Češi a Hitlerovy myšlenky…

25. Únor, 2018 – 10:49

Jak Hitlerův Mein Kampf možná jen podprahově poznamenává i českou politickou scénu? Je zde na místě uvést pár psychopatických výroků českých politických rádoby elit.

Třeba bývalý premiér Topolánek pronesl: Es kommt der Tag, heinleinovské úsloví „Přijde den“, jímž členové Sudetoněmecké strany ve 30. letech uváděli svou výzvu k připojení českých Sudet k německé říši…

Jindy zase vyslal do světa zvěst, že „přijde noc dlouhých nožů“. Věděl, že mezi 30. červnem a 2. červencem 1934 totiž proběhla v Německu „noc dlouhých nožů“. Hitler nechal odstranit velkou část vedení SA-Sturmabteilung, úderné a útočné oddíly. mezi oběťmi nechyběl její velitel Ernst Röhm či předchozí kancléř Kurt von Schleicher. Důvodem k čistkám byla rostoucí moc SA a její konkurence jak elitám NSDAP, tak armádě. Když Topolánek, znalý patrně hitlerovských symbolů, hrozil rovněž „nocí dlouhých nožů“, asi věděl, o čem mluví…Výsledek obrázku pro foto olser fiala

Ministr kultury české vlády Daniela Hermana jako jako vůbec první oficiální člen české vlády se patolízalsky lísal šéfovi Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SL) Berndu Posseltovi a vystoupil na 67. sudetoněmeckém sjezdu, kde v projevu předneseném v němčině připomněl násilnosti Čechů při poválečném odsunu německy mluvícího obyvatelstva. Oslovil v Norimberku sudetské Němce „milí krajané“ a vysloužil si aplaus… http://www.rukojmi.cz/clanky/1705-ministr-kultury-cr-herman-byl-nejvetsi-atrakci-sudetonemecky-sjezd-v-norimberku-kde-pronesl-svuj-projev-v-nemcine

„Hitler řešil krizi tak, že začal zbrojit, čímž dal lidem práci a nastartoval ekonomiku! On s tím vyhrál volby! Pak to tedy vyústilo ve válku… Liberální ekonomové na tohle zapomněli. A místo toho přicházejí se svými fantasmagoriemi,“ vysvětloval zase pro LN pro změnu Hitlerovu ekonomickou politiku socialista David Rath.

Stejná krevní skupina je zřejmě též Prof. Petr Fiala, dlouholetý předseda moravského zemského výboru české sekce Panevropské unie (Paneuropa-Union Böhmen und Mähren, jen náhodou podobný název Protektorátu Böhmen und Mähren?), rektor Masarykovy univerzity po dvě funkční období (2004–2011).Výsledek obrázku pro foto olser petr fiala

V katolicko-konzervativním časopise Proglas (Fiala byl zástupce šéfredaktora a sám do něj psal) se vedle jiného systematicky překládaly a otiskovaly články Bernda Posselta a Otty Habsburka. V Proglasu, ročník 1990, číslo 9/10, je text, napsaný Petrem Fialou, ve kterém mj. cituje z projevu Otty Habsburka, který přijel do Brna přesvědčovat, že Češi mají na Západě své největší přátele v sudetských Němcích.

Článek obsahuje i tři fotografie (Petr Fiala je sám vybral jako sebeprezentační doprovod svého článku), na kterých Fiala pózuje s Berndem Posseltem, Otto Habsburkem, politikem KDU-ČSL Tollnerem a praporem „Moravské zemské Panevropské unie“, jejímž byl předsedou…“Výsledek obrázku pro olser současnost foto hitler mein kampf

„Měli bychom si uvědomit, že se píše rok 2013 a jsme členskou zemí Evropské unie. Měli bychom být uměřenější,” reagoval tehdejší předseda vlády Nečas na tiskovou konferenci prezidenta Miloše Zemana s jeho rakouským protějškem Heinzem Fischerem ve Vídni. Zeman se sice distancoval od principu kolektivní viny, ale konstatoval, že “člověk by neměl zapomínat, že devadesát procent sudetských Němců hlasovalo pro pomahače Hitlera”.

Ocenil však, že zbývajících deset procent – socialisté, komunisté a další – bylo proti Hitlerovi. Benešovy dekrety neobsahují princip kolektivní viny, protože odhadovaných deset procent bylo vyjmuto z odsunu. K otázce “vlastizrady” mnoha sudetských Němců pak prohlásil větu, co zabrnkala na nervy Sudeťákům: ”Když občan nějaké země kolaboruje se zemí, jež jeho stát okupuje, tak je vyhánění mírnější trest než například trest smrti.”

A akce vyvolala reakci; o předválečném vůdci sudetských Němců Henleinovi šéf rakouského landsmanšaftu Gerhard Zeihsel poznamenal: “Kdyby Beneš splnil Konradem Henleinem dlouho požadovanou autonomii v rámci Československa, neměl by Hitler žádný důvod k zásahu. Nevěřím, že by v tom případě nebylo ani Mnichovské dohody a Protektorátu Böhmen und Mähren…“

Výsledek obrázku pro milující ženy foto hitler dělnická strana

A pak máme rovněž českou neonacistickou scénu, kterou třeba i ještě dnes tvoří mj. organizace a skupiny Blood and Honour – název podle hesla SS „Krev a čest!“, Národní odpor – dříve Jungen Nacionaldemokraten, Národní socialisté a Národní demokraté, Národní Aliance, Vlastenecká Fronta, Národní front caristů – podle latinského Castis omnia casta – čistému vše čisté…

A dále jsou to, možná už jen byly, Combat 18 – česká pobočka britské teroristické organizace, Lonstyle servis, Conspirators, a Hnutí korporativistické demokracie… Jejich činnost je, resp. byla pestrá – od koncertů (především na Plzeňsku), distribuce nášivek a dalších materiálů, udržování mezinárodních kontaktů (v zahraničí se patrně vyráběly některé materiály a pocházela odtamtud i velká část finančních zdrojů), vydávání časopisu Phoenix, napadání demonstrací antifašistů a levice…

Slovo „Žid“ se v knize objevuje celkem 373krát…

Známe to i z našich měst; pod černo-červeno-bílými vlajkami pochoduje „elita národa“. Zkrátka nacionalismus na evropské úrovni. Typické je nahrazování symbolů nacistické ideologie vcelku průhlednými náhražkami („Vítězství zdar!“ – překlad nacistického „Sieg Heil!“). Jasným cílem je dobytí politické moci. Mezinárodní kontakty s neonacisty, především v Německu, Maďarsku, Velké Británii apod. Mnohé z nich jsou řádně registrovaná občanská sdružení, která jsou pod údajným národovectvím a vlastenectvím pro vládu tvrdé ruky, boj proti imigrantům a nepřizpůsobivým menšinám, „židozednářským klikám“…

V rejstříku nechybí ani vyhraněný nacionalismus, panslavismus, což ovšem nevylučuje zpochybňování holocaustu a šíření antiimigrantské hysterie… Nejnebezpečnějším trendem nesporně převzatým od německých neonacistů je cílená postupná infiltrace politických stran neonacistickými aktivisty.

Karel Schwarzenberg, Jaromír Štětina, Berndt Posselt a Marek Ženíšek (rakouský lesník, resp. český křiváček, resp. šéf sudetoněmeckého landsmašaftu, resp. politolog a místopředseda TOP 09)

V českém prostředí byla takto proniknuta Dělnická strana, na jejíž dvousetčlenné kandidátce do krajských voleb figurovalo až 35 neonacistů. V lednu 2004, po zákazu DS vznikla Strana občanů republiky České (SOČR), která se v září 2005 se přejmenovala na Demokratickou stranu sociální spravedlnosti…

Jaká je za výše uvedení výroky trestně právní odpovědnost? Viz:

Trestní zákoník č. 40/2009 Sb. Díl 8 Některé další formy trestné součinnosti § 364 Podněcování k trestnému činu Kdo veřejně podněcuje k trestnému činu, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta. § 365 Schvalování trestného činu (1) Kdo veřejně schvaluje spáchaný zločin nebo kdo veřejně vychvaluje pro zločin jeho pachatele, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok. (2) Stejně bude potrestán, kdo v úmyslu projevit souhlas s trestným činem a) pachatele nebo osobu jemu blízkou odmění nebo odškodní za trest, nebo b) na takovou odměnu nebo odškodnění pořádá sbírku.

Když Hitler vydal Mein Kampf (1925) se 700 hustě popsanými stranami, jedním z prvních čtenářů byl i Goebbels, doktor filozofie; dnes ji možná čtou i profesoři lóže Paneuropa-Union Böhmen und Mähren; jen podobný název Protektorátu Böhmen und Mähren…?

Reklama:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *