A teď už vážně; kam se Češi hrabali na Angličany; ve Velké Británie práskli do koní, jako otec dvou dětí a mrtvicí odnaučený kuřák jsem zajásal a dal se do racionálního moralizování. Konečně přišel rezolutní čin; kouření v autě, ve kterém cestuje i dítě, bude nyní na ostrovech trestný čin. Opatření zavede britská vláda na základě návrhu, který právě schválil parlament.

Zákazy kouření v autech s dětmi prosadily již dříve na národní či místní mimoevropské úrovni v USA, Kanadě, Austrálii, JAR a na Kypru. Jde nejen o zdraví dětí, ale i bezpečnost silničního provozu.

“Polovina dětí ve věku do jednoho roku, které zemřely v důsledku syndromu náhlého úmrtí, doplatila na to, že jejich matky v jiném stavu kouřily,” uvedla MUDr. Eva Králíková z poradny pro odvykání kouření První lékařské fakulty Univerzity Karlovy, která se dlouhodobě věnuje prevenci a léčbě závislostí na tabáku. S cigaretovým kouřem se do těla dostává přes 4 000 chemikálií a z plic se vstřebávají rovnou do krve. Pokud je kuřákem nastávající matka, proniknou i do těla jejího nenarozeného dítěte. Kouření je prostě nemoc, rekord je 120 cigaret denně, “ dodala.Výsledek obrázku pro olser KALOUSEK

A právě Kalousek v počátku listopadu 2019 přes tři hodiny v kuse obstruoval, resp. destruoval zasedání Sněmovny. Soudná místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová, nezávislá z ANO mj. řekla:

„Z odborných studií víme, že u alkoholu dosahují celospolečenské náklady 59 mld. ročně, u kouření dokonce přesahují 100 mld. korun ročně. Vyšší daně mohou nejen zvýšit příjmy veřejných rozpočtů, ale také motivovat spotřebitele ke snížení spotřeby, a tím omezit související zdravotní problémy. Spotřební daně u cigaret a tabáku se sice v tomto období průběžně navyšovaly, ale jejich růst zdaleka neodpovídal rychleji stoupajícím platům a mzdám, takže i tabákové výrobky se staly dostupnějšími…“

Z tohoto důvodu ministr zdravotnictví a národní protidrogová koordinátorka opakovaně apelovali na Ministerstvo financí, aby přistoupilo k vyššímu zdanění zejména alkoholu a tabáku prostřednictvím vyšších sazeb spotřební daně. Zvýšení spotřebních daní na tabák a alkohol dlouhodobě doporučují i WHO a OECD.

(OECD koordinuje ekonomickou a sociálně-politickou spolupráci členských zemí, zprostředkovává nové investice, prosazuje liberalizaci mezinárodního obchodu. Cílem OECD je napomáhat k dalšímu ekonomickému rozvoji, potlačení nezaměstnanosti, stabilizaci a rozvoji mezinárodních finančních trhů.)

Výsledek obrázku pro olser foto kalousek

Tolik úvodem a nyní prokazatelná pravda nejen o Kalouskově ožralectví.

„Osobně bych v normální situaci protikuřácký zákon klidně podpořil, ale v období úporné války vlády proti všem živnostníkům jsem nechtěl hlasovat pro další regulační a represivní opatření,“ uvedl Kalousek. Poznamenal, že i pro něj je prioritou ochrana zdraví.

V případě kuřáctví by ale podle něj měla platit hlavně osobní zodpovědnost. „Nikoho neochráníte před jeho vlastní neodpovědností. Tu odpovědnost bychom měli především každý cítit sám za sebe,“ konstatoval „zásadový a odpovědný“ Kalousek.

Proč padla facka na sále, vlastně v podloubí: https://www.youtube.com/watch?v=QF0kcieUKRk

Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před  škodlivými následky návykových látek („protikuřácký zákon“) nahradil od 31. května 2017, tedy v den, který je již tradičně Světovou zdravotnickou organizací (WHO) vyhlašován jako Světový den bez tabáku, zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů. Hlavním cílem je posílení ochrany před zejména zdravotními škodami působenými návykovými látkami s důrazem na ochranu zdraví dětí a mládeže.