Nekamenujte za schválnosti Kanady proroky ani Fischerovu vládu…!

18. Červenec, 2009 – 7:34

Kanada si zcela svéhlavě usmyslila, že vrátí Česku vizovou povinnost a všichni u nás hrrr na Fischerovu vládu, že líp nejednala v Ottavě. Vyskakuje hlavně expremiér Topolánek, který nemůže překousnout, že dostal od Sněmovny kopačky. Přitom moc dobře ví, že za vším je anachronismus kanadského multikulturního zákona.

Je totiž úplně jedno, která vláda by Česku vládla, Kanada byla rozhodnutá už dávno, že nám víza vrátí i s úroky. Za Topolánka nebo za Fischera. Jde o zlostnou vládu a hlavně závistivou, která hledá na Česku každou veš, aby z ní udělala velblouda.

O úmyslu Kanady zavést víza věděl ministr zahraničí ČR Jan Kohout od konce června 2009. Veřejnost ale neinformoval, protože jej o to kanadská strana požádala, aby ho zároveň podrazila. Za dobrotu na žebrotu. Na Valašsku by za to padla facka na sále…

„Jestliže mě někdo pouze informuje v rámci diplomatických jednání o určité věci a já po něm žádám, aby mi to oficiálně potvrdil, tak jsem schopen tuto informací dát pouze, když ji mám černou na bílém…“, uvedl Kohout.

A jelikož ho do vlády delegovala ČSSD, zaslouží si prý inhumaci, tedy „pohřbení nespáleného těla do země“… Věděl bych však o jiných rudobíjcích, kteří ji už dávno měli mít za sebou…

Kromě česko-kanadského byznysu, který vydělává miliony na novém romském exodu, existuje v Kanadě a zvláště v Ontáriu silná česko-slovenská lobby, jež má značný vliv na rozhodování kanadské vlády.

Toronto je Mekkou československých emigrantů, kteří zde žijí přes čtyřicet roků ve svém klídku, jež nemá být rušen ani Romy či jinými „elementy“, jak lze citovat většinu našinců zabydlených v Kanadě.

Mám štěstí nebo spíš smůlu, že jsem byl v inkriminovaných letech v Torontu, a proto dnes můžu čerpat z bezprostředních informací. Je poučné srovnávat, jak se situace před „prvními vízy“ podobá jako vejce vejci té současné vízové lapálii.

Měl jsem možnost uskutečnit v Torontu rozhovor rovněž s představitelem The Heritage Front Volfgangem Waltrem Droegem…

Tato strana je v silně opozici proti všem, ovšem když přijde na lámání chleba, třeba toho „romského“, jsou všichni zajedno. Proto jsem se mohl zeptat:

“Asi tři tisíce členů The Heritage Front v těchto dnech rozšiřuje po Torontu letáky, v nichž nabádají kanadskou vládu, aby omezila příliv utečenců romské komunity z Evropy. Co vás k tomu vede?”

“I když oficiální čísla jsou jiná, podle nás Kanada přijala jen v roce 1997 na 250 tisíc legálních utečenců, z toho jich přišlo do Toronta a okolí asi 80 tisíc. Zhruba 70 tisíc lidí se v tomto období přistěhovalo nelegálně. Jedná se hlavně o uprchlíky barevné pleti z tak zvaného třetího nejchudšího světa. A těm přijde vhod každá práce, hlavně však kanadské sociální dávky. Vyhovuje to našim podnikatelům, jimž tito chudáci vytvářejí levnou pracovní sílu, za níž neplatí sociální a zdravotní pojištění. Berou navíc příležitost kanadským občanům, kteří by však museli za stejnou práci dostávat platy až dvojnásobně vyšší, než imigranti.”

“Jak je to v Kanadě s nezaměstnaností?”

“Teď je tady bez práce už asi jedenáct procent obyvatel. (1997) Navíc existuje tříměsíční zkušební doba, během níž dostávají imigranti pět kanadských dolarů na hodinu. Po uplynutí tohoto období by měli mít podle zákona přidáno. Výhodnější pro firmy však je, když tyto lidi propustí a najmou si místo nich další. Opět jen na tři měsíce.”
“Je pravda, že si Kanada na to, aby mohla utečence podporovat, půjčuje peníze v zahraničí?”

“Už dnes je Kanada tak zadlužená, že v průměru jsou denní úroky z tohoto dluhu vyšší, než kolik získá stát za den z peněz daňových poplatníků. A že jsou daně v Kanadě jedny z nejvyšších na světě. Dnes je v Torontu zhruba 53 procent bělochů, zbytek jsou občané barevné pleti. Brzy by měl být tento poměr obrácený. To neříkám proto, že bych byl rasista, ale chci jen zdůraznit, že se tím mění ráz Kanady, která byla vybudována bílými Evropany.”

“Odkud máte takové informace a jsou důvěryhodné?”

“Členy Heritage Front jsou také odborníci z oblasti ekonomie, spolupracujeme i s dalšími intelektuály, třeba z opozičních politických stran. Mnoho informací je přístupných i veřejnosti, jen se musí vědět kde je lze a jak sehnat…”

Velmi zajímavý je rovněž postoj samých Čechokanaďanů. Tím nejslavnějším je spisovatel Josef Škvorecký…

„Kanadský multikulturalismus je velmi nebezpečná věc, která by neměla být podporovaná! Severní Amerika je proto tak veliká, že v ní splynuly národnosti celého světa, které spojuje jeden jazyk – angličtina. Je to ale něco jiného, než co dnes chtějí menšiny – aby každá etnická skupina měla svoji školu s vyučovacím jazykem jejich dávné domoviny.”

„Mají snad lidé, kteří se sem přistěhovali, zapomenout na svoji rodnou kulturu?”

„V Kanadě nikdo nikomu nebere jeho národnost, ani kulturu, ale protože jste se dobrovolně přesunuli do této země, musíte se přizpůsobit jejím pravidlům,” říká Josef Škvorecký důrazně. „Pokud někdo chce být Kanaďanem, musí se prostě stát jeho novou mateřštinou angličtina. A když chtěji rodiče, aby se jejich děti učinily rodnému jazyku, mohou tak činit po škole třeba tak, jak to dělají české děti, jež mají vyučování češtiny v sídlišti Masaryktown.”

A ještě reakce Česko-slovenského sdružení v Kanadě, jejíž představitelé napsali ještě před prvním zavedením vízové povinnosti pro Čechy do Ottavy stížnost na právníka Jiřího G. Kubeše, zastupujícího u imigračního soudu romské klienty. Byla adresována tehdejší kanadské ministryni pro občanské otázky a imigraci Lucienně Robillardové v Ottavě.

Zde je citace úvodu tohoto dopisu…

„Vážená paní ministryně,

jako organizace Kanaďanů českého a slovenského původu jsme velmi pozorně sledovali situaci vzniklou přílivem Romů z České republiky do Kanady. Náš zájem na této věci, zejména po odchodu Romů z ČR, inspirované pořadem české televizní stanice Nova ,Cikáni jdou do nebe´, který vykreslil Kanadu jako ,ráj pro uprchlíky´, je zřejmý: Jsme hluboce zainteresováni na prosperitě a dobrém jménu naší adoptivní vlasti.

Zároveň se nás ale stejně dotýká pověst naší rodné země a cítíme, že ani jedna z nich by neměla trpět kvůli jakémusi reklamnímu programu, v němž sehrál důležitou roli pan George Kubeš, právník z Toronta, který má eminentní zájem sloužit romské klientele, za což je placen z veřejných fondů. (Mimochodem pan Kubeš avizoval své služby v ČR už v březnu 1996 v Klatovském deníku.)

Jsme si vědomi, že Romové jsou v ČR, a nejen tam, objektem násilí skinheadských skupin, a že je jim často z rasových důvodů znemožněn přístup do zaměstnání, nebo ke vzdělání. Jsme jednoznačně proti násilí a diskriminaci jakékoli skupiny lidí. Zároveň ale víme, že žádná země, ani naše Kanada (jsouce svědkem masových demonstrací proti českým Romům v Torontu 26. srpna 1997), není od těchto projevů oproštěna…“

Ředitel Výzkumu pro reformu pomoci občanům ze zahraničí Paul Fromm z Toronta zaslal pro změnu dopis Společnosti kanadských právníků, v němž podal protest proti právnímu zástupci romských rodin z ČR George Jiřímu Kubešovi, který podle něj zneužívá sdělovací prostředky pro své zvýhodňování.

Tato stížnost se prý opírá o zákon, jenž zakazuje advokátům Kanady „vydávat veřejná prohlášení za účelem upřednostňování svých služeb”. Výzkum pro reformu pomoci občanům ze zahraničí je nevýdělečná vzdělávací organizace, založená v roce 1979 a zabývající se reformou imigrační politiky a přistěhovalectvím.

Jde o stejnou instituci, která před deseti lety požádala kanadskou vládu o pětileté moratorium, jež by zastavilo vlnu uprchlíků do Kanady v souladu s veřejným míněním. Dále usilovala o veřejnou debatu na celonárodní úrovni s následným referendem o určení podmínek, jak dále nakládat s imigranty.

Paul Fromm ve svém dopise dále napsal:

“V „Profesionálním průvodci Společnosti kanadských právníků“ věnujte pozornost kapitole 21, nazvané “Právníci: Jejich veřejné vystupování a prohlášení. Píše se v ní: Veřejný rozhovor právníka se sdělovacími prostředky nemůže být zneužit za účelem jeho upřednostňování a musí být oproštěn jakýchkoli náznaků, že právníkův důvod k takovému rozhovoru je sebevyzdvihování…”

Suma sumárum, těchto tlaků na kanadskou vládu bylo, je a bude víc a víc, i kdyby u nás vládl Pes Filipes. Takže nekamenujme ministra zahraničí Kohouta a další Fischerovy proroky, ale jen a pouze zlovolné úředníky v Ottavě. S nimi a multikulturním zákonem na ochranu kulturního pluralismu by prohrál i valašský zbuj Topolánek.

Pokud si Kanada sama nezamete před vlastním prahem, budou dál mnohahodinové fronty českých občanů vysedávat dny, týdny a roky na schodech kanadského konzulátu ve Vídnu, jako jejich předchůdci před čtyřiceti roky…

Tak jsme to opravdu chtěli…?

Reklama:
 1. 26 reakce na “Nekamenujte za schválnosti Kanady proroky ani Fischerovu vládu…!”

 2. Je to super článek.Ale naše firmy se zřejmě zhlédly v Kanadě,protože dělají převážně to samé.Po zkušební době zaměstnance propustějí bez udání důvodů a za stejný prachy vezmou nového.Ještě k tomu jazyku:proč naše země netrvá na zkouškách z češtiny pro cizince,jak to bylo navrženo a platí třeba ve Švýcarsku a jinde.Znám připady,kdy se česky nedomluví,ale občanství mají-UK,Viet.Příklad s podvody udělení občanství pro Číňany prošel nedávno médii.Kdyby tady za vším nebyly jen úplatky a korupce!Nechápu,jak Vietnamci získávají řid.průkazy,když neumí česky ani žblebtnout.To je dělají ve vietnamštině?A tak by se dalo pokračovat.
  V 68 uteklo do Kanady od nás hodně všelijakých individuí,podobných dnešním,ale pokud vím,tak se museli přizpůsobit.Ovšem naši nepřizpůsobiví by to měli za diskriminaci.Zase je to dilema a Kanadě se vůbec nedivím a našim tamějším emigrantům také za jejich názory.

  od hugous.z.lipek v Čec 18, 2009

 3. Všecko by to „štimovalo“, jen když osm tisíc mrtvých v Mexiku někdo srovnává s jen jedním těžce popáleným dítětem, tak mě to štve a Kanada to jednoduše posr.la…

  od olser v Čec 18, 2009

 4. Není možno změnit myšlení ze dne na den, totiž nelze ihned změnit Kanadu.
  Jejich zákon na ochranu multikulturní tvářnosti Kanady byl původně velmi dobrým zákonem na ochranu Eskymáků (chcete-li tak Inuitů) a Indiánů.

  To, že toho zneužívají čeští Cigáni, je logické z cigánského pohledu. Z pohledu Kanady je zavedení víz také logické, ovšem naivní:
  Dežo si do Vídně na ambasádu nedojede, ale organizovaný cigánský zločin s tím nemá problém a příslušné papíry Dežovi strčí pod nos k podpisu před jeho chýší.
  Tak Kanada zase bude za blba!

  Mimochodem, jakou úlohu v této cigánské hře hrají Paróbkouvy Kočky?

  od Ataman Jermak v Čec 19, 2009

 5. Kanaďané si vždycky hráli na nejlepší. Když USA lynčovala otroky, Kanada jim nabízela azyl a svobodu, když se v USA nesměli chlapi dotknout cizí ženské, v Kanadě se za nimi nemohli ani otočit nebo jim galantně otevřít dveře, když někde vypukla válka, Kanada hned nabízela azyl všem utiskovaným… Jsou to magoři, co si hrají na zachránce světa, přitom mají největší zahraniční dluh…

  od olser v Čec 19, 2009

 6. PS: Jsou to největší pokrytci na světě. Harasment mají obrovský, ale jen v Torontu je třicet striptýzových podniků. Pracovní povolení dostanete okamžitě, pokud na letišti v Torontu prokážete, že jste tanečnice…

  od olser v Čec 19, 2009

 7. K článku pouze klasické 100 bodů a tuš !!!
  Doplním pouze vlastní úvahu.Nutno si uvědomit,že Kanada je ex-britské území.Angličané jsou dle mého názoru bezkonkurenčně nejvíce zatrpklí z faktu,že jejich koloniální impérium je minulostí.Na první pohled se zdá,že to je problém,který nemá souvislost s danou situací ale fakticky je to primárně určující prvek jejich jednání.Když si k tomu přičteme jejich „historickou snahu poučovat ostatní národy“ jsme doma.Přiznávám se k k tomu,že je nesnáším,jejich aroganci,nekulturnost,primární zrádcovství,schopnost hodit přes palubu každého kdo se jim nehodí,nicméně v tomto případě se jedná o „společné dílo“ tzv.romských aktivistů a kanadských úředníků.
  P.S.Vím ,že tímto jdu proti proudu,ale jsem absolutně přesvědčený,že „akce Vítkov“ nemá nic společné se žhářstvím ale jedná se o nešťastnou náhodu domácích obyvatelů domu přetransformovanou do „žhářského útoku“.
  J.B.

  od Jozef Bohdan v Čec 20, 2009

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *