byla cca 40–70 krát vyšší, než u lidí.

Podle dochovaných manuálů obsluhy působil Cyklon B v odvšivovacích zařízeních obvykle víc než 12 hodin denně, zatímco popravy vězňů byly o poznání rychlejší a plyn byl následně rozháněn ventilací. Bez odezvy nezůstala ani skutečnost, že se Leuchter rád vydával za inženýra.

V roce 1989 Leuchter založil společnost, kterou nechal zapsat do obchodního rejstříku státu Massachusetts s tím, že firma bude provozovat “inženýrskou činnost”. To vše nezůstalo bez povšimnutí Svazu inženýrů, který obvinil Leuchtera z nelegálního provozování a nabízení inženýrské činnosti.

O dva roky později podepsal Leuchter se Svazem inženýrů smírné ujednání, ve kterém uvedl, že nikdy nebyl a není inženýrem a že se ve státech Massachusetts, New Jersey, Alabamě a dalších státech podvodně vydával za inženýra schopného radit v otázkách technologie poprav.

Dále v ujednání Leuchter souhlasí s tím, že se přestane vydávat za inženýra a nebude zveřejňovat žádné své zprávy, včetně zprávy o Osvětimi…“

A tak další kolosální bublina popíračů holocaustu splaskla…

PS: Haretz: …Z Tel Avivu je to do Port-au-Prince přes 10.500 km, z Haiti do Miami necelých 2 000 km. Evropská města jako Vídeň, Praha, Paříž nebo Londýn jsou od Haiti vzdálena cca osm tisíc kilometrů.

…Když 12. ledna zasáhlo nuzný ostrovní stát zemětřesení o síle přes 7 stupňů Richterovy stupnice, oznámila tisková kancelář izraelské vlády, že na cestě je pomoc v podobě dvanáctičlenného týmu záchranářů z organizace IsraAid.

…První byla na místě záchranná četa ortodoxní Židů z organizace ZAKA. Dobrovolníci, kteří se hlavně starají o těla mrtvých obětí blízkovýchodního teroru. Na Haiti se postarali nejdříve o živé oběti a usilovat o jejich záchranu. Při záchranné operaci trvající dva dny zachránili osm studentů z trosek univerzity.

…Poté odstartovaly dva Boeingy 747 s 250 izraelskými dobrovolníky. Kromě materiálových zásob byla na palubě letadel též polní nemocnice, včetně 65 lékařů, zdravotnic a sanitářů. Patří k ní i lékárna, dětské oddělení, jednotka intenzivní péče, dva operační sály, chirurgické, interní a porodní oddělení.

…Polní nemocnice ošetřila na 400 zraněných, provedla přes 200 akutních operací a pomohla na svět mnoha novorozencům. Od svého založení poskytl židovský stát humanitární pomoc ve více než 150 zemích. Také v islámských, s nimiž nemá ani diplomatické styky…

http://karelsykora.blog.idnes.cz/c/121093/Co-je-clovek-schopny-provest-cloveku.html

Reklama:
 1. 14 reakce na “„Hitler byl Alláhův trest pro Židy“, hlásí v televizi Al-Jazeera…”

 2. Dovolím si poznámku.
  Zaujalo mne prohlášení člověka jménem Amir Dabur.
  Čekal bych, že ředitel „Palestinského centra pro strategický výzkum“ s takto kontroverzním prohlášením zanechá ve vyhledávačích a na internetu vůbec nějaké stopy. O to víc mně překvapilo, že jedinné odkazy, na nichž se lze s tímto člověkem setkat, je pouze nekolik ČESKÝCH prožidovsky orientovaných webů, které dokola papouškují ono kontroverzní prohlášení.
  Nikde žádný odkaz „Palestinské centrum pro strategický výzkum“, potažmo jejího ředitele jménem Amir Dabur.
  Co se ověřitelnosti týče, jako by Amir Dabur v oficiálních strukturách jaksi neexistoval….

  od vanmaar v Dub 26, 2010

 3. To se musíte zeptat v televizi Al-Jazeera…

  od olser v Dub 26, 2010

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *