Trump – globální oteplování – Klaus…

2. Červen, 2017 – 19:59

Omezte emise CO2 a zabraňte globálnímu oteplování, byť  za to mohou jen 10 procenty, když účinky přírody jsou mnohokrát větší vlivem vypařováním moří a oceánů vydechující největší skleníkový plyn – vodní páry…

Prezident Donald Trump nezklamal a globální oteplování poslal k ledu; ví, že v miliardové historii planety Země byla řada dob ledových, zná Česko a též ví, že kdysi u nás byly palmy, fíkovníky, korkovníky, mezi nimiž pobíhaly opice, tapíři i plameňáci, poté nastala doba ledová s mamuty, polárními liškami i soby a šavlozubými kočkovitými šelmami.

Už v předvolební kampani sliboval, že nenechá na „hloupé“ ekologické politice svého předchůdce Baracka Obamy kámen na kameni. Řekl, že zruší jeho omezení pro vypouštění emisí, a dodal, že ani v zahraničí nebudou USA pod jeho taktovkou dál „zelenat“…

Jako prezident teď ekologickou agendu svého předchůdce opravdu demontuje. Zrušil nové přísné limity spotřeby pro automobily. Krotit emise skleníkových plynů nebudou zřejmě muset ani americké uhelné elektrárny; zastavil i americké příspěvky do klimatického programu OSN. USA nejspíš taky nesplní své závazky z Pařížské klimatické dohody z prosince 2015.

Prostě se distancoval od zápasu s kysličníkem uhličitým, čili od lidské industriální činností způsobené globálním oteplováním, tedy od jednoho z největších bludů politického konsensu od padesátých let, kdy se neméně věřilo na zamrznutí planety, vyčerpání surovin, přelidnění a hladomor. Západ promrhal bilióny dolarů, poškodil si vlastní konkurenci, zamořil svá města dotovanými naftovými výfuky, a to vše bez nejmenšího vlivu na cykly geoklimatu.

Ozónová díra, která byla velkým ekologickým strašákem osmdesátých let minulého století, se k velké radosti ekologických aktivistů postupně zaceluje.

A máš tu čerte kropáč; vědci, kteří kriticky analyzovali meteorologická data z let 1980 až 2000, dnes totiž zjistili, že ozónová díra může v dobrém smyslu též přispívat k tvorbě větrů, díky kterým se do atmosféry dostalo více mořské soli, čímž došlo k tvorbě světlejších mraků, jež odrážely více slunečního světla a lépe tak chránily hlavně  jižní polokouli před oteplováním. Další mýtus ekoteroristů padl a není jediný…

Vykašleme se nyní na podvodné žvásty enviromentalistů a řekněme si základní fakta, která může znát každý, aniž by byl klimatolog. Lidský faktor (emise z tepelných elektráren, těžby surovinových zdrojů aj.) je totiž při vlivu na životní prostředí a vznik ozónové díry docela zanedbatelný. Jakýpak byl asi v dobře třetihor či čtvrtohor na Zemi průmysl, kolik tepelných elektráren…?

Proč si málokdo (ne)chce uvědomit, že humbuk kolem oxidu uhličitého, jenž prý způsobuje největší skleníkový efekt, je nesmysl, vzhledem k jeho zanedbatelném obsahu 0,039 objemových procent v ovzduší. Lidstvo může svou činností přibližně za deset procent oxidu uhličitého, zbylých devadesát procent tzv. skleníkových plynů je z přírodních zdrojů.

Klimatické změny se zkrátka odjakživa projevují v obdobích, kdy jsou na Zemi doby ledové. V důsledku tání ledovců stoupla hladina cca o 120 m během asi 10 000 let. Přesto je v médiích  oxid uhličitý často vykreslován jako škodlivý plyn a tuto nálepku už si vysloužil u velké části laické veřejnosti. Proto lze často číst a slyšet o „znečišťování atmosféry“ touto látkou.

A to je záměrné politické faux pas; CO2 totiž momentálně nijak neškodí lidskému zdraví ani přírodnímu prostředí. Naopak je životobudičem; umožňuje totiž fotosyntézu, bez které by nemohly existovat rostliny, natož pak lidé. Je tedy plynem pro planetu životodárným, jehož zvyšujícímu se množství zaznamenáváme v posledních desetiletích dokonce rychlejší růst biomasy, resp. růst rostlin, včetně zemědělských plodin. Ne nadarmo pro tyto důvody vzniklo označení „hnojení uhlíkem…“al-gore-fire.jpg

Al Gore – nositel Nobelovy ceny míru za boj proti globálnímu oteplování… Panel IPCC je přitom nástroj mediální masáže a rádoby vědeckého pozlátka (aféra „Climategate“). Cena za mír byla pro boj proti klimatické změně nejlepším marketingovým tahem. Média to spolkla i s navijákem, bohužel. Proti Al Goreovi stála polská sociální pracovnice Irena Sendlerová. Žena, která zachránila 2500, ano slovy dva a půl tisíce, dětí.

A máme tady další fenomén – skleníkové plyny. Vévodí jim vodní páry, které způsobují asi 60 % zemského přirozeného skleníkového efektu, oxid uhličitý způsobuje asi 26 %, methan, oxid dusný a ozón pak asi 8 %. Skleníkové plyny jsou v atmosféře přirozenou součástí a byly tady i bez vlivu člověka (ze sopek, zásahu blesku, hoření lesa…) Skleníkový efekt se přirozeně na Zemi vyskytuje téměř od samotného počátku jejího vzniku. Je mylné vnímat jej jako škodlivý, neboť bez výskytu přirozených skleníkových plynů by průměrná teplota při povrchu Země byla -18 °C.

Lidstvo může svou činností přibližně za deset procent oxidu uhličitého, zbylých devadesát procent tzv. skleníkových plynů je z přírodních zdrojů. Takže poměr mezi industriálním chováním lidstva a účinky přírody je asi padesátkrát vyšší na straně moří, oceánů i lesů, pralesů, bažin a rašelinišť včetně třeba rýžových polí, které všechny „vydechují“ mimo jiné i vodní páry.

Bohapustá demagogie, nebo jen reálný fakt? Je možné, aby dvě třetiny vodních ploch planety Země byly svým skleníkovým plynem opravdu vůči její ozónové vrstvě zcela neškodné…?

„Moje odpověď na toto téma je jednoznačná: klima je v pořádku, v pořádku nejsou hry, které s námi hrají ti různí klimatičtí alarmisté,“ uvedl ještě jako prezident ČR Václav Klaus. Opakoval svou tezi, že ohroženo není klima, nýbrž svoboda a prosperita. “Ohrožena je svoboda, s klimatem je vše v pořádku,” zdůrazňoval. Hlavní hrozbu podle něj nepředstavuje globální oteplování, ale to, že slouží jako záminka k bezprecedentnímu vměšování do našich životů.Výsledek obrázku pro foto olser klaus

„Komunismus vystřídalo nebezpečí ambiciózního environmentalismu. Tato ideologie pod hesly o ochraně Země – podobně jako staří marxisté – se snaží nahradit svobodný spontánní vývoj lidstva jakýmsi centrálním, nyní globálním plánováním celého světa,“ uvedl Václav Klaus ve svém dopise kongresmanům USA. Možná si ho dnes přečetl i Donald Trump a proto jednal, jak lze výše číst…

Je to tvrdý byznys. Příroda si to nezaslouží, ale ani svoboda lidstva. USA láteřily: “To ne my máme nejvíc emisí, ale rozvojové země.” Čína s Indií před lety tvrdily: “To vy jste si kdysi bohatli na průmyslu a exhaláty vám byly ukradené, dnes ale chcete nám, co se teprve rozvíjíme, bránit v bohatnutí. Nechte nás také vypouštět exhaláty, ať máme industriální zázemí stejně účinné jako vy…”

Výsledek? Po Kjótu přišla Paříž, další politické dohody o klimatu a zabránění oteplování planety a k tomu poznání, že jsou mezi námi zkrátka mazaní „klimatologové“ a „ekonomové“.

Dnes nebo před časem; stačí se vrátit o pár let zpátky třeba k Britovi jménem lord Stern, jehož zpráva z roku 2006 vypočítává, že zvýšení teploty o dva stupně bude znamenat náklady ve výši procenta světového HDP. Aby se oteplování na dvou stupních zastavilo, muselo by podle analýzy Světové banky proudit do rozvojových zemí 140 až 675 miliard dolarů ročně. Tak se dělá byznys s velkým B…

Velmi lapidárně řečeno, jak pravil Václav Klaus: „Klimatické změny jsou uměle vyvolávaný podvod, aby se zabrzdil globální ekonomický růst…“ A že má svatou pravdu, dokazují právě zjištěné rošády s manipulováním dat o globálním oteplování. Korespondenci a několik tisíc dokumentů naštěstí zavčasu zveřejnili na internetu hackeři a citáty z některých e-mailů naznačují, že vědci zveličovali data svědčící o globálním oteplování.

V jednom z e-mailů se můžeme dozvědět radu, jak pomocí jistého triku, šikovného postupu, upravoval grafy teplot z posledního tisíciletí tak, aby “se zakryl pokles” globálních teplot v poslední době. Nezávislé vyšetřování potvrdilo, že e-maily jsou autentické. Jeden vědec v nich vysvětluje druhému, jakým trikem lze vyřadil ty údaje, jež ukazují na pokles teplot; klasická manipulace s teplotními hodnotami.

Skandál se týká elektronické korespondence britských klimatologů Kevina Trenbertha a Phila Jonese z Klimatické výzkumné jednotky Východoanglické univerzity. Toto klimatologické středisko mimo jiné spolupracovalo právě s institucí Mezivládní panel ke klimatické změně (IPCC), oceněné před několika roky Nobelovou cenou míru pro Al Gora. Kdypak ji asi vrátí…? Konečně však nahradilo „vědecké emailování“ skutečné vědecké bádání.

Tým kolem profesora Jana Espera z Univerzity Johana Gutenberga v Mainzu studoval vzorky letokruhů stromů z finského Laponska, které sahaly až do roku 138 př. n. l. Poprvé tak vznikla přesná rekonstrukce klimatu na určitém území. A z výsledků vyplývá, že během posledních dvou milénií poklesla průměrná teplota o 0,3 stupně každých tisíc let, především v souvislosti s narůstající vzdálenosti Země od Slunce.

A ačkoli se nemusí zdát dlouhodobé ochlazení o 0,6 stupně Celsia tak výrazné, současné „globální oteplení“ představuje výkyv o jeden stupeň od linie dlouhodobého trendu, který ale již nastal v minulosti naší planety vícekrát…

Podvodná globální zásada byla jasná, daná ještě ve zprofanovaném japonském Kjotu, kde v roce 2009 vznikl Kjótský protokol, tedy Rámcová úmluva OSN o klimatických změnách. Průmyslové země se v něm pokrytecky zavázaly snížit emise šesti základních skleníkových plynů o 5,2 procenta. Šlo hlavně o oxid uhličitý a oxid dusný. Za miliony dolarů se konaly „sleziny“ klimatologických bafuňářů, aby v podstatě licitovali a „do krve“ hájili a zamlžovali své ekonomické růsty, smlouvali o uhlíkovém ekvivalentu a kšeftovali s povolenkami emisí.

Lapidárně řečeno, všichni musí snižovat emise a ti, kdo je sníží nejvíc, dostanou emisní povolenky, splatné těmi, kteří mají emise nad limit. Jde prostě o splnění kvantitativních redukčních emisních cílů smluvních států… My emise snižujeme a vyděláváme na tom tím, že Bursíci prodali třeba Japonsku 40 milionů tun oxidu uhličitého v podobě emisních povolenek, čímž země vycházejícího slunce, aniž by svůj snižovací závazek splnila, získá “povolení” dál emise produkovat ve stejném množství.

Prostě si vykoupí své špinavé svědomí. Něco jako globální očistec. Zhřešils, zaplať odpustky a vše je odpuštěno. Hřeš si klidně dál. Ve střední Evropě sice exhalátů ubude, ale v Japonsku jich naopak přibude, takže globálně to bude pro ovzduší planety vylej – nalej…

Japonci jsou již alergičtí na kjótské žvásty o rizikových údajně lidmi vytvořených skleníkových plynech, jichž je však v ovzduší, jak již bylo řečeno, cca padesátkrát míň, než vodních par vyprodukovaných přírodou. Z těchto důvodů Kanya Kusano, který stál v čele skupiny pro modelování klimatu v rámci Japonské agentury pro výzkum moře a technologii (JAMSTEC), přirovnal názor většiny západních klimatologů, jež významně ovlivňují globální oteplování, ke starověké astrologii.

„Japonští vědci vydali zprávu, která zpochybňuje opakovaná tvrzení klimatického panelu OSN a v podstatě své kolegy obviňuje ze šarlatánství. „Každý třetí z pěti japonských vědátorů, jichž jsou statisíce, nesouhlasí s tvrzením klimatického panelu OSN (IPCC), co v zastoupení Al – Gora získal Nobelovu cenu míru, že oteplování v posledních desetiletích je zaviněno lidskou činností a emisemi skleníkových plynů,“ říkal můj konzultant prof. Ing. Karel Obroučka, CSc. z VŠB – TU v Ostravě.

Klimatologové jsou šamani a pro dobro lidstva je třeba se jim s Klasem v čele postavit. Dnes rovněž s Donaldem Trumpem. Kromě Japonců existuje několik tisíc předních vědců USA, kteří již podepsali tzv. anti Kjóto…

Tvrzení IPCC, že od roku 2000 se zvyšuje teplota v atmosféře, je pouhá hypotéza, která se postupně tichým duchem změnila v nezpochybnitelnou pravdu. Přesně v duchu goebbelsovského rčení, že stokrát opakovaná lež se stane skutečností. Globální klima je to prostě velký byznys, povolenky emisí nevyjímaje.

Trump při svém globalizačním zvratu vycházel i z faktu, že na jednoho kongresmana USA připadali čtyři klimatičtí lobbisté. Jejich ostudnou předpovědí bylo též tvrzení, že během roku 2008 roztají vlivem globálního oteplování ledovce ze severního pólu… Dnes sice neradi, ale přiznávají, že nedávno v této v oblasti ještě zůstalo přes půl miliónu čtverečních kilometrů ledu, což je víc, než kolik ho tam bylo v letech 2005 až 2008.

Ze získaných dat vyplývalo i absurdní přesvědčení, že kdyby se k roztání antarktického ledu, tedy 90 procent ledu celého světa, přidal i Grónský ledovec, pak by hladina světových oceánů stoupla asi o 70 metrů. V Londýně by z moře trčely jen vrcholky nejvyšších staveb. Podobně by tomu bylo i v Berlíně a v Paříži…

V historii naší planety se totiž už vystřídala už řada dob ledových, v jejichž mezidobí už bylo Grónsko také zemědělskou oblastí a na naší modré, nikoli zelené planetě, už nejednou byly tropy a teploty v průměru vyšší o tři stupně, než jsou nyní.

Těžko lze na planetě ve třetihorách předpokládat dálnice a miliony automobilů či teplárny s enormní produkcí oxidu uhličitého a mrazicí zařízení s freony či kyselé deště, včetně miliardových zemí jako Čína a Indie… A tak jako kdysi, ani dnes za to nemůže pouze člověk, nýbrž především sama příroda a hlavně sluneční energie, resp. proměnlivá poloha Země vůči Slunci. Ani snížení de facto zanedbatelného lidského příspěvku hypoteticky o deset až padesát procent nemůže tedy mít zásadní vliv na změnu klimatu.

Václav Klaus k tomu dodává, že nejde o klima, ale o svobodu člověka, která je pro něho tím nejlepším životním prostředím… Mnozí vědci se přiklánějí k již poznanému faktu, že nejde ani tak o CO2, ale o uvolnění metan-hydrátů z mořského dna.

Metan je totiž asi 20krát rizikovější skleníkový plyn než oxid uhličitý. Metanový led se jako odpad mikrobiologické aktivity vzhledem k nízkým teplotám v hlubinách oceánů a k tamním vysokým tlakům ukládá v pevné formě na mořském dně. Z něho pak kromě zmíněné páry sublimuje do ovzduší…

Inu, klimatické změny jsou uměle vyvolávaný podvod, aby se zabrzdil globální ekonomický růst; lidé, buďte ovce, omezte tedy emise CO2 a zabraňte globálnímu oteplování, byť  za to může jen cca deseti procenty, zatímco účinky zemské přírody jsou mnohonásobně větší svým vlivem vypařování moří a oceánů, lesů, pralesů, bažin i rašelinišť, včetně rýžových polí, jež všechny vyjmenovaní plochy planety vydechují největší skleníkový plyn – vodní páry…

Snímky: Břetislav Olšer (10)

http://olser.cz/11386/spisovatel-olser-hrad-je-pro-trumpa-vlada-pro-clintonovou-to-byly-titulky-ceskych-presstitutu-smali-se-outsiderovi-jemuz-da-clintonova-jasne-ko-nedala/

http://www.novarepublika.cz/2016/12/syrska-armada-rozpoutala-peklo.html

http://www.rukojmi.cz/clanky/2621-arabska-koalice-vedena-saudskou-arabii-a-vyzbrojovana-usa-pacha-valecne-zlociny-bez-povsimnuti-rb-osn-ktere-vycuranek-kerry-navrhl-aby-omezila-kompetence-prava-veta-a-mohla-tak-vysachovat-rusko-ze-syrie

http://www.rukojmi.cz/clanky/1596-hlas-kaddafiho-ze-zahrobi-varoval-jsem-vas-ze-se-vam-bombardovani-libye-vymsti-a-jednou-budete-hrabat-prstíčkem

http://www.rukojmi.cz/clanky/183-zlodej-uz-rok-krici-chytte-zlodeje-rusko-chce-ukrizovat-presila-vice-nez-30-zemi-nato-eu-a-osn-jejimz-hlavnim-sponzorem-jsou-navic-usa

Izraelské osudy – Tisíc a jedna pravda ve Svaté zemi jako eKnihav elektronickém vydání na eReading.cz: (http://www.ereaddetail-knihy/izraelske-

Reklama:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *