Snad mi někdo vysvětlí, proti čemu ti maturanti zase brojí…?

19. Červen, 2009 – 14:19

Státní maturita. My jsme jí říkali zkouška dospělosti a měl jsme z ní respekt, ale jak říkal náš pan profesor matematiky Hlavinka, požehnaná vzpomínka:

„Nevím, čeho se bojíte? Kdo studuje proběžně celý rok učivo, které probíráme, ten nemusí mít z maturity nejmenší obavu…“

A také ano. A nepotřebovali jsme k tomu tři generálky, ani demonstrace na Václaváku. Sedm tisíc „statečných a jediných spravedlivých“, jen vyměnili vajíčka za rajčata.

Zatím mi to ještě nikdo nevysvětlil, proč je tolik humbuku kvůli maturitám. Copak do nich může někdo nečekaně zařadit čínštinu místo angličtiny, logopedii místo češtiny nebo zkrátka předmět, který ani není v osnovách…?

Nemůže! Přesto si studenti stěžují, aniž by věděli nač. Zřejmě si myslí, že na to mají demokratické právo. Ale i svoboda má své meze a nesmí být zaměňována za anarchii.

Zeptáte se jich, proč a jen dokola opakují, že mají málo informací, i když se o státních maturitách jedná ve vládě i ve Sněmovně už od roku 2001.

Prý státní maturitu nebudou akceptovat vysoké školy při přijímačkách. Pokud vím, a nikdo to zatím nezměnil, podmínkoiu pro přijetí na VŠ je maturita, takže kdo vymyslel, že zrovna tato nebude akceptována? Inu, i my jsme se rádi ulili z vyučování, třeba při cvičení CO…

Také tvrdí, že je politika nezajímá, že mají svých starostí dost. Ovšem co, když házeli vajíčky po socialistech, křičeli, že jim Paroubek a jeho partaj v jednom kuse jen lžou. Že by to nemělo s politikou nic společného?

První generálka: Žáci budou konat povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky pro rok 2010 a 2011, tedy český jazyk a literaturu a cizí jazyk nebo matematiku. Volba úrovně obtížnosti u jednotlivých zkoušek bude zcela v kompetenci žáka.

Ale je tu novum – otázky u zkoušek se už nebudou tahat z klobouku, ale budou mít podobu testu. Jejich znění až do poslední vteřiny nebudou znát ani učitelé. Studenti všech 1300 škol je navíc budou skládat ve stejný den.

„Většina příkladů v obou úrovních obtížnosti je pro žáky gymnázií velmi snadná. Základní úroveň spíše testuje látku z matematiky probíranou už na základní škole, ve vyšší úrovni obtížnosti se testují z gymnaziální látky pouze posloupnosti, pravděpodobnost, velmi jednoduchá exponenciální rovnice a úprava jednoduchého výrazu logaritmem,“ konstatovala pro iDnes učitelka matematiky na Gymnáziu Arabská Libuše Hobzová.

Z češtiny (základní verze) bude minimálně 27 úloh na 60 minut a vyšší úroveň bude mít minimálně 42 otázek na 90 minut. Na matematický test budou mít maturanti času víc – základní úroveň hodinu a půl, vyšší úroveň hodiny dvě.

Žáci několika základních škol si na popud iDnes také vyzkoušeli testy, na které budou odpovídat jejich kolegové o stupeň výš. Pedagog vybral šest průměrných žákyň, které si zkusily základní verzi z českého jazyka a matematiky.
Úlohy jim nepřišly těžké, zvláště český jazyk byl podle nich hodně jednoduchý. Důkazem je, že většina z nich udělala v testu z češtiny, který se skládal z dvanácti otázek, jen jednu nebo dvě chyby. Jedna z dívek měla test dokonce bez chyby.

Ostatně, vyzkoušejte si také správně odpovědět. Třeba z oboru společenských věd:

„Které z následujících mezinárodních institucí musely při řešení balkánského konfliktu použít vojenskou sílu?“

A) OSN a zejména NATO
B) EU a zejména OBSE
C) Rada Evropy a zejména OECD
D) Mezinárodní tribunál pro bývalou Jugoslávii a zejména ZEU…

Náročné? Nebo to víte, jelikož kdo to neví, dnes, kdy je svět medializován jako nikdy předtím…

A teď jeden textík z češtiny. Určete, v němž je chyba. Máte na to „pouze“ šest možností:

„Hlavně by si důvěřiví čtenáři neměli bláhově myslet, že snad reportéři sami zažily všechny riskantní situace, o nichž potom psali.“

A) chyba v interpunkci

B) chyba v psaní -i/-y

C) chyba v psaní s-/z- na začátku slova

D) nadbytečné opakování slov se stejným významem

E) nedostatky v psaní zdvojených souhlásek

F) stylisticky nevhodná syntaktická konstrukce.
Když si uvědomím, že my před pětačtyřiceti roky měli tvrdou totalitu a ani nevěděli, co je to PC, internet a mobilní telefon, ani jsme si nemohli vybrat z šesti odpovědí tu jedinou správnou. Upřímně dnešních maturantům závidím tu lehkost Kunderova bytí. Jo, kdyby nás kdysi někdo takto hýčkal.

Navíc když se logickou úpravou státních maturit v době hospodářské recese ušetří stamiliony…

Ale co, trochu provětrání při nekoordinovaných výkřicích a rázné chůzi pražskými ulicemi jim též přijde vhod a třeba se jim v mozkovicích rozsvítí.

PS: A pokud si někdo myslí, že reaguji na vše, co se jen šustne, má pravdu. Dělám přece jen to, co každý jiný bloger, pokud blogerem míní být…

Reklama:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *