Karel Marx…

9. Srpen, 2017 – 23:41

Karl Heinrich Marx, dříve uváděn také jako Karel Marx byl německý filosof, politický publicista, kritik klasické ekonomie, teoretik dělnického hnutí, socialismu a komunismu…

Narodil 5. května 1818 v Trevíru (Trier, Porýní). Jeho otec Heinrich byl advokát, zámožný žid s původním jménem Mardochej, který v roce 1824 přestoupil na protestantismus. Karel měl 8 sourozenců, ale právě do něj vkládal otec své naděje. Marx dokončil v Trevíru gymnázium a pak odejel do Bonnu studovat podle otcova přání práva. Postupně se však začal orientovat na historii a filosofii. Od roku 1836 studoval na Berlínské univerzitě a v Jeně dokončil studia v roce 1841 (23 let) obhajobou doktorské disertace o Epikurově filosofii.

V září roku 1844 přijel do Paříže na několik dní Bedřich Engels a od té doby se stal nejbližším Marxovým přítelem. Oba byli velmi aktivní v životě pařížských revolučních skupin. Vedle toho ovšem Marx pilně studuje ekonomii a filosofii, vzniká jeho bohatý poznámkový aparát (ekonomicko-filosofické rukopisy, základy kritiky politické ekonomie) a společně s Engelsem píše dílo „Svatá rodina“, vznikají „Teze o Feuerbachovi.

Roku 1845 byl Marx na nátlak vlády z Paříže vypovězen a přestěhoval se do Bruselu. Na jaře roku 1847 vstoupili Marx a Engels do tajného propagandistického spolku Svaz komunistů a zúčastnili se jeho II.kongresu v Londýně. Z pověření kongresu pak vypracovali Manifest Komunistické strany, který vyšel v únoru 1848.

Koncem padesátých let a v šedesátých letech se Marx ještě vrátil k praktické revoluční činnosti. V roce 1864 byla v Londýně založena I. internacionála (Mezinárodní dělnické sdružení). Marx byl autorem jeho první Adresy a četných rezolucí, prohlášení a manifestů. Snažil se sjednocovat dělnická hnutí různých zemí, aby dospěly ke společné činnosti. Průběžně přepracovával svou politickou ekonomii a dokončoval Kapitál, pro který shromažďoval nový materiál.

Pak 14. března 1883 zemřel Marx. Je pohřben společně se svou ženou na hřbitově Highgate v Londýně. Hlavní řeč na pohřbu měl Bedřich Engels. Zajímavá by pro nás mohla být ta část jeho proslovu, ve které hodnotí Marxův teoretický přínos:

„Jako Darwin objevil zákon vývoje organické přírody, tak objevil Marx vývojový zákon lidských dějin: prostou skutečnost, dosud skrytou pod ideologickými nánosy, že lidé musí jíst, pít, bydlet a šatit se, dříve než mohou provozovat politiku, vědu, umění, náboženství atd.; že tedy výroba bezprostředních hmotných životních prostředků, a tím každý daný stupeň hospodářského vývoje národa nebo epochy tvoří základnu, z níž se vyvinula státní zřízení, právní názory, umělecké a dokonce i náboženské představy lidí oné doby a z níž proto také musí být vysvětlovány, a nikoli naopak, jak se dělo dosud.

Nedosti na tom. Marx objevil též zvláštní pohybový zákon dnešního kapitalistického výrobního způsobu a jím vytvořené měšťácké společnosti. Objevem nadhodnoty bylo náhle do věci vneseno jasno, zatím co všechny dřívější výzkumy jak měšťáckých ekonomů, tak i socialistických kritiků byly blouděním v temnotách.“

Reklama:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *