Antisemitismus Stalina, aneb Popravy jedenácti „zrádných“ Židů…

17. Červen, 2009 – 8:28

Přesně před šedesáti roky byla rozpoutána série největších justičních podvodů v Československu; ten první skončil jedenácti vraždami. Souvislosti se rodily ve chvíli, kdy definitivně pohasla Stalinova naděje, že nový židovský stát na Blízkém východu rozšíří sovětskou gubernii.

Pak pronikla na světlo světa protistalinovská filozofie Žida Lva Davidoviče Bronštejna – Trockého, která moskevské soudruhy stalinisty značně vyděsila.

(Bylo paradoxem, že mladý Bronštejn si v gulagu získal přízeň jednoho z tamních bachařů, po němž si začal říkat Trockij…)

A tak tvůrce trockismu byl po návratu z gulagu vyloučen z KSSS a poté přinucen emigrovat, ale než dostal v Mexiku od španělského komunisty smrtelnou ránu cepínem do hlavy, našel si spoustu následovatelů. Akce vyvolala reakci a nastaly antisionistické čistky.

Po Rusku, Maďarsku a Rumunsku se dostaly až do Československa. Všechno začalo v Maďarsku, kde byl odsouzen ministr zahraničních věcí Laszlo Rajko. Pak byla řada na Praha, aby nalezla vysoce postaveného zrádce ve svých řadách; čím víc, tím líp…

A začaly se rodit smyšlené historky, jejichž fabulace by záviděl i sám Gogol. Třeba že spojkou mezi „americkým špiónem“ Noelem Fieldem a dalším „zrádcem“ Tiborem Szönyem byl Gejza Pavlík, jenž byl v Budapešti přinucen 30. června 1949 potvrdit vymyšlený seznam zrádců a špiónů. Ten obsahoval i jména československých politiků – Václava Noska, Viléma Nového, Eugena Löbla a Otto Šlinga.

V internetové verzi publikace „Kdo byl Kdo v našich dějinách ve 20. století“, vydané nakladatelstvím Libri, se mj. píše:

„Slánský byl členem KSČ od roku 1921. Od roku 1929 patřil k předním funkcionářům Gottwaldova vedení strany. V letech 1935-38 byl poslancem Národního shromáždění. V polovině 30. let – v době, kdy byli Gottwald a Kopecký v Moskvě – byl spolu s J. Švermou odpovědný za prosazování nové orientace politiky Kominterny na lidovou frontu proti fašismu. Už na počátku roku 1936 byli oba dva a spolu s nimi i šéfredaktor Rudého práva Stanislav Budín obviněni z „pravicového oportunismu“. Šverma i Slánský provedli důkladnou sebekritiku, novinář Budín byl vyloučen ze strany. Svou věrnost stalinismu Slánský osvědčil už v létě roku 1936, kdy se horlivě zapojil do obhajoby moskevského politického monstrprocesu se Zinověvem, Kameněvem a dalšími bývalými funkcionáři bolševické strany. V Rudém právu tehdy tvrdil, že sovětský soud právem a ve jménu skutečné lidskosti dal zastřelit agenty fašismu…“

Přátelé ve funkcích Gottwald a Slánský se začali obávat o svoji moc a 16. září 1949 poslali spěšný „zvací“ dopis č. 1 Stalinovi, ve němž ho žádali, aby byli do Československa vysláni na pomoc sovětští poradci, co jsou obeznámeni s Rajkovým případem. Do Prahy přijeli dva členové sovětské tajné služby Lichačev a Makarov, jimž se „podařilo“ dopadnout první „zrádce“.

Zatčeni byli: Eugen Löbl – první náměstek ministra zahraničního obchodu, Artur London – náměstek ministra zahraničních věcí a Vladimír Clementis – ministr zahraničních věcí, bývalý státní sekretář ministra zahraničí Jana Masaryka.

Clementis v roce 1939 opustil Bratislavu a odešel do Paříže, kde se dozvěděl, že Stalin uzavřel s Hitlerem smlouvu o vzájemném neútočení. To nemohl Clementis jako přesvědčený komunista pochopit. V novinách tento krok tvrdě odsoudil, ale Stalin si to pamatoval a to byl začátek jeho konce.

Přes tento „úspěch“ byli Lichačev a Makarov odvoláni. Na jejich místo přišel Vladimír Bojarskij. Ten briskně objevil hlavu spiklenců – stal se jí Otto Šling – krajský tajemník KSČ v Brně. Zapadl do Stalinovy mozaiky představ o zrádci: byl to komunista, Titovec a ke všemu Žid, což bylo pro Stalina nejdůležitější.

Následovali Karel Šváb, náměstek ministra národní bezpečnosti, Artur London, náměstek ministra zahraničních věcí, Rudolf Slánský, generální tajemník ÚV KSČ a další…

Zločiny, jichž se mělo 14 obžalovaných dopustit, byly špionáž, trockismus, titoismus, spiknutí proti republice a záškodnictví. Byli popsáni jako sionističtí, buržoazně nacionalističtí zrádci a nepřátelé československého lidu. Jedenáct ze čtrnácti obžalovaných bylo označeno za osoby židovského původu a popraveno.

Když jsem v roce 2001 přebíral v Bratislavě jednu z mezinárodních cen E. E. Kische za díla literatury faktu, na českém velvyslanectví ve SR jsem se setkal s Rudolfem Slánským mladším. Kdysi byl aktivním disidentem, signatářem Charty 77, poté našim velvyslancem v Rusku a do roku 2004 českým velvyslancem na Slovensku.

Mohl jsem s ním zavzpomínat na chvíle jeho tragického dětství, kdy se po popravě otce musela zbylá rodina Slánských přestěhovat do „vyhnanství“ venkova v pohraničí na Bruntálsku.

Z obce Rázové museli všichni Slánští chodit do práce a školy mnoho kilometrů pěšky. Do autobusu nesměli; zfanatizovaná dělnická třída jim jako zrádcům národa takovéto cestování zakázala…. 

„Nic nebude zapomenuto, nikdo nebude zapomenut!“ četl jsem na hřbitově s tisíci náhrobky pod Mamájevskou mohylou. Ani na židovské oběti českého justičního vraždění se v Izraeli nezapomnělo…

Reklama:
 1. 10 reakce na “Antisemitismus Stalina, aneb Popravy jedenácti „zrádných“ Židů…”

 2. Ano,jako dítě pamatuji tu dobu,pamatuji také jak se doma o tom mluvilo a poslouchal rozhlas.Uvědomělá dělnická třída řvala nejvíc.Myslím,že Češi,kdyby byli v situaci jako Němci po Vest.míru a vyskytl se tady Adolf s jeho sliby,šli by za ním stejně jako Němci.Viz jak houfně vstupovali do KSČ.Protože to bylo výhodné!
  Jinak ale nemohu pochopit,proč tolik Židů bylo na vysokých postech v KSČ i jinde,když jejich procentuální zastoupení v počtu obyvatel nebylo určitě po válce tak vysoké.
  Můžete to vysvětlit a podložit??

  od hugous.z.lipek v Čer 17, 2009

 3. Vysvětlení je jednoduché – Židé byli vždycky aktivní zvláště proto, že byli neustále vystaveni většímu okolnímu negtativnímu tlaku, než ostatní. Museli být vzdělanější a hlavně se snažili si zajistit spravedlivý svět. Tenkrát si mysleli, že po holocaustu může být spravedlivý jedině nový řád. V 50. letech ještě netušili, jak to skončí. Že jak se do lesa volá, tak se z něho ozývá, aneb kdo chce kam, pomozme mu tam. Židů bylo i v sovětském Rusku jen asi pět procent, ale zastoupení v nejvyšších stranických orgánech měli 40procentní. Na pět funkcionářů připadali tři Židé…

  od olser v Čer 17, 2009

 4. Pokud tedy byl Lenin Žid,jak se traduje,pak nechápu,když v Rusku zažili i Židé hladomory 30tých let a poválečné jednání Stalina a jeho kliky,jak mohli ještě věřit v nějakou spravedlnost podmíněnou rabínskou Tórou.Nějak mi to dohromady nehraje.Nechce se mi také věřit v takovou židovskou naivitu.Nebyly v tom také prachy a prachy těch Židů,kteří se zřekli víry a chovali se jako naši rychlokvašení komunisté?Trochu mě k tomu vedou Dějiny židovského n ároda od Johnsona,kde se na tento problém naráží bez skrupulí.Při vech sympatiích k židovskému národu, jejich komunistickým myšlenkám moc nevěřím.Nepokládám je vůbec za naivní,jak by takto vypadali.

  od hugous.z.lipek v Čer 17, 2009

 5. Lenin za prvé nebyl Žid a proč by Židé byli naivní, když ten jejich komunismus vydržel v ideálním klidu a míru skoro šedesát roků v kibucech, kde nikdy nepoznali, co je to vražda, přepadení či bezdomovci a důchodci tam mají dodnes ideální péči s dokonalou obsluhou a vše, včetně bydlení, vody a stravy, zadarmo…

  od olser v Čer 17, 2009

 6. Krindapána,jak jste mohl dostat cenu E.E.Kische při Vaší zjevné povrchní znalosti dějin, při chybách, kterých se dopouštíte i v každém článku včetně tohoto (viz „před 60 lety“, když proces se Slánským probíhal v listopadu 1952, přičemž to byl on, kdo roztočil procesy třeba s Horákovou, církevními hodnostáři a celou řadou dalších, takže dobře mu tak, zažil si na vlastní kůži, co sám dělal ostatním, včetně toho lotra Londona, Šlinga a dalších, a včetně i těch Nežidů, co byli popraveni s nimi).
  Zmínka, že Židé vstupovali do kom.strany po zkušenosti s holocaustem je už úplně mimo, protože v r.1917 (jakož i u nás před válkou) ještě žádný holocaust nebyl. Nemluvě o tom, že spousta Židů, co holocaust přežila, se ke komunistům nikdy nedala.
  Skutečností je, že bolševismus zlomil a totálně zdevastoval duši ruského národa, a že se na tom z velké části podíleli právě Židé, kteří tvořili páteř represivních složek a dost velkou část aparátu strany, když ruská inteligence s bolševiky nechtěla mít nic společného (ostatně, ani Lenin s ní). Jestli to bylo dáno tím, že to byli Židé nebo tím, že to byli zločinci, to je otázka, konec konců, udělali krátký proces i se Židy, co byli příslušníky jiných socialistických stran.
  Jinak, on vlastně i ten E.E.Kisch byl pěkný poděs a dělat z něj nějakého óbrnovináře, když to byl hlavně hochštapler, můžou jen pohrobci komoušů. Škoda, že nežil dýl, v procesu se Slánským by se pěkně vyjímal – pokud by nepsal z druhého břehu podobná dílka, jako jakýsi prý básník Ivan Skála.

  od Vikina v Čec 27, 2011

 7. No, to víte. Dneska není nic, jak by mělo být. Je vidět, že jste znalkyně lidských duší. Žasnu, že jste ještě nezískala Nobelovu cenu za blbost. Ut pueris placeas et declamatio fias…

  od olser v Čec 27, 2011

 8. Musím říct, že se vám podařilo na tak malou plochu fakt dostat dost blbostí. Diplomanda bych s tím vyhodil a ještě mu nakopal p…l, že nechodil na prosemináře. Kde jste sebral toho Trockého, vždyť byl stejně starý jak Stalin, v gulagu nikdy nebyl, jen ve vyhnanství za cara a pak v internaci a v exilu a Trockij si říkal před r. 1903, atd atd.

  od libor vykoupil v Lis 17, 2012

 9. http://cs.wikipedia.org/wiki/Lev_Davidovi%C4%8D_Trockij

  od olser v Lis 17, 2012

 10. Trockij(Bronštejn),ponejprv byl blízký Leninovi
  a vyzýval k odzbrojení a zatýkání legionářů,
  a carský poklad zpeněžil v USA pro Sověty.
  Jako min.obrany jezdil na kontrolu jednotek
  v pancéřovém vlaku.Poté chtěl dobýt Varšavu,ale
  Stalin mu nedopřál úspěchu slabým zásobováním.
  Tím jej znemožnil v očích Sovětů,ale u žen byl
  Trockij obdivován.Včas pochopil,že sám Stalina
  neznevěrohodní a útěkem si prodloužil život.

  od Petr Gabriel v Lis 28, 2012

 11. V Mexiku měl milostný poměr a byl své manželce nevěrný, až ho najatý bolševik prokopl cepínem…

  od olser v Lis 29, 2012

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *