ČT 24: Palestinský východní Jeruzalém – ignorance či neznalost…?

27. Červenec, 2009 – 8:38

Nebudu se opakovat, všichni to vědí, jenom diletanti nebo nevzdělaní konformisté, jimiž Česká televize patrně oplývá, tvrdí, že existuje Palestina a „palestinský východní Jeruzalém“… Tak to alespoň zaznělo ve zprávách v neděli v podvečer 26. července 2009 na ČT 24. Jedna hloupá věta…

Omlouvám se, ale uvedu několik zásadních faktů, abych ji zcela vyvrátil – Izraelské království a Judea byly před zhruba třemi tisíciletími dva židovské státy, když hlavním městem toho druhého byl odjakživa Jeruzalém. Počet oficiálních izraelských králů a vůdců byl jen v prvním tisíciletí před našim letopočtem asi dvacet. Davidem a Šalomounem počínaje a Bar Kochbou konče.

(Velvyslanectví drtivé většiny států světa jsou dnes v Tel Avivu jen z bezpečnostních důvodů; obavy z demonstrací muslimů i sebevražedných atentátníků Hamasu a hlavně pro zavilý antisemitismus molochu zvaného OSN.)

Virtuální Palestina nikdy neměla ani jednoho panovníka, na rozdíl od dodnes státního jazyka Izraele hebrejštiny nikdy neexistovala a dodnes neexistuje žádná palestinština či palestinská kultura, palestinská literatura….

Jeruzalém se stal hlavním městem Judsko-izraelského království před více než 3010 roky. V roce 1004 př. n. l. ovládl zbytky jebuzejské pevnosti, rozbořené nájezdem Asyřanů, král David, který ji znovu vystavěl a označil jako „Jerušalajim“, věčné hlavní město Izraele.

Jeho syn král Šalamoun dává vystavět v Jeruzalémě První Chrám. V roce 586 př. n. l. byl Chrám zničen babylónským králem Nebukadnezarem a v roce 537 vybudován Druhý Chrám. Během první židovské války v roce 70. n.l. byl Římany opět zničen i tento.

První zmínka o existenci izraelského království na území pozdější „Palestiny“ je z roku 1215 před našim letopočtem. Na své stéle ji uvedl egyptský faraon Merenptah, třináctý syn Ramesse II. a královny Isisnofret. Do kamene nechal vytesat zprávu o svém vojenském tažení na Blízký východ, kde stojí též, že „bojoval s příslušníky židovského království“…

Wikipedia uvádí: „Po Bar Kochbově porážce v druhé židovské válce (132 – 135 n.l.) se římský císař Hardián rozhodl vymazat identitu izraelské Judeje a začal prosazovat používání názvu Palastina, kterým byla označena celá země izraelská. Podle uhlavních nepřátel Židů – Filištínců.

Zároveň došlo k přejmenování Jeruzaléma na Aelia Capitolina. Římané v oblasti zabili či prodali do otroctví velké množství Židů a značný počet Židů také odešel do židovského vyhnanství. Nikdy ale nebylo dosaženo úplného odstranění židovského elementu z Judeje…

Mezi nejvýznamnější judejská města patří Jeruzalém, Betlém, Jericho a Hebron… Pohoří Judeje bylo v dávných dobách zalesněné… Judea byla osídlena již v době kamenné. Archeologické důkazy o osídlení území již před 11 tisíci roky byly nalezeny v Jerichu… S těmito nálezy je zároveň spojována domněnka, že na území Judeje se nachází nejstarší osídlení na světě…“

Založení státu Izrael bylo 29. listopadu 1947 schváleno OSN a brzy poté, 15. prosince 1947, obklíčila Arabská legie Jeruzalém a izolovala jeho 100.000 židovských obyvatel od zbytku židovského osídlení. V březnu 1948 bylo město zcela odříznuto a v květnu Transjordánsko zaútočilo a okupovalo východní část Jeruzaléma. Poprvé v historii došlo k rozdělení města a tisíce Židů musely uprchnout ze svých domovů.

Arabové zničili všech 58 synagog v Židovské čtvrti a židovské náhrobní kameny z Olivové hory začali používat na stavbu silnic a latrín. Západní zeď (Zeď nářků) byla Židům nepřístupná, navzdory smlouvě o příměří, která zaručovala svobodu přístupu ke svatým místům. K Západní chrámové zdi mohli Židé opět až po izraelském vítězstvím v Šestidenní válce roku 1967, po osvobození východního Jeruzaléma a znovusjednocení města.

Uprostřed Jeruzaléma je Chrámová hora (hora Moria) a na ní Skalní dóm (hebrejsky Kefat HaSela), který je islámská svatyně, nazývaná Ušlechtilé útočiště – al-Haram al-Qudsi al-Sharif. Byla jako Omarova mešita (hebrejsky Har HaBajit) postavena mezi lety 687 a 691 kalifem Abd al-Malikem. Po celá staletí byla nazývána mešitou Umar ibn al-Chattáb.

Podle židovské Bible vystoupil na tuto horu zvanou Moria mnoho tisíc pokolení dávno před Prorokem Muhammadem patriarcha Abrahám, když zde chtěl obětovat Bohu svého syna Izáka…

Muslimové, kteří ovládli Jeruzalém až v 7. století n. l. věří, že skála v centru Dómu je tatáž, po níž vystoupal Muhammad na Noční cestu do nebe roku 621 n.l., doprovázený andělem Gabrielem. Tam se prý radil s Mojžíšem a před návratem na zem dostal muslimské modlitby – Korán, v němž se praví, že Buraq nesl Mohameda na Noční cestu z al-Masjid al-Haram („posvátná mešita“ v Mekce ) do al-Masjid al-Aqsa („nejvzdálenější mešita“ v Jeruzalémě). Přestože Mekka je v Koránu zmiňována bezpočtukrát, název Jeruzalém ani jednou.

A jaká je současnost Jeruzaléma z pohledu muslimů?

Jordánský ministr kultury Abdel Tweisi ujistil svého „palestinského“ kolegu – ministra Ibrahima Al Abraše, že Jordánsko poskytne veškerou pomoc při uskutečnění oficiálního ceremoniálu v květnu 2008, při němž byl Jeruzalém prohlášen za „Hlavní město arabské kultury pro rok 2009.“

Arabové z východní části Jeruzalémě nyní zaplavují úřadovny izraelského ministerstva vnitra, aby vyplnili žádosti o udělení občanství. Činí tak z obavy, že jejich část města bude předána Palestinské samosprávě a oni tak přestanou být izraelskými rezidenty, čímž přijdou o přístup k izraelskému sociálnímu systému a zdravotní péči.

Palestinská správa si stále nárokuje celou východní část Jeruzaléma, která se nacházela v letech 1949 až 1967 pod jordánskou okupací. V této části města žije přibližně čtvrt milionu Arabů, z nichž však jen 12.000 má izraelské občanství, zbytek má v drtivé většině občanství jordánské, resp. „občanství palestinské autonomie.“

Podle aktuální zprávy ministerstva vnitra však o udělení izraelského občanství za poslední půlrok požádalo okolo 3.000 jeruzalémských Arabů, zejména těch, kteří žijí v okrajových částech města, o nichž se hovoří jako o oblastech, jichž by se Izrael měl vzdát především.

Pokud by tito Arabové přestali být izraelskými rezidenty, přišli by měsíčně o sociální podpory, přídavky na děti a další dávky v celkovém objemu statisíců dolarů. Současný systém je však k získání izraelského občanství nijak nenutí, neboť pro poskytování sociálních a zdravotních služeb je v Izraeli podstatné místo pobytu, nikoliv občanství.

Nastává tak paradoxně situace, kdy Arabové masivně žádají o izraelské občanství a chtějí se přidat k 1,4 milionu izraelských Arabů, zatímco Palestinská správa požaduje, aby území budoucího Palestinského státu bylo Judenrein, etnicky vyčištěné od všech židovských obyvatel.

Takový je Jeruzalém v roce 3013. výročí svého založení jako hlavního města Judsko – izraelského království…

www.gruber.cz,

Reklama:
  1. Jedna reakce na “ČT 24: Palestinský východní Jeruzalém – ignorance či neznalost…?”

  2. Tak mi ti palestinští Arabové připomínají jedno naše minoritní etnikum.Aby s nimi Židé nedopadli jako my,ale už to vlastně je podobné.Ono platí to přísloví:“Čiň čertu dobře,peklem se ti odmění.“
    A jestli mi něco ještě vadí na těchto stránkách,je propagace cestovky Avetour,která je proarabská!

    od hugous.z.lipek v Čec 27, 2009

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *