Psychopat, paranoik nebo jen nešťastný člověk…?

21. Leden, 2010 – 22:00

U některých bloderů stačí uvést jen titulek jejich díla a je vymalováno: „Posílejme do vězení i za rudou ukrajinskou lež!“ Řeč je o tom, že holocaust spáchaný nacisty na Židech je údajně srovnatelný se Stalinovým hladomorem na Ukrajině v třicátých letech světové hospodářské krize, kdy Západ měl přes 40 milionů nezaměstnaných a americká města křižovaly pochody hladu.

U příležitosti 65. výročí osvobození koncentráku Osvětim Rudou armádou 27. ledna 1945 náš pan bloger píše, že když se trestá „osvětimská lež“, mělo by se zavírat také za lži o ukrajinském hladomoru. Velmi odvážný návrh. Podívejme se tedy na nacistický holocaust a „vraždící“ Sověty trochu blíž. Jestli je hladomor srovnatelný s holocaustem jako stejný zločin…

Na předsedu Poslanecké sněmovny ČR Miroslava Vlčka se nedávno obrátili s protestním dopisem předsedkyně Sdružení Ukrajinců a příznivců Ukrajiny, předseda Ukrajinské iniciativy v České republice, předsedkyně Sdružení Ukrajinek v České republice, předsedkyně občanského sdružení „Ruta“, předseda Fóra Ukrajinců v České republice a předsedkyně občanského sdružení „Džerelo“.

V dopise, ne náhodou načasovanému na dobu prezidentské kampaně na Ukrajině, kdy zatím jasně vede proruský kandidát Janukovič, jehož většinoví ukrajinští voliči by měli být asi za svoji „rudou lež“ také pozavíráni, se mj. píše:…

„Podíl ukrajinského obilí na celosvazovém objemu jeho dodávek do státních fondů činil téměř 35 % a v jednotlivých regionech byl vyšší než plánované celkové úkoly pro Severní Kavkaz, Centrální černozemní region, Kazachstán a Moskevskou oblast. (Pokud dobře počítám, zbylo jim ještě 65 procent…)

…Při hodnocení důsledků hladomoru se odborníci opírají o data z let 1932-1933, tj. o údaje z období od dubna 1932 do listopadu 1933. Právě v průběhu těchto 17 měsíců, tj. cca 500 dnů, zahynuly na Ukrajině miliony lidí. Vrchol hladomoru byl zaznamenán na jaře roku 1933, kdy na Ukrajině umíralo denně téměř 25 tisíc lidí. (Asi tolik, co denně v plynových komorách Osvětimi Židů…)

Nejhůře byly postiženy (52,8 % veškerých ztrát na životech, u Židů byla úmrtnost asi 90 procentní) tehdejší Charkovská a Kyjevská oblast (současné Poltavská, Sumská, Charkovská, Čerkaská, Kyjevská a Žitomirská oblasti)…“

Podle slov ruského prezidenta Dmitrije Medveděva, jenž reaguje na verbální útok s ostudou končícího ukrajinského prezidenta Juščenka, zkreslují konjunkturní hodnocení ukrajinských politiků historickou realitu.

„Navrhuji začít pracovat na hledání společných přístupů k těmto událostem. Považují za účelné přizvat k tomu také experty z Kazachstánu, Běloruska, jiných zainteresovaných států SNS“, řekl prezident RF. „Prozatím však, s ohledem na řečené, nepovažují svou účast na akcích, které se na Ukrajině konají u příležitosti 75. výročí „hladomoru“, za možnou“…

Z jiného textu zmiňovaného pana blogera:

…“S rozhodnutí sovětských komunistů byla tenkrát ukrajinským rolníkům odebrána téměř veškerá úroda, takže nebylo co zasít, a následně jíst, rovněž chybělo i krmivo pro dobytek, takže chybělo maso, mléko atd. Lidé utíkali z vesnic do měst, kde masově umírali za absolutního nezájmu rudých zločinců přímo na ulicích….“

Wikipedie: „Ukrajinský hladomor v letech 1932–1933 byl hladomor na územích obývaných převážně etnickými Ukrajinci cíleně způsobený politikou Sovětského svazu. Odhady počtu obětí se v historických pracích pohybují mezi 2,6 milióny až 3,5 miliony.

Sovětská vláda se veškeré zprávy o hladomoru snažila popírat a bagatelizovat. Při této činnosti nacházela účinnou pomoc u evropských komunistů, ale i u představitelů kultury – Liona Feuchtwangera, Henriho Barbusse, Romaina Rollanda či G. B. Showa i bývalého francouzského premiéra Édouarda Herriota a dalších….“

Je to divná doba, v níž si lidé pletou svobodu s anarchií a pravdu s populistickou lží. Že se to prý nemá přehánět s židovským fňukáním o holocaustu, který údajně dnes zvláště Izraelci zneužívají, aby se dovolali soucitu světa.

Mnoho hodin obsahují mé nahrávky prožitků izraelských Židů, kteří přežili holocaust. Při slovech, že šo´a bylo stejné jako hladomor na Ukrajině, se jim otevírá nůž v kapse, zvláště když mnozí prožili válku v zajetí sovětských gulagů.

Bedřich Bachner z Ostravy se jako dítě dostal do terezínského ghetta, odkud byl přemístěn do Birkenau – Osvětimi II, sběrného tábora pro lidské trosky, které zde čekaly, až se uvolní místo v plynových komorách.

“Bylo to ke konci ledna, střelba ruských tanků už byla slyšet až v Osvětimi. Němci vězně rychle naložili do vlaku, aby nás přepravili dál od fronty. Aby Rusové neviděli, jak Židy zbídačili. Ujeli jsme ani ne pět set metrů, když ruská stíhačka zasáhla lokomotivu. Tak jsme šli pěšky – směr Buchenwald. Kdo nestačil, byl zastřelen. Mrtvoly byly nakládány na vozy,” odmlčel se.

“Chleba už nebyl, tak jsme večer dostávali hrst žita. To jsme po zrníčku jedli celý den. Šetřili jsme si ho. Jedno zrnko jsme žvýkali hodinu. Pak jsme šli tři dny a dva starší spoluvězni mi během nich vyprávěli pohádky, jenom abych neusnul a nebyl zastřelen,” odkašlal si Bedřich Bachner, když jsme si povídali v osadě Moledet na severu Izraele.

Osvětim přežilo okolo 7 500 lidí. V táboře bylo zavražděno více než 1,1 miliónu vězňů; asi 960 tisíc Židů, 75 000 Poláků, 23.000 Romů a Sintů (Cikánů), dále mnoho homosexuálů a Svědků Jehovových.

Mrtvoly byly pomocí elektrického výtahu přemístěny do krematoria, tam byly vhozeny na pohyblivý pás, na němž předjely před čtyři komanda. První sundávalo mrtvolám prsteny, druhé jim stříhalo vlasy, třetí vytrhávalo zlaté zuby a čtvrté je házelo do kremačních pecí. Zlaté zuby odstraněné z mrtvol byly roztavovány ve zvláštní peci v krematoriu č. 3. Ve vydařených dnech se podařilo takto “vyprodukovat” až čtrnáct kilogramů zlata, které byly odesílány do říšských bank…

Dne 27. ledna 1945, 12. Ševatu, podle hebrejského kalendáře roku 5705, osvobodila sovětská Rudá armáda koncentrační tábor Auschwitz (polsky Oświęcim, česky Osvětim). Byl to konec holocaustu.

Vězni sovětského režimu se někdy ocitli až ve Vorkutě, místě ležícím asi 200 kilometrů za polárním kruhem. V zimě minus padesát, v létě se tam nedá vydržet kvůli komárům. Ve 30. letech zde vznikl gulag. Obyvatelé dnešní Vorkuty jsou zčásti potomky vězňů. Město se nyní rozhodlo ze svého tragického osudu něco vytěžit.

Už se našli první investoři, kteří vložili peníze do projektu na přebudování lágru na turistické centrum, ve kterém by zájemci pocítí to, co kdysi skuteční političtí vězni. Nevím, kdo by dnes toužil přespat v Osvětimi nebo Buchenwaldu, aby zjistil, jaké to bylo před smrtí Cyklonem B…

„Vloni k nám přijel celý vlak lidí, kteří si přáli pobýt za peníze v takovém koncentračním táboře – občané USA, Austrálie a Polska,“ dodal starosta města, který chce nabídnou zahraničním turistům pobyt za ostnatým drátem, spánek na tvrdé pryčně, stravu více než dietní a povinnost tvrdě pracovat. V Lotyšsku už do bývalé věznice KGB v Liepaji zavírají za pouhých 5 eur na den turisty, kteří si chtějí prožít třeba i vlastní popravu, samozřejmě jen virtuální. Ruský teror je zkrátka v módě; kdo nebyl na dovolené v gulagu, není prostě “in”

…Jedwabne patří k části Polska, která v roce 1939 po Paktu Ribbentrop- Molotov připadla SSSR. Byla to součást bývalého carského Ruska (51 % předválečného Polska). Žilo tam 38 % Poláků, 37 % Ukrajinců, 14 % Bělorusů, 8 % Židů. Stejně jako ve středověku “mohli” Židé v podstatě za všechny epidemie i jiné katastrofy, Němci podporováni tradiční polskou antisovětskou záští, je zase označili za bolševickou pátou kolonu.

Pokyn k pronásledování Židů a podněcování násilností na obsazených územích vydaly norimberské zákony a sám SS-Obergruppenführer a generál Policie Reinhard Heydrich. To už ale platil také pro polsko-ukrajinské Židy zákon o říšském občanství, zákon na ochranu německé krve a německé cti, poté zákony o zdravém manželství, vlajce a státním znaku. Stačilo tak málo pro perzekuce tzv. „rasově méněcenného obyvatelstva”…

…Dne 10. července 1941 se na výzvu polsky mluvícího Němce, starosty Karolaka a německé policie, shromáždilo několik desítek mužů z Jedwabneho a nahnalo místní Židy na náměstí. Zhruba čtyřicítka Židů s rabínem v čele musela rozbourat za vynuceného ponižujícího zpěvu sovětských písní místní Leninův pomník.

Poté byli nahnáni do prázdné stodoly, pobiti a pohřbeni společně s úlomky Leninovy sochy. Den poté bylo shromážděno zbylé židovské obyvatelstvo včetně žen i malých dětí a nahnáno do stodoly. Ta byla uzamčena, polita benzínem a zapálena. Zaživa tak bylo upáleno přes 340 lidí.

Tragická je i pravda o pogromu na Židy v Kielcicích v roce 1946, tedy po válce. Bylo zabito 37 Židů jen proto, že se ztratil osmiletý chlapec Henryk Blasczyk. Když ho policie našla a přivedla domů, vypověděl, že byl zavřen ve sklepě Židem, který na něm chtěl spáchat rituální vraždu a jeho krev měli Židé použít do nekvašeného chleba macesu…

Kdy se sešli sovětští potentáti u Berlína ve Wannse, aby tam rozhodli o “konečném řešení ukrajinské otázky“? Kdy sepsal Stalin příručku na promyšlenou likvidaci Ukrajinců názvem „Mein Kampf“?

Kolik Mengelů existovalo v sovětských koncentrácích na Ukrajině? V Osvětimi dosáhl svého karierního vrcholu – byl jmenován šéflékařem v ženském táboře v Březince. Svou reputaci bezcitného cynika získal při selekcích na železničních rampách, kde v železničních transportech pátral po dvojčatech. „Zwillinge, Zwillinge, Zwillinge, dvojčata, dvojčata, dvojčata,“ vykřikoval. Jindy nasadil konejšivější tón: „Dejte pozor, madam, dítě vám nastydne. Madam, jste nemocná a unavená po dlouhé cestě; předejte dítě téhle paní a později ho najdete v jeslích.“

Mengele odstartoval své pokusy na zdokonalení ideálního německého nadčlověka tím, že se snažil změnit pigmentaci očí vstřikováním různých barviv. Na tyto oční testy použil třicet šest dětí z jednoho baráku v Březince. Výsledkem byly bolestivé infekce a někdy slepota. Po testech už děti k ničemu nebyly, a tak šly do plynu. Na dřevěném stole pak zbyly vzorky očí. U každého bylo číslo a písmeno. Měly barvu od bledě žluté po jasně modrou, zelenou a fialovou.

V nemocnici bloku 15 nechával děti svléknout donaha a celé hodiny je prohlížel do toho nejmenšího detailu. Poté prováděl hrůzné chirurgické zákroky, často bez anestetik. Docházelo ke zbytečným amputacím, lumbálním punkcím, aplikovaly se injekce s tyfem a byly úmyslně infikovány rány kvůli srovnání, jak každé z dvojčat reaguje.

Jednou mu esesmani přivedli dvě děti. Jedno z nich bylo hrbaté. O tři dny později je esesák přivezl zpátky v hrozném stavu. Byli pořezaní. Hrbáčka přišili zády k druhému dítěti a k sobě sešité měli i hřbety rukou. Byl cítit odporný zápach gangrény. Jejich rány byly špinavé a děti každou noc proplakaly. Než šly na pitevní stůl. Ze tří tisíc párů dvojčat, které se mu dostaly do rukou, přežila necelá stovka.

Explantoval a implantoval orgány a údy, sterilizoval dívky, kastroval chlapce a pokoušel se o změnu pohlaví, infikoval své oběti smrtelnými chorobami. Snažil se také zjistit příčinu vícečetného těhotenství, aby se Německo po velkých válečných ztrátách zase zalidnilo. Nutil dvojčata k pohlavnímu styku aby zjistil zda zplodí zase dvojčata.

Ano, je třeba pozavírat všechny, kdo lžou o ukrajinském hladomoru, ale co s těmi, kteří snižují bezprecedentní děs židovského mučení nejen v Osvětimi, ale také v Lotyšsku, Litvě, Německu či Rakousku a Polsku.

“Hitler byl Alláhův trest pro Židy”, prohlásil v katarské televizi Al-Jazera v Egyptě narozený Jusuf al Qaradáví, vlivný šejk a sunnitský učenec, neoficiální duchovní vůdce mezinárodního Muslimského bratrstva. Náš bloger by mohl tuto větu parafrázovat: „Stalin byl Boží trest pro Ukrajince…!“

Kdo si pamatuje, že by do ukrajinské plynové komory o 210 čtverečních metrech se dařilo nahnat na tisíc lidí (průměrná hmotnost cca 40 kg). Cyklon B sem byl vhazován v plechovce stropem do speciální drátěné klece, což vylučovalo, že by ho padající mrtvoly zakryly svými těly a zabránily tak přeměně jedovatých krystalků nasycených kyanovodíkem v plyn. Smrt nastávala za deset minut vnitřním udušením, jelikož kyanovodík rychle ničil veškerý kyslík v krvi a tkáních…

Nikdy v lidské historii ještě nebylo použito tak zrůdných vyvražďovacích metod jako v případě koncentračních táborů s plynovými komorami a krematorii. V jeruzalémském Muzeu Yad Vašem je temná dvorana, v níž jsou čtena jména židovských dětí, jichž bylo v průběhu holocaustu německými nacisty umučeno na 1,5 milionu.

Stál jsem v tom tragicky mrazivém prostoru, v němž bylo temno, jen jako na nočním nebi tam blikalo přes milion holografických hvězd. A v uších mi zněla slova podle Izaiáše:

„Dám jim ve svém domě a na svých hradbách památník se jménem, jež nebude vymýceno.

“Jad Vašem – Věčné Jméno…

Třeba o tom náš pan bloger opět něco napíše. Něco hustého, jak to umí jenom on. Kam se na něho hrabe starý plesnivý dědek z Ostravy…

PS: Fašista Stepan Bandera získal více než 50 let po své smrti čestný titul „Hrdina Ukrajiny“ od prezidenta Viktora Juščenka. Politik je za zločince. Sporný je Bandera i mezinárodně. Podle prohlášení končícího prezidenta Juščenka na dnešní výnos „čekaly mnoho let miliony Ukrajinců“. Stepan Bandera v roce 1929 jako dvacetiletý vstoupil do Organizace ukrajinských nacionalistů (OUN), bojoval po boku nacistů SS a o pět let později se podílel na atentátu na polského ministra vnitra Bronislawa Pierackého. Trest smrti mu byl změněn na doživotí a vězení opustil po porážce Polska nacistickým Německem.

http://www.zkouknito.cz/video-holocaust?m=25cc28798e

Reklama:
 1. 16 reakce na “Psychopat, paranoik nebo jen nešťastný člověk…?”

 2. Já víc! Já ještě víc! A já trpěl nejnejnejvíc!

  Není snad úplně zpozdilé měřit a vážit utrpení? Hajzlovina byly koncentráky i ukrajinský hladomor.
  Nedívejte se na to tak tragicky, podívejte se na osobitý humor zachycený v Terezíně nebo v židovských vtipech.

  od Ataman Jermak v Led 22, 2010

 3. Celý svět je jedna velká hajzlovina. Já s tím poměřováním nezačal, ale holocaust je mnohem horší hajzlovina, než nějaký hladomor. Holocaust začal hladomorem a skončil v plynových komorách…

  od olser v Led 22, 2010

 4. Když už, tak BYL nikoliv JE, prosím.
  Poměřování je cesta do pekel.

  od Ataman Jermak v Led 22, 2010

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *