Obama dnes večer oslaví v Bílém domě s Židy svátek Pesach…

9. Duben, 2009 – 8:33

Včera byl zahájen třetí poutní svátek Pesach, který Židé slaví pravidelně. Také letos, podle hebrejského kalendáře v roce 5769. Jeho začátek nastává v podvečer 15. nisanu, tedy 8. dubna, a v Izraeli potrvá sedm dnů. Připomíná odchod Izraelitů z egyptského otroctví.

Bůh řekl Židům, ať obětují beránky a jejich krví natřou veřeje svých domů, aby poznal, kam má jít zabít prvorozené egyptské děti jako sedmou egyptskou ránu, která definitivně přinutí faraona proustit Židy ze zajetí.

„Památku osvobození židovských otroků z Egypta oslaví dnes večer v Bílém domě také první prezident USA s černošskými předky při večeři seder, jenž odpovídá Poslední večeři Páně, na níž budou také jeho židovští přátelé. Přes 10 procent Američanů se ale domnívá, že Barack Obama je muslim, a to i přestože jako křesťan veřejně přísahal v lednu při přebírání své funkce na Bibli a ne na korán,“ říká Tibor Spitz – slovenský výtvarník z Kingstone v USA.

„Před zhruba 3200 lety se vzbouřili hebrejští otroci z otrokařské velmoci Egypta. Když přežili cestu do vyvolené země, vytvořili si v ní svůj stát, který zakazoval otroctví. Občan, který pro své dluhy anebo jinak nepřeklenutelné ekonomické problémy šel do vězení, musel si své dluhy odpracovat a být po šesti letech propuštěn na svobodu. Kdyby mu bylo však fyzicky ublíženo, třeba mu byl věznitelem vyražen zub, musel by být z vězení propuštěn okamžitě…“

Ovšem pozor; v domě nesmí být během pesachového svátku ani kousek kvašeného chleba. Pokud nějaký zbyl, musí se spálit nebo právní cestou převést na Nežida či uskladnit do uzamčené místnosti…

Kdoví, jak se s nekvašeným macesem a kvašeným chamecem vypořádají u Obamů v Bílém domě. A jestli Barack, s africko-indonézskými kořeny, zvládne bez kocoviny čtyři poháry lehkého košer vína…? Obama pozval přátele a členy svého štábu na seder v Bílém domě ve čtvrtek večer, u příležitosti druhého dne svátku Pesach. Má se za to, že to je poprvé, kdy tak prezident učinil.

Židovská služba u stolu byla vedena Ericem Lesserem, pomocníkem ve volební kampani. Speciální večeře se účastnila taka první dáma Michelle Obama a dvě dcery prezidentského páru. Spolupracovníci mají za to, že se jednalo o první sederovou večeři v Bílém domě a za přítomnosti prezidenta.

Ještě předtím ve čtvrtek Obama podepsal dopis, v němž židovským Američanům přeje „klidný a odpočinkový svátek“ a zmínil, že příběh o židovské úteku z Egypta je „mezi nejsilnějšími příběhy utrpení a vykoupení v lidských dějinách.“

Obama dodal: „Jako součást globálního společenství musíme všichni pracovat na zajištění toho, že naši bratři a naše sestry všech ras, náboženství, kultury a národností nebudou v otroctví a cílem represí a budou moci žít v míru.“ Dopis zakončil hebrejským svátečním přáním chag sameach („šťastný svátek“).

Nejedná se o první případ, kdy se prezidentská rodina účastní sederu, a řada z letošních hostů se účastnila večeře loni v hotelu Sheraton v Harrisburgu v Pelsynvánii během prezidentské kampaně. Obama tehdy prý v žertu parafrázoval závěrečné hagadové přání „Příští rok v Jeruzalémě“ slovy „Příští rok v Bílém domě.“

Dva nejvýše postavení praktikující židé v americké administrativě – ředitel štábu Bílého domu Rahm Emanuel a poradce David Axelrod – se nicméně sederu nezúčastnili, když Aexelrod sdělil, že chce být se svojí rodinou v Chicagu.

Zástupce výkonného ředitele Národní židovské demokratické rady (National Jewish Democratic Council) Alexis C. Rice Obamu pochválila s tím, že zpráva o sederu prokázala, že „Obama je skutečný přítel židovské komunity.“

William Daroff, ředitel washingtonského úřadu Sjednocených židovských obcí (United Jewish Communities) uvedl, že krok „hovoří o komplexnosti dnešní Ameriky a prezidenta Obamy. Tato noc je nicméně odlišná od všech dalších nocí.“

Různá média pohlížejí na oslavu jako na známku toho, že nový prezident investuje mnoho do blízkého vztahu se svými židovskými stoupenci.

Reklama:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *