Babiš a StB…

14. Únor, 2018 – 19:13

Omyl Babišových právníků? Žalovali Ústav paměti národa, kterému ale nepřísluší rozhodovat o tom, kdo je veden ve spisech StB nebo není; ÚPN se zabývá jen shromažďováním dokumentů o těch kauzách

Slovenský krajský soud rozhodl, že premiér v demisi Andrej Babiš je ve spisech někdejší Státní bezpečnosti jako agent Bureš vedený oprávněně. Vycházel přitom tentokrát pouze z listinných údajů, svědectví bývalých agentů StB už na základě rozhodnutí Ústavního soudu nemohl využít kvůli jejich nedůvěryhodnosti. Jméno agenta Bureše se objevuje v mnoha různých spisech, podpisy jména Babiše ale schází…

Krajský soud svůj verdikt v souladu s rozhodnutím Ústavního soudu zdůvodnil tím, že ÚPN neměl být v tomto sporu žalovanou stranou. Toto konstatování však nebylo specifikováno, v Česku by tím správným žalovaným mělo být ministerstvo vnitra, resp. na Slovensku SIS – slovenská zpravodajská služba s vnějším (rozvědným) i vnitřním (obranným) polem působnosti. Vznikla na základě zákona Národní rady SR č. 46/1993 z ledna 1993 jako reakce na rozpad československé federace.Výsledek obrázku pro foto sis lexa kováč

(V dubnu 1995 byl jmenován do funkce ředitele Slovenské informační služby (SIS) Ivan Lexa. Mezi jím vedené medializované případy patří zavlečení prezidentova syna Michala Kováče  ml. do rakouského Hainburgu a následná vražda podnikatele Róberta Remiáše, který zahynul o rok později při výbuchu auta, nebo případ nelegální likvidace zbraní z arzenálu tajné služby…)

„Moji právníci říkají, že budou žalovat ministerstvo vnitra, sisku (Slovenská informační služba SIS – pozn. red.) a možná půjdeme na Evropský dvůr pro lidská práva. Tak neříkejte, že jsem definitivně prohrál. Neprohrál jsem, budu se soudit celý život,“ prohlásil Babiš emotivně.

Také kolem nedávného neúspěšného kandidáta na prezidenta ČR Jiřího Drahoše kolují zvěsti o jeho pletkách s StB. Pan profesor je vyvrací svým čistým lustračním osvědčením. O tom, že je „čisté“ asi není potřeba pochybovat. Nicméně ti, kteří mu patolízalsky zametají pohodlnou cestičku na Pražský hrad, se dopustili závažné chyby…

A tak smejčili, čistili a čistili,  až vyčistili jeho spisy tak důkladně, že pro grossovsky křišťálový štít svého klienta vymazali i záznamy o jeho služebních cestách, respektive stážích, které však za totality nebyly možné existovat bez souhlasu StB. Z veřejně přístupných zdrojů jsou kromě jiných známy hlavně následující dvě vvzmizíkované zvěsti.

(Že by pro chemika snadná reakce? Zmizík je totiž mrška, co dokáže zbavit inkoust jeho barvy a písmo tak učinit neviditelným…) Po vzoru chartistů a jejich Drahošovských čističů… Charta 77…Výsledek obrázku pro foto olser drahoš stb

Zvěst první: Z období 1985–1986 byl na studijním pobytu na Univerzitě v Hanonnoveru  (Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover) ve SRN, na který získal stipendium od Humboldtovy nadace se sídlem v Bad Godesbergu. Nadace ho poskytovala mladým vědcům z různých vědních disciplin ve věku 25 až 38 let.

Zvěst druhá: V Hannoveru se seznámil s brazilským doktorandem a v lednu roku 1989 mu byl umožněn půlroční pobyt na Universitě v Sao Paulu, kde přednášel jako hostující profesor… http://www.rukojmi.cz/clanky/5367-chybicka-se-vloudila-pane-profesore

Každý běžný svéprávný občan Česka ví, že když někdo za minulého režimu legálně vycestoval pracovně do západní ciziny, měl na to speciální glejt a musel z tohoto pobytu odevzdávat pracovní zprávy Státní bezpečnosti, u vědců to bylo obzvláště nezbytné. A pročpak prof. Drahoš nemá o tom ve spisech StB ani zmínku? Že by nedbalost Státní bezpečnosti, nebo snad je v tom zásah vyšší moci a Prozřetelnosti? Nebo platí výše zmíněný důvod čistky v jeho spisech..? viz wikipedie: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Draho%C5%A1 .Výsledek obrázku pro foto drahoš kraus

Udělal Babiš chybu, že si nenechal vyčistit své spisy, jak to učinil Jiří Drahoš? Přečtěme si nyní, co k tomu říká sám Andrej Babiš, který byl na podzim 1985 vyslán jako delegát Petrimexu do Maroka, kde zastupoval asi 15 podniků zahraničního obchodu, např. Lignu či Motokov:

„Po ukončení VŠE jsem měl původně nastoupit do Podniku zahraničního obchodu PZO Koospol, ale získal jsem místo v  PZO Chemapol Bratislava, kam jsem 1. 11. 1978 nastoupil. Byl jsem přidělen do oddělení chemikálií, kde jsme byli 3 absolventi, a jelikož šéf oddělení neuměl anglicky, bylo mým úkolem překládat jeho telexy do angličtiny. Státní bezpečnost taková, kterou znám já, a kterou znají všichni, kteří pracovali v podnicích zahraničního obchodu, hlídala ekonomické zájmy Československa.

V PZO fungovala přesná pravidla: každý styk s cizincem bylo nutno hlásit, sepsat zápis; stejné to bylo se zahraničními služebními cestami. Do podniku chodil oficiální pracovník StB a kolem něj fungovalo množství jiných, kteří byli utajeni. Příslušníci StB pracovali hlavně systémem pozvání na kafe a zjišťování informací,  jestli náhodou někdo nebere provize od dodavatelů; fungovali úplně stejně, jako dnešní BIS. Ekonomická StB byla jiná než ta, která perzekuovala lidi, nedovolila jim cestovat nebo studovat.Výsledek obrázku pro foto důstojník StB Andrej Kuľha

Poprvé jsem zjistil, že i jiná StB existuje, v r. 1980, kdy mi můj šéf zavolal a řekl, že mě budou volat nějací policisté z „februárky“ a něco chtějí ohledně syrských fosfátů. Bylo mi asi 26 let, když mě předvolali, a protože jsem věděl, že se jedná o problém dovozu syrských fosfátů, pečlivě jsem si připravil analýzu, proč tyto fosfáty nedovážíme (byly nekvalitní a v našich chemičkách nepoužitelné).

V úvodu rozhovoru mi příslušný pracovník StB oznámil, že ví o emigrantech, které máme v rodině, což mě šokovalo. Vůbec jsem netušil, jak neekonomická StB funguje, a jak může všechno vědět. Kromě analýzy a důvodů, proč syrské fosfáty nevozíme, padaly otázky týkající se mého šéfa, jeho soukromí a dalších věcí, což jsem mému šéfovi samozřejmě řekl. Následně jsme byli donuceni syrské nepřemývané fosfáty dovézt do Prechezy Přerov.

Syrský fosfát byl tak prašný, že dělníci museli používat plynové masky, a skoro celé město Přerov bylo pod prachem. Byl  to průšvih, a my jsme tím pracovníky StB přesvědčili, že jsme měli pravdu a byl od nich pokoj. StB hlídala ekonomické zájmy země a sledovala, zda pracovníci PZO nejsou zkorumpováni. V 70. letech vyšel najevo skandál s korupcí vrcholných manažerů některých PZO na Slovensku, tito byli zadrženi a odsouzeni na 14 let; u jednoho se při domovní prohlídce našlo 20 tisíc marek v hotovosti…“ Vzpomínal Andrej Babiš; že by až z Maroka patnáct let bonzoval nějaké arabské lidičky…?Výsledek obrázku pro foto olser babiš

Před třemi roky – favorit voleb ve Francii Emmanuel Macron: Vlevo s manželkou Brigitte, vpravo s Andrejem Babišem

Proč se u bratislavského soudu před pěti lety Babiš domohl změny verdiktu, aby v archivních svazcích nebyl veden jako agent StB. Přece by se jako agent, jakože jim nebyl, neprovinil tím, že by pouze činil chemické rozbory. “StB jsem předal analýzu, proč by nebylo vhodné dovážet syrské fosfáty. Popsal jsem špatnou kvalitu této suroviny a zdůvodnil negativní dopady na životní prostředí při případném dovozu do Československa, a to kvůli velké prašnosti…“ Nebo, že by byly syrské fosfáty zločineckým zbožím…?

Lustrační zákon: Ano – ne? Přitom do evidence StB se dostali i lidé prokazatelně bezúhonní a požívající všeobecné vážnosti, například kardinál František Tomášek, lustracemi by neprošel dokonce ani in memoriam státem vyznamenaný František Kriegel, který jako jediný statečně nepodepsal ponižující moskevské protokoly v srpnu 1968, nemluvě o řadě členů tzv. prověrkových komisí, o kterých se vědělo a ví, že nikomu neublížili, ba že se pokoušeli zachránit druhé? A ti, kdož  byli v seznamech právem, o ty se většinou postaral tehdejší ministr vnitra Sacher, co prostě svazky zavčasu skartoval…

Šéf ČSSD a kandidát na premiéra Bohuslav Sobotka považoval ještě 4. listopadu 2013 za správné, aby kandidáti do vlády museli předložit negativní lustrační osvědčení, tedy i Andrej Babiš. „Je to zvyklost, která by měla být respektována i nadále,“ řekl tehdy. A dodal, že požaduje, aby se do vlády mohli dostat jen ti, co mají „čisté“ lustrační osvědčení. To bylo ve chvíli, kdy nevěděl, zda sám bude premiérem.Výsledek obrázku pro foto olser sobotka babiš

Ovšem náš mladý socialista věděl, co je to obrtlík a než se našinec stačil nadechnout, změnil rétoriku i vůči Babišovi. Za 20 dní nabyl totiž poznání, že pětadvacet let po roce 1989 už přišel čas na to, abychom se zamysleli nad tím, zdali má být lustrační zákon vůbec uplatňován. Najednou prý platí zákon o státní službě, který říká, že člen vlády nemá povinnost předkládat lustrační osvědčení. Pro svoji kariéru by zaprodal snad i svoji babičku…

Slovenský soud tehdy nepravomocně rozhodl, že ministr financí ČR Andrej Babiš byl jako agent Bureš v záznamech StB veden neoprávněně. A kariérní Bohuslav Sobotka se opět projevil, že jako „věčná dvojka“ příliš charakteru nepobral. Zviditelnil se submisivní falší, že „rozhodnutí soudu dokazuje, jak je systém lustračního zákona absurdní a nespravedlivý tím, že je založen na evidenci komunistické StB a principu kolektivní viny. Prý „je rád, že kauza lustrací už teď nemůže být používána jako nástroj kritiky vlády…“ https://www.youtube.com/watch?v=KkcjRG_mPt4Výsledek obrázku pro foto důstojník StB Andrej Kuľha

A před soudem v Bratislavě v roce 2013 se děly věci; jeden z bývalých příslušníků komunistické tajné policie Július Šuman popřel, že by v 80. letech získal nynějšího českého ministra financí Andreje Babiše ke spolupráci se Státní bezpečností (StB) jako agenta. Další svědek a bývalý příslušník StB František Hákač, který měl být Babišovým styčným důstojníkem, si prý nic nepamatuje, protože má kvůli mozkové příhodě výpadky paměti.

Je více než schizofrenní, když na jedné straně mnozí tvrdí, že agenti Státní bezpečnosti jsou bezcharakterní lumpové, přičemž jsou ochotní věřit, že své zprávy o svých kořistech nefalšovali a nesepisovali je v hospodách kvůli čárce pro své nadřízené. Příslušníci StB byly a jsou prostě zločinci, stejně jako je totalita zhůvěřilým politickým systém. Prý kdo z nich by mohl zradit své estébácké ideály a lhát, když jim hrozilo obvinění z vlastizrady… Takže když je třeba, jsou to zločinci, když je zapotřebí potopit Babiše, je každá i zločinecká páka dobrá a hlavně důvěryhodná…

Jako další svědek byl též bývalý důstojník StB Andrej Kuľha.“Po analýze skutečností jsem vyhodnotil, že nejde o vědomou spolupráci (Babiše s StB) a spis jsem odložil do archivu,” prohlásil Kuľha. K Babišovu svazku se u StB dostal v roce 1987, tedy pět let poté, co se nynější miliardář slovenského původu údajně stal spolupracovníkem StB.

Kuľha u soudu také potvrdil, že Babišův svazek byl veden chaoticky a že v něm chyběly dokumenty. Zpochybnil rovněž okolnosti, za jakých byl Babiš údajně ke spolupráci s StB získán. “Verbování se má uskutečnit v konspiračním bytě, v Babišově případě to byla údajně vinárna,” řekl Kuľha, jenž zpochybnil své předchůdce, kteří si vymysleli gogolovské mrtvé duše, včetně agenta Bureše, jen aby měli aktivitu, čárku a prémie. Prý jedině my, slavní disidenti, máme právo trestat dle lustračního zákona.

Na okresním soudě v Bratislavě vypovídali v kauze Babiš dva bývalí důstojníci StB – František Hakáč a Július Šuman. Hakáč tvrdil, že je po dvou mozkových příhodách, takže si na Babiše nepamatuje. Zároveň si téměř na den přesně vzpomněl, kdy pracoval v StB, co přesně tam dělal a proč odtud odešel. Zároveň odmítal, aby jeho podpisy na dokumentech o Babišovi přezkoumal grafolog. Čím je nedůvěryhodný Šuman? Šuman měl Babiše v roce 1982 získat na spolupráci s StB. Šuman tvrdil, že dokument o zverbování Babiše podepsal na příkaz svého nadřízeného Rastislava Mátraye.Výsledek obrázku pro foto Mátray ŠumanRastislav Mátray. V době, kdy se údajně setkal s agentem Burešem, působil v StB jako vedoucí starší referent specialista s hodností nadporučíka. Dnes už nežije. Autor: Jiří Salik Sláma, MAFRA

Mátray už nežije, takže Šumanova slova o “nátlaku” je potřeba brát s rezervou. Šuman také tvrdil, že Mátray na něho “tlačil” jen v případě Babiše. Proč by to ale dělal? Čím byl tehdy neznámý Babiš pro StB tak důležitý, že ho “musela” papírově evidovat jako svého agenta? Ze svědectví Hakáče a Šumana vyplývá, že buď lhali v minulosti – to znamená, že podváděli při evidencích a verbování agentů StB, což je však vzhledem na preciznost, s jakou tehdy pracovala tajná služba, málo pravděpodobné.Július Šuman. Řídící důstojník agenta Bureše. Příslušníkem StB byl od roku 1977, dotáhl to až k hodnosti majora. Dnes je mu 62 let, bydlí poblíž Bratislavy. Autor: Jiří Salik Sláma, MAFRA

Nebo lžou teď, když Babišovi svou selektivní pamětí (Hakáč – pozn. autora), nebo tzv. bezpečným alibi (Šuman o Mátrayovi, který už nežije – pozn. autora) kryjí záda. I proto jsou najednou jako svědkové nedůvěryhodní. Více na http://zpravy.e15.cz/volby/volby-2017/stbaci-hrali-u-soudu-s-babisem-divadlo-rika-slovensky-novinar-1338553

V roce 2001 český Ústavní soud schválil i prodloužení platnosti lustrací. Stát podle něj smí vyžadovat od lidí ve veřejné službě věrohodnou věrnost principům demokracie – byť soud dodal, že je “přesvědčen o dočasnosti lustračního zákonodárství” a jeho klesajícím významu v čase. Vztahuje se totiž jen na lidi narozené před 1. prosincem 1971.

“Korektně a slušně udělaná lustrace by mohla trochu vyčistit vzduch – ale asi nic víc,” uzavíral před více než dvaceti lety v Lidových novinách svou úvahu o lustracích Jan Sokol. “Stejně se budeme muset smířit s tím, že svobodná společnost roste pomalu a chemickým postřikem nevznikne.” V roce 2011 vnitro vydalo 4183 osvědčení, z nichž 71 (necelá dvě procenta) bylo pozitivních. O rok později jich bylo skoro dva tisíce, z toho 36 pozitivních.

Generál David Petraeus, bývalý ředitel CIA a velitel amerických vojsk v Iráku a v Afghánistánu se sice v Ostravě patrně špatně vyspal bez pětihvězdičkového hotelu, ale určitě ho těšilo, že převzal prestižní česko-slovenskou transatlantickou cenu, udělovanou světovým osobnostem za přínos pro bezpečnost a stabilitu euroatlantického regionu, Irákem, a Afghánistánem počínaje, Haiti a bývalou Jugoslávií konče. Plaketu mu předával Alexandr Vondra, co jsou spolu jako zednáři v Trilaterální komisi a skupině Bilderberg….

Svět je prostě jeden velký bordel a v něm také agenti. Kdo je agentem StB, je zločinec, kdo „kope“ za CIA, ten je hrdina. Jako třeba “promopro” exministr obrany ČR Alexandr Vondra, bývalý velvyslanec Česka v USA, držitel medaile od ” National Endowment for Democracy” (NED)…? A co že je tato “National Endowment for Democracy”, neboli Národní nadace pro demokracii? Jeden ze zakladatelů NED Allen Weinstein k její činnosti uvádí: „Mnoho z toho, co my dnes děláme, dělala před 25 lety tajně CIA…”Výsledek obrázku pro foto olser kocáb muk

A další výtečník namočený s StB – Michal Kocáb: V záznamu o provedeném kontaktu s kandidátem tajné spolupráce “KTS MUK” (policejní značka Kocába) z března roku 1985 se píše: “K otázce spolupráce s orgány MV se vyjádřil vyhýbavě v tom smyslu, že původní důvody spolupráce pominuly a v budoucnu uvažuje o vystěhování do USA za manželkou, která nemá zájem žít trvale v ČSSR. (To ještě nevěděla nic o Abbasové…) Otázkou spolupráce se však bude nadále zabývat a je ochoten informovat o hudebních skupinách, které podle jeho názoru kazí pověst rokové hudby.” http://fragmenty.cz/archiv/archiv/iy211.htm

Na konci záznamu pak operativní pracovník kpt. Doskočil navrhuje: “V případě vystěhování KTS jeho osobu v prostředí hudebníků zkompromitovat s využitím vlastnoručně podepsané nabídky ke spolupráci s MV.” Obdobný záznam ze září roku 1987 praví: “Se jmenovaným bylo uskutečněno několik operativních pohovorů, v průběhu kterých dal najevo, že je ochoten být ve styku s orgány MV a tyto informovat o negativních jevech v prostředí tzv. volné mládeže a v prostředí pražských hudebních skupin.”

“Já, Michael Kocáb – narozen 28. 7. 1954, vedoucí bývalé hudební beatové skupiny PRAŽSKÝ VÝBĚR, prohlašuji před příslušníky Československé kontrarozvědky Federálního ministerstva vnitra, že v případě umožnění veřejného vystupování hudební beatové skupiny pod názvem “ROPOTÁMO”, nezneužiji veřejné hudební produkce k ovlivňování protispolečensky orientovaných nálad, šíření myšlenek v duchu pacifismu a k propagaci kapitalistického způsobu života…Výsledek obrázku pro foto olser kocáb muk

Dále prohlašuji, že pomlčím před všemi nepovolanými osobami, kterými jsou rodinní příslušníci, rodiče, kamarádi, ale i jiní příslušníci Sboru národní bezpečnosti (?!), o všech těchto shora uvedených skutečnostech, a rovněž nezneužiji dané důvěry k páchání trestné činnosti. Osobně budu zabraňovat případné infikaci hudební tvorby jinými hudebními skupinami, které se dopouštějí negativní činnosti spočívající ve skrytých invektivách vůči kulturní politice KSČ a socialistickému způsobu života. Toto své prohlášení stvrzuji vlastnoručním podpisem…”

Tolik Petr Placák, publikující dříve také pod pseudonymem Petr Zmrzlík, český spisovatel, textař, historik a publicista i člen samizdatu. V té době byl zaměstnán na Úřadu vlády České republiky jako šéfredaktor vládního informačního serveru o Evropské unii Euroskop.cz. Kocáb – StB…

Ovšem, také bývalý dlouholetý šéf České národní banky a také předseda vlády z roku 1998 Josef Tošovský spolupracoval s komunistickou Státní bezpečností. Vyplývá to z dobových dokumentů, které léta ležely jako nezpracované archiválie ve spisovnách ministerstva vnitra. Tošovský se podle nich stal spolupracovníkem StB v říjnu 1986 z titulu své funkce, kdy pracoval jako poradce předsedy Státní banky československé (SBČS). Podle spisů se s StB stýkal minimálně dva roky…. Premiér Tošovský – StB…Výsledek obrázku pro foto premiér tošovský stb

Exprezident Václav Havel si myslel, že nejvyšší činitelé v bankovnictví a ve vládě, kteří se zabývají vývojem měny a podobnými věcmi, „mají všude a vždycky mají obousměrné kontakty s ekonomickými rozvědkami. Divil bych se, kdyby tomu tak nebylo, speciálně ve státě komunistickém, kde je tak ohromná centrální moc… Velmi bych se divil, kdyby mi řekl, že žádné takové kontakty neměl,“ nechal se slyšet Havel ve Washingtonu, kde končil svůj čtyřměsíční studijní pobyt ve Spojených státech… Tošovského jmenoval předsedou překlenovací vlády po politické krizi v prosinci 1997 právě Havel… https://www.lidovky.cz/havel-nevim-zda-mi-tosovsky-rikal-o-stb-dyh-/zpravy-domov.aspx?c=A070302_100924_ln_domov_bat

Inu, český národ vždycky učinil vše proto své pohodlí; aby nemusel do války, vzdal se pohraničních pevností za Sudety, proto byl raději Hitlerovou zbrojnicí, aby měl snadné živobytí, proto máme v Česku přes 600 ghett nepřizpůsobivých občanů, žijících ze sociálních dávek za peníze daňových poplatníků. Jsme rovněž zemí petentů, co volají: „Výzvou proti strachu a lhostejnosti“ Zobrazit všechny podporovatele na webu www.vyzvavedcu.cz

https://www.email.cz/download/k/K0n_bfaFN3NELwhFpCNaE4kVb49UvaB-TMBqCUOd-PLsGWeqONX1M27dsOd6abxzt_XI_6M/ROCK%20AGAINST%20COMMUNISM-.pdf

http://www.rukojmi.cz/clanky/1754-je-to-dvacet-let-kdy-americky-spisovatel-paul-berman-odhalil-pravdu-lasku-a-lzi-s-nenavisti-v-zivote-vaclava-havla

http://www.columbia.edu/~js322/nyl/1997/n5/havel-old.html

http://www.rukojmi.cz/clanky/1363-babis-zamestnava-na-30-tisic-lidi-bakala-privedl-hrave-na-mizinu-tisice-horniku-a-svych-najemniku

http://slidil.cz/super/clanek.php?id=2282

http://www.rukojmi.cz/clanky/1179-zadarmo-ani-bakala-nehrabe-aneb-dnes-nejbohatsi-damsky-kadernik-v-cesku-je-tez-v-zebricku-forbesu

Izraelské osudy – Tisíc a jedna pravda ve Svaté zemi jako eKniha v elektronickém vydání na eReading.cz: (http://www.ereaddetail-knihy/izraelske-

Reklama:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *