Vím, že my, katolíci, jsme občas fanatici, ale že by až tolik…?

29. Září, 2009 – 8:50

Mnohokrát jsem už psal o papežích a ačkoliv jsem se snažil je uvést vždycky v umírněném světle a nikdy je nijak neznevažovat, očekával jsem naivně, že stejně se mnou budou jednat i věřící ve svých komentářích. Opět těžký omyl. Se svojí korektností a kulantností jsem se mohl jít vycpat. Netušil jsem, že mezi mými souvěrci je tolik fanatiků a demagogů…

Takže, podívejme se pravdě do očí. Zásluhou jezuitskému řádu je dnes nejbohatším státem světa Vatikán, který má tři hlavní zdroje svých bilionových příjmů. Tradiční “groš svatého Petra” tvoří dary věřících osobně určené římskému papeži, dále je to Institut církevních záležitostí, tedy vatikánská banka založená roku 1887, jejíž rozpočet představuje asi osm miliardy dolarů. Třetím a zřejmě nejvýnosnější zdrojem jsou vlastní finanční investice do různých mezinárodních monopolů, pozemků apod.

“Svatá” stolice disponuje velkým množstvím akcií a provádí rozsáhlou obchodní a finanční činnost. Vlastní značné nemovitosti po celé Evropě i v Latinské Americe a účinně spolupracuje s mezinárodními bankami a monopoly.

Kapitál Vatikánu je většinou uložen v bankách v Itálii. Jeho hodnota vzrostla zejména za vlády diktátora Mussoliniho, který daroval “Svaté” stolici 80 milionů dolarů v italských lirách a cenných státních papírech. Kromě toho Vatikán vlastní 482 hektarů orné půdy, včetně několika tisíc hektarů přímo v katastru Říma. Ovšem největší příjmy plynou do Vatikánu z finanční účasti v různých podnikatelských firmách.

Navíc byl též akcionářem největší italské stavební firmy Generale immobiliare a velké prostředky vložila i do Institutu pro rekonstrukci průmyslu, který kontroluje největší společnosti země: loděnice, námořní společnost Italia, leteckou společnost AI, telefonní síť, trust hutnických závodů, produkujících devadesát procent italské litiny.

Dalším zdrojem příjmů je turistický ruch, k němuž patří i různá svatá procesí a poutě do Říma. Statisíce věřících, přijíždějících do svatého města, nejsou zpravidla ubytovány v hotelích, ale ve 126 klášterech, které mají pro tyto účely k dispozici na 12 000 cel. Hlavním zdrojem příjmů je obchod se suvenýry a “svatými” předměty. Doplňkové zisky poskytují filatelie a numismatika, zaměřené rovněž na návštěvníky Vatikánu

Závěr je jak stvořený pro slova svatého Matouše:
“Ježíš vešel do chrámu a vyhnal prodavače a kupující v nádvoří, zpřevracel stoly směnárníků i stánky prodavačů holubů. Je psáno: Můj dům bude zván domem modlitby, ale vy z něho děláte doupě lupičů…”

Kdy se tedy stane církev taková, jak ji dojemně líčil kardinál Vlk; církví neprahnoucí po moci a bohatství, pouze po spravedlnosti? Podařilo se mi objevit jen slova podle svatého Matouše a Lukáše, určená Římanům:

„Oni pak křičeli: „Krev jeho na nás a na naše děti!“ (Mt 27:25).

Na hlavu Krista vložili Římané trnovou korunu a vlekli jej na vrch, zvaný Golgota. Zde z něj vojáci strhli šaty a ukřižovali jej po boku zločinců. Kristus pravil:

„Otče, odpusť jim, neboť nevědí co činí“. Vojáci pak o jeho oděv losovali.
„I stál lid, dívaje se. A posmívali se jemu knížata s nimi, řkouce: Jinýmť jest spomáhal, nechať nyní pomůže sám sobě, jestliže on jest Kristus, ten Boží zvolený“ (L 23:35)

Reklama:
 1. 16 reakce na “Vím, že my, katolíci, jsme občas fanatici, ale že by až tolik…?”

 2. No,mne napadá jen-blahoslavení chudí duchem-,ale to by bylo o jiném.
  Přestože jsem protestantka a členka církve,raději bych viděla všechny tyto instituce zrušené,protože málo platné,co dostane člověk do ruky,to zpotvoří.
  Na křesťanské církve je tolik stížností,že káží vodu a sami pijí víno.Souhlasím,ale proč si nestěžují stejně židé na jejich rabíny????Asi proto,že tam je ten institucionalismus založený na Starém Zákoně a není poplatný žádným Tridentským koncilům a pod.Kdo zná alespoň trochu dějiny církve(křesťanské),třeba i minimálně,musí souhlasit s tím,že na dobré úmysly Pavlovy církve se jako vžsy nabalil marast darmožroutů.Je to stejně jako v politice.
  A k mládeži:myslím,že dnešní všechny církve jsou příliš poplatné jejich zábavě,aby je „ulovili“ a skutečné duchovno je v pozadí zájmů.A tedˇsi počkám,že taky dostanu na frak!!

  od hugous.z.lipek v Zář 29, 2009

 3. Problém je asi v tom, že Židé mají jen svoji Západní zeď a Mea She´arim – tedy Zeď nářků a Devět bran – dvě nejchudší výspy náboženství – resp. judaismu. Kam se hrabou na Vatikán či baziliku sv. Petra?

  od olser v Zář 29, 2009

 4. A kdy byste byli spokojení? Až by papež spal mezi bezdomovci a kardínál Vlk na ulici vyřikoval, že je rád, že katolický chrám sv. Víta, Vojtěcha a Václava patří státu a že si stát nechal i komunisty ukradený církevní majetek, aby z něj platil miliony třeba komunistům za mandáty?

  od Klavar v Zář 29, 2009

 5. A kdy byste byl spokojený vy? Jak byste nestačil svým důchodem platit nájem, elektřinu a stravu? Kdybyste utratil měsíčně dva tisíce za léky? Víte vůbec o tom, že tisíc církevních hdonostářů kolem Vatikánu si za rok vydělá víc, než před dvě miliardy chudáků, co si musí vystačit s jedním dolarem na den?

  od olser v Zář 29, 2009

 6. Poznala jsem Ha Kotel i Mea Šearim.Znám i Vatikán.Ale to,co člověk cítí u Zdi nářků,těžko pochopí ten,kdo za vším vidí jen byznys a peníze,stejně tak prachatou a vlivnou církev.Ostatně tu je vidět v IZR na každém kroku hafo.Hlavně tu katolickou s jejich kostely,ve kterých se příležitostně poperou mezi sebou o vlastní důležitost.
  Kdybych se chtěla jednou někam vrátit,bude to jen JRZ Ha Kotel,žádný svatovítský chrám apod.katolické stavby,byť byly stavitelskými klenoty.Protože jsou to jen lidské stavby ,kde Bůh nepřebývá.A takových je všude víc než dost.
  A ještě dodávám:rabínská moudrost je skutečná moudrost a ještě vzniklá za těžkých životních podmínek,kterým byli Židé vystaveni po celou svoji existenci.A také nemají za sebou žádnou dobu „temna“ a Koniáše a jim podobné.Prostě nemusím Ratzingera i Wojtylu i ostatní „svaté otce“.Dá se žít i bez nich a pro život nechybí.

  od hugous.z.lipek v Zář 29, 2009

 7. Na portálu Grano salis byl jednou fórek:
  Probudil se ráno papež,svatý otec a modlil se:Bože Otče,prosím tě o něco…A z nebe se ozvalo:Co si přeješ svatý otče?
  Jak je psáno-kdo můžeš pochopit,pochop…

  od hugous.z.lipek v Zář 29, 2009

 8. Budu spokojený, až stát vrátí, co komunisté ukradli. Že má někdo milion a jiný prd, tak to vím. Když to ten milionář neukradl, nevadí mi to.

  od Klavar v Zář 29, 2009

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *