Krutý říjen 1938

17. Říjen, 2018 – 19:53

Putin uvedl, že francouzský premiér Édouard Daladier položil polskému velvyslanci řadu otázek. „Zeptal se ho, jestli Poláci nechají projít sovětská vojska. Łukaszewicz odpověděl záporně.

Putin uvedl, že francouzský premiér Édouard Daladier položil polskému velvyslanci řadu otázek. „Zeptal se ho, jestli Poláci nechají projít sovětská vojska. Łukaszewicz odpověděl záporně.

Vladimír Putin se v posledním dnu roku 2019 opakovaně věnoval tématu druhé světové války v reakci na předcházející zářijovou rezoluci Evropského parlamentu, podle které tento válečný konflikt začal v důsledku smlouvy o neútočení mezi nacistickým Německem a Sovětským svazem.

K německým vojákům, kteří 1. září 1939 vtrhli do Polska, se v souladu s tímto ujednáním 17. září přidala sovětská vojska. Rezoluci europarlamentu Putin několikrát kritizoval a označil ji za lživou. Na adresu Polska ruský prezident tento týden prohlásil, že archivní dokumenty, které sovětští vojáci po druhé světové válce přivezli do vlasti, odhalily, že polský velvyslanec v Berlíně ve 30. letech chválil záměr nacistů zbavit Evropu Židů. „Hajzl, antisemitská svině, jinak to říct nelze,” uvedl Putin.

Podle něj polský diplomat plně souhlasil s Hitlerovými antisemitskými názory a slíbil, že nacistickému vůdci postaví ve Varšavě „velkolepý pomník”, když evropské Židy vysídlí do Afriky. Ruský prezident Vladimir Putin na schůzce prezidentů zemí SNS předložil řadu dokumentů týkajících se smluv různých zemí s Německem před druhou světovou válkou, přečetl některé z nich, včetně přepisů.Ruský prezident Vladimir Putin

Během svého vystoupení si Putin položil otázku, zda je Pakt Ribbentrop – Molotov jediným dokumentem podepsaným jednou z evropských zemí s fašistickým Německem. „Ukazuje se, že to tak vůbec není. Prostě je vyjmenuji s vaším svolením. Takže prohlášení o nepoužití síly mezi Německem a Polskem … Podepsáno v roce 1934. V podstatě se jedná o smlouvu o neútočení,“ začal Putin.

Putinova pravda Polsko usvědčí ze lži: https://cz.sputniknews.com/svet/2019122111136373-putin-predlozil-dokumenty-o-tom-co-polske-organy-podnikly-kdyz-si-nemecko-zacalo-cinit-narok-na/

I když to je už rovných 81 let, pořád nikoho z fundovaných českých presstitutů moc nezajímá, že sovětská rozvědka už v lednu 1938 nahlásila informace o chystaném polském záboru Těšínska. V archivech se zachovala rovněž toto potvrzující zpráva britského velvyslance ve Varšavě poslaná ministerstvu zahraničí v Londýně, že v případě německého vpádu do Československa polské vedení vtrhne na Těšínsko.

Spor o oblast Těšínska, někdejšího Těšínského knížectví, se rozhořel mezi tehdy nově vzniklými státy, Československem a Polskem, již v roce 1918. Území Těšínska bylo specifické tím, že na něm byly zastoupeny v relativně podobném poměru Češi, Slezané, Poláci a Němci. V rozhovoru s historikem Mečislavem Borákem z Ostravské univerzity jsem se dozvěděl fakta o roku 1919…

Československo totiž muselo své nové hranice hájit právě v roce 1919, kdy proběhla tzv. Sedmidenní válka. Konflikt se rozhořel z české strany kvůli nedodržení prozatímní dohody mezi oběma státy; Polsko ji totiž tehdy porušilo tím, že na sporném území uspořádalo volby do polského Sejmu. Výsledkem válečné šarvátky bylo rozdělení území mezi Československo a Polsko arbitráží v roce 1920.

Během této „sedmidenní válkyna československé straně padlo 44 mužů, zraněno bylo 121 mužů. Zhruba třetina těchto ztrát připadla na příslušníky legionářského vojska. Tento konflikt poznamenal vztahy Československa a Polska na celé meziválečné údobí a vlekl se vlastně až do osudného roku 1938. Pomník v Orlové připomíná dodnes památku československých vojáků, kteří padli při této operaci k zabezpečení našich hranic.

A pak už dostaly tragické události ještě rychlejší spád. Počátkem roku 1938 vznikl Svaz Poláků v Československu, který po vzoru henleinovců vystoupil s požadavkem rozsáhlé autonomie, směřující k revizi hranic na Těšínsku. Zástupci polské menšiny koordinovali na pokyn z Varšavy svůj postup s německou menšinou a slovenskými autonomisty.

V Polsku se mezitím rozvinula mohutná propagandistická kampaň za připojení československé části Těšínska k Polsku. Polsko organizovalo bojový a diverzní výcvik československých Poláků, kteří měli podpořit polská vojska v případném válečném konfliktu s Československem. Varšava zaslala vládě ČSR ultimátum o okamžitém vydání požadovaných oblastí a 2. října 1938 započalo obsazování východní části československého Těšínska polskou armádou. Poláci anektovali část Těšínska o rozloze 869 km². Nadpoloviční většina obyvatelstva obsazeného území se hlásila k české národnosti.

Místní Češi a Němci byli hospodářsky diskriminováni, vyvlastňováni, propouštěni ze zaměstnání a nuceni k vysídlení, veškeré jejich národnostní projevy včetně školství, kultury či veřejného užívání mateřské řeči byly zakázány. Přes 30 000 Čechů a více než 5 000 Němců bylo v době polského záboru donuceno odejít do Protektorátu Böhmen und Möhren. Podle pamětníků se Poláci chovali k civilnímu obyvatelstvu Těšínska mnohem hůř, než později nacisté...

Když pak přišli nacisté Třetí říše do Poláky obsazeného Těšínska, nastal zlom; bylo třeba, aby se “Šlonzáci” zapsali do tzv. “volkslisty”. Přihlíželo se k celkové osobnosti kandidáta, k jeho přihlášce k němectví, k původu a rasové způsobilosti. Stačilo pak místo podpisu otisknout svůj palec a byla “palcuvka” a šance, že nepřijdou o svůj majetek a že nepůjdou do koncentráku.

Dle slov historika Boráka jsem však rovněž zjistil, že docházelo k častým projevům úředního nátlaku a mnohde i teroru vůči osobám, které se odmítaly zapsat, přestože údajně byly německého původu.

Poláci odpovědní za rozpoutání 2. sv. války? http://www.rukojmi.cz/clanky/437-bylo-polsko-spoluodpovedne-za-katastrofu-ze-zari-1939-a-rozpoutani-2-sv-valky

„Volkslista“ dělila do ní zapsané lidi s různým právním postavením na ty, kteří vystupovali už před začátkem okupace jako Němci, nebo si alespoň uchovali německou národní příslušnost. Ti ihned získaly německou státní příslušnost i práva říšských občanů, ale jen někteří z nich směli být přijati do nacistické strany NSDAP. Další skupině byla udělena německá státní příslušnost, ale na zkušební dobu deseti let. http://www.pritomnost.cz/archiv/cz/1939/1939_26_4.pdf

German ambassador, Hans-Adolf von Moltke, Polish leader Józef Piłsudski, German propaganda minister Joseph Goebbels and Józef Beck, Polish Foreign minister …

Stoją od lewej: minister Joachim von Ribbentrop, minister Józef Beck, Adolf Hitler… a další…

Tajné plány nacistů však počítaly s jejich přesídlením do čistě německého prostředí „staré říše“, kde teprve měl být proces jejich znovu-poněmčení dokončen. Mnozí z nich se odmítali hlásit jako Němci a vraceli se ke své polské nebo české národnosti. Zvláště Polákům pak za odmítnutí zápisu hrozilo věznění, vysídlení, deportace do koncentračního tábora a jsou známy i případy jejich fyzické likvidace. Tato atmosféra nejistoty a strachu hrála významnou roli při rozhodování o podání přihlášky.

Kdyby nebylo Mnichovské dohody, ČSR by nepřišlo o pohraniční území, která na jejím základě zabrali Poláci (Těšínsko), Němci (Sudety) a Maďaři (Podkarpatská Rus). A Hitler by neměl k dispozici též českou “zbrojnici Evropy”. Možná by, hypoteticky, vůbec nebyly ani koncentrační tábory v Lodži, Osvětimi a v celé Evropě, z čehož by neprofitovali hlavně polští šmelináři, když za zlatý prsten nabízeli vězněným Židům půlku bochníku okoralého chleba… Zahnat do stodoly…

Inu, nebýt Mnichova, rozhodně by nebyl ani stalinský masakr v Katyni, třeba by nevzniklo ani “konečné řešení židovské otázky” ve Wannsee, ani holocaust, konference v Teheránu a Jaltě či Postupimi, bipolární svět a studená válka…? Sladké to polské mámení…

Foto: archiv autora

Proč mají Poláci ve svých genech…?

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Marek-Obrtel-Hluboce-se-stydim-za-zlocineckou-organizaci-jakou-je-NATO-Vracim-vyznamenani-351287

Jak Poláci chystali válečný konflikt…

Sovětsko-ruští agenti a sedmdesát roků od polské okupace Těšínska

Vyvraždili na sto tisíc Poláků, včetně žen, dětí a nemluvňat…

Reklama:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *