BIS, strážmistr Flanderka a ruští špióni…

24. Říjen, 2017 – 21:04

Jak se rakousko-uherský strážmistr Flanderka stal vzorem pro českou bezpečnosti službu BIS svým varováním, jak odhalit infiltraci ruských špionů do Česka…?

Opět se rok střetl s rokem a máme tady další zprávu BIS. A opět hovadina „par excellence“, na kterou lze reagovat jen s hořkým humorem; za vše proto může de facto strážmistr Flanderka, jehož ruská špionománie má dle moudrých výročních zpráv Bezpečnostní informační služby (BIS) své kořeny právě u Josefa Švejka, který sám byl přece ruským špiónem…

V Česku totiž v loňském roce vzrostla role a intenzita aktivit ruských tajných služeb, které získávaly hlavně citlivé informace z politické oblasti. Země byla také zasažena operacemi, které byly součástí kampaně proti cílům, jako jsou Ukrajina, EU či pouze humanitárně bombardující NATO.

Při sbírání zpravodajských informací údajně dominovala ruským zájmům politická rozvědka. Ruské tajné služby (jaké jiné, probůh, přece ne ty milované americké dle Schapira a Trumpa) mají v Česku dlouhodobě kvalitní síť kontaktů, které dál rozvíjejí. Češi ve velkém rozsahu vyzrazují podle tuzemské kontrarozvědky citlivé interní informace z organizací a firem, ve kterých pracují…Výsledek obrázku pro foto BIS ruští špioni

Moskva má svoje lidi i u nás. A prý ne málo… Foto: Reuters…

Nejedná se sice o utajované skutečnosti, ale jejich charakter a rozsah způsoboval ČR větší škody než vyzrazení informace utajované, uvedla geniální BIS. Nejvýznamnějším zdrojem rizika je podle zpravodajců nevědomý kontakt s ruským diplomatickým personálem. Značná část ruských zpravodajských důstojníků totiž dlouhodobě působí pod diplomatickým krytím ruské mise.

Je z toho poprask; Ruská federace v Česku má na velvyslanectví 43 diplomatů a 76 administrativně technických pracovníků. Dva generální konzuláty pak zaměstnávají 8 diplomatů a 10 administrativně technických pracovníků. Celkem tedy 137 lidí. BIS především zajímá počet zpravodajských důstojníků mezi ruskými diplomaty, přitom špionáži se prý věnují až dvě třetiny ruských diplomatů v Česku.

Ruská ambasáda v Praze prý se ke všemu už řadu let podílí na rafinované soutěži studentů v ruském jazyce, podporuje obchodní záměry ruských podnikatelů a snaží se udržovat kontakty na české politiky. Ruské federace tak prý nenápadným způsobem Česko zpravodajsky vytěžuje… Že bychom neměli rádi ani Puškina a jeho recitační soutěž? Puškina přece zastřelil v souboji francouzský diplomat, jenž se mu infiltroval do jeho manželky… Výsledek obrázku pro foto BIS vondra

Dnes je v Česku jiná doba, jen samá demokracie a svoboda; v každém novém hlášení „bisky“ proto dominuje varování před infiltrací ruských špiónů. Napřed šlo  o radar USA v Brdech, jak o tomto zvěstovala BIS národu, že:

„Ruské zpravodajské služby se v souvislosti s plány na vybudování americké radarové základny na našem území aktivně snaží ovlivňovat české politiky a média. Chtějí obrátit veřejné mínění na stranu odpůrců radaru a také vyvolat strach z údajného návratu nacismu v Evropě. V rámci prosazování svých zájmů se zpravodajské služby Ruské federace v uplynulém roce snažily kontaktovat, infiltrovat a ovlivňovat osoby a subjekty, především ze sféry občanské společnosti, politiky a médií, mající vliv na veřejné mínění…“ http://www.rukojmi.cz/clanky/2220-cibulkovy-seznamy-spolupracovniku-a-agentu-stb-na-me-nemely-za-to-dnes-jiz-figuruji-ve-dvou-seznamech-nepratel-lidu-z-dilny-pornoherce-jandyVýsledek obrázku pro foto olser MASH radar

M.A.S.H 4077 v Brdech, včetně Radara O´Reillyho alias Garryho Burghoffa…?

Pak byl americký radar v Brdech zrušen, přesto se v minulé zprávě BIS se mj. píše: „S rozmachem Ruska přichází také jeho zájem o špičkové technologie a zařízení. Lidé pracující na ruské ambasádě tak stále častěji organizují různá setkání vědců z obou zemí a společné projekty. Samotní vědci jsou přitom v tajných plánech naprosto nevinně…“

Ovšem, ruská špionážní mašinérie je vychytralá. Zneužívá též ruský mládežnický časopis Artěk, dle stejnojmenného mezinárodního pionýrského tábora na Krymu. Než zasáhla BIS, dostával od českého státu jako periodikum národnostní menšiny až 370 tisíc Kč. Předloni však výběrová komise MK nedoporučila ani korunu. Proč? Komise to neoznámila, mlčí též šéf rezortu kultury.

Důvod je však jasný; Artěk je údajně pátou kolonou v Česku, jak vypátral naštěstí už jen bývalý ministr kultury ČR Daniel Herman, člen KDU-ČSL a nedávný mluvčí České biskupské konference, spolupracovník “sametového” ministerstva vnitra, k tomu taktéž bývalý ředitel Ústavu studia totalitních režimů (ÚSTR), jenž však pořád drží palce neziskovce Evropské hodnoty pornoherce Jandy. Podporovali jsme dle něho prý na třicet ruských spolků působí v České republice. Řídila je speciální rada při ruském velvyslanectví, která spadá přímo pod Moskvu.Výsledek obrázku pro foto BIS vondra

Pro  své aktivity u nás pobírají dotace. Třeba na časopisy šířící kremelskou propagandu. Tyto spolky jsou Putinovou pátou kolonou, varují kritici. Před spolky svých krajanů varuje odstupující místopředseda Rady vlády pro národnostní menšiny při české vládě Igor Zolotarev. Podle něj je většina ruských organizací v Česku řízena ruskou vládou a šíří tu Putinovu propagandu. Ta se projevuje třeba v tiskovinách jako Pražskij Express nebo Inform Praga, které obhajují například současnou ruskou okupaci Krymu. „Likviduj Židy, Poláky, komunisty, nič je bez milosrdenství…”

Ale ruští špióni se u nás nejen infiltrují, ale ještě chtějí mít další a další výhody; zkušenost je taková, že se na české vysoké školy hlásí rok od roku více studentů z Ruska; od roku 2001 se jejich počet zvýšil z necelých tří set až k loňským čtyřem tisícům. Díky podobnosti slovanských jazyků jim totiž stačí krátký kurz a pak studují v češtině, tedy zdarma.

Poslanci proto chtěli změnit zákon, aby studenti z Ruska za studium u nás museli platit. Přece za peníze daňových poplatníků vystudují a pak své znalosti odjedou uplatňovat do Ruska, když své znalosti získané v Česku lze považovat za svým způsobem průmyslovou špionáž  Že by dle vzoru CIA…?Výsledek obrázku pro foto BIS vondra A co američtí špiónu v Česku? Tak jsem hledal odpověď i na tuto otázku: Kdo je vlastně „promopro“ Alexandr Vondra? Bývalý velvyslanec Česka v USA, držitel medaile od “ National Endowment for Democracy“ (NED)…? A co že je tato „National Endowment for Democracy“, neboli Národní nadace pro demokracii? Jeden ze zakladatelů NED Allen Weinstein k její činnosti uvádí: „Mnoho z toho, co my dnes děláme, dělala před 25 lety tajně CIA…“

Český vicepremiér má ale na svém kontě i členství v „Trilaterální komisi“, jež je často považována za skupinu, jejímž cílem je vytvoření jedné světové vlády. Dnes v této komisi místo Alexandra Vondry zasedá český ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg…Alexandr Vondra také spoluzakládal s dalším bývalým velvyslancem v USA Michaelem Žantovským „Program of Atlantic Security Studies“, jehož cílem je „identifikovat a analyzovat otázky a problémy zahraniční politiky a bezpečnosti v oblasti transatlantických vztahů a pomoci navrhnout praktická řešení a způsoby čelení těmto problémům“

Pod hlavičkou PASS organizoval současný český vicepremiér spolu s dalšími jeho členy konference na téma „obecné perspektivy transatlantické vazby…“ Dnes je PASS nahrazen institutem „Prague Security Studies Institute“…

Jde z toho už hlava kolem soudnému člověku, Nezbývá, než tu lidskou blbost spláchnout troškou humoru. V Česku jedině Jaroslavem Haškem a jeho Švejkem, jehož prostřednictvím dokonce spoustu moudrých výročních zpráv BIS má své kořeny právě u Švejka, který sám byl ruským špiónem…

„Všem četnickým stanicím se přísně ukládá, aby s nesmírně zvýšenou pozorností sledovaly všechny osoby procházející jich rayonem. Přesunutí našich vojsk ve východní Haliči dalo původ k tomu, že některé ruské vojenské části, překročivše Karpaty, zaujaly posice ve vnitrozemí naší říše… Tato nová situace umožnila ruským vyzvědačům, při pohyblivosti fronty, vniknutí hlouběji do území našeho mocnářství, zejména do Slezska i Moravy, odkud dle důvěrných zpráv velké množství ruských vyzvědačů odebralo se do Čech. Je zjištěno, že mezi nimi jest mnoho ruských Čechů, vychovaných ve vysokých štábních vojenských školách Ruska, kteří ovládajíce dokonale český jazyk, jeví se býti zvláště nebezpečnými vyzvědači, neboť oni mohou a jistě provedou i mezi českým obyvatelstvem velezrádnou propagandu,” psalo se ve vyhlášce rakousko-uherské policie před sto lety.

A takto píše BIS v roce 2010: “Kromě rozsáhlých ruských kontaktů do českého kriminálního prostředí spolupracují tyto skupiny při realizaci svých zájmů také s odborníky – právníky, finančníky a poradci různého druhu a zaměření…“

Strážmistr Flanderka slovy Haška zdůvodnil zadržení ruského špiona Josefa Švejka: “Jisto je, že dle jeho vlastního doznání jediné to, že nemá aparát fotografický s sebou, zabránilo tomu, aby nefotografoval nádražní budovy a vůbec místa strategické důležitosti, a jest nesporné, že by byl tak učinil, kdyby byl měl dotyčný fotografický přístroj, který ukryl, při sobě…”

A jak si zajistit tajného spolupracovníka předchůdkyně BIS – tajné rakousko-uherské policie…? Nejvíce mu dala starostí instrukce, jak získati z místního obyvatelstva placené donášeče a informátory, nakonec, poněvadž uznal za nemožné, aby to mohl být někdo z místa, kde začínají Blata a kde je ten lid taková tvrdá palice, připadl na myšlenku vzít na tu službu obecního pasáka, kterému říkali “Pepku, vyskoč!”

Byl to kretén, který vždy na tuto výzvu vyskočil. Jedna z těch ubohých, přírodou a lidmi zanedbaných postav, mrzák, který za pár zlatek ročně a za tu nějakou obživu pásl obecní dobytek. …“¨Když někoho uslyšíš mluvit, když chodíš po obědech od domu k domu, že je císař pán dobytek nebo podobné, hned přijď ke mně a oznam mně to. Dostaneš šesták, a když uslyšíš někoho vykládat, že to nevyhrajeme, zas půjdeš, rozumíš, ke mně a řekneš, kdo to říkal, a dostaneš zas šesták…. A teď vyskoč!” nařídil mu strážmistr Flanderka.

Když Pepek vyskočil, dal mu dva šestáky a spokojené napsal raport na okresní četnické velitelství, že již získal informátora.

„Biska“ má však také spoustu svých kladných stránek; příkladně se stará třeba o přicházející muslimy do Česka, z jejichž strany nám nic zlého nehrozí, proto si zaslouží naši péči a starostlivost. Zvláště těm ze Sýrie a zkrátka všem, komu tzv. schengenský prostor dává šanci každého migrantovi, kromě zlých Rusů…

Jsme prostě vděční BIS, že zneškodnila operaci Moskvy, jež měla ohrozit naši bezpečnost; ještě že máme šéfa diplomacie, co nám vysvětlil, že imperiální agresivita Ruské federace předčí i směšné podřezávaní krků teroristy Islámského státu…

A ještě otázka webu Echo 24 na Pepka „vyskoč“ č. 2, alias Miroslava Kalouska: Co podle vás znamenají tyto volby pro pozici České republiky v Evropské unii? Už jste naznačil, že v zahraničních věcech bude hrát opozice velkou roli. Odpověď: Ano. Ty volby řekly, že v tuto chvíli převažují protievropské nálady, což si ani nemyslím, že je vliv domácích politiků. To je jenom vliv zbabělosti domácích politiků. Jednak je tu fakt, že jsme prohráli informační válku s ruskými zpravodajskými službami, možná jsme si ani neuvědomovali, že v ní jsme,“ tvrdí Pepek vyskoč a pokračuje:

„Ale ruské zpravodajské služby vedou velmi intenzivní, velmi kvalifikovanou hybridní válku ve sdělovacích prostředcích. Nejenom v našich, ale v každé evropské zemi mají za úkol zvyšovat protievropské nálady, logicky je v zájmu Ruska, aby za svými hranicemi neměla akceschopnou velmoc. Tak se o to snaží a u nás se mu to daří velmi dobře, protože kromě své nepochybné kompetence z hlediska dezinformačních války, tak mají spousta domácích pomocníků od Hradu, přes vládu, přes Poslaneckou sněmovnu, média a spolky.

Inu, Jaroslav Hašek tenkrát, stejně jako Kalousek a BIS dnes, věděl, jak na ruské špiony; strážmistr Flanderka zdůvodnil zadržení ruského vyzvědače Josefa Švejka: “Jisto je, že dle jeho vlastního doznání jediné to, že nemá aparát fotografický s sebou, zabránilo tomu, aby nefotografoval nádražní budovy a vůbec místa strategické důležitosti, a jest nesporné, že by byl tak učinil, kdyby byl měl dotyčný fotografický přístroj, který ukryl, při sobě…”

PS: A co USA a její špioni, infiltrovaní také u nás? Americká tajná služba CIA zřídila v Londýně už roku 1966 tzv. “Forum World Features”, aby dodávala vybraným 150 novinářům v 50 zemích světa včetně Československa články, které musely být otisknuty, za účelem manipulace veřejným míněním dle potřeb a zájmů vlády USA. McCarthismus

V dubnu 1978 prezident USA Jimmy Carter vytvořil tzv. Správu mezinárodních vztahů. V rukou tohoto prezidentského úřadu za půl miliardy dolarů ročně a s devíti tisíci zaměstnanci bylo soustředěno řízení a sledování tisku, rozhlasu a televize, filmů, výstav, dokonce celého systému vzdělávání zahraničních studentů… Ještě v roce 1996 uvedl bývalý ředitel operací CIA James Lilly při výslechu pro americký senátní výbor, že schůzky mezi představiteli CIA a pracovníky médií zůstávají i nadále běžnou praxí.

A bonbónek na závěr; američtí agenti CIA podle deníku The Guardian sledovali mobilní telefony 35 světových politiků. Mezi nimi byli německá kancléřka Merkelová nebo členové francouzské, španělské či italské vlády. Až 60 tisíc hovorů denně. Služba měla získat více než 200 kontaktů na světové lídry. Všechny výše popsané události byly v přísném rozporu s Ústavou Spojených států… Trump – Korea – válka…

Hlupáci šťastnějšími vojáky než inteligenti…?

Jak už strážmistr Flanderka varoval před infiltrací ruských špiónů do Rakouské monarchie

Máme v ČR nejvíc romských organizací za desítky miliard, na Artěk ale letos ani koruna…

Špiónománie „věcí trapných“ jako za dob dobrého vojáka Švejka…?

Je Česko zase rejdištěm mazaných ruských špiónů…?

Kozel zahradníkem aneb Proč nebyl Bretschneider ministrem vnitra?

 Izraelské osudy – Tisíc a jedna pravda ve Svaté zemi jako eKniha v elektronickém vydání na eReading.cz: (http://www.ereading.cz/cs/detail-knihy/izraelske-osud

Reklama:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *