82. narozeniny Dalajlámy…

8. Červenec, 2017 – 12:30

Pravidla reinkarnace? Ráno vstát a zakřičet, že věci, které mu právě ukázali lámové, patřili 13. Dalajlámovi a abrakadabra, na světě byl Dalajláma čtrnáctý…

Marně jsme se chtěl dozvědět, kde a s kým oslavil Dalajláma své 82 narozeniny; chyba, v duchu svobody projevu a názoru, hypoteticky prosazované právě jím v Tibetu, jsem marně pátral v jediném zdroji, který zmínil ony narozeniny – na Facebooku.

Jsem zde totiž blokovaný přičiněním porno cenzorů havloidní partičky Janda – Gabal – Langšádlová, takže jen okrajově – jeho svatost dalajláma oslavil své 82. narozeniny 6. července 2017 v Lehu, v hlavním městě Ladakhu. Oslavy se zúčastnilo přes 10.000 lidí… A pro mně jinak informační embargo – tečka, šmytec…

Tändzin Gjamccho v chlapeckých letech… (Wikipedie)

(Léh (3 520m n. m.), v Indii bývalé hlavní město království Ladakh (země vysokých sedel), leží na starodávné křižovatce obchodních stezek do Tibetu a Kašmíru…)

14. tibetský dalajláma Tändzin Gjamccho na fotografii ze 40. let minulého století.

14. tibetský dalajláma Tändzin Gjamccho na fotografii ze 40. let minulého století.

Stresující je ovšem fakt, že si nevzpomněli ani dalajlámovi skalní velebitelé a účeloví buddhisté na baterky – Kalouskové, Halíkové, Hermanové, Bursíci, Štětinové a další. Mlčeli i notoričtí vyvěšovači tibetských vlajek.

Netušili snad, že se jejich guru Dalajláma, alias Tändzin Gjamccho narodil 6. července 1935 jako páté z šestnácti dětí v zemědělské rodině ve vesničce Tagccher v tibetské provincii Amdo; ve dvou letech že byl rozpoznán coby nový dalajláma a 17. listopadu 1950 poté uveden do své duchovní funkce…?

Sortu kalouskovitých buddhistů asi nebavilo, že hledání nového dalajlámy je složitá záležitost a může trvat i několik let. Tímto úkolem jsou pověřeni zpravidla nejvyšší lámové, kteří po smrti stávajícího dalajlámy hledají chlapce, jenž věkem odpovídá datu úmrtí předchozího. Jak to bylo v případě jeho reinkarnaci? 14. tibetský dalajláma Tändzin Gjamccho při setkání se svojí matkou.

14. tibetský dalajláma Tändzin Gjamccho při setkání se svojí matkou.

Lámové vyslaní podle předpovědi na místo jeho bydliště údajně v příbytku jeho rodiny rozpoznali v dítěti svá zjevení, a když mu jako vybranému chlapci předložili řadu předmětů, vybral ty, které patřily poslednímu dalajlámovi, a zakřičel, že patří jemu. Stoupenci tibetského buddhismu totiž věří, že duše mnichů se po jejich smrti převtělují do dětí.

To bylo dostačující znamení, reinkarnace tak byla prokázána a nový dalajláma nastoupil složitou převtělovací přípravu ve Lhase, která zahrnovala výuku filosofie, medicíny a metafyziky. Do úřadu byl Lhamo Döndub, jak zní rodné jméno čtrnáctého dalajlámy, uveden ve věku patnácti let, právě uprostřed svárů mezi Tibetem a Čínou, kdy byl ještě tibetskou loutkou Maova politbyra….

Čest, soudruhu Mao, jsem Džampal, nový člen tvého politbyra…

Takže, je nutné pořádně křičet, aby se mohl odebrat bez politického tlaku do Lhasy, kde už ostatní zmatek do jeho mozku přepraví lámové, aby byl k obrazu jejich a oni si mohli dál dlouhá léta v klidu žít. Jací to byli lámové, co jim stačilo, když vybraný chlapec pořádně zakřičel a prokázal tím svoje převtělení?

Napadlo mě, kolik rodičů asi toužilo mít ze syna dalajlámu a že všechny tyto hrátky na buddhhismus mohly být zinscenovány…? Jaký v tom asi bude fígl, když v době feudalismu bez komunikačních prostředků byl objeven zrovna ten pravý chlapec, co se narodil jako desítky jiných a negramotný chlapců v rodině otroků lámů v den úmrtí předcházejícího dalajlámy?http://olser.cz/wp-content/uploads/dalajlama-71.jpghttp://olser.cz/wp-content/uploads/dalajlama-5.jpg

Několik fotografií Dalajlámy ve společnosti Mao Ce-tunga…

http://olser.cz/wp-content/uploads/dalajlama-9.jpg

Ten čtrnáctý šťastlivec byl tedy v roce 1939 přiveden do Lhasy, kde byl o rok později prohlášen hlavou tibetských buddhistů. Dal se do vzdělávání v palácích Potala a Norbulingka pod vedením svého hlavního učitele, bývalého opata kláštera Gjüto Ling Rinpočheho a mladšího učitele z kláštera Sera Dže, učence Thičhang Rinpočheho.

Začal obvyklým způsobem výuky – logikou, prádžňapáramitami, abdidharmou a vinajou spolu s historií, poezií, astrologií a později s rozsáhlými studiemi tanter. Také významný učenec lama Tändzin Gjalcchän měl vliv na jeho výchovu. Dalajlama získal hodnost lharampa geše ve věku čtyřiadvaceti let. Ještě před dosažením dvaceti let se začal učit anglicky…

Buddhisté věří, že dalajláma je převtělením předchozího dalajlámy, jenž je vtělením bódhisattvy, osoby, jež dosáhla nirvány, ale rozhodla se vrátit na zem, aby pomohla ostatním dosáhnout blaženého stavu. Dalajláma je tedy považován za převtělence, neboli tulkua. Když takový tulku zemře, v Tibetu bývá zvykem, že se hledá jeho příští zrození. Od roku 1960 však pobývá svatý muž Dalajláma po svém úprku v Indii. Jeho domovem se stala Dharamsala, kde založil tibetskou exilovou vládu.

Když v Tibetu obětují buddhisté… Snímky Břetislav Olšer

Modlící se tibetští věřící…

Z čeho žije převtělení dalajlámy na cestě nenásilí, lásky, míru a porozumění? Kdo platí jeho putování po světě, z jakých peněz? Vydělal si literaturou; je autorem přibližně 40 knih, z nichž některé vyšly i v českém jazyce. Také dostal nějaký milion za Nobelovu cenu za mír. Úroky, dolárek k dolárku. Existuje možná jako ve Vatikánu „groš svatého dalajlámy“ a buddhisté světa mu odvádějí vybrané peníze z klášterů…? Nemá manželku, tedy drží celibát a moc toho neutratí…

Jaký je jeho pracovní den? Vstane a jde do práce, jako miliardy jiných lidí? Jaký má plat převtělený dalajláma, kolik dnů dovolené v roce, je v odborech, aby někdo hlídal, zda dostává za své placené přednášky patřičně vysoký honorář? Když ale medituje, je to v jeho pracovní době, nebo ve volném čase? Jakou má pracovní dobu, kde nakupuje a kdo platí nájem za jeho byt? Moudře hovoří třeba o svém příštím převtělení, což je nesmírně důležitá věc v rámci lidských práv. Může být Dalajláma nezaměstnaný? Pokud ano, živil by se jako 50 milionů Američanů jídlem na poukázky – tzv. žebračenky?

Má zdravotní pojištění, kolik má lékařů a musí platit zdravotní poplatek za každou ordinaci? Jakou má kreditní kartu, kde ukládá své peníze, co pilíře důchodového pojištění, jaký má důchod…? Předloni vyrukoval s tím, že po 369 letech zruší systém, který z Dalajlámy činí duchovního i politického vůdce Tibetu. Konec s převtělováním…? Splaskla bublina dalšího náboženského mýtu; v dubnu 2012 bylo jasné, že se ve funkci premiéra ujme politických úkolů Tibetu dvaačtyřicetiletý a Spojenými státy dosazený Čínu “milující” právník z Harvardu Lozang Sanggjä; půl roku poté on i jeho šestičlenný kabinet složil přísahu. Tibet – Čína

Předloni v březnu vyrukoval s tím, že po 369 letech zruší systém, který z dalajlamy činí duchovního i politického vůdce Tibetu. Konec s převtělováním…? Splaskla bublina dalšího náboženského mýtu? V dubnu 2012 bylo jasné, že se ve funkci premiéra ujme politických úkolů Tibetu dvaačtyřicetiletý právník z Harvardu v USA Lozang Sanggjä a v srpnu on i jeho šestičlenný kabinet složil přísahu.

Dalajláma kdysi prohlásil: „V minulosti žil a pracoval lid našeho zasněženého Tibetu v míru a pokoji v záři buddhova světla.“ Ve skutečnosti byly ve starém Tibetu vláda a náboženství propojeny a existoval zde feudální otrokářský společenský systém, ve kterém měli výsadní postavení mniši.

Známá francouzská badatelka a tibetoložka Dawei Nier navštívila Tibet třikrát. Její dojmy z útrap pachtýřů ve starém Tibetu byly velice hluboké. V knize „Starý Tibet tváří v tvář novému životu Číny“ uvádí:Výsledek obrázku pro foto olšer tibet kalousek britové

„Když jsem cestovala, nosila jsem tibetské oblečení a mluvila jsem tibetsky … proto se mnou mluvili otevřeně a ani v nejmenším neskrývali své útrapy a svou chudobu, stejně jako všemožné daně a poplatky, které na ně těžce doléhaly … stejně jako ostatní jejich vrstevníci i tito rolníci jsou politováníhodnými nevolníky. Nemají práva, nemají vůbec možnost opustit svá bydliště, jsou to lidé hledající jiná území a pány, kteří by nebyli tak krutí.

Je mezi nimi pár lidí, kteří uprchli do okolních oblastí, avšak nakonec byli starým pánem odejmuti novému pánu a vzati zpět do rodné vesnice, kde dostali výprask a pokutu obrovských rozměrů. Jelikož se velice obávali toho, že pán potrestá jejich příbuzné, ti, kteří chtěli uprchnout, se nakonec k tomuto kroku neodvážili. Neboť jakmile někdo uprchl, všichni jeho příbuzní na to velice doplatili.“

Ve starém Tibetu bylo v „Zákoníku třinácti“ a v „Zákoníku šestnácti“ je jasně stanoveno, že „lidé se dělí na tři vrstvy: horní, střední, spodní, každá vrstva se pak dále dělí na tři stupně, horní, střední a spodní. Mezi nimi je systém horní, střední a spodní vrstvy stanoven podle jejich krevní příbuznosti výše či méně postaveným.“ Horní vrstvu tvořili tibetští vládci, vyšší a nižší živoucí buddhové a aristokracie; střední vrstvu tvořili obchodníci, úředníci, majitelé stád a další; spodní vrstvu pak tvořili pachtýři, kováři, řezníci apod.

V roce 1953 v okrese Duilongdeqing žil jeden potomek kováře, který pracoval po boku 14. dalajlámy. Když se dalajláma dozvěděl, že tento je potomkem kováře, ihned jej vyhnal. Zákon také stanovil, že v každé vrstvě společnosti jsou rozdíly v „ceně života“. „Lidé se dělí do vrstev, a proto je cena lidského života vysoká a nízká“. Co se týče ceny života vladaře, zákon říká toto: „Když zabijete vladaře Yazi, je cenou jeho života váha jeho těla ve zlatě; když rolník zabije vladaře Gesa, náhrada za lidský život není jasně spočitatelná.“

Z toho je zřejmé, že cena života lidí z horní vrstvy nebyla omezena. Co se týče ceny života lidí ze střední vrstvy, zákon stanovuje cenu ve zlatě „300 až 400 liangů“. Co se týče ceny života lidí ze spodní vrstvy, zákon stanoví cenu takto: „Pokud jsou lovci, kováři, řezníci a jiní zavražděni, cena jejich života je jeden provaz ze slámy…“ Je zde tedy otázka; jak žít, když vůle není svobodná? V zaostalém tibetském feudalismu bez potíží; otroci totiž věří, že když se jednou narodí pod lávkou, nikdy se na ni nevyšplhají, ani kdyby se snažili se svojí vůlí nesvobody sebevíc …

Na vlastní kůži jsem si v Tibetu rovněž ověřil pro mě nelichotivý fakt, že na Tibeťany prostě nemám. Doložily mi to poznatky, který zpracoval vědecký tým, který odebral vzorky DNA 3008 lidem, kteří žijí v Tibetu, tedy v nadmořských výškách kolem 4000 metrů, a srovnával je s DNA 7287 osob, které žijí v „normálních“ nadmořských výškách.

Podařilo se identifikovat celkem devět genetických odchylek, jimiž se Tibeťané liší od ostatních lidí. Dva z genů (EPAS1 a ELGN1) již byly identifikovány dříve – umí snižovat úroveň hemoglobinu v krvi. Díky nim umí lidé v Tibetu lépe využívat kyslík v krvi; v okolí je ho tak málo, že s ním musí umět zacházet co nejhospodárněji. Já si s tím kyslíkem v krvi neporadil a byla z toho výšková nemoc, která mě na čas vyřadila z běžných činností, zvládal jsem jen mačkání spouští fotoaparátů…http://olser.cz/wp-content/uploads/dalajlama-3.jpg

Zdravice Hitlera pro nacistickou expedice, jejímž účelem bylo pátrání po „pravých a původních“ Árijcích“, kteří údajně na „střeše světa“ našli útočiště…

Sigmund Freud řekl: „Náboženství je kolektivní neuróza, respektive funkce individuální psychiky, jež produkuje bohy, kteří mají za úkol těšit a uspokojovat dětinské touhy dospělého…“ Karel Marx měl jasno, že „náboženská bída je výrazem jednak skutečné bídy, jednak protestem proti skutečné bídě. Náboženství je povzdech utlačovaného tvora, cit bezcitného světa, duch bezduchých poměrů. Náboženství je opium lidu…“ A Dalajláma podotkl, že s islámem si zkrátka musíme zvyknout žít… a basta… V rozhovoru pro New Yorku Times Dalajláma též potvrdil, že jeho bratr s odbojáři dostali peníze i výcvik od CIA, jež se v roce 1956 rozhodla udělat z Tiberu baštu proti komunismu v Asii.

Na závěr i něco o mírumilovnosti samotného Dalajlámy. V rozhovoru pro italský deník La Stampa vyzvala jeho Svatost Dalajláma k dialogu se zakázanou teroristickou organizací DAEŠ. „Musíme naslouchat, chápat, tak či onak projevovat úctu. Jiná cesta není,“ řekl Dalajláma. Žádné bombardování, ale soucit: „Udělejte to svým srdcem,“ vyzval, aby svět rovněž ocenil postoj Německa k běžencům: „Bylo velmi štědré: přijalo je a nakrmilo.“ A dodal to největší „moudro“: „Každý člověk má své vlastní náboženství a svou pravdu, ale ve společnosti musí být mnoho náboženství a mnoho pravdy; islám je přece mírumilovné náboženství…“http://olser.cz/wp-content/uploads/dalajlama.jpg

Dalajláma se svým přítelem přes duchovno Šóko Asaharou, vůdcem sekty Óm šinrikjó… V roce 1995 obletěla svět zpráva o útoku bojovým plynem na tokijské metro. Za útokem stála sekta Óm šinrikjó a její vůdce Šóko Asahara. Vypustili bojový plyn sarin; zemřelo „jen“ 13 lidí a stovky byly zraněny, mrtvých mohly být tisíce.

„Jestli bude instituce dalajlamy pokračovat, nebo ne, je na Tibeťanech. Takže diskutujte s lidmi, a pokud budou toho názoru, že už dalajlamu nepotřebují, tak tento úřad automaticky zanikne,“ konstatoval. S rozhodnutím ale chce tibetský duchovní lídr ještě počkat až do svých pozdních osmdesáti nebo devadesáti let; naznačil, že jeho příští vtělení by se mohlo nalézat mimo území Číny, případně by o svém novém duchovním vůdci mohli demokraticky rozhodnout sami Tibeťané.

Inu, dnes je dnes; proti výše popsané reinkarnačním praktikám však protestují čínské úřady, které nechtějí ponechat věci náhodě. Potvrzení nového dalajlamy podmiňují oficiálním uznáním. „Výběr příštího dalajlamy musí probíhat přesně podle historických konvencí včetně stvrzení Pekingem, jinak ho Čína nikdy neuzná,“ řekl předseda tibetské regionální vlády dvaačtyřicetiletý právník z Harvardu v USA Lozang Sanggjä…. A basta fidli, snad proto Kalousci a spol. letos narozeniny Dalajlámy zcela zazdili… http://www.rukojmi.cz/clanky/710-bude-dalajlama-v-cele-delegace-jednajici-s-teroristy-az-mu-budou-rezat-krk-vzda-jim-uctu

http://www.chinaembassy.cz/cze/rdzt/zgxz/t130071.htm

http://aeronet.cz/news/dalajlama-otrokar-a-tyran-aneb-pravda-o-tibetu/

Doporučuji věnovat zvýšenou pozornost: z_pekingu_do_lhasy.pps

http://www.rukojmi.cz/clanky/1431-pornoherec-nenavistna-kampan-schwarzenberga-marxista-dalajlama-zcenzurovany-spisovatel-o-tom-jak-mu-zrusili-blog-i-o-tibetu-a-cine

http://www.rukojmi.cz/clanky/1738-tak-se-nam-sesla-particka-veznu-svedomi-co-ho-vsak-v-sobe-nemaji-ani-za-mak-pokrytec-vaclav-havel-prevteleni-zvane-dalajlama-i-dcera-zakladatele-barmske-komunisticke-strany-do-aun-schan-su-tij

http://www.rukojmi.cz/clanky/1179-zadarmo-ani-bakala-nehrabe-aneb-dnes-nejbohatsi-damsky-kadernik-v-cesku-je-tez-v-zebricku-forbesu

http://www.rukojmi.cz/clanky/710-bude-dalajlama-v-cele-delegace-jednajici-s-teroristy-az-mu-budou-rezat-krk-vzda-jim-uctu

Izraelské osudy – Tisíc a jedna pravda ve Svaté zemi” jako eKniha – (http://www.ereading.cz/cs/detail-knihy/izraelske-osudy?eid=1135)

Reklama:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *