Povstání v Tibetu a pravda o Číně…

10. Březen, 2018 – 15:41

Dalajláma napsal Mao Ce-tungovi: Podporujeme Lidovou osvobozeneckou armádu v Tibetu, aby konsolidovala národní obranu, vyhnala imperialistické vlivy z Tibetu a zabezpečila sjednocení teritoria a suverenitu vlasti.

A je to opět tady, s železnou pravidelností se každého 10. března objevuje v havliodních médiích propagandistická lež tohoto znění: Dne 10. března 2018 si připomínáme 59. výročí tibetského povstání, které utopila komunistická Čína v krvi…

Zemřelo prý více než 80 000 Tibeťanů, ve skutečnosti jen asi desetina z tohoto konspiračního počtu. Statisíce Tibeťanů sice zahynuly v následujících letech ve vězeních, pracovních táborech a v důsledku hladomoru, ovšem z příčin nelidského předcházejícího feudálního otroctví, viz na fotografiích níže…

Výsledek obrázku pro martin kovář tibet

Oficální teze pražské kavárny zní:

Stát Tibet je údajně násilně okupován ČLR; čínský režim má utlačovat tibetské obyvatelstvo národnostně, nábožensky, hospodářsky, stejně jako politicky.

Jen bych položil dotaz, jak může někdo z Česka, které má něco přes deset milionů obyvatel a nestačí zvládnout přes šest set romských ghett nepřizpůsobivých Romů, kritizovat lidská práva Číny, jež má miliardu a čtyři sta milionů obyvatel, z toho asi sto národností a etnik…?

Výsledek obrázku pro foto olšer tibet kalousek britové

Rád bych se zeptal pana prorektora UK prof. PhDr. Martina Kováře, Ph.D., jenž se v ČT24 pochlubil, jak je opět vyvěšována tibetská vlajka, kolikrát už byl v Tibetu, aby mohl zasvěceně hovořil o povstání Tibeťanů proti čínským vojákům? Kdyby byl ve Lhase, mohl by zhlédnout v tibetském muzeu třeba Dalajlámův vstřícný telegram Mao Ce-tungovi z dubna 1951:

Výsledek obrázku pro OLSER FOTO tibet mao

„Předsedo Mao Ústřední lidové vlády. Tento rok koncem dubna 1951 vyslala místní vláda v Tibetu pět delegátů vybavených plnou mocí vedených Kaloon Ngapoi do Pekingu, aby vedli mírové rozhovory s delegáty jmenovanými Ústřední lidovou vládou. Na bázi přátelství uzavřeli delegáti obou stran 23. května 1951 smlouvu Ústřední lidové vlády a místní vlády v Tibetu o opatřeních k mírovému osvobození Tibetu. Tibetská místní vláda, jakož i církevní a sekulární představitelé jednomyslně podporují tuto smlouvu a pod vedením předsedy Maa a Ústřední lidové vlády budou aktivně podporovat Lidovou osvobozeneckou armádu v Tibetu, aby konsolidovala národní obranu, vyhnala imperialistické vlivy z Tibetu a zabezpečila sjednocení teritoria a suverenitu vlasti. Tímto telegramem Vás o tom informuji. Dalajláma Tibetské místní vlády, 24. října 1951, 24ho 8. měsíce roku zajíce tibetského kalendáře.

Dalajláma proti imperialismu? Proč ne? Na placené přednášce v New Yorku totiž šokoval ještě víc, v Praze svá slova zopakoval: “Pořád jsem marxista. Marxismus má morální etiku, zatímco kapitalismus je pouze honbou za ziskem… Komunistický režim v Číně přinesl jejím obyvatelům neslýchaný blahobyt… Milionům lidí se životní úroveň zlepšila … ovšem je nutné najít východisko mezi životní úrovní a svobodou…“

Proč jako „znalec“ Tibetu nemluví pan prorektor Kovář též o tom, že již v prosinci 1903 překročila vyzbrojená britská expedice o síle 3 000 vojáků a 7 000 šerpů hranice Tibetu, kde způsobil jeden z největších masakrů 31. března roku 1904 v horském průsmyku u osady Guru; Britové tam zákeřně stříleli ze svých kulometů do zad prchajících Tibeťanů a přes tři tisíce jich zabili…?Výsledek obrázku pro foto olšer tibet kalousek britové

Proč se tedy nepřipomíná rovněž výročí toho, že v 23. září 1904 byla ve Lhase podepsána násilím vynucená dohoda mezi britskými silami, světskými a církevními reprezentanty této vlády a zástupci klášterů, kdy se Tibet zavázal k otevření hranic pro volný obchod mezi britskými a tibetskými subjekty (otevřeny 3 trhy) a k vyplacení odškodnění britské vládě za výlohy, které jí vznikly vysláním vojenských sil do Lhasy…?Dějiny Tibetu – Wikipedie

Byl to britský plukovník Younghusband, který telegrafoval svým nadřízeným do Indie: „Věřím, že tento obrovský trest bude prevencí pro budoucnost a přiměje je podrobit se.“ Poté byla v 23. září 1904 byla ve Lhase podepsána násilím vynucená dohoda mezi britskými silami, světskými a církevními reprezentanty této vlády a zástupci klášterů.

Tibet se zavázal k otevření hranic pro volný obchod mezi britskými a tibetskými subjekty (otevřeny 3 trhy) a k vyplacení odškodnění britské vládě za výlohy, které jí vznikly vysláním vojenských sil do Lhasy. Poté se Britové z Tibetu vycouvali, měli své zájmy v Indii, a pak čtyřicet let existoval Tibet jako bezprizorné území, následně OSN od svého vzniku v roce 1945 čekalo, kdy přijde oficiální žádost o jeho samostatnost. Nepřišla, přišla čínská vojska…

Výsledek obrázku pro OLSER FOTO tibet

Peking – buddhistická omladina… Snímek Břetislav Olšer

Proč prof. Kovář, prorektor UK pro vnější vztahy, nemluví třeba o vpádu Tibeťanů do Číny, nebo Mongolů či Nepálců do Tibetu? Prostě patří mezi ty populisty, kteří nechtějí znát obraz situace z dob temného feudalismu, kdy tibetští nevolníci a otroci představovali 95 procent populace, přirozeně neměli žádnou osobní svobodu a zacházelo se s nimi jako s věcmi. Vlastnili je buď vládní úředníci, aristokraté nebo vysocí lámové.

Po generace byli připoutáni k půdě patřící feudálním pánům, až do roku 1951. Čím více měl pán nevolníků, tím byl bohatší. Mohl je půjčovat, dávat jako vklad do hry, zastavovat na hypotéku, darovat je či prodat. V případě, že nastávající manželé patřili různým pánům, musel být jejich sňatek schválen oběma pány. Někdy si nevolník musel svou manželku od pána koupit. Jakmile se nevolníkovi narodilo dítě, stalo se majetkem pána. Lichva, robota a vysoké daně tvořily pilíře režimu.

Většina nevolníků byla zadlužena či zatížena dědičným dluhem. Zatímco ve starém Tibetu nebyly žádné školy, v současnosti má Tibet čtyři univerzity… http://www.rukojmi.cz/clanky/753-cina-zase-krute-porusuje-lidska-prava-bude-mit-svoji-prvni-vojenskou-zakladnu-v-zahraniciVýsledek obrázku pro OLSER FOTO tibet

„V politice není zneužívanějšího pojmu, než je pojem morálka,“ sdělil nedávno prezident Miloš Zeman a připomněl část tibetské historie, kdy do roku 1951 měla vláda lámů podobu kombinace feudalismu s otroctvím. „Lidé byli naprosto běžně přikováni k řetězu, občas jim byly vylupovány oči. To jsou historická fakta, to není můj výmysl,“ prohlásil.

Podle prezidenta by si měl každý, kdo vyvěšuje tibetskou vlajku symbolizující nezávislost a návrat do zmiňované historické fáze, rozmyslet, zda si přeje nezávislost, anebo zda si přeje autonomii Tibetu, tak jako v případě Hongkongu… Uvítání prezidenta Zemana v Číně… https://www.youtube.com/watch?v=mNOAwFQDlps)

Proč si ani ne procento osob z české společnosti vybralo pro své vivat právě Tibet? Je v tom možná náhodná záležitostí…? Vedoucí asijské sekce na Univerzitě Palackého v Olomouci Ondřej Kučera připomněl, jak filosof Stanislav Komárek k tomu říká, že je to možná proto, jelikož se jedná o „zemi za obzorem“, kterou nikdo pořádně nezná, a proto si může do ní naprojekovat své myšlenky, sny a vize. Je to symbol ztraceného ráje. Vyvěšování tibetských vlajek je nesmysl, připomínající normalizaci, kdy každý kontroloval, jestli je vyvěšená sovětská vlajka…

„Posledních čtyřicet roků jsme za Číňanů nesmírně strádaly, taktak, že jsme se dožily svých sto pěti let,“ říkají „nešťastné“ Tibeťanky… Snímek Břetislav Olšer

Byl jsem v Lhase, v klášterech i v paláci Potála, abych zjistil, že pomluvy o porušování lidských práv v Číně jsou jen mýtus mnohých Evropanů, kteří ještě ani nestihli do “své hájené země” přijet. A co netuší, jak vypadá primitivní feudalismus. Lepší je jednou vidět, než stokrát číst. Nejposvátnější klášter všech Tibeťanů – Džókhang – je běžně nabitý k prasknutí. Tibetským věřícím v rozličná vtělení Buddhy není vstup omezen, proto se jich tisíce modlitebními přískoky na kolenou plíží ke svým Buddhům.

Čínský vliv v Tibetu výrazně zesílil zvláště po roce 1959, kdy vznikly nepochybné pozitivní aspekty: Zrušení feudalismu, který do té doby v Tibetu přežíval a udržoval mnoho lidí, zvláště na venkově, v područí, bídě a nevzdělanosti (některé dokonce v otroctví). Zrovnoprávnění žen, které byly dříve nejutlačovanější skupinou Tibeťanů.

Pozemková reforma dosavadního feudálního vlastnictví půdy, která byla dána k dispozici rolníkům k obdělávání. Zřízení veřejného školství, místo jednostranného a zaostalého klášterního školství. Klášterní školství zůstalo zachováno jen pro náboženské vzdělávání, především mnichů…Výsledek obrázku pro OLSER FOTO tibet

Prorektora UK prof. Kováře rovněž nezajímá, resp. jelikož o tom třeba nemá ani páru, že ve starém Tibetu před rokem 1951 neexistovaly základní školy v moderním smyslu slova, více než 95 procentům otroků bylo odepřeno právo na vzdělání. Po založení autonomie investoval čínský stát obrovskou lidskou, materiální a finanční sílu do vzdělání a v září 2006 dosáhl počet žáků navštěvujících všechny typy a stupně škol v celé oblasti Tibetu 530 tisíc.

V Tibetu tak mají dnes své magistry, doktory a řadu významných odborníků a učenců. V dnešním Tibetu existuje bezplatné vzdělání od základních škol, po školy vysoké. Studenti, kteří jsou ve fázi povinné školní docházky, nemusí platit poplatky za studium, jsou jim zadarmo poskytovány studijní materiál a sešity. V pasteveckých oblastech je uplatňována politika „třech balíčků”, jejichž hlavním obsahem jsou „balíček jídla, balíček bydlení a balíček výdajů na studium”.Výsledek obrázku pro OLSER FOTO tibet

Tříbalíčkové fondy každoročně vydají asi za 330 milionů yuanů, cca miliarda Kč. Další významnou položkou tibetského školství jsou školy tibetského buddhismu. Buddhismus v Tibetu se tradičně rozděluje do čtyř hlavních proudů: Ňingmapa, Kagjüpa, Sakjapa a Gelugpa. Ty se dělí na množství řádů a podškol. Každá má svého duchovního vůdce a vlastní styl výuky a praxe, který odpovídá potřebám různých lidí.

Všichni, ať chudí nebo bohatí, si přejí, aby z Číny byla opět Říše středu, resp. Střed světa, jak se o tom hovoří v Zakázaném městě v Pekingu, kde si lze dokonce stoupnout na vyvýšeninu, co má tvořit imaginární střed světa… Kde je chyba? Většina Číňanů slaví výročí narození Mao Ce-tunga…

Zbytečné házení perel sviním; pojďme se raději podívat na to, jaký byl Tibet do roku 1959, než „bajonety Lidové osvobozenecké armády Číny“ zde jako v poslední zemi na světě zrušily otrokářství. Dalajláma žijící od té doby v indickém exilu vám tyto slíbené fotografie nikdy neukáže; prohlédněte si je tedy znovu sami…

Fotografie, které  jsou jasným svědectvím o britsko-čínském působení v Tibetu do roku 1959; jen slepý náměstek jednoho z moravských měst, který také vyvěšoval tibetskou vlajku na radnici, asi tomu neuvěří, jelikož vyvěšoval tibetskou vlajku jako invalida-slepec…

Když putovali v 60. letech po Tibetu britští novináři Stuart a Roma Herder, hovořili též s bývalým nevolníkem Zerethem Tueya Wangem, který ukradl dvě ovce patřící klášteru. Za tento čin ho zbavili obou očí a zmrzačili mu ruku, takže ji už nikdy nemohl používat. Vysvětlil jim, že přestal být buddhistou:

„Když jim svatý Láma přikázal aby mě oslepili, pomyslel jsem si, že na náboženství není nic dobrého.“ Přestože zbavení života je v rozporu s buddhistickým učením, některé provinilce trestali velmi silným bičováním a pak ho „ponechali Bohu“ v mrazivé noci zemřít.

Tibet dnes? Vzdělání etnických Tibeťanů dotováno čínskou vládou. Primární a sekundární vzdělání je povinné a bezplatné. Do roku 2003 bylo v Tibetu zřízeno 1011 škol, včetně 2020 vyučovacích kurzů. Počet posluchačů dosáhl 453 tisíc a skoro 92 procenta tibetských dětí chodí do škol.

Počet negramotných se snížil o více než třetinu od roku 1992, kdy byl uplatněn projekt „Naděje“, který pomáhá chudým školákům znovu chodit do škol. Současně bylo postaveno 180 škol, 36 tisíc chudých školáků se do nich vrátilo. Zákon o oblastní autonomii národnostních menšin Čínské lidové republiky stanoví: „Každý národ, tedy i tibetský, má svobodu používat a rozvíjet vlastní jazyk a písmo”.

Více o pravdě o Tibetu zde: gloria.t https://gloria.tv/media/U4RaHQMALA5

A nyní jaký je Tibet současnosti pod „okupací“ Číny na snímcích Břetislava Olšera?

Inu, třeba by českým nevěřícím Tomášům v čele s prorektorem UK prof. Kovářem pomohlo přijet do Tiberu nejvýše vybudovanou železnicí na světě z Pekingu do Lhasy ve výšce až 4 850 metrů: z_pekingu_do_lhasy.pps

Módní je dnes lhát v poplatných médiích nejen o Tibetu, ale rovněž o údajném masakru na náměstí Nebeského klidu v Pekingu: http://www.rukojmi.cz/clanky/1854-media-opet-lzou-o-tzv-masakru-na-namesti-nebeskeho-klidu-byt-depese-ambasady-usa-v-pekingu-dokazuji-ze-zadne-cinske-tanky-na-tchien-an-men-tisice-studentu-svymi-pasy-neprejely

http://www.rukojmi.cz/clanky/542-cina-pry-ma-na-kahanku-rekli-na-ct24-nelidske-politice-jednoho-ditete-proto-povolila-oteze

http://www.rukojmi.cz/clanky/511-pane-rediteli-ct-proc-lzete-koncesionarum-cina-neni-druhou-ale-prvni-ekonomikou-světa

Reklama:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *