Byla krásná, jedinečná, každý ji miloval. A když se vdala za Josefa Odložila, všichni žasli nad tak pohádkově krásným párem. Dvojice absolutního štěstí. A když se jim narodil syn Martin, úžasná pohoda dosáhla vrcholu. Ale přišly problémy. Tak už to chodí s dětmi světoznámých osobností, co jsou od puberty „řediteli světa“. A pak přišel rozvod a najednou by měla být naše zlatá Věrka matkou otcovraha…?

Můj otec – učitel, který v 50. letech odmítl někam vstoupit a něco podepsat, napsal po sametu prezidentově poradkyni Čáslavské dopis, v němž připomněl desítky let, kdy nemohl učit a pracoval mj. jako pomocný dělník. Dodnes máme doma odpověď paní Čáslavské, která ho velmi srdečně požádala, aby ji poslal důkazy o svém trápení. Pak dostal přidáno 100 korun ke svému měsíčnímu důchodu. Byl moc vděčný, přestože ti, co způsobili jeho neštěstí, vydělávali statisíce…

Na náhrobní kámen Josefa Odložila je vytesán v žule nápis: „Ten komu jsi život s láskou dal, on ti ten tvůj krutě vzal“. Tím, kdo onen život vzal, byl syn Martin Odložil, který provozoval sedm let bojové sporty. V ten tragický den 6. srpna 1993 na diskotéce v restauraci U Cimbury v Bělé pod Pradědem si ho syn všiml a nechal mu zahrát písničku od skiheadské skupiny Zelené mozky, která zesměšňuje a uráží armádu.

Poté asi půl hodiny po půlnoci mu rozbil venku zaparkované auto a následně ho udeřil v hádce pěstí do obličeje tak silně, že ten upadl na temeno hlavy a na následky svého zranění po 35 dnech hlubokého bezvědomí zemřel. A vše začalo docela prozaicky. Obyčejná floskule. V letech 1992 – 1993 byl Josef Odložil velitelem Mírových sborů OSN v Iráku. Po návratu do své vlasti se dozvěděl smutnou zprávu, že syn Martin neudělal maturitní zkoušky.

Bylo mu to moc líto. Chtěl se s ním sejít a nabídnout mu pomoc. Toto setkání 6. srpna 1993 se mu stalo osudným. Sestry Josefa Odložila reagují na slova V. Čáslavské: „Josef byl tak opilý, že svého vlastního syna ani nepoznal.“

Martin Odložil byl uznán vinným trestným činem ublížení na zdraví (§ 221 odst.l, odst. 4. tr žák.) a byl mu uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v délce čtyř let ve věznici s ostrahou.

„Tvrzení V. Čáslavské o opilství a špatném zdravotním stavu Josefa Odložila před smrtícím útokem jsou výplodem nemocného člověka, ( budiž jí země lehká…)  Josef Odložil absolvoval komplexní zdravotní vyšetření v ÚVN (pár dnů před smrtícím útokem), po svém návratu z vojenské mise v Iráku, kde velel kontingentu OSN. Byl plně zdráv…“ Protestují Odložilovy sestry…

Podle slov obsluhy diskotéky si J. Odložil dal pouze nealkoholický nápoj. MUDr. Jiří Staňa ze záchranky v Jeseníku ve své výpovědi uvedl: „já jsem z dechu poškozeného jednoznačně necítil alkohol“…

A nyní čtyři svědecké výpovědi z policejního protokolu:

Jeden z účastníků diskotéky Pavel Ondruš: „Já jsem přesně viděl sevřenou pěst Martina, nešlo o odstrčení, šlo o úder z nápřahu ta rána na obličej Josefa Odložila byla vedena z běhu. Jak běžel, tak se asi 3 m před Josefem Odložilem rozpřáhl a velkou silou ho udeřil. Bylo to z běhu, ten muž se zastavil asi krok za Josefem Odložilem, který již ležel a asi kousek odskočil dozadu. Ten útočník překročil Josefa Odložila, postavil se ke dveřím, tam jsem mu viděl do obličeje, poznal jsem, že je to mladý Odložil. Jeho otec spadl na záda. Spadl jako prkno. Znovu říkám připažil a spadl jako v křeči. On jako by po té ráně ztvrdnul. Předtím měl ruce volně podél těla. Tu ránu hodnotím jako velmi silnou, velkou, intenzivní…“

Mjr. František Kollman, – mistr sportu, místopředseda komise JUDO sportů, nositel 5-ti danů, judo, 6-ti danů jiu-jitsu, zkušební komisař pro trenéry:

„Podle dokumentace zhodnocuji, že takové zhmožděniny nasvědčují úderu boxerem typu klasik. Úder boxerem v pěsti na lebeční část hlavy v pohybu útočníka. Konečná fáze minimum těžký otřes mozku, bezvědomí a krvácení do mozku s následkem smrti.“

Prof. PhDr. Vladimír Karas DrSc. – odborník na biomechaniku:

Velmi složitý a náročný posudek se závěrem: „Za primární příčinu poškození lebky Josefa Odložila nelze pokládat prostý pád na záda např. po doteku či odstrčení. Tomuto zcela odporují lékařsko-pitevní nálezy na obličejové části hlavy musím konstatovat, že použitá intenzita násilí proti Josefu Odložilovi byla vysoce mechanické intenzity a s rozsáhlým následným nitrolebním krvácením a strukturálními změnami.“

JUDr. Zdeněk Náchodský – soudní znalec v oboru kriminalistika, odvětví se zvláštní specializací sebeobrana, služební zákroky, vedení boje zblízka:

„Tržně zhmožděná rána occipit vlevo, čtyři souběžné exkoriace s pohmožděním na tváři levé nasvědčují úderu vedenému pravou rukou oblečenou „prsteny“ nebo boxerem. Při použití „prstenu“ či boxeru byl úder vzhledem ke zmenšení kontaktních dopadových ploch velmi tvrdý a zanechal výše uvedené ranivé stopy. Prsteny, boxer jsou zákeřné ruční zbraně, které lze nosit přepravovat i držet v pohotovostní poloze skrytě či poloskrytě, takže napadená osoba nemá o jejich existenci až do zahájení útoku nejmenší tušení.“

Martin Odložil byl uznán vinným trestným činem ublížení na zdraví (§ 221 odst.l, odst. 4. tr žák.) a byl mu uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v délce čtyř let ve věznici s ostrahou. Dlouhých čtrnáct let, od ledna roku 1997, kdy mu tehdejší prezident Václav Havel udělil milost, nepromluvil pro média. Žije v ústraní, útočiště poté našel pod pahorky Jeseníků.

„Nezničil jsem přece život jenom sobě, zničil jsem ho třem sourozencům, mojí matce, tátově manželce, jeho příbuzným a přátelům,“ řekl Martin Odložil v exkluzivním rozhovoru, v němž prolomil dlouholeté mlčení. Člověk má z jeho slov a chování pocit, že tento stále ještě mladý muž se neumí smát. Vleče na svých zádech závaží a je vděčný za každý projev lidskosti.

„Zabil jsem svého otce a maminku dostal do blázince. Myslím, že být někde, kde bych se nemusel dívat na následky svých činů a třeba si mohl namluvit, že jsem si trest vězením vybral, by pro mne bylo nejspíš jednodušší. Nechtěl jsem zabít svého otce a ani jej jakkoli zranit, nepoužil jsem žádnou zbraň,“ vyznal se pro další díl seriálu Pohnuté osudy.

Milost udělil prezident Havel také Radomíru Šimůnkovi, jenž byl československý representant v cyklokrosu a zavinil v roce 1992 dopravní nehodu, při které přišli o život tři lidé. Za to byl odsouzen na 18 měsíců do vězení. Po pěti měsících výkonu trestu mu Václav Havel udělil milost a Šimůnek byl z vězení propuštěn. Pan Janoušek může být v klidu, nikoho nezabil, jen trochu bumbal…

Další milost čekala na jinou blízkou Havlovu přítelkyni. Byla jí disidentka Marta Chadimová, co čelila od roku 1992 obvinění, že zfalšovala listiny o vlastnictví části majetku premonstrátského kláštera v Praze na Strahově; šlo o majetek za cca 40 milionů korun. V roce 1995 dostala v důsledku zhoršujícího se zdravotního stavu milost, kterou odmítla. Soud jí však už nemůže uložit trest, i kdyby ji uznal vinnou. Václav Havel za udělení milosti čelil ostré kritice pro podezření z protekce.Marta Chadimová Marta Chadimová…

Stejná pachuť zbyla po kauze Martina Odložila, protože s Odložilovou matkou Věrou Čáslavskou udržoval Havel dlouholeté přátelské vztahy a i zde vzniklo podezření, že si při rozhodování nepočínal nestranně. Když bylo Martinu Odložilovi osmatřicet let, pracoval jako lesní dělník a podílel se na péči o tehdy dvouletou dcerku. Především se však stále vyrovnává s činem, kterým změnil osud řady lidí. Možná i on vzpomíná, jak se spousta lidí podepsala pod dopis prezidentu Václavu Havlovi:

Ve věci milosti pro Martina Odložila

Vzhledem k milosti udělené Martinu Odložilovi, který byl pravomocně odsouzen za smrt svého otce pana Josefa Odložila, považujeme za nutné upozornit na širší souvislosti tohoto případu. Jak vyplývá ze zpráv sdělovacích prostředků, tragédie nezačala až na inkriminované taneční zábavě, ale mnohem dříve a předcházelo jí dlouhodobé a “úspěšné” popouzení syna proti vlastnímu tátovi !

Tento společensky patologický jev se šíří jako nákaza a provází velké množství rozvodů a rozchodů rodičů nezletilých dětí. Zdá se, že se již stává společenskou normou, a to i zásluhou benevolence státních institucí – orgánů péče o děti, soudů, policie a státního zastupitelství. Popouzení dětí proti otci (v ojedinělých případech naopak proti matkám) přerůstá i ve vytvoření syndromu zavrženého rodiče, kdy je v dítěti vypěstována naprostá negace a nenávist.

Jiní “neznámí” zavrhovaní tátové jsou všude kolem nás a milost Martinu Odložilovi je signálem k dalšímu bezpráví páchanému nejen na nich, ale i na jejich dětech, které jsou tak poznamenávány na celý život. I když proti zvůli mocných je to málo, pozůstalým pana Josefa Odložila vyjadřujeme podporu.

A tehdy ještě žijícího prezidenta republiky Havla pak vyzývali, aby nedevalvoval význam aboličního institutu jeho nadužíváním ve prospěch svých přátel a přátel těchto přátel; Qui parcit nocentibus, innocentes punit – kdo šetří viníky, trestá nevinné…

Zločinné spiknutí proti Miloši Zemanovi přetrvává už z doby jeho kandidování na prezidenta Česka. Dojemné bylo vystoupení Věry Čáslavské při závěrečném duelu prezidentských kandidátů Zeman – Schwarzeberg, kdy se snažila moralizovat Miloše Zemana, že byl v KSČ. Jakoby ale sama zapomněla, že právě ona darovala svoji olympijskou medaili generálnímu tajemníkovi KSČ…

Na závěr citujeme názor amerického psychologa R. A. Gartnera na podobné chování rodičů a popouzení proti tátovi, jaké údajně uplatňovala Čáslavská na svých dětech: „Motivace rodiče k popouzení proti tomu druhému vychází z  destruktivních stránek lidské povahy. Ze msty, nenávisti, agrese, závisti, potřeby najít vnějšího nepřítele, uspokojení mocenských tužeb a potřeby naprosto vlastnit dušičku dítěte.“

A ještě další slova sester Josefa Odložila: „Když si nechá paní Čáslavská vysvětlit, co syndrom zavrženého rodiče může způsobit na dětech, možná přijde i na to, co vedlo syna Martina k tomu, že vztáhl ruku na vlastního otce… Paní V. Čáslavská je příkladem toho, že ani držitel mnoha olympijských medailí a poradce prezidenta není imunní vůči charakterovým vadám. V tomto a ve své výchově dětí by měla hledat  příčiny rozpadu svého manželství a své osobní porážky…“

Výsledek obrázku pro olser martin odložil

Proč jitřit staré rány? Na tuto stupidní otázku je hned několik soudných odpovědí; protože Josef Odložil byl jedním z nejlepších sportovců v historii československé atletiky a že je pořád spousta těch, jimž se tato děsivá rána ještě nezahojila a nikdy nezahojí. Mohla to být též tragická náhoda, krutá souhra okolností…? Ale též proto, že nesmrtelnost člověka je přímo úměrná lidské paměti.

To říkám já, ovšem větší fištrón měl Sigmund Freud, co v překladu Jana Sládka napsal: „Podstatou nesmrtelnosti je láska mnoha neznámých lidí…“ A jak tedy posoudit čin Martina Odložila? Že pouze způsobil smrt svého otce…? Nebo že měl za sebou sedmiletý trénink bojových umění, na prstech kovový boxer a že svého otce prostě zabil a je otcovrah? Dilema, které je na posouzení a svědomí každého z nás…

Kdoví, jak by dnes vzpomínaly na Dubčeka i havloidky Kubišová a Janžurová, nebo již zesnulá antikomunistka Čáslavská, přestože to byl první tajemník ÚV KSČ, resp. právem nejmocnější komunista Československa…?Automobilová nehoda 1. září 1992 na dálnici u Humpolce ukončila 7. listopadu 1992 politickou i životní cestu Alexandera Dubčeka. Řidič luxusního BMW dostal v dešti na problematickém úseku 88. kilometru smyk, nezvládl řízení a proletěl svodidly; vyvázl jen s lehkým zraněním, Dubček ale vyletěl z auta, přerazil si páteř, pánevní kost, žebra, měl řadu dalších zranění…Výsledek obrázku pro dubček humpolec

Na Alexandra Dubčeka vzpomíná jeho syn, chirurg Pavol (69): „Byl jsem na prvním soudu, kde jsem podal odvolání, protože se mi zdálo, že vyšetřování proběhlo velmi povrchně. Nechápu například, proč odmítli přizvat k analýze automobilu firmu BMW, která o to sama požádala…“

Hvězdné hodiny své politické kariéry prožíval v roce 1968. V lednu se stal prvním tajemníkem ÚV KSČ, de facto tedy nejmocnějším mužem ve státě.  Stal se ikonou pražského jara; zemřel 7. listopadu 1992 v pražské nemocnici Na Homolce…

Tento úsek dálnice je prý opředen mýty, ovšem podepřenými statistikami o nehodovosti. Boural tu herec Petr Haničinec, zpěvačka Marika Gombitová, politici Bakšay a Bútora. Udály se tu hromadné nehody a o kilometr dál se před čtyřmi lety do rekordního karambolu dostalo dokonce 116 aut najednou! Účastníci havárií nezřídka popisovali, že pociťovali záškuby vozu, podivné pocity při řízení…

Jsme s vámi, buďte s námi. Rčení, které se v roce 1968 spojovalo s Alexandrem Dubčekem, hlavně s jeho snímky; s tím Dubčekem; Dubček s Martou Kubišovou, nebo Dubček s Věrou Čáslavskou… „Ať žije Dubček!“ volali demonstranti ještě 21. srpna 1969; od ledna 1968 do dubna 1969 to byl svým postavením nejvyšší muž v KSČ, první a poslední komunistický lídr v Československu, jenž získal spontánní loajalitu občanů.

Snímek Čáslavské s generálním tajemníkem ÚV KSČ Dubčekem; dala mu polibek a jako olympijská vítězka mu darovala svoji medaili….

Marta Kubišová a Iva Janžurová přivítaly generálního tajemníka ÚV KSČ Alexandra Dubčeka po jeho návratu z Moskvy…

Necelý měsíc před invazí vojsk Varšavské smlouvy se v železničních vagonech na slovenských hranicích v Čierné nad Tisou pokusil Leonid Brežněv „přivést k rozumu“ Alexandra Dubčeka. Jeho vedení odmítalo obvinění ze sílící kontrarevoluce a rovněž nechtělo dát souhlas s Brežněvovou tezí o internacionální pomoci při obraně socialismu v jiné zemi… Tzv. „vagonové jednání“ začalo 29. července 1968. Pak 23. srpen 1968, Moskva. – rozhovor mezi sovětskými představiteli v čele s L. Brežněvem a A. Dubčekem a O. Černíkem…

Na Dubčeka mám vzpomínku prostřednictvím Čestmíra Císaře… Lidská nesmrtelnost je přímo úměrná lidské paměti. Čestmír Císař, jenž v neděli 24. března 2013 zemřel ve věku požehnaných 93 let, patří k těmto nesmrtelným osobnostem. Byl jsem v architektonicky vyvedeném štrasburském sále Rady Evropy, připomínající lotosový květ, rovněž v dobách, kdy zde ještě za post sametového Československa kraloval do roku 1992 jako velvyslanec naší mise právě Čestmír Císař.

Dělal jsem s ním rozhovor a trochu se na mě ten roztomilý pán s šedovlasým ježkem na hlavě zlobil. Přijel jsem totiž o dvě hodiny později, než jsme byli domluveni. Auto mě dovezlo omylem ke štrasburské radnici. A než jsem zjistil svůj omyl a městským autobusem č. 39 ujel pár zastávek k Radě Evropy (Council of Europe), musela zrušit domluvenou schůzku se mnou i s tehdejší generální tajemnicí RE Cathérine Lalumiérová.Výsledek obrázku pro foto čestmír císař dubček

Byl rovněž dvakrát kandidátem zejména studentů na prezidenta republiky, a to nejen v roce 1968, kdy přenechal prezidentskou kandidaturu Ludvíku Svobodovi, kterého Moskva lépe akceptovala, ale i v roce 1989.

“Čestmír Císař je symbol vzdělaného politika, k němuž se hlásím od doby, kdy jsem jako student na jaře 1968 s ostatními volal Císař na Hrad!,” řekl mi velvyslanec Slovenska v Praze spisovatel Ladislav Ballek, s nímž jsem se setkal v Bratislavě, stejně jako s tehdejším prezidentem SR Rudolfem Schusterem, u příležitosti udělení ceny E. E. Kische za díla literatury faktu…

Inu, je možné se divit zahořklosti ženy, která místo toho, aby usínala na vavřínech, se potýká, a do konce svého života se bude potýkat, s tragickou nepřízní osudu…? Dny z 6. na 7. srpna 1993 pro ni jistě budou navždy jako těžká noční můra… Dnes si o tom zřejmě povídá se svým manželem Odložilem na nebesích; zemřela ve věku 74 let…

PS: V roce 1964 se Josefu Odložilovi podařilo na poslední chvíli vybojovat nominaci na OH v Tokiu. Tam všechny překvapil a přivezl stříbrnou olympijskou medaili z běhu na 1500 metrů. Porazil ho pouze fenomenální Peter Snell z Nového Zélandu. V roce 1965 Josef Odložil překonal světový rekord na 2000 metrů časem 5:01,1. Při mezistátním utkání s Francií vytvořil v roce 1966 nový československý rekord na 1500m časem 3:37,6. Na olympijských hrách v Mexiku se opět probojoval do finále na 1500 metrů, kde skončil na 8. místě. Za své běžecké kariéry se stal 7x mistrem Československa, vedle olympijských úspěchů skončil druhý na Evropských halových hrách v roce 1967 (později Mistrovství Evropy v hale).

Byl držitelem či spoludržitelem 11 československých rekordů a 5 nejlepších výkonů na území Československa. Vystudoval FTVS UK, obor čeština – tělesná výchova. V roce 1977 obhájil rigorózní práci a získal doktorát filosofie na UK Praha za práci „Trénink vrcholových běžců na 800m“. Po skončení běžecké kariéry byl donucen z politických důvodů, podpis pod peticí „2000 slov“, opustit armádu. (2000 slov. úplný název: Dva tisíce slov, které patří dělníkům, zemědělcům, úředníkům, umělcům a všem, byl jeden ze dvou nejvýznamnějších dokumentů Pražského jara.)

Později působil v trenérské funkci ve Spartě Praha, v letech 1979 – 1981 jako trenér u Institutio National Del Deporte v Mexiku. Po roce 1989 byl rehabilitován, vrátil se do armády, v letech 1992-1993 byl velitelem Mírových sborů OSN v Iráku, kde působil až do své tragické smrti, způsobené jeho synem Martinem…

Foto: Reuters…

Nezapomenutelná Putiniva slova: https://www.youtube.com/watch?v=-Yg2Sqj9E9U&list=RDqEl_uHwjSaU&index=3&fbclid=IwAR3fe7FhWRkxDjlHVmAcHeNSX-F44Q-cDTwypzk6N5TrNtoQxBbHrKj-HkM

Zpověď Martina Odložila; tíhu za svůj čin nedokáže ze sebe sejmout: https://www.lidovky.cz/lide/pohnute-osudy-syn-very-caslavske-zabil-sveho-otce-od-vezeni-ho-zachranila-milost.A160303_201015_lide_ele

A ještě pro objektivitu pohled z druhé strany… http://ona.idnes.cz/vera-caslavska-0ph-/spolecnost.aspx?c=A120709_171529_spolecnost_jup

http://sport.lidovky.cz/odlozil-promluvil-sveho-otce-jsem-zabit-nechtel-fu3-/ln-sport-ostatni.asp?c=A110504_104350_ln-sport-ostatni_ant

http://www.josef-odlozil.cz/cze/reakce-na-lzi-28-1-2010

http://www.iustin.cz/Ruzne/mil_odlz.asp

http://isport.blesk.cz/clanek/svet-hvezd/104907/syn-caslavske-zabil-jsem-otce-a-matku-dostal-do-blazince.html

http://sport.idnes.cz/nezkracena-verze-rozhovoru-s-caslavskou-fpv-/sporty.aspx?c=A070503_130207_sporty_ber