Ondráček, GIBS…

22. Prosinec, 2017 – 0:47

Opravdu se najde někdo, kdo by zpochybňovat ideální předpoklady JUDr. PhDr. Zdeňka Ondráčka, Ph. D. pro šéfa sněmovní komise GIBS?

Že byl komunistická mlátička během ledna 1989, třebaže vystoupil 02/1990 z KSČ na základě rozkazu MV ČSSR č. 48 ze dne 30. března 1990, jímž bylo všem příslušníkům SNB nařízeno bezpodmínečné přerušení členství a činnosti v politických stranách a politických hnutích.

Po povýšení do funkce vyšetřovatele si musel Zdeněk Ondráček doplnit vzdělání absolvováním „Důstojnické škole MV ČR v Jihlavě. Poté působil nadále u policie jako vyšetřovatel Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality, vedl mimo jiné vyšetřování kauzy Opencard. Má prověrku Národního bezpečnostního úřadu pro stupeň utajení přísně tajné. Absolvoval během své služby další rozšiřování nebo zvýšení vzdělání:Výsledek obrázku pro foto zdeněk ondráček

Wikipedie: Dále absolvovalJazykový institut MV ČR v Praze, německý jazyk, Policejní akademie ČR v Praze, bakalářské studium, Univerzita Hradec Králové – pedagogická fakulta, doplnění specializace, Univerzita Hradec Králové – pedagogická fakulta, magisterské studium, Akademie Policejního sboru v Bratislavě, magisterské studium,Akademie Policejního sboru v Bratislavě, rigorózní řízení, Univerzita Palackého v Olomouci, rigorózní řízení a Univerzita Palackého v Olomouci, doktorské studium, Po odchodu od Policie ČR vstoupil v roce 2012 opětovně do komunistické strany (KSČM)…

Kdo byl ten JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph. D., jemuž vadila sametové revoluce, proti jejímž protagonistům musel použít obušek? Nebyli to spíš náhodou lidé jako Uhl, kteří konfliktní situace na Národní třídě provokovali svými lživými výroky a z těchto důvodů museli být u toho policisté? A což tak zásah těžkooděnců na CzechTeku v roce 2005…?

Kdože to je Petr Uhl? Maturoval na jedenáctileté střední škole a roce 1963 promoval na ČVUT  jako strojní inženýr. Poté pracoval jako technik, patentový úředník a od roku 1966 coby učitel na stavební průmyslové škole. V období Pražského jara působil v levicovém Hnutí revoluční mládeže.

Za své „sametové“ aktivity během pražského jara byl v roce 1969 na čtyři roky uvězněn. Následně se oženil s Annou Šabatovou. Po roce 1977 byl propuštěn ze zaměstnání a v roce 1979 odsouzen na pět let do vězení. Po propuštění od roku 1984 do roku 1989 pracoval jako strojník a topič. Dále se angažoval v disentu, vydával Informace o Chartě 77.Výsledek obrázku pro foto uhl šabatová

Jeho extrémistický způsob života pokračoval; během sametové revoluce coby redaktor Východoevropské informační agentury rozšířil formou telefonátu do rádia Svobodná Evropa informaci, že během zásahu proti demonstraci konané dne 17. listopadu na Národní třídě byl zabit student Martin Šmíd.

Tuto nepravdivou zprávu se dozvěděl přes prostředníky od Drahomíry Dražské, která si ji nejspíše sama vymyslela. Ačkoliv na fámu ihned zareagovaly československé oficiální sdělovací prostředky a přinesly rozhovor s údajně mrtvým studentem Šmídem, vzbudila ve společnosti velké rozhořčení a přispěla k pádu KSČ. https://www.youtube.com/watch?v=WHCsGRgyoV4

Důvěryhodnost zprávy o Šmídově smrti měl potvrdit fakt, že na místě demonstrace zůstal ležet na zemi agent StB Ludvík Zífčák Několik týdnů po zásahu na Národní přišel Zifčák s tím, že na Národní simuloval mrtvolu a že celý zásah na Národní třídě byl součástí spiknutí, které mělo diskreditovat vedení KSČ a umožnit cestu k moci jiné skupině v rámci komunistické strany. Závěrečná zpráva vyšetřovací komise FS k událostem 17. listopadu v bodu III. 6 ovšem uvádí:

„Zásadní skutečností, vyvracející Zifčákovo tvrzení, že jeho úlohou na Národní třídě bylo předstírat vážné zranění účastníka demonstrace, je jeho jednání v době po zásahu a následujících dnech.“ Komise za nejpravděpodobnější možnost označila to, že Zifčák byl mezi demonstranty přítomen jako příslušník StB, byl při zákroku zraněn a „v důsledku psychického i fyzického vypětí omdlel“.

Petr Uhl se za rozšíření fámy omluvil na veřejném shromáždění občanů na Letenské pláni. Úloha Dražské, Uhla, Zifčáka a dalších osob na rozšíření dezinformace vedla k vytváření spikleneckých teorií o tom, že listopadový převrat byl předem naplánován a organizován. Ani jedna z „poslaneckých vyšetřovacích komisí okolnosti vzniku fámy neobjasnila“.Výsledek obrázku pro foto jožka fišer

Petr Uhl měl v Evropě své předchůdce; Joschka Fischer je syn švábských Němců vyhnaných z Maďarska. Koncem šedesátých let stal členem extrémní levice a účastníkem bojovných antiamerických demonstrací a pouličních bitek s policií. Podle britského listu The Times dokonce půjčil své auto známému teroristovi levicově extremistických Rudých brigád. (Byl v letech 1998 až 2005 německým ministrem zahraničí a vicepremiérem ve vládách SRN. Po dlouhá léta byl vedoucí postavou německé strany Zelených a nejpopulárnějším německým politikem…) Rodiny Uhlů a Šabatů…

Dalším evropským extrémistou je bývalý šéf Evropské komise José Barroso, který byl byl jako mladík maoistou. Stal se hvězdou marx-leninistické studentské federace, dorostenecké líhně portugalských komunistů, kritizoval „anti-proletářské“ zásahy tehdejší vlády a odsuzoval je jako „důkaz krize buržoazního vzdělávacího systému“. A vyzdvihoval požadavky studentů, protože vznikly v rámci „revoluční struktury“. Následně byl zvolen předsedou strany PCTP-MRPP, což je označení Portugalské komunistické strany pracujících – reorganizující hnutí strany proletariátu. V prosinci 1980 se držel “českého vzorce” a vstoupil do Partido Social Democrata, tedy do Portugalské sociální demokracie.

Nejsou výše jmenovaní větší evropské mlátičky než řadový policista Ondráček v roce 1989? A jak na tom byli jiní a mnohem významnější političtí kariéristé z českých luhů a hájů…? Uvádím sice známá fakta, nikdy však ještě ne v souvislosti s českými politickými prasaty, které nikdo nedokáže odehnat od jejich koryta, ani kdyby mlaskaly… Je snad víc charakterní vstoupit do KSČ pouze z prospěchářství…?Související obrázek

Když třeba v roce 2012 kandidoval na prezidenta ČR Jan Fischer, měl vysoké preference a dlouho byl s náskokem v čele kandidátů. Nakonec skončil třetí, když se ve své poctivosti přiznal, proč byl členem KSČ: „Já jsem nikdy v té partaji jediné duši neporoučel. Já jsem dělal svojí branži, které jsem podle mého soudu zatraceně rozuměl……. Členství ve straně jsem nikdy nevyužíval k tomu, abych se dostal výš, než mi mé schopnosti dovolovaly… Měl jsem rodinu a děti…,“ hájil své členství v KSČ prezidentský kandidát a Žid, praktikující judaismus.

Ani ředitel ND v Praze Jan Burian však nemá v tomto ohledu čistý list; sám řekl: „Do KSČ jsem vstoupil, abych mohl studovat. Byla to chyba, kterou se snažím napravit tím, že se věnuji profesi, kterou jsem vystudoval…“ To, že se narodil v březnu 1959 v Moskvě, ještě nic neznamená, ale že za normalizace takzvaně „rozvracel komunistickou stranu zevnitř“, je jedna z jeho trapných obhajovacích verzí. Jako zloděj, co za komunismu kradl, a u soudu se dožadoval shovívavosti, jelikož svými zlodějnami pomáhal likvidovat socialismus a režim jedné strany.Výsledek obrázku pro foto ND Burian

Povídá se, že pak ale během listopadu 1989 Burian pro jistotu onemocněl a vyčkával, jak to dopadne, aby pak hned snaživě mezi prvními inscenoval hru Václava Havla. Poté jako vedoucí katedry činoherního herectví DAMU v Praze pohostinsky režíroval v roce 2002 v Moskevském uměleckém akademickém divadle (MCHAT) hru vysokého svazáckého funkcionáře Pavla Kohouta „Nuly“. Dostával tam honorář, ale zároveň mu běžel plat v domovském divadle J. K. Tyla v Plzni, od nějž si nechal vyplácet i diety. Údajně bylo takto vše v pořádku.

Přibližme si morální profily dvou členů této komise – prof. Václava Riedlbaucha a Milana Uhdeho. (Prvně jmenovaný byl od roku 1987 byl uměleckým šéfem opery ND a bývalý ministr kultury, zemřel v listopadu 2017… Druhý se za ODS se stal místopředsedou Rady Českého rozhlasu)

Podle dokumentu i pamětníků byl Riedlbauch jedním z těch, kdo hercům a muzikantům v listopadu 1989 hrozil vězením i finančními postihy a zakázal jim pořádat večery s diváky. Herci tak v revolučních dnech nedobrovolně zůstali před Zlatou kapličkou. Vedení divadla jejich venkovní představení pozorovalo ze svých kanceláří.

Podle tehdejších účastníků protestu v Národním divadle Riedlbauch pobíhal po chodbách a křičel na umělce, že si už pro ně jedou a že všichni odjedou v klepetech. Prý se v těch prvních dnech revoluce Riedlbauch a tehdejší ředitel Pauer chovali z celého divadla snad úplně nejhůř…

A doc. PhDr. Milan Uhde (dramatik) se proslavil svojí básní oslavující Klementa Gottwalda: „Do bitev půjde před řadami“. V rok 1953 už byl členem ČSM a vnitřně souhlasil s komunistickým režimem. Pracoval jako redaktor významného brněnského měsíčníku pro literaturu, umění a kritiku Host do domu.

V seznamu patologických kariéristů nalezneme různá jména, ale veřejnosti jsou prezentovaná populisticky hlavně ta, za nimiž stojí ředitel Knihovny Václava Havla Michael Žantovský, jedna Havlova lavička i se stromem za 300 tisíc, režisér Břetislav Rychlík či socioložka Jiřina Šiklová… A právě tato dobrá žena vstoupila do KSČ v roce 1956, tedy v době potlačení Maďarského povstání, kdy už byly známy justiční vraždy Heliodora Píky, Milady Horákové, Rudolfa Slánského a dalších “spiklenců”.Výsledek obrázku pro foto olser šiklová

Měla asi kachní žaludek a odvahu soudružky prokurátorky Polednové. Jak asi prožívala to nadšené politické klima padesátých roků, když z továren přicházely petice proti popraveným politikům s tisíci podpisy hrdinných dělníků a dělnic, které požadovaly “Smrt zrádcům” a “Utopte je jako kočky”…? Ale též výkřiky: „zlotřilá chamraď“, „zavilí zločinci“, „krvaví psi“…

Poté spoluzakládala Katedru sociologie Filosofické fakulty Univerzity Karlovy, kde se zabývala problematikou mládeže a studentského hnutí. V řadách KSČ působila od roku 1956. Na podzim roku 1967 přemlouvala své spolustraníky, aby z KSČ nevystupovali, ale zůstali tam a podpořili tím tu část, která se snažila o reformu. V roce 1968 se stala funkcionářkou a vedoucí stranické skupiny KSČ na FF UK. O rok později byla „vyloučena“ z KSČ, jelikož podepsala „2000 slov“, jejichž autorem byl její stranický kolega Vaculík. Působila též v tzv. nátlakové skupině Červení proti…

Chtěla si zkrátka podpisem „2000 slov“ udělat „oko“ u budoucích mocipánů a negovat tímto svým rozhřešením třinácti let své kolaborace s režimem… Osobně jako absolutní nestraník, nemám nic proti zásadovým, byť naivním komunistům, jen jsem proti těm, kteří kprytářsky lavírovali jako Šiklová, jež si vzala za své heslo: Kam vítr, tam plášť… http://www.rukojmi.cz/clanky/668-einstein-bojoval-o-zivot-horakove-po-jeji-poprave-vstoupila-siklova-jako-svazacka-do-ksc

Nevěříte, že pád KSČ byl sametově domluven? Ani navzdory faktu, že z původního počtu 241 podpisů Charty 77 bylo exkomunistů asi 150 a premiérem Havlovy vlády se stal komunista Čalfa…? Skutečným disidentem však byl Miroslav Dolejší, politický vězeň a publicista, známý svou prací „Analýza událostí 17. listopadu 1989“.Výsledek obrázku pro foto Miroslav Dolejší

Byl pro vymyšlenou špionáž komunisty napřed odsouzen na 23 roků, prošel osmi vězením a uranovými doly, propuštěný na amnestii. Podruhé dostal za velezradu 11 roků v třetí nápravné skupině. Závažný zdravotní stav, podezření na rakovinu kůže a názor lékařů, že brzy zemře, vedly v roce 1985 k jeho propuštění před uplynutím trestu. Ve vězení tak strávil celkem 19 let… Úryvek z jeho textu:

„Chartu 77 řídilo asi osm desítek osob, jejichž jádrem bylo 42 mluvčích, kteří se za dobu její existence v tomto úřadu vystřídali. Tato skupina osob byla vytvořena několika rodinami, navzájem spoutanými rodinnými, příbuzenskými, finančními a podobnými zájmovými svazky. Jsou to především rodiny: Havlových, Dienstbierových, Pithartových, Šabatových – Uhlových –   Müllerových – Tesařových, Paloušových, Rumlových, Pelikánových, Šternových-Kantůrkových, Kocábových… atd.

Všechny tyto rodiny jsou exkomunisté nebo jejich potomci či svobodní zednáři a jejich potomci. Donedávna bylo na 180 členů těchto rodin, jejich příbuzných a přátel v nejvyšších státních, diplomatických a hospodářských funkcích státu…“ Když se ministr vnitra Dr. Richard Sacher, zastupující v Čalfově vládě lidovou stranu, dostal v únoru a březnu 1990 do styku s některými materiály, týkající se činnosti Charty 77 a osobních charakteristik některých jejích vůdců, vzniklo akutní nebezpeční odhalení spojení mezi Chartou 77 a vedením komunistického státu.Výsledek obrázku pro foto jan ruml

Prezident Havel jmenoval svojí vládou disidenta Jana Rumla náměstkem Federálního ministerstva vnitra, který nechal bryskně zmizet přes 15 tisíc osobních svazků, tj. osobních materiálů občanů, kteří byli z jakýchkoliv důvodů předmětem zájmu StB. Prezident si současně vynutil předání některých osobních materiálů, které byly z FMV předány zasvěcencům v Chartě (Uhl, Urban).

Rovněž byly odstraněny osobní materiály vůdců Charty 77: mj. V. Havla, P. Uhla, V. Bendy, Vl. Chramostové, M. Kubišové, P. Pitharta, P. Šustrové, J. Rumla a dalších. Dále zmizely objektové svazky zpravodajských agentur v zahraničí o objektech politické opozice v zahraničí – Pelikánovy “Listy”, Tigridovo nakladatelství “Svědectví”, objektové svazky “Rada svobodného Československa”, nakladatelství A. J. Leihma, atd. Rovněž byly odstraněny objektové svazky schwarzenberského paláce ve Vídni.Výsledek obrázku pro foto ZDENĚK ONDRÁČEK

Ve světle výše uvedených faktů je nad slunce jasnější, že JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D. by byl bez všech pochybností ideálním předsedou sněmovní komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS)… Kam se hrabe na jeho pár bouchnutí obuškem na Národní třídě souhlas ikony pražské kavárny Václava Havla s humanitárním bombardováním Srbska a Černé Hory se stovkami zabitých civilistů… Václav Havel – humanitární bombardování…

Inu, k tomu musím dodat já, že na rozdíl od výše jmenovaných kariéristů přes hřbet KSČ jsem nikdy nebyl v žádné politické straně, natož v té komunistické; můj táta jako věřící vesnický učitel byl zásadový; odmítl něco podepsat a někam vstoupit, byť to v 50. letech odnesla jeho pětičlenná rodina – musel na řadu let k lopatě…

http://www.rukojmi.cz/clanky/183-zlodej-uz-rok-krici-chytte-zlodeje-rusko-chce-ukrizovat-presila-vice-nez-30-zemi-nato-eu-a-osn-jejimz-hlavnim-sponzorem-jsou-navic-usa

http://www.rukojmi.cz/clanky/1653-nocni-vlci-teskne-vyji-karavana-ceskych-demagogu-lze-klidne-dal-a-vse-svadi-na-smlouvu-ribbentrop-molotov-aniz-by-zminila-ze-mnohem-driv-se-hitlerovi-zbabele-oddalo-polsko

Bude vrcholem sametové revoluce návrat železné opony, krále Šumavy, hraničních zátarasů a pohraniční stráže…?

Přirozenou součástí kapitalismu už nejsou jen krize, ale teď i vysoké zdi, ploty z ostnatých drátů a železné opony…

Izraelské osudy – Tisíc a jedna pravda ve Svaté zemi jako eKniha v elektronickém vydání na eReading.cz: (http://www.ereading.cz/cs/detail-knihy/izraelske-osudy?eid=113

Reklama:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *