PhDr. Urbiš – léčba tmou…

28. Červenec, 2017 – 20:09

Připomněl bych nyní své nedávné povídání na toto téma s PhDr. Andrewem Urbišem, který už desítky let léčí tmou v rámci celostní medicíny:

Zde celý rozhovor:

PhDr. Andrew Alois Urbiš poskytl internetovým novinám Rukojmí.cz rozhovor, na snímku s Lucií Štembírkovou, která pracuje v poradenské společnosti Capgemini v Paříži jako specialistka na veřejný sektor a právě absolvovala týden ve tmě Vily Mátma v Čeladné…

Nyní má Česko na dva miliony pouličních lamp, takže skoro nevidíme rozdíl mezi dnem a nocí. Proto jsem si vzpomněl na svůj rozhovor s dr. Urbičem, který vede též na první pohled nezvyklou léčbu tmou…

Sám jste součástí dnešní doby, jak se Vám v ní žije?

„Moderní doba na nás útočí ze všech stran – technika, mobily, internet, televize, automobily a z toho všeho vyvěrající zhoršené životní prostředí, narůstající agresivita, zhoršující se mezilidské vztahy, stres a deprese. To vše nás zatěžuje fyzicky i psychicky a vzniká únavový syndrom, jak se říká „vyhoření“, proto jsem po vzoru tibetských mnichů zavedl terapii tmou,“

Jak byste charakterizoval tmu z vědeckého hlediska…?

„Především je nutno definovat co je tma.  To ovšem nelze bez toho, abychom si vyjasnili, co je světlo. Z fyzikálního hlediska je světlo viditelná část elektromagnetického záření o vlnové délce 390-790 mm. Přesně je tedy tmu možné popsat jako výskyt podprahového množství fotonu ve viditelné části elektromagnetického spektra. Například spisovatel, geolog a klimatolog RNDr. Václav Cílek tvrdí, že tma není jen nedostatek světla (podobně jako hořké není nepřítomnost sladkého, či poušť není absenci jezera), ale je svébytným jevem. Rovněž já se domnívám, že tma je naprosto specifický fenomén, který není v rozporu se světlem, ani jeho negativním protikladem. Světlo i tmu je nutno přijímat jako dvě duchovní kvality se stejnou mírou důležitosti…“

Co na to, že jdou nemoci léčit i jinak než medikamenty Státní ústav pro kontrolu léčiv…?

„Podle posledních informací Státního ústavu pro kontrolu léčiv vzrostl za posledních pět let počet hlášení o nežádoucích účincích léků o více než 30 procent. Zdá se, že léky v mnoha případech více škodí, než léčí, a přesto jejich spotřeba neustále stoupá. Například v letech 2005 až 2009 stoupla ze 46,8 miliardy na 58,2 miliardy korun. Proto se snažím hledat prastaré a vyzkoušené metody našich předků…“

Tohle vše by ale měli řešit v Bruselu v Evropské unii; ale oni tam asi žijí ve tmě, aniž by to sami registrovali…?

„Vzhledem ke zkušenostem, které máme s EU, kde horda dobře placených, mentálně impotentních úředníků rozhoduje ve své věži ze slonoviny, o věcech běžného života, kterým vůbec nerozumí, můžeme se dočkat zákazu tmy. Křesťanská církev prezentovala a prezentuje tmu jako symbol zla, nebezpečí, ohrožení, nevědomí a světlo naopak jako symbol osvěty, vědění, moudrosti, duchovního vzestupu a dobra. Sv. Augustin tvrdil, že Zlo-tma je nedostatek Dobra – světla… 

Světelný smog v Moulin Rouge…? Snímek Břetislav Olšer

Systematickým působením náboženství byly takto zřejmě postupně vytvořeny v široké veřejnosti intuitivní základy strachu ze tmy, která je přirozenou součásti a podmínkou harmonického života. Vzpomínám na jeden  anonym, kde mne pisatelka proklínala jako propagátora tmy. A závěrem mi napsala, že navzdory mým snahám stejně jednou bude neustále svítit slunce. A tak jsem si ihned vybavil ta spálená pole a zánik všeho živého na této planetě.“

Vzpomene si ještě na svůj úplně první pobyt ve tmě? Mělo to být ve staré vojenské pevnosti. Můžete popsat podmínky, jak pevnost vypadala, jak hluboko jste byl pod zemí…?

„Můj první pobyt, byl skutečně v jednom starém rekonstruovaném pěchotním srubu, vybudovaném v rámci československých opevnění před 2. světovou válkou. Vybaven mísou vařené rýže se zeleninou, několika kilogramy jablek a balenou vodu jsem strávil v hloubce cca 5 metrů své první tři dny ve tmě…“

Co pocity? Strach, zvědavost…?

„Již dávno jsem přijal krédo starého mistra Lao c‘, který pravil „Kdo neočekává, není zklamán“. Tedy nic jsem neočekával a jenom se zájmem jsem sledoval Andyho (tedy sám sebe), co s ním tma provede.  A co se týká nějakého pocitu strachu, vím, že každý je sám jeho producentem.  Jak praví římský císař  Marcus Aurelius Antonius: „Věci kolem tebe, které tě znepokojují tím způsobem, že se jich bojíš, se nepřibližuji k tobě, nýbrž ty sám se jaksi blížíš k nim…“ Zpočátku jsem většinu času prospal, pak nastal stav, těžko ho definovat; něco mezi spánkem a bděním, v němž se dostavovaly různé jevy, psychického či fyzického charakteru…“

Jak jste si měřil čas pobytu a jaké bylo Vaše první probuzení?

„Spánek je základní fyziologickou potřebou nezbytnou pro správnou funkci našeho organismu. Jeho význam tkví především v regeneraci centrálního nervového systému. Občas jsem v té naprosté tmě i viděl obrysy předmětů a nábytku v temné místnosti. Měl jsem sebou kus provázku, asi metrového, na němž jsem si dělal uzly vždy po době, kterou jsem odhadoval jako prošlý den a noc. Na konci pokusu jsem měl ale místo deseti pouze osm uzlů. Znamená to, že se mi v temnotách ušetřily dva dny života. Tak jsem vlastně omládl…“ Výsledek obrázku pro FOTO OLŠER URBIŠ

Jaké jste měl vybavení osobní i místnosti, v níž jste poprvé ve tmě přebýval?

„Většinu času jsem ležel na vojenském kavalci v místnosti pro mužstvo a chodil jsem úzkou uličkou do stroze vybavené koupelny a na WC. Měl jsem tam elektrická kamínka a několik metrů železobetonu nad sebou, který jsem postupně, s prodlužující délkou pobytu, začal pociťovat jako těžko definovatelnou tíhu. Moc příjemné to nebylo….“

Jak ty bylo s jídlem?

„Při svých dalších pobytech jsem si vždy něco předem připravil na celý pobyt. Kromě jablek a vody jsem měl na každý den kompletní tekutou výživu Nutridrink, která se mi po několika dnech naprosto zhnusila. Ale zachránilo mne pečivo z hmyzu, které mi na celou dobu pobytu napekla paní doktorka Borkovcová z Mendlovy univerzity v Brně…“

Měl jste telefonické spojení s lékařem?

„Při prvním pobytu jsem žádné spojení neměl. Při dalších pobytech jsem měl jednosměrné spojení s |MUDr. Bajgarem, ředitelem Beskydského rehabilitačního centra (BRC), který mi suploval úlohu opatrovníka, tedy terapeuta…“

Co pacient ve tmě prožívá za pocity..?

„Pacient se radikálně konfrontuje se sebou samým, nachází znovu svoji vlastní identitu. Po ukončení pobytu v temnotách bude s větším přehledem zvládat svůj stres, jelikož získá mj. zkušenost existencionálního charakteru. Vlivem této terapie tmou se ale získá schopnost lépe vnímat život a např. učební látku. Zlepší se také ostrost zraku. Velmi nadějný je tento druh celostní medicíny rovněž jako prevence onemocnění rakovinou.

Pouze delší pobyt ve tmě umožňuje v mozkové epifýze (podvěsek mozkový – šišinka) tvorbu hormonu melatoninu, jenž je silný antioxidant, který působí mj. proti stárnutí i bujení zhoubných nádorů. Vědci prokázali, že onkologická onemocnění vznikají především světelným znečištěním. V Orlických horách byla proto otevřena Rezervace tmy. Všude něco svítí a pro náš přetížený organismus je to katastrofa, my potřebujeme regenerovat…“

Pomáhá pobyt ve tmě léčit nějaká choroby…?

„Terapie tmou pomáhá též při obraně proti Alzheimerově či Parkinsonově chorobě a posiluje imunitní systém. Světová zdravotnická organizace uvádí, že slepé ženy, které vůbec nevidí světlo, mají o 50 procent menší výskyt rakoviny. V noci je hladina melatoninu v krvi výrazně zvýšená. Aktivita šišinky je ovlivněna hypothalamem, jenž zprostředkovává informace o tom, kolik denního světla dopadá na sítnici…“

Jak dlouho jste vydržel po tmě?

„Dovolím si upřesnit otázku. Ne tedy po tmě, ale ve tmě jsem strávil padesát dnů. Podle prastaré původní tibetské metody yangtik je nejkratší možná doba pobytu sedm dnů a dále jejich násobky až na čtyřicet devět dnů. Ten jeden den jsem si ještě přidal. Mám rád zarovnané počty. Podotýká, že tento dlouhodobý pobyt je bezpodmínečně nutný, jako osobní zkušenost, pro každého kdo by chtěl roli opatrovníka vykonávat. Samozřejmě je rovněž nutné dosti rozsáhlé odborné vzdělání a dlouholetá profesionální zkušenost v terapeutických metodách…“

To už jste pracoval BRC v Čeladné?

„Ano, po ukončení činnosti ve vysokých manažerských funkcích  a studiu holistických metod v zahraničí jsem nastoupil v BRC a za podpory vedení jsem postupně vybudoval odborné pracoviště celostní terapie.“

Jak přivítali Váš nápad provádět tuto terapii i v lázních?

„Moje snahy a veškeré nápady v dané oblasti byly naprosto jednoznačně podporovány MUDr. Milanem Bajgarem. Bez jeho důvěry, podpory a nemalých investic, by pracoviště terapie tmou nikdy nevzniklo. A tak se nyní můžeme pyšnit, že jsme světově naprosto ojedinělé profesionální zdravotnické pracoviště o kterém se hovoří v odborných kruzích po celém světě…“

Dnes máte dům Vila má tma, jak už je dlouho v provozu a kolik zájemců už v něm nocovalo?

„Vila Mátma je v provozu již pět let a postupně se zde vystřídalo přes tři sta klientů s různou délkou pobytu. Nyní je klienty objednaná až do konce roku 2018. Ve vile je apartmán se sociálním zařízením a cvičebními stroji. Je to jediné profesionální pracoviště v Evropě. Je to zcela samostatný objekt v lázeňském parku. Obytný prostor je plně klimatizován a před započetím terapie si jej klient může důkladně prohlédnout, aby si zapamatoval rozložení místností a nábytku..“

Co čeká pacienta ve vile Mátma?

„V průběhu pobytu se může kdykoliv telefonicky spojit s terapeutem, nebo službu konajícím lékařem. Během terapie setrvává v naprosté tmě, v níž provádí i veškeré běžné denní úkony. Je podávána vegetariánská strava, která je sestavená tak, aby byl zajištěn nutričně kompletní denní doporučený přísun energie a živin, včetně minerálních látek, vitaminů a stopových prvků. V průběhu pobytu platí přísný zákaz kouření, požívání alkoholických nápojů, drog a používání jakýchkoliv elektrických a elektronických přístrojů…“

Z jakých lidí se Vaši klienti rekrutují?

„Větší část našich klientů se rekrutuje ze skupiny vrcholového managementu a osob soukromě podnikajících, tedy dlouhodobě přetížených. Jezdí k nám také řada vědců, umělců a v poslední době i politiků. Pobýval u nás již také kapitán amerického obchodního loďstva, vysocí státní úředníci, pracovníci ministerstva národní obrany a ministerstva vnitra působící v extrémních zátěžových podmínkách,  dokonce vedoucí odboru EU a řada dalších zajímavých osobností. Z historie i současnosti je známo, že významní politici, podnikatelé, tvůrčí osobnosti a další osobnosti veřejného života si „ srovnávají si myšlenky“ v různých klášterech, ašramech a podobných střediscích….“

Kdo z nich byl ve tmě nejdéle?

„Nejdelší dobu ve tmě u nás strávil jeden obchodník se zbraněmi, a sice v délce 28 dnů…“

Můžete jmenovat nějakou známou osobnost?

„Je pochopitelné, že pro mediálně známé osobnosti a všechny ostatní, zajišťujeme naprostou diskrétnost a jejich jména nesdělujeme. Ale vzhledem k tomu, že někteří klienti vystoupili se svými poznatky z pobytu v tisku, tak můžu potvrdit pobyt  popularizátora vědy RNDr. Václava Cílka .

Režisér Jaroslav Černý při terapii tmou ve Vile Mátma..

A každé vánoce tráví ve tmě pan profesor RNDr. Stanislav Komárek. DrSc., který o svých prožitcích pravidelně informuje čtenáře denního tisku. Ale pobýval zde i režisér Jaroslav Černý, který natočil o tmě film, akademický malíř Dino Čečo a řada dalších…“

Byly případy, že by to některý z nich vzdal?

„V současné době činí počet předčasných ukončení pobytů ve vile Mátma 7,7 %…“

PS: Své osobní poznatky poskytl i MUDr. Kamil Ramík: „Nejsem psycholog, takže posuzuji pouze podle osobních prožitků a svých znalostí medicíny. Při terapii tmou dochází ke zpomalení a zklidnění myšlení; je to první a nejsilnější vjem, podle mého názoru i nejpodstatnější, od něj se odvíjí i další účinky terapie tmou; zrak obstarává až 90% senzitivních vjemů, pokud odstraníme tyto vjemy, musí zákonitě dojít ke snížení aktivity mozku; další snížení aktivity mozku má svědomí vypadnutí z každodenního koloběhu, domácích a pracovních starostí a stresů; zvýšení podílu mozkových frekvencí alfa a pokles frekvencí beta a superbeta by se musel potvrdit EMG, ale podle mé osobní zkušenosti s audiovizuální stimulací k tomu opravdu dochází – mozek odpočívá dlouho a intenzivně, což už pár let nezažil…“

Jednou z pacientek terapie tmou byla Hana Holčáková z Frenštátu pod Radhoštěm: „Po sedmi dnech strávených ve tmě jsem zaznamenala neuvěřitelné zlepšení sluchu (již od třetího dne), při své vrozené oční vadě se mi zlepšila ostrost vidění – především barevnosti, po 20ti letech neúspěšné léčby zcela vymizel velmi nepříjemný svědivý ekzém, po třech dnech jsem byla schopna hmatem poznat, kde je na papíře ručně i na stroji psané písmo, ujasnila jsem si své priority, po třiceti letech opět píši všemi deseti zpaměti, ověřila jsem si, že jím očima, nikoliv podle potřeby těla, bez pocitu hladu jsem zhubla 3 kg (ověřeno vážením), zvýšení hormonu štítné žlázy (potvrzeno z krevního obrazu)…

Snímky Břetislav Olšer

Reklama:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *