Přestane na Ostravsku umírat na rakovinu každý čtvrtý pacient…?

11. Červen, 2009 – 8:12

Představte si hektary husté, páchnoucí a po čertech jedovaté rakovinotvorné břečky, která hyzdí část Ostravy. Poetické názvy laguny se k nim vůbec nehodí. Jejich složení by mohlo charakterizovat vše, co se v socialistickém „ocelovém srdci“ střední Evropy vytěžilo, spláchlo, vytavilo a jako zbytky po upotřebení odhodilo.

Byly do nich vypouštěny či vhazovány bez jakékoli regulace veškeré kapalné i tuhé odpady z provozu podniku i další odpady minimálně od druhé světové války. Tedy lapidárně řečeno, otravují život Ostravanům už přes sedmdesát roků.

Mohly by být třeba v Praze? Mohly, ale pouze výhradně jako virtuální realita, jelikož prakticky by k tomu nikdy vlivem silného a mocného pragocentrismu nemohlo dojít. Primátor Prahy Bém chce přece v hlavním městě Olympiádu a se smradlavými lagunami? To nemyslíte vážně…

Nyní se čeká, až vláda milostivě schválí tendr na firmu, která by za 114 miliard CZK udělala u nás pořádek s ekologickými špínami, podobnými těm lagunovým. ODS a ČSSD to však chtějí zamítnout. Prý by jim to ohrozilo rozpočet, hlavně by přišli o provize a jiné milionové všimné..

První ostravská laguna o ploše 1,2 hektaru byla postavena zhruba v počátku čtyřicátých let minulého století a údajně sloužila pro odpady z rafinace surových minerálních olejů. Následně byla nádrž zasypávána stavební sutí. Nyní obsahuje přes sto tisíc kubíků směsi kalů a suti, kapalné odpady prosakují často až k povrchu.

Druhá laguna o rozloze 1,5 hektaru byla postavena zhruba o dvacet let později. Je zcela zaplněna a obsahuje 72 tisíc kubíků odpadu. Částečně jsou do ní vytlačovány kaly z první přetížené laguny.

Třetí laguna má rozlohu 2,3 hektaru a byla postavena v první polovině sedmdesátých let minulého století. Skládkování motorových olejů z nedaleké rafinerie OSTRAMO-Vlček bylo ukončeno v roce 1996. Objem laguny činí 104 tisíc m3.

Tolik o „rodinném stříbře“ Ostravanů, kteří si ho vykoupili zvýšenou nemocností; každý třetí pacient z této oblasti trpí rakovinou a jinými smrtelnými chorobami.

Sdružení firem Čistá Ostrava však vyhrálo výběrové řízení a získalo zakázku na sanaci lagun za tři miliardy korun. Do konce roku 2010 má vyčistit dvě stě tisíc tun ropných kalů, vyrobit z nich čtyři sta tisíc tun alternativního paliva, vyčistit šest set tisíc tun zeminy a podzemní vody na ploše deseti hektarů. V roce 2020 má být na místě jedovatého areálu lesopark.

Že by skutečně po sedmi desítkách let zmizela hnisající gangréna mezi ostravskými obvody Porubou a Mariánskými Horami a Hulváky…? Sdružení konečně začalo vozit speciální palivo, složitě vyprodukované z lagun, do Polska. Je tam o toto rizikové palivo zájem a jednodušší legislativa.

Jednodušší znamená mírnější na zákazy karcinogenů. Okolnosti obchodu se proto tají. Jediná informace je, že odběratelem je polská firma E-Carbo, která zajišťuje odběr paliva v energetických zdrojích v oblasti Katovic.

Loni v září začalo odtěžování. Během zkušebního provozu bylo vyrobeno asi čtyřicet tisíc tun paliva. Zatím tak vytěžili už notně přes deset procent odpadů. Z podstatné části z nich vyrobili palivo.

Jak píše časopis Ostravská radnice, alternativní palivo, které vzniká přidáním vápna a uhelného prachu do vytěžených olejů, bude možné používat ke spalování v mnoha zařízeních. Všechny zkoušky tuto možnost potvrdily. V cementárnách se má celkem spálit 60 000 tun palivové směsi za rok.

Původně projekt s polskými odběrateli nepočítal, avšak podniky v Česku, ve kterých úspěšně proběhly palivové zkoušky, zatím nemají vyřízeno povolení k tomu, aby palivo z lagun mohly začít spalovat. Sdružení proto využilo velkého zájmu odběratele z Polska, kde je aktuální nedostatek fosilních paliv.

Nevýhodou je ale značná vzdálenost a doprava paliva je drahá. V Česku ho má už ve zkušebním provozu spalovat Elektrárna Dětmarovice a Energetika Třinec.

Že by byl už konec starých mamulovských časů, kdy blbí ostravští havíři o sobotách fárali pro silikózu, zatímco vyčůraní Pražáci se rekreovali na svých chatách a chalupách…?

Že by Ostrava byla jednou opravdu čistější, i když se v ní s Olympiádou nepočítá. Alespoň pro příští čtvrt století…

Reklama:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *