Jak aškelonští Židé podepisovali mír s gazanskými muslimy…

29. Listopad, 2009 – 11:27

Setkali jsme se u doktorky MVDr. Rachel Bockové v Kironu u Tel Avivu, v bytě na ulici Hašikma. Pořádali tam pravidelné schůzky slovenských Židů, jedlo se, pilo, většinou minerálky a džusy, občas víno. A též se zpívalo. Hebrejsky a slovensky.

A rovněž se vzpomínalo. Třeba když rakety z Pásma Gazy dopadaly též do Aškelonu. Jedna zasáhla budovu a lehce zranila pár lidí. Do toho samého Aškelonu, jehož představitelé se dohodli s primátorem města Gazy na podepsání unikátní smlouvy o neútočení,

„Slavnostně za tímto účelem a v doprovodu novinářů jsme přijeli do Gazy podepsat dohodu o vzájemné spolupráci, čímž byla zajištěna í práce pro gazanské Araby, kteří mohli přijíždět do Aškelonu a mj. pracovat v tamní továrně na letecké motory,“ řekl mi Dr. Ing. Rudolf Ger, slovenský Žid a jeden z vedoucích pracovníků zmíněného leteckého závodu.

Také toto město bylo zásluhou inkriminované smlouvy dlouhou dobu před raketami Kassam uchráněno… Bylo. Obyvatelé měst Sederot a Aškelon, stejně jako obyvatelé ostatních měst a vesnic v dostřelu z Pásma Gazy, byli drženi jako rukojmí fundamentalistického programu Hamasu.

Izraelská vláda však má povinnost chránit své obyvatele, proto se rozhodla bombardovat zbrojnice Hamasu a jeho členy, které jsou odpovědné za každodenní ohrožování obyvatel židovského státu. Navíc Izrael upozorňoval Hamas, že zaútočí a zasáhne proti raketám Kassam.

Když nebyla žádná relevantní reakce, pohár trpělivosti po asi dvoutisící hamasovské raketě přetekl…Náčelník Generálního štábu Izraelských obranných sil (IOS) Gabi Aškenazi se snažil obnovit důvěry obyvatel Izraele ve schopnost armády ochránit je před teroristy z Pásma Gazy. Varoval, že Izrael nebude nadále tolerovat situaci, v níž se Hamas snaží „v našich občanech, ženách a dětech vyvolat strach.“

„Tato skutečnost nemůže pokračovat a my musíme využít všechnu sílu k útoku na infrastrukturu teroristů a k vytvoření nové bezpečnostní reality kolem Pásma Gazy.“ Dodal, že jak se z Gazy volá, tak se z Izraele ozývá…

Dvaasedmdesátiletý Ing. Robert Ger mi napsal:

„Narodil som sa v Bratislave v roku 1937 židovským rodičom. Otec predával nemecké bicykle a mamička bola krajčírkou. Starý otec, zlatník a hodinár, mal päť dcér a žil v Banskej Bystrici. Otca odvliekli do koncetráku už v roku 1942 a mamičku zabili gardisti v roku 1945 pravdepodobne v Kremničke alebo vo vápenke v Nemeckej.

Ako siroty sa ma ujala a vychovala mamičkina sestra,ktorá bola učiteľkou a jej manžel bol vedúcim tlačiarne v Harmaneckých papierňach. Prečo to všetko spomínam? Chcem len pripomenúť, že nie všetci Židia boli krčmármi a nie všetci krčmári boli Židia…

Po skončení štúdia som sa do roku 1968 učil na Hutníckej fakulte v Košiciach. Keď som zhodou okolností v auguste 1968 stretol v Prahe sovietskych vojakov a tí na mňa namierili guľomet, odišiel som s rodinou do Izraela. Tu som celý život pracoval v štátnej továrni, v ktorej som sa nakoniec stal riaditeľom.

V roku 2003 jsem jako člen izraeskej delegácie, ktorá sprevádzala izraelského prezidenta pri jeho návšteve na Slovensku, som prekladal jeho príhovor v bratislavskej synagóge.Tým vyvrcholila kapitola mojej slovensko-židovskej histórie.

I dnes udržujem styky s mojimi najlepšími priateľmi, ktorí žijú na Slovensku a sú Slováci a tiež som činný vo vedení “ Izraelsko – Slovenskej obchodnej komory“. S ťažkým srdcom čítam početné urážlivé komentáre niektorých čitateľov. Predovšetkým im by som chcel ozrejmiť môj pohľad na túto problematiku. Pohľad človeka, ktorý prináleží slovenskej a židovskej kultúre a slovenčina mu je materinskou rečou.

Prvé obvinenie Židov, že ukrižovali Ježiša Krista, je síce historicky diskutabilné, ale v každom prípade Kristus, jeho matka a jeho učeníci boli Židia. Ak by boli žili za Slovenskej republiky, v rokoch 1941 – 45 by boli podľa vtedy platných zákonov deportovaní do vyhladzovacích táborov a s najväčšou pravdepodobnosťou zavraždení.

Židia dali svetu kresťanstvo, Bibliu, ako aj Desatoro Božích prikázaní, ktoré, žiaľ, len málo ľudí dodržiava. Keby tieto prikázania všetci dodržiavali, tak by sa nekradlo, nearizovalo, nevraždilo a ľudia by si jeden druhého vážili a žili spolu v láske a mieri. Nebolo by treba už ďalších zákonov. Je to, žiaľ, utópia.

Prvých Židov na územie dnešného Slovenska priviedli rímske légie po zbúraní druhého chrámu v Jeruzaleme. Bolo to asi pred 2000 rokmi. Nie je jasné, či bola kontinuita židovského osídlenia na tomto území, ale Židia tu žili už stovky rokov, rozhodne predtým ako sa Slováci vyhlásili za národ začiatkom 19. storočia.

V 18. storočí boli snahy i zo strany slovenskej inteligencie hovoriť po česky alebo i po rusky a až v r. 1861 bolo v Martine prijaté Memorandum o slovenskom národe. Slováci a aj Židia v Rakúsko-Uhorsku žili ako národnostné menšiny, v školách sa vyučovalo po maďarsky, a tak Židia poznali maďarčinu zo školy.

Je dosť absurdné dnes vyčítať Židom, že boli maďarizačným elementom. Nedalo sa predsa od nich očakávať, že budú slovenskými buditeľmi. Židovská menšina mala svoje problémy, ale hlavný bol „prežiť“.

Po tisícročia Židov prenasledovali, zovšadiaľ vyháňali a rôznym spôsobom obmedzovali a veľakrát aj vraždili. Už po zničení prvého jeruzalemského chrámu v r. 586 pred Kr. Židia boli odvlečení do Babylonu. Po zničení druhého chrámu v roku 70 sa rozpŕchli na všetky strany sveta. Po inkvizícii v Španielsku a vyhnaní Židov z tejto krajiny začali prúdiť do ostatnej Európy.

A keď v Rakúsko-Uhorsku dostali Židia určitú slobodu podnikania a možnosť pracovať a nebývať v getách, začali na toto územie prichádzať ďalší Židia – prisťahovalci. Židia boli po Európe a po celom svete roztrúsení už predtým, ako vznikli dnešné európske štáty.Hranice v každom štáte „chytili“ skupinu tam žijúcich Židov ako ryby do siete.

Obdobie prvej Československej republiky bolo pre Židov jedno z najlepších v celej histórii. Možno od čias kráľa Šalamúna Židia nemali takú voľnosť. Mnohí sa na Slovensku cítili Slovákmi, snažili sa asimilovať.

Pobožní Židia praktizovali svoje náboženstvo a veľká väčšina pracovala vo všetkých profesiách. Bolo síce veľa vzdelancov, ako napr. lekári či advokáti, ale nechýbali ani remeselníci a na východnom Slovensku boli celé dediny, ktorých židovskí obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom.

Názor, že by Židia boli príživníkmi, nemá nijaké reálne opodstatnenie a za týmto obvinením stojí len primitívny antisemitizmus. Nemeckí nacionálni socialisti – nacisti – pridali týmto náladám teóriu, ktorá viedla k jednému z najstrašnejších zločinov v ľudskej histórii – ku holokaustu.

Po vzniku Slovenskej republiky v roku 1939 s nacionalistickou profašistickou tendenciou i na Slovensku uzákonili protižidovské zákony. Perzekúcie, okrádanie a vraždenie Židov sa stali zákonnými. Okrádanie Židov arizáciou majetku zlákalo Slovákov, ktorí chceli rýchlo a ľahko zbohatnúť.

Ako dieťa sa pamätám, že v Harmanci miestny obchodník, gardista, vzal môjmu strýkovi, ktorý pracoval v továrni, kožený kabát a nehanbil sa v ňom prechádzať po obci. Mne, šesťročnému dieťaťu, zobrali vyšívaný slovenský kožúšok – Židia nesmeli mať kožuchy…

Na budík nám gardisti nalepili nálepku „zabavené“ tak, aby sme ani nevideli, koľko je hodín… Protižidovské opatrenia došli až do takej absurdnosti. Toto obdobie v slovenskej histórii a účasť Slovákov na vyvraždení veľkej väčšiny židovských spoluobčanov patrí k najtemnejším stránkam slovenskej histórie.

Asi z 80 000 slovenských Židov bolo vyvraždených 90% – krčmárov, lekárov, remeselníkov a aj roľníkov. Bez rozdielu či boli pobožní alebo nie. Musím však zdôrazniť, že nie všetci Slováci sa zúčastnili tohto zločinu.

Naopak, boli mnohí, ktorí nezištne a s ohrozením vlastného života zachraňovali židovských spoluobčanov. Mená mnohých z nich možno nájsť v háji múzea holokaustu Jad Va Šem v Jeruzaleme, kde sú uvedení ako „Spravodliví medzi národmi“.

Židia hľadali riešenie na prežitie vo všetkých časoch. Novinár Teodor Herzl prišiel v r. 1895 s myšlienkou znovuzaloženia – oživenia – židovského štátu Izraela. Židia sa začali vracať do Palestíny medzi dvoma svetovými vojnami a v r. 1948 OSN uznala Izrael za židovský štát.

Židia nenašli pokoj ani v Izraeli. Sú tu stále vojny a nepokoje, ale napriek tomu tu pracujú a vybudovali si moderný štát – nie bez problémov. Dnes tu žije aj asi 3 000 slovenských Židov.
Príspevok Židov k svetovej kultúre a vede je proporcionálne k celkovému počtu Židov neuveriteľný.

Stačí spomenúť Krista, Einsteina, Kafku, Mahlera a tiež Marxa, ale aj 171 nositeľov Nobelovej ceny, čo je stokrát viac, ako by prináležalo podľa percenta počtu židovského obyvateľstva na svete. Židom takisto ako každému inému národu patrí kúsok miesta pod slnkom a slnko v Izraeli naozaj nechýba.

Aj Slováci sú z rôznych dôvodov roztrúsení po svete. Okolo milióna Slovákov žije mimo územia Slovenska. Aj v Izraeli sa nájdu slovenskí robotníci, ale i početní Slováci a Slovenky, ktorí uzavreli manželstvo so židovským partnerom a žijú dnes šťastne v Izraeli.

Vzťahy medzi Slovenskom a Izraelom sú dnes viac ako dobré a prospievajú obom krajinám. Nemyslím, že je múdre či prospešné pre tieto vzťahy denno-denne vyťahovať staré obvinenia a hriechy. I keď krivdy na židovských spoluobčanoch nemožno zabudnúť.

Slovensko ako nový moderný prosperujúci štát kráča dopredu. Slovenská republika v rámci Európskej únie má perspektívnu budúcnosť. Vyťahovať a rozdúchavať rôzne nacionalistické nálady je Slovensku len a len na škodu. Protimaďarské, protirómske či protižidovské nálady a názory malej menšiny slovenských nacionalistov treba odsúdiť.

Dnes na slovenskom území žije približne 3 000 Židov, väčšinou starších ľudí. Ani jeden z nich nebol krčmárom a ani neukrižoval Ježiša Krista. V každom štáte sú menšiny a treba akceptovať ich existenciu a ich odlišnosť veľkoryso tolerovať….“

Tolik Ing. Robert Ger, který se vrací k Desatoru. Svým vnukům věnoval knihu o historii svého života během holocaustu i po něm.

„Knihu som venoval i Múzeu židovskej kultúry v Bratislave, aby slúžila ako autentický doklad o minulosti, najmä pre tých čo vyhlasujú, že holokaust je židovský výmysel…“

Reklama:
 1. 22 reakce na “Jak aškelonští Židé podepisovali mír s gazanskými muslimy…”

 2. Za sebe jen dodávám:smutné,ale pravdivé!
  Ale co je to platné,kdo není proti Židům zaujatý, musí je litovat pro jejich stálé hájení existence.Už za to si zaslouží přinejmenším úctu.A ty ostatní lhostejné a nácky stejně nikdo nezmění,,,Shalom IZR.

  od hugous.z.lipek v Lis 29, 2009

 3. Zdravím, pane Olšere!

  Pokud znám Židy z Izraele slovenského původu, octli se na Slovensku nikoliv záhadně, ale dvěmi cestami:
  1/ s německými kolonisty od středověku do okolí B. Štiavnice.
  2/ z Maďarska – na nadarmo se Budapešti ještě před 100 lety říkalo „Judapest“.

  O vztahu Slováků k Židům zatím nejlépe film „Obchod na korze“, nicméně dopadli lépe, než Židé v Haliči. Tam byla čistka dokonalá, přestože nebyli o moc bohatší než Rusíni. Skutečně se haličští Židé živili řemesly i sedlačením, byla tam děsná bída pro všechny.

  Taxe mějte!

  od Ataman Jermak v Lis 30, 2009

 4. Já osobně nemám rád,když je někdo jednostrnně zaměřen proti jinému národu,ale není mi pořád jasné,proč vznikla taková nenávist proti Židům,musí to mít nějaké důvody,protože jenom takové mluvení,že Židé ukřižovali Krista jsou jen takovou povídačkou .

  od Frantisek Salajka v Lis 30, 2009

 5. Stačí si přečíst Dějiny židovského národa a najdete vysvětlení.

  od hugous.z.lipek v Lis 30, 2009

 6. Vážení, všem, všem, všem. JIdáš musel zradit Krista, jinak by nedošlo k naplnění proroctví, že Boží syn zemře za lidstvo. Jinak to byli Římané, kdo ho odsoudili, bičovali ho, byli to Římané, kdo mu dali trnovou korunu, losovali o jeho šaty, a nakonec ho pověsili na kříž a probodli mu kopím bok… Tak o čem je řeč…?

  od olser v Lis 30, 2009

 7. Omyl,pane Olšer,Římané sice měli pod palcem Judeu,ale přečtěte si v Bibli,jak farizeové řvali:ukřižovat,ukřižovat!!!A Pilát říká:čeho se vlastně dopustil ?Pilát dal JK ukřižovat pod židovským nátlakem,také je řečeno Židy-jeho krev ať padne na nás a naše děti.!
  Vidím to podobně jako když komunisty zfanatizovaní Češi po válce souhlasili !! se všemi popravami,které STRANA navrhla.Stejná morální špína bez rozdílu!

  od hugous.z.lipek v Lis 30, 2009

 8. Ovšem zapoměla jsem s Vámi souhlasit,že to byl Boží plán,viz starozákonní proroci atd.V tom máte pravdu.

  od hugous.z.lipek v Lis 30, 2009

 9. Nepochopila jste Pilátovu strategii. Piláta, který se slovy: Ejhle, člověk, vydal Ježíše farizejům a šel si umýt ruce. Základatel alibismu. Proč se farizejové chtěli zbavit Ježíše? Protože je vymrskal z chrámu svého Otce jako kupčíky, nechtěl jim platit daně, odmítal dodržovat šabat. To se trestá smrtí ukamenováním. Proto chtěli jeho smrt. Pilát zase měl Ježíše za nebezpečného buřiče proti císařekému impériu a to se trestá smrtí ukřížováním. Udělal to gesto jen proto, že moc dobře věděl, jak bude zfanatizovaný dav vyvádět. Farizejský vlk se nažral a koza Pilát zůstal celý ve svém pokrytectví… Takové jsou ty pravé dějiny…

  od olser v Pro 1, 2009

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *