V roce 1938 byli všichni signatáři budoucí Mnichovské dohody včetně ČSR, též členy Briand-Kelloggova paktu, dle něhož byla válka odsouzena jako prostředek pro řešení mezinárodních sporů; přesto přišla 29. září tragédie

30. Září, 2018 – 20:14

Mnichovská dohoda byla dojednána 29. září 1938, ve všech jazykových verzích pak byla podepsána po půlnoci, tj. 30. září 1938… Historické paradoxy; v tomto tragickém roce byli všichni signatáři budoucí Mnichovské dohody, a také Československo, o němž se v Mnichově jednalo o něm a bez něj, též signatáři pařížského Briand-Kelloggova paktu z roku 1928. V něm však byla válka jako prostředek pro řešení mezinárodních sporů a neshod odsouzena…

Na základě jeho článku 2 se totiž mají řešit neshody jakékoliv povahy jen pokojnými prostředky; další prázdná proklamace; signatáři slibují, blázni se radují…

Výsledek obrázku pro briand kellogův pakt

Podepsání Briand-Kelloggova paktu… Foto archiv autora

Mnichovská dohoda tak byla v rozporu se závazky uloženými Paktem Společnosti národů. Ten vešel v účinnost v roce 1920 jako základní dokument této organizace, kterým se členské země zavazovaly k dodržování pravidel mezinárodní spolupráce a bezpečnosti, respektování mezinárodního práva a dalších závazků učiněných v rámci Společnosti národů.

Na základě článku 10 pozdějšího Briand-Kelloggova paktu mají všichni členové respektovat a hájit územní celistvost a politickou nezávislost smluvních států proti každému vnějšímu útoku. Dále se strany k popukání Hitlera zavázaly, že neuzavřou smluv neslučitelných s Paktem Společnosti národů.

Pakt měl vyšší právní sílu než ostatní mezinárodní smlouvy. Článek 20 rušil všechny dohody mezi členy Společnosti národů, které byly neslučitelné s Paktem. Protože Mnichovská dohoda zjevně porušila rovněž články 10 a 20 Briand-Kelloggova paktu, můžeme na ni nahlížet jako na nicotnou ex tunc… (od samého počátku; jako by nikdy neexistovala, nevznikla…)

Přitom rovněž tento Pařížský akt odmítl válku a hrozbu násilím jako povoleným právním prostředkem. Díky tomu můžeme zcela logicky považovat za nicotné mezinárodní smlouvy, které byly vynuceny násilím nebo pod pohrůžkou násilí vůči cizímu státu; a Mnichovská dohoda byla Československu přece vnucena hrozbou další agrese. http://www.svornost.com/29-zari-podepsani-mnichovske-dohody-1938/

Hypotetická otázka: Kdyby Beneš přijal pomoc SSSR, nebylo by ani mnichovské zrady a dnes bychom si nepřipomínali, jak před 76 lety došlo 27. května 1942 v Praze k jedné z největších odbojových událostí celé druhé světové války; útok na Reinharda Heydricha, resp. „hrdinství“ Gabčíka a Kubiše v akci Anthropoid, co prý změnilo československé dějiny…? Vlastně opravdu byly změněny – krvavě, na tento „hrdinský čin“ doplatily totiž svými životy tisíce nevinných českých občanů.

Jejich nesmyslnému vyvražďování od Lidic, Ležák, až po Pankrác a další lidské tragédie, předcházelo 29. září 1938, kdy dohodli a o den později podepsali představitelé evropských mocností – premiér Velké Británie Neville Chamberlain, předseda francouzské vlády Édouard Daladier, italský diktátor Benito Mussolini a německý vůdce Adolf Hitler, takzvanou Mnichovskou dohodu. V ní odsouhlasili postoupení části československého území, tedy Henleinových Sudet Německu. Tato nejzrádnější dohoda znamenala podle historiků faktický počátek druhé světové války.

Jak se u nás odehrávaly události roku 1938: http://www.youtube.com/watch?v=H7e4xrvBKfo&feature=share

Výsledek obrázku pro olser foto mnichovská dohoda chamberlain

„Bylo by hrozné, kdybychom museli kopat zákopy a zkoušet plynové masky, protože se v nějaké vzdálené zemi (Československu) hádají mezi sebou lidé, o nichž nic nevíme. Kdybychom měli bojovat, museli bychom mít větší důvod. Podruhé v naší historii se vrátil ministerský předseda Velké Británie z Německa s čestným mírem. Věřím, že to je mír pro naší dobu.“

Kdo byl tím šílencem, co vyslovil tyto strašlivé věty? Byl jím Neville Chamberlain. premiér Velké Británie, když stál jako vítěz na schůdcích z letadla, kterým se na podzim 1938 vrátil z Mnichova. Kdoví, jestli by měl odvahu postavit se tváří v tvář pozůstalým po obětem v obcích Lidice či Ležáky nebo Kobylisech a popraveným v pankrácké katovně po atentátu na Heydricha. Pravdou však je, že tento akt odboje měli alibističtí Evropané za nejvýznamnější odbojový čin na okupovaném Starém kontinentu…  Výsledek obrázku pro olser foto mnichovská dohoda daladier

Británie a Francie v rámci svého populismu, ba dokonce i tehdejší spojenec hitlerovského Německa Itálie, poté odvolaly své podpisy pod Mnichovským diktátem. Nic tím sice nezachránili, svoji mnichovskou zradu a její důsledky ale zpětně nedokázali vymazat.

Unikátní dokument z r. 1968, Mnichov 1938 – https://www.youtube.com/watch?v=mJij0-g_2xc

Pozdě bycha honit; přitom Sovětský svaz byl v roce 1938 připraven jít Praze vojensky na pomoc, pokud by se Československo postavilo nacistickému Německu. Z nově odtajněných dokumentů sovětské rozvědky SVR ale plyne, že odmítavý postoj Paříže by případnou pomoc zřejmě stejně zablokoval.

SSSR podle něj byl připraven poskytnout Československu vojenskou pomoc, ale Praha o ni pod tlakem Londýna a Paříže o ni nepožádala; situaci Moskvě komplikovala formulace smlouvy: „Měli jsme s Francií a Československem dohodu o vzájemné pomoci v případě německé agrese, ale SSSR směl pomoc poskytnout jedině až po Francii.“

Když však Paříž spolu s Anglií trvala na předání Sudet Německu, fakticky anulovala systém dohod o vzájemné pomoci, bez účasti SSSR…

Pozor na Putina, co zavinil i horečku omladnic v Zimbabwe: https://www.youtube.com/watch?v=g1rXYpkENeAVýsledek obrázku pro foto mnichovská dohoda daladier

A co bylo řečeno v Mnichově koncem září 1938?

Adolf Hitler: „Nebudou-li do 1. října Sudety odevzdány Německu, pak já, Hitler, sám půjdu jako první voják proti Československu.“ (projev z 26. září 1938) (Édouard) Daladier je advokát, který rozumí podrobnostem a následkům, a proto se s ním dá vyjednávat jasně a uspokojivě. Naproti tomu (Neville) Chamberlain je jako smlouvající hokynář, který se hádá o každou vesnici do nejmenších podrobností. Ten je horší než samotní Češi.“

Premiér Francie Édouard Daladier: „Myslím, že jsme udělali kus rozumné práce. Bylo třeba dát pobít patnáct milionů Evropanů, abychom donutili tři miliony Sudeťanů, kteří chtějí být Němci, aby zůstali vázáni k Československu?“

Premiér Velké Británie Neville Chamberlain: „Bylo by hrozné, kdybychom museli kopat zákopy a zkoušet plynové masky, protože se v nějaké vzdálené zemi (Československu) hádají mezi sebou lidé, o nichž nic nevíme. Kdybychom měli bojovat, museli bychom mít větší důvod. Podruhé v naší historii se vrátil ministerský předseda Velké Británie z Německa s čestným mírem. Věřím, že to je mír pro naší dobu.“

A prezident Československa Edvard Beneš, o jehož zemi se jednalo „o nás bez nás: „Je to pro nás katastrofa, kterou jsme si nezasloužili. Podrobujeme se a budeme se snažit zajistit svému národu klidný život. Nevím, zda budou mít vaše země (Velká Británie a Francie) prospěch z rozhodnutí učiněného v Mnichově. Určitě však nejsme poslední, po nás to postihne i jiné. Kdybychom (dohodu) nepřijali, udělali bychom čestnou válku. Ale ztratili bychom samostatnost a národ by byl vyvražděn. Neporazil nás Hitler, ale naši přátelé….“

Když marodil Hácha, zaskočil ho Bienert, tchán spisovatele Peroutky: http://www.rukojmi.cz/clanky/2399-neco-malo-o-tom-jak-se-syn-sefa-policie-a-cs-protektoratni-vlady-za-treti-rise-richarda-bienerta-ozenil-s-evou-peroutkovou-dcerou-publicisty-ferdinada-peroutky-co-pry-nebyl-antisemitaVýsledek obrázku pro foto mnichov beneš

Dohoda, která vznikla bez účasti československých zástupců, byla zpočátku vydávána za akt zajišťující Evropě mír. Rozhodnutí britských a francouzských politiků (fašistická Itálie byla spojencem nacistického Německa) však bylo podle hodnocení historiků krátkozraké a de facto umožnilo pozdější vojenské úspěchy wehrmachtu při dobývání Evropy – Hitler totiž bez boje „za hubičku“ získal klíč k Československu, tedy k zemi, jejíž vojenský potenciál a vyspělý průmysl patřil ke špičkám tehdejšího světa.

Zradili Československo: http://www.rukojmi.cz/clanky/6862-jak-zradili-ceskoslovensko-moskva-zverejnila-tajne-dokumenty-o-mnichovske-dohode

Naše republika přišla o 30 procent území s téměř 34 procenty obyvatelstva, tedy o 41 098 kilometrů čtverečních a 4 879 000 obyvatel. Německem bylo obsazeno 28 680 kilometrů čtverečních, Maďarskem 11 830 a Polskem 1086. Pohraničí do konce roku 1938 opustilo více než 114 500 Čechů, 11 500 německých antifašistů, 7000 Židů a přibližně tisíc osob jiných národností. Pod svrchovanost Německa, Maďarska a Polska se dostalo asi 1 161 600 osob české, slovenské, případně ukrajinské národnosti.Československo ztratilo rovněž 33 procent průmyslových závodů. Hitler bez boje získal pásmo pohraničních pevností, podle odborníků srovnatelné s pověstnou francouzskou Maginotovou linií, což v podstatě znamenalo ztrátu obranyschopnosti. Následující Protektorát Čechy a Morava (více o tom ZDE) byl neradostným místem k životu.

Není tajemstvím, že právo českého obyvatelstva na „normální“ život bylo limitováno pro fašisty předpokládaným vítězným koncem války. S ním byl Hitler pevně rozhodnut, že „Čechům poté předloží směnku,“ jak ujistil svého hlavního muže v okupované Praze K. H. Franka již v roce 1939. http://www.totalmag.cz/spolecnost/43-udalosti/3601-heydrichiada-temno-teror-korupce.html

Proč naše zfetované havloidní děti neví, co a proč byla Mnichovská dohoda: https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Mnichovska-dohoda-Sokujici-VIDEO-Radeji-nesledovat-553156

Inu, už Pařížský akt z roku 1928 odmítl válku a hrozbu násilím jako povolený právní prostředek. Díky tomu můžeme považovat za nicotné mezinárodní smlouvy, které byly vynuceny násilím nebo pod pohrůžkou násilí vůči cizímu státu. Mnichovská dohoda byla Československu vnucena hrozbou další agrese; vznikla a tím došlo k odstoupení Sudet Německu – a byli jsme rázem Protektorát Böhmen und Mähren. Přesto českých exministr kultury Daniel Herman dnes zdraví německy členy Landsmašaftu, potomky vrahů českých občanů – „milí krajané“…

Jak slavili v Plzni osvobození US Army: https://www.youtube.com/watch?v=I0AhcMMZ7Tkhttp://www.rukojmi.cz/clanky/3879-dve-polopravdy-co-se-mely-stat-pravdou-usa-osvobodily-evropu-od-hitlera-a-vlasovci-prahu-od-nacistu-kde-to-mel-zaridit-hitleruv-podrztaska-general-vlasov-jeho-komitet-pro-osvobozeni-narodu-ruska-a-ruska-osvobozenecka-armada

http://www.rukojmi.cz/clanky/2399-neco-malo-o-tom-jak-se-syn-sefa-policie-a-cs-protektoratni-vlady-za-treti-rise-richarda-bienerta-ozenil-s-evou-peroutkovou-dcerou-publicisty-ferdinada-peroutky-co-pry-nebyl-antisemita

http://www.rukojmi.cz/clanky/1476-v-roce-1942-by-hajlovala-strachy-z-plynove-komory-ted-ji-nic-nehrozi-a-dela-ze-sebe-hrdinku-treba-se-stane-stazistkou-v-bilem-dome

https://zpravy.idnes.cz/marcel-ophuls-edouard-daladier-mfdf-jihlava-fk7-/zahranicni.aspx?c=A171030_171820_zahranicni_aha

Reklama:
  1. Jedna reakce na “V roce 1938 byli všichni signatáři budoucí Mnichovské dohody včetně ČSR, též členy Briand-Kelloggova paktu, dle něhož byla válka odsouzena jako prostředek pro řešení mezinárodních sporů; přesto přišla 29. září tragédie”

  2. olšere rudý lháři jaké to je lhát veřejně

    od orel v Říj 4, 2018

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *