Nedávno jsem napsal, že vyznavačů koránu je v EU už přes dvacet milionů a byl jsem nařčen z ukrutánského vymýšlení. Prý, kde by se tu vzali a že jen rozdmýchávám rasovou nesnášenlivost a hanobím arabské národy, bla, bla…

Tak jsem si jen tak na prstech vypočítal, že ve Francii jich je oficiálně dost přes pět milionů, ve Velké Británii minimálně tři miliony, druhým největším tureckým městem že je po Istanbulu Berlín a Německo s dalšími miliony zejména tureckých muslimů.

Potom se svými milionky do mlýna přicházejí skandinávské země, Benelux a to jsem nebral v úvahu 20 milionů muslimů na Balkáně a 70 milionů v Turecku. A i kdyby, proč by to multikulturní Evropě mělo vadit…?

Proč? Opomenu-li rabování muslimů v Paříži, atentáty v Madridu a Londýně a radikální zákaz přijímání imigrantů v Itálii, došlo minulý týden rovněž v centru Atén ke konfliktu mezi řeckými policisty a muslimskými imigranty.Asi 1500 jich protestovalo proti urážce muslimské svaté knihy, které se údajně ve středu dopustil řecký policista, když při kontrole totožnosti několika Iráčanů prý vytrhl a pošlapal jednomu z nich právě Korán.

Bylo zraněno sedm policistů a sedm imigrantů, 46 lidí bylo zatčeno a zničeno skoro osmdesát automobilů. Řecko zkrátka čelí stále naléhavějším problémům s muslimskými přistěhovalci.

Zemi neustále zaplavují běženci z asijských islámských států, kteří se chtějí dostat dál na západ Evropské unie. Imigranti, většinou ze Sýrie, Pákistánu a Afghánistánu…

Z údajů řeckého ministerstva vnitra vyplývá, že jen v loňském roce bylo zadrženo kvůli ilegálnímu překročení hranic na 146 tisíc imigrantů, většinou islámského vyznání. O rok dříve jich přitom bylo necelých 112.364. Přes 57.000 utečenců přišlo do Řecka z Turecka.

V Řecku nyní pobývá asi milion migrantů, většinou Albánců, počet ilegálních běženců odhadují řecké úřady asi na čtvrt milionu. Co bude dál? Předpovědi jsou pro Evropu a její křesťanský základ hrozivé.

Hodilo by se na tomto místě Hamletovo vzdechnutí: Být či nebýt, toť otázka! Podobně se ptal roku 1788 ve své knize „Vzestup a pád římské říše“ anglický historik Edward Gibbon. A položil si i další řečnickou otázku:

„Kdyby Francie neporazila roku 732 po Kristu muslimskou invazi v bitvě u Poitiers, podlehla by celá Evropa islámu a znamenalo by to snad, že by se Korán stal hlavním učebním textem na univerzitě v Oxfordu?“

Naštěstí ještě v roce, kdy Kolumbus objevil Ameriku, byla muslimská vojska vyhnána ze Španělska, osmanská řádění ve středovýchodní Evropě bylo utnuto u Vídně roku 1683.Jak tvrdí nizozemský arabista Hans Jansen, Korán je muslimy považován za „loveckou licenci“ Tu jim seslal Alláh, aby jim prý zaručil právo útočit a dokonce i vraždit nemuslimy – nevěřící „kafiry“. Proto muslimové, kteří sice zatím vytvářejí jen asi 10 procent francouzské populace, zároveň tvoří zhruba 70 procent trestanců ve francouzských věznicích.

Skoro 80 procent znásilnění ve Francii, ale též v Norsku, Švédku či Dánsku, je spácháno muslimskými mladými muži. Jejich rodiče však nechápali, proč jsou jejich synové zatýkáni. Jediné skutečné zlo, které tito rodiče viděli, bylo pokušení, jež jejich dětem hrozilo od nevěřících žen bez šátku na hlavě zvaného hidžáb.

A další moment, který je z demografického hlediska nejdůležitější – porodnost mezi muslimskými imigranty v Evropě je třikrát vyšší než porodnost nemuslimské evropské populace. Pokud bude tento trend pokračovat, do roku 2015 se muslimská populace v Evropě zdvojnásobí. Zatímco nemuslimská poklesne asi o čtyři procenta.

Připomnělo mi to mé torontské setkání s romskou rodičkou, která se těšila, ač byla bez azylu, že její narozené dítě bude podle kanadského zákona automaticky kanadským občanem, i kdyby se narodilo třeba v letadle na letišti, ale na kanadském výsostném území. V Česku se za děti platí hojnými sociálními dávkami, v Kanadě mj. občanstvím…

Za tři desítky let tak údajně dosáhne počet zatím ne kanadských Romů, ale evropských muslimů, více než 65 miliónů. Plus již zmíněných devadesáti milionů balkánských a tureckých vyznavačů islámu.

To se pak možná sejde předsednictví EU v čele s Českou islámskou republikou, aby rozhodlo o schválení Lisabonsko-šarijské smlouvy o tom, že islám musí být uznán a prohlášen za “státní” teokraticko-evropské náboženství.

A že všechna jiná náboženská uskupení jsou zakázána jako bezvěrecká, včetně křesťanství a víry lidu Knihy…

Jestli se v Kanadě bude zpívat povinně píseň „Cikáni jdou do nebe“, to je zatím v javorových listech, hvězdách a pruzích…