Bude se ukřižování Krista opakovat? Jen pro změnu chce svoloč v čele s USA přibít na kříž Putina a z Ruska udělat americkou kolonii. Cokoliv totiž učiní Kongres USA, je jediný možný svobodný a demokratický počin

1. Duben, 2018 – 0:08

Je to nekonečný tragický příběh, končící však katarzí; historické ukřižování Krista se neustále opakuje, jen pro změnu chce nyní svoloč Západu v čele s USA přibít na kříž Putina a z Ruska udělat americkou kolonii. Krvelačná šikana Slovanů nabírá na děsivých obrátkách, přičemž anglosaské právo hraje prim…

Cokoliv totiž učiní Západ v čele s USA, potažmo s NATO, to je pod záštitou molochu OSN, sponzorovaného Spojenými státy, ten „jediný správný, svobodný a demokratický počin“, byť se za ním skrývají desítky těch nejkrvavějších vylhaných válek, Koreou počínaje, přes Vietnam, Srbsko, Irák a Libyi, to vše končící dnešní Ukrajinou a Sýrií…

Jak se v USA křižují političtí protivníci: http://www.rukojmi.cz/clanky/5903-mise-ryana-splnena-rusky-hacker-vydan-do-usa-skonci-na-guantanamu-mucenim-se-pak-prizna-ze-pro-putina-sbiral-materialy-proti-clintonove-aby-vyhral-trump-bude-z-toho-impeachment

article_photo

Snímání těla Ježíše Krista z kříže…

Je to pro mě už sedm desítek roků stejně dojemné, že přes Velikonoce je možné spojit dvě moje lásky – Valašsko a Jeruzalém. Je to neuvěřitelných pětašedesát roků, kdy jsem jako ministrant měl stráž u svatého Božího hrobu, postavenému v kostelíčku v naši valašské vesničce Hovězí.

Bylo mně deset roků, když jsem vzdával hold Velikonočním svátkům. Můžu dnes jen nechápat, jak to, že je tenkrát ti zlí komunisté, co mi sice tátu právě pro jeho víru vyhodili z postu učitele, nezakázali a v kostelech se tak mohly odehrávat rovněž všechny postní obřady během pašijového týdne.

Ten měl pojmenovány své dny – od květné neděle modré pondělí, šedé úterý, škaredá středa, zelený čtvrtek, v němž zvony odletěly do Říma a místo zvonků ministranti je klepačky, pak byl Velký pátek, bílá sobota, neděle velikonoční – Boží hod velikonoční a červené pondělí… na Valašsku šmigrust s jalovci…

article_photo

A ke vší té protikomunistické tragikomedii šok, byť jsem nikdy nebyl v žádné politické straně, mohl jsem bez potíží za totality mít jako novinář svatební obřad v kostele a pokřtít tam i své dva syny… Že ale ti krutí komunisté v ČSR zabili skoro tři sta jinak smýšlejících lidí? A kolik milionů nevinných civilistů bylo zavražděno ve vylhaných válkách USA…?

Když Češi zásobovali jedovatým dioxinem US Army ve Vietnamu: http://www.rukojmi.cz/clanky/5867-cesi-a-chemicke-zbrane-absolutne-lzivy-vyrok-ze-by-jed-novicok-mohl-pochazet-z-ceska-my-jsme-prece-hlavnimi-dodavateli-dioxinu-pro-agent-orange-v-72-milionech-litru-vypustenych-nad-vietnamem

Nedávno jsem tak opět kráčel už bezpočtukrát po Via Dolorosa v Jeruzalémě, kde se tradičně připomíná Kristovo zmrtvýchvstání. Myslel jsem také na život a na smrt, na lidskou zradu. Jinak to ani při chůzi po kamenité cestě čtrnácti zastavení Křížové cesty nejde (resp. jde o devět zastavení a dalších pět je uvnitř baziliky Svatého hrobu).

(1. zastavení – Pán Ježíš odsouzen k smrti, 2. zastavení – Pán Ježíš přijímá kříž, 3. zastavení – Pán Ježíš padá pod křížem poprvé, 4. zastavení – Pán Ježíš potkává svou Matku, 5. zastavení – Šimon Kyrenský pomáhá Pánu Ježíši nést kříž. 6. zastavení – Veronika podává Pánu Ježíši roušku, 7. zastavení – Pán Ježíš padá pod křížem podruhé, 8. zastavení – Pán Ježíš napomíná plačící ženy, 9. zastavení – Pán Ježíš padá pod křížem potřetí, 10. zastavení – Pán Ježíš zbaven roucha, 11. zastavení – Pán Ježíš přibit na kříž, 12. zastavení – Pán Ježíš umírá na kříži, 13. zastavení – Tělo Pána Ježíše sňato z kříže, 14. zastavení – Tělo Pána Ježíše uloženo do hrobu…)

Měl jsem však myšlenky už realističtější, když se mi vybavila další děsivá etapa ukřižování, dnes ruského prezidenta Putina a jeho Ruska… Novodobí farizejové v čele s americkými vojáky a samozvanými soudci, nezastupující někdejší římskou moc, ale s krvelačnou chutí šéfy Pentagonu, potažmo Bílého domu v nejmilitantnějším státě světa… Jsou to dnes Spojené státy se svými jednotkami krutých bojovníků, jako přes kopírák hrdlořezů z vietnamské vesnice My-Lai, co se stejní líhnou ve vojenských základnách po celém světě, podporovanými militantními Spojenci a „humanitární“ aliancí NATO… Základny USA 2…

Těm všem dohromady jde pouze o imperiální moc nad planetou Zemí, o krvavé biliony dolarů ze zbrojního průmyslu na svých kontech… Největší tragédií je ovšem fakt, že jedním z nich je údajný filantrop a multimiliardář George Soros, původem maďarský žid, kterého se ale židovský stát jednou provždy zřekl a učinil z něho pro jeho politickou zhůvěřilost v Izraeli personu non grata…

Kdo je žido-plutokratický bolševicko-sionistický světový spiklenec: http://www.rukojmi.cz/clanky/5723-pokud-nekdy-existoval-muz-ktery-by-mohl-byt-vzorem-zido-plutokratickeho-bolsevickeho-sionistickeho-svetoveho-spiklence-jsem-to-ja-rekl-soros-pro-sydney-morning-herald-15-listopadu-1997

article_photo

Znovu jsem tak s posvátnou úctou kráčel po Via Dolorosa, po kamenech Křížové cesty, vyleštěnými miliony lidských chodidel. Přitom jsem nemusel dlouho hledat paralelu se současnými Jidáši a hordami římských těžkooděnců… Díval jsem se znovu na Boží hrob a také mě napadaly stejné věci, myslel jsem zase na život a na smrt, ale můj pohled byl už zatraceně víc světský…

Viděl jsem své přátele v Kyjevě a v Moskvě, bylo mi líto trpících křesťanů v Sýrii a Iráku, ale mělo by mi být líto všech lidí, tedy i bez náboženské příslušnosti. A Židé jsou pro mě na prvním místě, třebaže jsem křtěný valašský katolík; judaismus byl zkrátka prvním monoteistickým náboženstvím.

article_photo

Papež František u Zdi nářků; v kipě, která je vlastní Židům… Foto: ČTK/AP – Oded Balilty

Myslel jsem též na znesvěcení křesťanských chrámů po celém světě, bylo mně nanic, když jsem si připomenul dívčí punkovou skupinu Pussy Riot, která zneuctila pravoslavný chrám v Moskvě. Jako by tím přivolala hříšný Majdan a jeho kruté následky. Postrevoluční svět mohl též za zneuctění Vatikánu a baziliky sv. Petra skupinou Femen…http://www.dailymotion.com/video/x2ajp7m_femen-in-san-pietro-the-pope-is-not-a-politician_news

Svět je zkrátka přes svoji děsivost pořád též zvrhle paradoxní; není to tak dávno, co jsem byl v nedalekém Betlému, kde se narodilo dítě, opěvované celou planetou a teď to dítě odsoudili pokrytci ke smrti ukřižováním. Svoloč farizejských havloidů, co ničí svojí lží a nenávistí humanitárního bombardování vše, co jim přijde před hlavně jejich smrtících kanonů. Jsou to perfidnější zrádci než byl Jidáš, který ke své zradě přišel, jak slepý k houslím…

Krista zničili lidé, kteří patologicky nenáviděli židovský stát, první národ z prvních… Říkám o Židech jako křesťan, že jsou vyvolení, přičemž to však oni sami ve své lidské pokoře odmítají, byť nejsou žádná lidská béčka, když mají skoro dvě stě Nobelových cen…

article_photo

Na Golgotě – golgota znamenalo v hebrejštině „lebka“, zřejmě označení kopce obsahujícího lebky nebo skalního útvaru lebku připomínajícího

Byli to přece Židé, kteří před mnoha tisíciletími objevili pro lidstvo Boha, napsali Starý zákon a geniální morální kánon Desatero přikázání, aby se pak nejpopulárnějším člověkem světa stal obřezaný Žid jménem Ježíš Kristus tím, že se obětuje a zemře za spásu lidstva. Že by též taková byla Boží konspirace, aby nechala vzniknout ze Starého zákona kompilát zvaný Nový zákon, resp. křesťanství, pár století poté též islám s Koránem…?

Je to nad slunce jasnější; dnešní čtyři nejvýznačnější monoteistická náboženství – judaismus, bahaismus ,křesťanství a islám – pocházejí ze stejného základu, z kázání (učení) proroků, kterými byl definován právě jako první judaismus. Avšak místo vděku Židům za ten dar jim dali křesťané za vyučenou v duchu rčení: „Ne za dobrotu jenom na žebrotu, ale přímo na smrt; ukřižovali jste Krista, jste navěky jen psanci“.

Tak totiž rozhodl křesťanský IV. lateránský koncil v roce 1215, jehož pochybné teze vyvrcholily holocaustem během 2. světové války s šesti miliony vyvražděných Židů. Před více než 800 roky tak bylo výslovně zakázáno soužití křesťanů s Židy, kteří byli oficiálně prohlášeni za ty, kdož zavraždili Ježíše Krista. Důsledkem toho byla separace židovského obyvatelstva ve zvláštních ulicích a čtvrtích. Fyzická izolace byla posilována řadou dalších nařízení a zákazů: Jakoby se už vědělo o roku 1935 a Norimberských protižidovských zákonech…

V Jeruzalémě to však byli Římané, a ne Židé, kteří Ježíše zatkli, zbičovali proslulým římským vynálezem, “devítiocasou kočkou” (důtky s kovovými konci, které trhaly kůži), dali mu na bedra těžký kříž, na hlavu trnovou korunu, kopím mu na Golgotě probodli hruď a pak hráli v kostky o jeho roucho. Římané. Ne Židé…

Když na počátku křesťanství protižidovští spiklenci pojmenovávali pro Nový zákon dvanáct Kristových apoštolů, nechali si jedno jméno pro perfidního zrádce a nazvali ho podle tolik nenáviděného národa z Judeje… Judas – Žid. My ho známe pod jménem Judas Iškariot – Jidáš Iškarionský, který byl prý schopný zradit svého učitele a Mesiáše pro mýtus bídných třiceti stříbrných…

Současnost však vygenerovala statisíce novodobých Jidášů Iškarionských, kteří však neměli biblický úkol zradit Krista, aby mohl být ukřižován a vstát z mrtvých, naopak se jim říká nyní nenažrané svině, co se nehnout od svého plného politického koryta, přičemž navíc provokativně mlaskají, co jim jen jejich kariéristické sliny stačí…

Už nepoužívají primitivní kříže a hřeby, ale supermoderní vojenské letouny, které zrádně posvětí hříšným přízviskem „globální naděje světa přes humanitárního bombardování“…

article_photo

U Božího hrobu…

A tak máme zase Velikonoce, původně byly tyto židovské svátky nazývány Pascha nebo Pesach – svátky izraelské pospolitosti, křesťané s nimi začali spojovat biblický příběh ukřižování Krista. A Pilát, prefekt římské provincie Judea, neomezený vládce nad židovským životem i smrtí,  v prvních desetiletích našeho letopočtu alibisticky prohlásil, že si jde umýt své ruce, když zfanatizovaný dav farizejů požadoval Ježíšovu smrt…

Zabil tak dvě mouchy jednou ranou; také se chtěl Ježíše zbavit, vnímal ho jako riziko pro Římskou říši… Jen farizeje zneužil; žárlili na Ježíšovu oblibu mezi lidem a měli vztek, že je bičíkem vymrskal z chrámu svého otce, který proměnili v obchodní humbuk…

Stejně jako dvě třetiny Rusů dnes stojí za svým prezidentem Putinem, ať to západní propaganda zpochybňuje, jak se dá..

article_photo

Chrám Božího hrobu…article_photo

U Západní zdi v Jeruzalémě…

article_photo

Portugalští poutníci na Via Dolorosa…

article_photo

Takže, ne každý, kdo si myje ruce, vždy dobře činí; stačilo, že křesťané, co přišli až po judaismu, si přisvojili židovský svátek Pesach a udělali si z něho Velikonoce, stejně jako se opičí, když z židovského svátku chanuka si vymysleli Vánoce a chanukový svícen pouze proměnili v adventní věnec, jen svíček ubrali; z devíti na čtyři.

A typickou židovskou čepičku – jarmulku, resp. kipu nosí i katolický papež František, aby dnes mohl světit ve Vatikánu vzkříšení/zmrtvýchvstání Ježíše Krista, zatímco Židé pořád na svého Mesiáše čekají… Jakého Mesiáše asi nyní vyhlížejí západní jestřábové, pro které neplatí presumpce neviny, třeba při soudu Putina bez jakéhokoliv důkazu při otravě otce a dcery Skripalových.

Ty měl údajný jed „novičok“ definitivně sprovodit ze světa, přičemž ale asi zázrakem se ruská dívka Julie právě už probrala z beznadějného kritického stavu a začala i mluvit… Nebo že by „novičok“ nebyl zase tak jedovatý…?

Kdy odpoví Británie na otázky Kremlu ohledně otravy Skripalových? https://cz.sputniknews.com/svet/201803317071110-MZV-Rusko-otazka-Britanie-pripad-Skripal/

Jak to bylo, pohádko o novičoku: http://www.rukojmi.cz/clanky/5901-chemicke-vrazdy-v-salisbury-skripal-byl-jeden-z-mnoha-skandalni-divadlo-a-britska-blamaz-dukazy-chybi-zadny-novicok-patrne-neexistuje

Inu, dnes se situace s ukřižováním Krista tradičně opakuje, jen pro změnu chce svoloč Západu v čele s USA přibít na kříž Putina a z Ruska udělat římskou, resp. americkou kolonii. Krvelačná šikana Slovanů nabírá na děsivých obrátkách, přičemž angloamerické právo, někdy anglosaské, hraje prim; cokoli učiní USA, potažmo NATO, to je jediný správný, svobodný a demokratický počin, třebas se za ním skrývají desítky těch nejkrvavějších vylhaných válek; Koreou počínaje, přes Vietnam, Srbsko, Irák a Libyi, to vše končící dnešní Ukrajinou a Sýrií…

Snímky Břetislav Olšer (10)

Až budou v bazilice Sv. Petra močit a souložit Femen a Pussy Riot

http://www.dailymotion.com/video/x2aaqkg_zaplat-i-tento-mesic-svoji-zumpu-stoji-135kc-low_news

Pochopil papež František rozdíl mezi Zdí nářků a bezpečnostní zdí?

Adventní věnec má židovský původ, aneb Bez Židů by nebylo křesťanů

Byl by papež Benedikt XVI., nebýt krále Davida…?

Reklama:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *