Václav Havel by se dožil 81let…

5. Říjen, 2017 – 19:54

Sejde z očí sejde z mysli; včera uplynulo 81 let od narození Václava Havla a čekal jsem, že se havloidé ukáží. Média mlčela. Napsal jsem o něm spoustu článků. Zaslouží si z nich nyní mozaiku ze střípků svého života…

Jeho život začal 5. října 1936 v Praze. Narodil se do podnikatelské rodiny Václava Maria Havla a Boženy Havlové. Jeho otec se znal osobně s T. G. Masarykem a jako stavební podnikatel postavil mimo jiné vilovou čtvrť na Barrandově a společenský areál Barrandovské terasy.

Jeho maminka byla výtvarnice a módní návrhářka a jeho dědeček známý československý diplomat Hugo Vavrečka. Tím však Havlův bohatý rodokmen nekončí. Jeho druhý děd, Vácslav Havel, postavil palác Lucerna a jeho čtyřprocentní strýc, Miloš Havel, založil AB Barrandov. V té době však ještě nikdo netušil, že i Václav se v budoucnu zapíše nesmazatelným písmem do dějin…Výsledek obrázku pro foto olser havel

Havel v Ostravě 1990… Snímek Břetislav Olšer

Strávil jsem v bezprostřední blízkosti tohoto podivuhodného člověka z masa a kostí spoustu hodin, mám nafoceno hromadu jeho záběrů, skoro tolik, kolik jsem o něm napsal článků. U příležitosti jeho nedožitých narozenin si dovolím nyní z piety zveřejnit některé jejich úryvky… Sejde z očí sejde z mysli; včera přece uplynulo 81 let od narození Václava Havla a čekal jsem, že se havloidé ukáží svými vzpomínkami. Méda mlčela. Napsal jsem o něm spoustu článků. Zaslouží si z nich mozaiku ze střípků svého života…

Spisovatel Paul Berman poprvé o Václavu Havlovi napsal v květnu 1997 v americkém deníku The New York Times. V článku nazvaném „Král filozof je smrtelný“ nastolil několik otázek, které si Češi zbožňující obraz spravedlivého vládce odmítali klást.

Berman mimo jiné poukázal na to, že Havlovy myšlenky a jazyk jsou nejvíce ovlivněné německým filozofem Martinem Heideggerem. „Heidegger hovořil o Bytí, čímž nazýval něco jako celou existenci zplozenou duchovnem…“

František Teuner promlouvá 15. prosince 1943 v Lucerně. V první řadě na pódiu pod bustou Adolfa Hitlera zasedli důležití funkcionáři Kuratoria – ve skupině napravo od mikrofonu sedí hned jako první zleva Eduard Chalupa, hlavní funkcionář organizace pro oblast Velké Prahy, oddaný nacionální socialista. Ten měl na manifestaci krátký uvítací projev. Foto: archiv Lukáše Beera.

„Heidegger tvrdil, že člověk ztratil zájem o otázky Bytí tím, že se začal spoléhat na technologii a racionální myšlení. Přesně to samé říká Havel. Heidegger vyzýval člověka, aby se vrátil k autentickému smyslu svého já, osvobozeného od falešné identity odvozené od racionalismu a technologií. I to je Havlovou nejhlubší nadějí… Heidegger byl nacista a jeho nejslavnější pokračovatelé tíhli k marxismu nové levice. Mohli bychom se oprávněně ptát, proč by ty samé myšlenky v Havlových rukou měly jít liberálním směrem…?“ Ptal se též Paul Berman, nač se budou ptát vyjevení Češi z proměn své ikony…? Více na: http://www.euro.cz/byznys/zadna-tragedie-816802

V reportáži Paula Bermana bylo psáno o Václavu Havlovi na téma dvou jeho zásadních pochybení, kdy „skočil na špek“ Václavu Junkovi, jenž s ním směnil Chemapol za Lucernu, potažmo za 200 milionů a nakonec za nevlídný Havlův morální kredit.

Berman psal mj. též o tom, jak prezident Havel poté, kdy obdržel 200 milionů korun za prodej Lucerny, začal všude Chemapol chválit a bránit jeho šéfa Václava Junka, kterého ministerstvo vnitra označilo za nedůvěryhodného podnikatele, protože spolupracoval před rokem 1989 s StB. Havel měl v té době větší zájem hovořit o Chemapolu, než o NATO či filozofické otázce bytí. A jen prohlásil: „Chemapol je pilířem české ekonomiky…“

Nic ovšem netrvá věčně, ani láska k jedné Lucerně; Chemapol v roce 1999 zbankrotoval. Zůstalo po něm 16 miliard korun dluhů. Kam peníze zmizely? Není známo, asi co se dělo ve stylu, s jakým ministr vnitra Sacher zlikvidoval seznamy StB, na nichž figurovali chartisté a další potřebné osobnosti.

Aby toho nebylo málo, z Bermanovy reportáže byl zřejmý též fakt, že Havel vzápětí zase učinil paradoxně filantropa z uhlobarona Zdenka Bakaly, bezohledného likvidátora Ostravsko-karvinské důlní společnosti, jejíchž 44 tisíc horníků a jejich rodin přivedl na mizinu a stát připravil podvodnou a tehdejším ministrem financí Sobotkou podepsanou privatizací OKD cca o pět miliard Kč… („To jsou paradoxy, pane Vaněk…“ Není to náhodou z Audience právě od Havla…?

havel ži

Po osmileté známosti se Havel v roce 1964 oženil s Olgou Šplíchalovou, o dva roky později vydal svou první knihu Protokoly a dálkově dostudoval divadelní fakultu Akademie múzických umění, načež se stal dramaturgem Divadla Na zábradlí…

Další střípek z mých postřehů; když hráli Havlovu hru „Pokoušení“ v Novém divadle v Torontu a nikdo jí nerozuměl…Škoda že se Václav Havel nepochlapil v Novém divadle v Torontu…Výsledek obrázku pro foto olser havel

A nyní něco o období, kdy, jak se výše pravilo, zapsal nesmazatelně do československých dějin a projevil se rovněž jeho charakter, když napřed jako prezident Česka řekl, že „Mravní řád musí být východiskem“. Upozornil a pak mravně vydržel na Pražském hradu jako prezident tři funkční období, přestože se zapřísahal koncem roku 1989: „Slibuji, že funkci prezidenta převezmu pouze na jedno volební období, abych se pak věnoval práci dramaturga…“

A neodpustil si pokrytecké pokárání, že české společnosti chybí mravní povědomí, které je nahrazováno lpěním na materiálních hodnotách; zapomněl snad na 200 milionů za jeho Lucernu…?

To řekl ten, který restituoval své majetky, jak posedlý. Bedlivě si poté hlídal restituce; od Lucerny až po Barrandov. A jeho morálku a zmíněný charakter odhalil po akci NATO v Srbsku rozhovor pro francouzský Le Monde, kdy mj. pronesl:

Domnívám se, že během zásahu NATO v Kosovu existuje jeden činitel, který nikdo nemůže popřít: nálety, bomby, ty nebyly vyvolány ze zištných zájmů. Jejich povaha je výlučně humanitární: to, co je zde ve hře, jsou principy, lidská práva, jimž je dána taková priorita, která překračuje i státní suverenitu. A to poskytuje útoku na Jugoslávskou federaci legitimitu i bez mandátu Spojených národů. Ale na základě své osobní zkušenosti jsem stejně silně přesvědčen, že jen čas dovolí objektivně zhodnotit to, co se děje v těchto dnech v Jugoslávii a dopad na NATO…”  Václav Havel – humanitární bombardování…

Napřed jsme na Hradě s Havlem účelově vstoupili do NATO, abychom pak své přátele v Srbsku zradili jako perfidní Jidáš; 24. března 1999 začalo bombardování, během něhož použilo NATO rovněž zbraně, zakázané Ženevskou konvencí, tzv. cluster bombs (shlukové třaskavé bomby), i střely s ochuzeným uranem, jehož destruktivní vliv na zdraví civilistů byl ohromný, BBC uveřejnila zprávu o tom, že v regionu údajně vlivem radioaktivity smrtelně onemocní rakovinou až deset tisíc lidí…

Během bombardování bývalé Jugoslávie bylo z letadel USA, Velké Británie a Nizozemska shozeno více než dva tisíce těchto bomb, které rozprášily 380 tisíc jednotlivých výbušnin.

Snímek Břetislav Olšer…

Jaký byl Václav Havel? Stačí úryvek z jeho projevu v prosinci 1989: „Komunisté vás budou strašit nezaměstnaností, není to pravda, ničeho se nebojte. Dvacet let tvrdila oficiální propaganda, že jsem nepřítelem socialismu, že chci v naší zemi obnovit kapitalismus, že jsem ve službách imperialismu od něhož přijímám tučné výslužky, že chci být majitelem různých podniků… Byly to všechno lži, jak se záhy přesvědčíte, protože tu brzy začnou vycházet knihy, z nichž bude zřejmé, kdo jsem a co si myslím. Slibuji vám, že funkci prezidenta vezmu na jedno volební období, pak bych se chtěl věnovat práci dramatika…“Výsledek obrázku pro foto olser havel

“Naše země nevzkvétá… stát, který se nazývá státem dělníků, dělníky ponižuje a vykořisťuje…. režim ponížil člověka na výrobní sílu…” a tak dál zněl Havlův projev v roce 1990. Asi též proto si dal do čela své první vlády kovaného komunistu Čalfu a poté uspořádal divoce hektickou amnestii.

Z celkového počtu 33 700 (23700 v ČSR a 10 000 v SSR) nepodmíněně odsouzených osob v tehdejší ČSSR, bylo plných 23 500 osob, tedy více než dvě třetiny, včetně vrahů, propuštěno. Celé řadě dalších odsouzených měl potom být trest zmírněn. U mnoha obviněných také v důsledku amnestie již ani nebylo zahájeno trestní stíhání. Značný počet z nich byl do vězení po spáchání následných trestných činů zase soudy vrácen…

Havel vyhlásil amnestii ještě v letech 1993 a 1998, vždy ke svému zvolení prezidentem. Tyto amnestie se však již týkaly mnohem menšího počtu osob (v roce 1993 bylo amnestováno 130 lidí, v roce 1998 bylo na základě amnestie propuštěno téměř tisíc obviněných a odsouzených)

zdroj: Turnovskovakci.cz

Je to už dvaadvacet let, kdy Václava Havla počastoval rozhořčenými výroky někdejší disident Petr Cibulka. Reagoval tak během soudního sporu, v němž Havla  žaloval za jeho výroky, kterými zpochybňoval Cibulkův krok zveřejnění seznamu příslušníků Státní bezpečnosti. Doslovný citát zněl: „Vašku, jsi prase! Jsi prase a hovado!“

Zamrazilo mě; Petr byl můj spolužák, bydleli jsme spolu na kolejích v bývalém Gottwaldově. Byl kamarád – já jezdil k němu do Brna na Kraví horu, on zase k nám na Valašsko. Za urážku hlavy státu mu hrozily až dva roky. Havel však využil pravomoci prezidenta a Cibulkovo trestní stíhání zastavil.

Inu, Cibulka následně přispěl k tomu, aby zmiňované komunistické paragrafy 102 a 103 z českého práva navždy zmizely, takže si na dnešního prezidenta Miloše Zemana může pražská kavárna plivat, jak se dá… Čest Havlově nebývalé mravní památce – ať je mu země lehká…

https://refresher.cz/47811-Vaclav-Havel-Uhlavni-nepritel-komunismu-bojovnik-za-lidska-prava-ale-take-kontroverzni-osobnost-ceskoslovenske-politiky?

http://www.rukojmi.cz/clanky/1754-je-to-dvacet-let-kdy-americky-spisovatel-paul-berman-odhalil-pravdu-lasku-a-lzi-s-nenavisti-v-zivote-vaclava-havla

http://www.columbia.edu/~js322/nyl/1997/n5/havel-old.html

http://www.rukojmi.cz/clanky/1363-babis-zamestnava-na-30-tisic-lidi-bakala-privedl-hrave-na-mizinu-tisice-horniku-a-svych-najemniku

http://slidil.cz/super/clanek.php?id=2282

http://www.rukojmi.cz/clanky/1179-zadarmo-ani-bakala-nehrabe-aneb-dnes-nejbohatsi-damsky-kadernik-v-cesku-je-tez-v-zebricku-forbesu

Izraelské osudy – Tisíc a jedna pravda ve Svaté zemi” jako eKniha – (http://www.ereading.cz/cs/detail-knihy/izraelske-osudy?eid=1135)

Reklama:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *