Škoda, že se Prof. Doleček nedočkal Karadžičova odvolacího řízení, které začalo 23. dubna 2018 u Mechanismu OSN pro mezinárodní trestní tribunály (MICT); z pokynu RB OSN převzaly agendu za neschopné ICTY v Haagu

28. Duben, 2018 – 21:43

Když jsem s Prof. Rajko Dolečkem vzpomínal na jeho přítele Radovana Karadžiče, napřed v Haagu odsouzeného na 40 let vězení, nyní byl trest haagskou justiční mafií prodloužen na doživotí

Je asi dobře, že se Prof. MUDr. Rajko Doleček, DrSc, nedožil zklamání z faktu, že v Haagu v procesu s jeho bývalého přítele a předáka bosenských Srbů Radovana Karadžiče poslal Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii (ICTY) na doživotí do vězení za údajné válečné zločiny, včetně vymyšlené genocidy ve Srebrenici.

Karadžić se znovu odvolal. ICTY vynesl prvoinstanční rozsudek již 24. března 2016 a bývalého prezidenta bosenské Republiky srbské (RS) jím uznal vinným v deseti z jedenácti bodů obžaloby.

Foto: Radovan Karadžič v Haagu… Foto: Pool

Týkají se genocidy, zločinů proti lidskosti a porušení válečného práva a zvyklostí vedení války spáchaných srbskými silami během ozbrojeného konfliktu v Bosně a Hercegovině v letech 1992 až 1995. Odvolací řízení se koná u Mechanismu OSN pro mezinárodní trestní tribunály (MICT), který z rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN převzal agendu neschopné ICTY.

Dva z hrdinů mého příběhu:

Rajko Doleček: Pocházel z česko-srbské rodiny. Jeho český otec zastupoval československý koncern ČKD v Bělehradu do roku 1949, matka byla Srbka. Jako mladý odbojář se Rajko zapojil do boje proti fašistům v Jugoslávii. Když však v armádě zjistili, že slušně ovládá pět jazyků, zařadili ho jako tajemníka vojenského představitele Rudé armády. Pracoval jako jeho tajemník, sháněl i letecké motory na letištích pro jihoslovanskou armádu. Později, když jeho ruský velitel zahynul při náletu, začal působit jako tlumočník a překladatel pro angličtinu, ruštinu a srbštinu mise UNRRA pro válkou postiženou Jugoslávii (organizace pro pomoc a obnovu při OSN, podporovaná zejména USA).

Rajko začal se studiem medicíny nejprve v Bělehradu, ale když se jeho rodiče vrátili v roce 1949 do Prahy, promoval zde na Univerzitě Karlově. Největšího ohlasu však dosáhl jako endokrinolog, zabývající se také problematikou popálenin. Doma a v zahraničí publikoval na 215 odborných prací, přednášel na mnoha univerzitách a konferencích po celém světě. Jeho poslední kniha napsaná se spoluautory – Endokrinologie traumatu – vyšla v roce 2016. Je v ní rekapitulace jeho výzkumné práce za 60 let, včetně nových poznatků.

Prof. MUDr. Rajko Doleček, DrSc, zemřel 21. prosince 2017 ve věku 92 let po krátké vážné nemoci ve Fakultní nemocnici v Ostravě – Porubě, kde pracoval přes 60 roků. Oznámil to Dolečkův syn Branko…

Radovan Karadžič: Narodil se ve vesnici Petnica. Jeho otec Vuko byl obuvník a krejčí. Karadžićova rodina pochází původem z Kosova, poté žila mimo jiné v Lijevoj Rijeci.  Základní školu už ale Radovan dokončil v Nikšici. Když mu bylo 15 let, odešel do Sarajeva a začal studovat medicínu na střední škole. Později byl přijat i na lékařskou fakultu (se zaměřením na neuropsychiatrii v Sarajevu. Část studia absolvoval i v USA. Poté pracoval v sarajevské nemocnici jako odborník na deprese.

Radovan Karadžić patřil spolu se Slobodanem Miloševičem a bývalým velitelem bosenskosrbské armády Ratkem Mladičem k hlavním stoupencům ideje vytvoření takzvaného Velkého Srbska na troskách rozpadlé Jugoslávie. Vystudovaný psychiatr se od roku 1996 skrýval a byl dopaden až v roce 2008 v Bělehradu.

Mnoho bosenských Srbů dodnes věří, že Karadžić je nevinný a souzení bývalých představitelů Republiky srbské je nespravedlivé. „Radovan Karadžić navždy zůstane hrdinou, který se nesmírně zasadil o vytvoření Republiky srbské a o obranu srbského lidu,“ myslí si Bozica Zivkovič Rajilič, prezidentka Bosenskosrbské asociace ženských obětí války. Stejně tak uvažoval i Rajko Doleček…

Prof. MUDr. Rajko Doleček, DrSc, byl hlavně Srbem, který se přátelil také s Radovanem Karadžičem, o jehož nevině byl přesvědčen; byl váženým autorem internetových novin Rukojmi.cz. Před třemi roky jsme se naposled setkali v Lázních Čeladná v tamní posilovně, přestože už měl pár let do devadesátky… Dělal jsem s ním během desítek let naší známosti řadu rozhovorů; poznal mě a bylo o čem si povídat…

Nyní připomínka věhlasu Prof. Dolečka:

Prof. Doleček argumentoval hlavně v kauze Srebrenica; nebyly dle něho povoleny mezinárodní kontroly nálezů, nebyla povolena přítomnost srbským forenzním odborníkům u masových hrobů, nic nebylo řečeno o masakrech v srbských vesnicích kolem Srebrenici. https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Rajko-Dolecek-Lez-i-pravda-za-pojmem-Srebrenica-383372

Byl zaskočen zatčením svého přítele Karadžiče, který žil s mohutným bílým vousem, brýlemi a vlasy v copánku mnoho let nepoznán jako lékař v oboru alternativních léčebných metod v Bělehradě. Bývalého vůdce bosenských Srbů Radovana Karadžiče alias doktora Dragana Dabiče hledala od roku 1996 snad půlka světa. Ať už ho zradil kdokoli, od 30. července 2008 seděl v cele v Haagu.

Předtím psal do srbského časopisu Zdrav život a přednášel o spiritualitě. Jeho čtenáři a posluchači by se asi divili, že tento bělovousý muž je ve skutečnosti nejhledanější „válečný zločinec“ Evropy, Radovan Karadžič. Muž, který údajně nese odpovědnost za masakry v Bosně a po němž světová podvodná justice prahla třináct let.

Jak se zkompromitoval Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii (ICTY) v Haagu: http://www.rukojmi.cz/clanky/5023-sebevrazda-bosenskeho-chorvata-a-valecneho-zlocince-praljaka-v-primem-prenosu-ze-zasedani-trestniho-tribunalu-pro-zlociny-v-byvale-jugoslavii-icty-pritom-ve-vezeni-hraval-s-nenavidenym-karadzicem-sachy-karty-a-ping-pong

Po zatčení Karadžiče v Bělehradu se objevují nové a nové detaily z jeho druhého života, z let utajení a přestrojení. Novou a změněnou identitou si byl Karadžič tak jist, že se nebál veřejně vystupovat a zužitkovat poznatky ze své psychiatrické praxe. Té se věnoval, než se stal politikem.Výsledek obrázku pro foto rajko Doleček

Doleček s Mladičem… 

Před časem, když jsme se setkali v posilovně lázní Čeladná, na něho vzpomínal Prof. Rajko Doleček (89): „Dr. Radovana Karadžiće osobně znám, naposledy jsme se viděli v dubnu 2014, když jsem navštívil v Scheveningenu (Haag) ho i vězněného generála Mladiće. Dr. Karadžić měl radost, že jsem si zapamatoval, co mi řekl, když jsem ho 29. září 1996, jako prezidenta Republiky Srbské (BaH), navštívil s mojí paní Dobrou v Pale; byl jsem předseda Českého nadačního fondu přátel Srbů a Černohorců,“ vyprávěl tento úžasný člověk s živýma očima a nenapodobitelnou gestikulací..

„Bylo to v době základního, dalo by se říci trestuhodného počínání Západu i jeho médií v souvislosti s děním v někdejší Jugoslávií, kdy platila jeho úplná jednostrannost a systém dvojího měřítka, svalování viny ze všeho pouze na srbskou stranu a při tom nikdo nebyl zcela bez viny v tamní občansko-etnicko-náboženské válce, v nemalé míře podporované Západem (např. Německem)….“ Odmlčel se a dojatě pokračoval:

„Tehdy mi Radovan v Pale řekl: „Je neuvěřitelné, jak nás západní media vylíčila v absolutně jednostranných, tendenčních zprávách – z neznalosti a za peníze. A po pravdě řečeno, to zabíjení začala muslimsko-chorvatská tlupa, která 1. března 1992 (tedy ještě před odtržením Muslimů-Bosňanů a bosenských Chorvatů z Jugoslávie, které se uskutečnilo až 6. dubna 1992) přepadla u starého pravoslavného kostela v Sarajevu srbskou svatbu, zabila starého svata (ženichova otce ?), těžce zranila kněze, střílela na svatební srbský prapor. V Sarajevu se začaly stavět barikády. Karadžić tehdy velmi pomohl uklidnit situaci..“

Kolik justičních mafiánských posuzovacích metrů měli v Haagu: http://www.rukojmi.cz/clanky/zahranicni-politika/1817-soud-v-haagu-nepotrestal-mirumilovne-muslimy-za-vrazdy-znasilnovani-a-nelidske-zachazeni-s-civilisty-svoji-zemi-branici-srbove-dostali-mnohalete-tresty-a-dozivoti

Když řádil humanitární bombardér Havel: http://www.rukojmi.cz/clanky/zahranicni-politika/1358-havel-mravni-rad-musi-byt-vychodiskem-nalety-nato-na-srbsko-jsou-ale-vylucne-humanitarniVýsledek obrázku pro foto rajko Doleček

S Radovanem Karadžičem…

Silná jsou Dolečkova slova o tom, jak se v Scheveningenu s Karadžićem loučili, kdy mu řekl: „Prosím tě, přečti si znova moji proklamaci Muslimům v Bosně v roce 1992, kdy jsem jim připomínal, že jsme přece bratři stejné krve, že se nesmíme nechat kvůli tomu, že jsme jiné víry, mezinárodním ZLEM vmanévrovat do války proti sobě…“

A Prof. Doleček, skvělý lékař a člověk, dodává: „Tu bratrskou proklamaci jsem si znova přečetl, vždyť jsem o ni i psal v jedné ze svých knih, kde jsem ji doslova citoval. Je skutečně krásná…“ Občas jsme si s Rajko Dolečkem telefonovali, nedávno se mě ptal, jestli může dát velvyslankyni Srbska v Praze Vere Mavrič moje telefonní číslo či emailovou adresu…

Zřejmě to nestihl nebo se paní ambasadorka ještě ozve, doufal jsem naivně, až Radovana Karadžiče osvobodí. Odvolací řízení se koná u Mechanismu OSN pro mezinárodní trestní tribunály (MICT), který z rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN převzal roli zkompromitované agendy Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)…Výsledek obrázku pro foto olšer rajko Doleček

Inu, je to asi dobře, že se Rajko nedožil nového procesu se svým přítelem Radovanem Karadžičem, jemuž zvýšili trest 40 let na doživotí. Jedinečný Prof. MUDr. Rajko Doleček, DrSc; jeho předloňské úmrtí je pro nás všechny velkou ztrátou. Děkujeme a nezapomeneme… Lidská nesmrtelnost je totiž přímo úměrná lidské paměti. Budu za něho držet Karadžičovi palce proti globální justiční mafii..

Foto: Reuters…

Mezinárodní tribunál v Haagu v rámci justiční mafie přesto Karadžičovi vyměřil trest doživotí za mřížemi; Karadžič se odvolal…. Bush ml. má štěstí, že ho kámoši z Haagu nepovolali před soud za vylhanou válku v Iráku se statísíci mrtvými a mučením vězňů tamtéž… Bush ml., Cheney i Riceová věděli o brutálním mučení a libovali si

http://www.rukojmi.cz/clanky/1105-z-jakeho-lidskeho-organu-si-udela-albrightova-broz-na-setkani-s-kosovskym-hashimen-thacim

http://www.rukojmi.cz/clanky/1246-zlocin-ktery-nelze-promlcet-nato-agrese-proti-srbsku

http://www.rukojmi.cz/clanky/1100-prof-dr-rajko-dolecek-drsc-proc-nemam-rad-nato

http://www.rukojmi.cz/clanky/426-lez-i-pravda-za-pojmem-srebrenica

Reklama:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *