Trump, Korea, Japonsko, Německo…

6. Červenec, 2017 – 22:25

Jak Spojené státy zákeřně přinutily Německo a Japonsko převzít tragicky ponižující roli svých věrných vazalů; dnes se chystají na Severní Koreu…

Tak si nyní připomeňme stokrát již opakovanou pravdu o tom, kdo, proč a za jakých tragických obětí přišel s brutální posedlostí změnit svět ve válečnou zónu…

Vypadá to totiž, že se Donald Trump , 45. pan domácí v Bílém domě. stal novým příznivcem tzv. Dullesovy pyramidové teze z 50. let; padne-li za oběť komunistického tažení další země, vyvolá to lavinovou reakci, jejíž konec by měl pro světovou stabilitu nedozírné následky…

Nastínil ji jeden z vysoce postavených státníků v USA. Prohlášení CIA se týkalo ochrany jihu Koreje, který se tak stal akutním ohniskem boje proti komunismu. Hranicemi nově vzniklých území měla být 38. rovnoběžka, která dělila Severní Koreu, výspu stalinistického režimu, a Jižní Koreu, vychovávanou západně orientovanými státy.Výsledek obrázku pro foto Foster Dulles

(John Foster Dulles byl americký diplomat a politik, v letech 1953–1959 za vlády presidenta Eisenhowera ministr zahraničí Spojených států. Byl rozhodným odpůrcem komunismu a jedním z hlavních architektů Studené války…)

Důvod rozdělení byl prostý; zatímco jižní část Koreje byla zbavena fašistických armád spojeneckými jednotkami, jejich severní soused byl osvobozen Rudou armádou a čínskými polovojenskými jednotkami. Smyslem války bylo sjednocení Koreje, v nekomunistický poloostrov. Z iniciativy Sovětských vůdců ale došlo po třech letech krvavých bojů naštěstí k několika mírovým schůzkám znepřátelených stran – Severní a Jižní Koreje. Z nich vzešla 27. června 1953 dohoda o příměří, byl z toho však jen křehký smír…

A válečné ztráty bojů, které dle Dullesovy pyramidové teze  k ničemu nevedly, protože sever zůstal komunistický a jih proamerický? USA přišly o více než 50 tisíc vojáků, Jižní Korea o 1 250 000, Severní Korea ztratila na 500 tisíc bojovníků, Čína  900 tisíc a OSN skoro o tři tisíce; celkem padlo přes 2,7 milionů vojáků. SSSR rovněž přiznal ztrátu 120 pilotů… Jaké by asi byly ztráty po použití atomové bomby…? A kdo by asi zvítězil…?

Schizofrenický rezident USA Trumen se však nemohl smířit s příměřím, které považoval za porážku a navrhoval další použití atomových zbraní proti ČLR, nebo její mohutně bombardovat. Naštěstí k tomu nedošlo, Trumen totiž trpěl v té době srdeční slabostí, špatnou funkci ledvin a zažívacími problémy, přesto povolil generálu MacArthurovi použití jaderné zbraně též v Koreji, avšak jen za přesně definovaných okolností (start nepřátelských letadel apod.), což se naštěstí nestalo. Z tohoto pohledu je jediný státník na světě, který třikrát kladně rozhodl o použití zbraně hromadného ničení – Korea, Hirošima a Nagasaki.

Hirošima
© REUTERS/ Kimimasa Mayama

A stejnou otázku si můžeme klást i nyní, kdy se Severní Korea, celým světem ještě nedávno zesměšňovaná, se najednou stala jeho hrozbou svými pokusy s balistickými raketami. Trumpovi, který má patrně mindrák, že ještě jako jediný americký prezident nevedl žádnou opravdivou válku. (ani Vietnam, Irák, Afghánistán, Srbsko a Černá Hora či Libye…) Dnes si chtějí USA vytvořit podobným zhůvěřilým způsobem svého vazala též ze Severní Koreje, když její jižní soused už od 50. let jim zobe z donucení pokorně z ruky.

Jak by se Trumpovi asi líbilo, kdyby těsně na hranicích s USA mělo Rusko nebo Čína desetitisíce svých vojáků, jak to mají zařízeny Spojené státy dnes, kdy více než 28.000 amerických vojáků je přítomno na 85 základnách v Jižní Koreji, kde jsou od roku 1957…? Copak si nevzpomíná na sovětské rakety na Kubě, které tam umístil 150 km od Floridy kukuřicový Chruščov, když  Kennedy nechtěl odstranit jaderné rakety z Turecka a Itálie, které tam byly dřív, než ty kremelské na perle Antil…

Příkladem vazalství je i současné Německo, co je vůdčí mocností Evropy, aniž bychom si naplno uvědomili, že jde jen o Spojenými státy vycizelovaného původce dvou strašlivých světových válek s více než stem milionů zabitých vojáků a civilistů celého světa. Přestože v něm Spojenci za začátku na oko dodržovali tzv. Morgentauův plán, což byl záměr na totální likvidaci zbrojního průmyslu Německa; obhajoval logické opatření s cílem zajistit, aby globální válečník už nebyl nikdy schopný vést další, tedy třetí válku. Cílem nebylo jen zničení  německého zbrojního průmyslu, ale i odstranění nebo zničení dalších klíčových odvětví, která byly základem pro vojenskou sílu.

V jeho rámci bylo demontováno 1500 nejlepších továren a odvezeno ze země. Povídali, že mu hráli; s předem daným ohledem na sílu komunistických zemí a obavy ze SSSR přišel tajně rezervní Marshallův plán, oficiálně nazývaný Plán evropské obnovy (angl. European Recovery Program). Přijatý byl Kongresem USA v dubnu 1948 s cílem pomoci poválečné Evropě, hlavně však německé obnovy… Morálně zdeptaní Němci by udělali pro Spojence první poslední a v rámci svého vražedného rozhřešení tak dostali milostivou katarzi…

Marshallův plán nebyla charitativní záležitost. Šlo o ekonomické ovládnutí Evropy. Jeho skutečný důvod spočíval v tom, že jakmile vybrané západní země budou uvedeny zpět na nohy americkou pomocí, jejich měny budou vázány na americký dolar a tím byly nuceny kupovat americké produkty, což podporovalo ekonomiku Spojených států. Každý z těchto 17 států měl vypočítat své individuální výdaje, které bude od Spojených států vyžadovat. Po složitých jednáních, kdy každá tato země své skutečné potřeby nadsadila, byla stanovena částka 19 miliard dolarů, čímž se stala vazalem této americké lichvy.

Jak se dnes  projevuje tato pragmaticky vypočítavá politika USA vůči Německu? Spojené státy měly své americké zájmy; vybudovat z Německa silnou mocnost, aby měly v Evropě na své straně silného partnera. Proto investovali do SRN miliony, které však byly vázány na výhradní obchod s USA. Dnes patří armáda Německa mezi nejlépe vyzbrojené na světě; známka typicky amerického pokrytectví.

Pokrytecký humbuk zvaný Morgentauův plán skončil dřív, než začal a brzy se německá armáda, která vlastně neměla existovat, poprvé od druhé světové války zapojila v Afghánistánu do přímých bojových akci. Německé mělo v Afghánistánu po Spojených státech a Velké Británii třetí největší kontingent. V roce 2010 sloužilo v Afghánistánu 5350 německých vojáků.

„Afghánistán je nejdůležitější zkušeností německých ozbrojených sil. Bylo to poprvé od druhé světové války, kdy byla německá armáda zapojená do skutečné bojové akce,“ řekl generál ve výslužbě Harald Kujat, bývalý náčelník generálního štábu Bundeswehru (2000-2002) a bývalý předseda Vojenského výboru NATO (2002-2005). Podle oficiálních informací poskytnutých ministerstvem obrany (MO) a jeho centrem Defense Manpower Data Center (DMDC) stále působí  v Německu přes 40.000 vojáků US Army na 179 amerických základnách…

Tak skončil pokrytecký záměr, že Německo mělo být po válce totálně demilitarizováno, což se týkalo na druhém konci světa i Japonska… S ním měly USA vyděračský záměr vytvořit z fanatického zloducha pokorného podržtašku, což začaly zmíněným shozením atomových bomb na Hirošimu a Nagasaki. Tento šok ze statisíců zabitých civilistů měl donutit zemi vycházejícího slunce k tvrdým opatřením ve svém vojenství. Ale ne zase tak docela; nejen v Evropě potřebovaly USA svého silného partnera, v Tichomoří byl snad ještě nutnější. V 9. článku poválečné ústavy z roku 1947 se sice Japonsko navždy zřeklo války a zakázalo si vlastnit armádu a další válečný potenciál. Nová ústava mu nařizovala jen Síly sebeobrany, určené výhradně pro obranu státu…

Během „studené války“ a nových závodů ve zbrojení, tak mohlo Japonsko pod ochranou amerického raketového deštníku stranou v klidu investovat americké dolary do svého hospodářství. I to je jedním z faktorů stojících v pozadí nejen německého, ale i japonského ekonomického zázraku. Dodnes ostatně udržuje americká armáda svou vojenskou přítomnost na několika základnách zejména na Okinawě, čemuž předcházel v srpnu 1945 tragicky zákeřný čin USA s atomovými bombami….

Nagasaki: Autor: Charles Levy from one of the B-29 Superfortresses used in the attack…

Dilema USA bylo nabíledni; mnohem větším šokem, než použití jaderné zbraně, by však pro ně byl vstup SSSR do války. Sověti měli s Japonci podepsanou smlouvu o neútočení do dubna 1946, ale zároveň se Spojencům zavázali, že vstoupí do války s Japonskem přesně tři měsíce po ukončení války v Německu. Mohutná armáda SSSR dodržela svůj slib a o síle cca 1,5 milionů mužů začala 9. května 1945 v 0:43 moskevského času bojové operace…

Boj byl poměrně jednostranný. Ztráty Japonců byly v průběhu operace trvající prakticky až téměř do konce srpna desetkrát větší než sovětské a konec země vycházejícího slunce byl zpečetěn. V této situaci 6. srpna však americké letectvo z obav, že Sověti vyhrají a bude to jejich vítězství v celé válce o Tichomoří, svrhlo atomovou bombu na Hirošimu a 9. srpna na Nagasaki; Japonsko se pak v noci z 9. na 10. srpna 1945 vzdalo.

Jinými slovy: z 26 měst bombardovaných ve třech týdnech před Hirošimou jich byla třetina zničena z větší části než Hirošima. S Hirošimou a Nagasaki se náhle Japoncům nabídla geniální možnost úniku ze stahující se smyčky lží: nepřítel disponuje něčím strašlivým, a boj je tedy zásahem vyšší moci předem prohraný.

Proč se Japonci nevzdali někdy po zničení 66 měst před Hirošimou? Kam se vytratil hlavní argument USA, že koho by vyděsily, pokud by nic a nikoho atomovým útokem nezničily? Copak přes dva tucty zcela zničených měst byl malý děs? Nakonec tak USA naplnily nejen svůj hrůzný sen o vítězství v Tichomoří, ale též splnily tragické přání houfu japonských generálů, co si po Hirošimě a Nagasaki chtěli hrát na alibisty před civilním národem, že prohráli válku…Kopilot Robert Lewis: „Kolik lidí jsme jen teď zabili? Proboha, co jsme to udělali?“ aneb Světový mír dle USA…?

Atomová zbraň tak paradoxně měla ve vzniklé situaci svůj význam i pro Japonsko, když se hodila japonskému vedení k vytvoření “příběhu nevyhnutelné porážky”. Díky ní mohli japonští představitelé tvrdit, že válku neprohráli oni a jejich rozhodnutí kapitulovat, ale nová zázračná zbraň nepřítele, proti které nebylo obrany. Dokázali tak ospravedlnit a zároveň zakrýt katastrofální situaci… A začala de facto studená válka…

„Doufáme v to, že vaše návštěva Hirošimy nebude využita jako potvrzení úmyslů vlády Šinzó Abeho  vyobrazit Japonsko jako jedinou oběť,“ stojí v dopise, který byl napsán pro Obamu jihokorejskými aktivisty. Ti také loni vyzvali tehdy ještě prezidenta USA, aby v Hirošimě navštívil památník, jenž je zasvěcený desítkám tisíc Jihokorejců, kteří zemřeli při leteckých úderech amerického letectva. Podle informací této skupiny zemřelo v Hirošimě okolo 70 tisíc občanů Jižní Koreje, dalších 20 tisíc se stalo oběťmi útoku na Nagasaki.Výsledek obrázku pro foto trump korea křižník

Negativní reakce Soulu nebyla vyvolána samotným rozhodnutím Američanů svrhnout atomové bomby na japonská města, ale tím, že Obamovo vystoupení se bude soustředit výhradně na utrpení Japonců, přičemž bolest poškozených z Jižní Koreje bude ignorována, dodávají Financial Times. Nespokojeni s Obamovou návštěvou byly také na japonském ostrově Okinawa, kde jsou od konce druhé světové války umístěni američtí námořní pěšáci.

Jak již bylo řečeno; nejen v Evropě potřebovaly USA svého silného partnera, v Tichomoří byl snad ještě nutnější. Ovšem, něco za něco, aneb jako totální vazalství Japonska popisuje autor stránek WikiLeaks Julian Assange v dokumentu tvůrce Olivera Stone: „Svět podle Putina (The Putin Interviews)“. Řeč totiž byla též o tzv. malware, což je škodlivý software, program určený k poškození nebo vniknutí do počítačového systému. A též bylo řečeno, že USA mají Japonsko pod takovou kontrolou, že stačí, kdyby se země vycházejícího slunce projevila vůči USA asertivně, aby poté přišlo hypoteticky na řadu jediné kliknutí na počítač a Japonsko by bylo bez elektřiny, ekonomicky na dně…

Ovšem, jaderné záměry USA byly mnohem děsivější; americký Národní bezpečnostní archiv nedávno odtajnil seznam z roku 1956 více než 1200 míst v tehdejším sovětském bloku od východního Německa až po Čínu; jedničkou je označena Moskva se 179 cíli jaderného útoku, dvojkou Leningrad se 145 cíli včetně cílů civilních. Šlo o systematickou destrukci městských a průmyslových cílů včetně výslovného zaměření na civilní obyvatelstvo významných měst. Záměrné útoky na civilisty byly v rozporu s už tehdy platnými normami mezinárodního práva.

Praha na 61. místě měla určeno 69 cílů určenými ke zničení; o nic by nepřišli ani v Berouně, Kladně, Kralupech nad Vltavou, Králově Dvoře, Neratovicích, Psárech, Radotíně, Roztokách, Slaném či ve Štěchovicích. Zkrátka co statečná US Army u nás nestačila zničit poslední dny 2. sv. války, to mělo následovat v 50. letech…Související obrázek

Radar v brdských lesích…

Jedno z posledních hlášení rozhlasu v závěrečném dílu proslulého seriálu M.A.S.H 4077:

„Teď jsou dvě hodiny, přesně ze osm hodin korejská válka oficiálně skončí. Je čas na pohled zpátky a tohle jsou nejčerstvější informace, jaké máme. Náklady války pro Spojené státy byly spočteny na 22 miliard dolarů. Co se týče lidí, stálo nás to mnohem víc. Jednotky OSN utrpěli následující ztráty: zabito v boji 71.500, zajatých a pohřešovaných 83.263, zraněných 250.000, dohromady tedy 404.763 zabitých, zraněných a zajatých. Z komunistické strany bylo zraněno a zabito 1.347.000, ve válce taky zahynulo 400.000 korejských civilistů. Pokud to všechno sečteme, vyjde vám více než 2.000.000 zabitých nebo zraněných lidí. Navíc jedna čtvrtina všech Korejců zůstala bez domova a je tu více než 100.000 sirotků…

Donald Trump má dnes přesto patrně válečnický mindrák, jako ale by zapomněl na svá slova ze své prezidentské inaugurace: „Jak čas plynul, naše zahraniční politika pomalu přestávala dávat smysl. Logika byla nahrazena hloupostí a arogancí, což vedlo k mnoha zahraničně politickým katastrofám. Od chyb v Iráku přes Egypt, Libyi až po prezidenta Obamu ležícího v písku Sýrie,“ a dodal, že tohle všechno začalo s nápadem, že země na východě chtějí západní demokracii.

Inu, a tenhle „nápad“ způsobil mnoho smrti, občanských válek, neštěstí, pomohl k vzestupu Islámského státu a dalších teroristických organizací a vlastně ani nikde onu západní demokracii úspěšně nezaložil. „Naše zahraniční politika je naprostá a úplná katastrofa. Žádná vize, žádný cíl, žádný směr, žádná strategie…“ Svatá slova, jen zdali byla myšlena vážně…?

http://cz.sputniknews.com/svet/20160525/3116802/obama-hirosima-nagasaki-navsteva-jihokorejci.html#ixzz49lAWIkSJ

http://www.rukojmi.cz/clanky/1792-po-hirosime-a-nagasaki-byla-na-61-miste-i-praha-v-ramci-americkeho-planu-systematicke-destrukce-s-pouzitim-jadernych-pum-o-sile-az-devet-megatun-obama-se-ale-nestydi-a-za-hirosimu-se-neomluvi

Jak zničit tři Los Angeles naráz aneb Raketa RS-24 Jars je jako 67 atomových bomb z Hirošimy

Před pětašedesáti roky bylo spáleno Nagasaki a sto tisíc Japonců…

Putin je Jekyll a Hyde, Truman, Nixon a Obama jsou mírotvůrci…?

Válka je sice vůl, ale její “veletrhy zbraní” jsou skvělý kšeft…

http://www.youtube.com/watch?v=8b7L5dwGKuc

Izraelské osudy – Tisíc a jedna pravda ve Svaté zemi jako eKnihav elektronickém vydání na eReading.cz: (http://www.ereading.cz/cs/deta

 

 

Reklama:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *