Tomáš Halík…

21. Květen, 2017 – 21:31

Otevřený dopis Prof. PhDr. Tomáši Halíkovi, Th.D., dr. h. c. a preláta Jeho Svatosti – Monsignora 2. Stupně; milujte nepřátele své, dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí a modlete se za ty, kteří vás pronásledují a pomlouvají…

Stačil mi výrok kněze Halíka ve víkendových LN, aby pohár mé občanské trpělivost přetekl a já se rozhodl napsat mu veřejný dopis nejen za jeho slova: „Vyvětrat Hrad od zápachu nikotinu, kořalky, lží, vulgarit a hulvátství může jen člověk, který má vnitřní noblesu. Pojem džentlmen pro mne neznamená jen etiketu, reprezentativní chování, ale především etické hodnoty a životní moudrost…“

O jaké etické hodnotě a životní moudrosti to hovoříte jako bývalý „Kazatel“ ze seznamů StB, co se ve své nabubřelosti jen chlubí svými cenami, které po zásluze dostali jen osobnosti skutečných morálních hodnot jako Matka Tereza. Kde se ve vás bere, v tom ješitném a závistivém lidském elementu, ta drzost, že se oháníte vírou v Boha, přičemž jde z vaší strany jen o účelovou fasádu hříšného pokrytce a tlučhuby…?

Jsem křtěný valašský katolík, co v dětství ministroval, a jehož táta musel jako učitel a praktikující křesťan ze školství k lopatě, jelikož nechtěl na rozdíl od vás někam vstoupit a něco podepsat, musím vám napsat veřejný dopis, abych se zbavil chmur z vašeho konání a mohl jsem tak v noci konečně klidně spávat…

Jako kněz Akademické farnosti při kostele Nejsvětějšího Salvátora, jehož jste duchovním správcem, jistě víte, co o lásce k nepřátelům Pán Ježíš řekl: „Milujte nepřátele své, dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí, a modlete se za ty, kteří vás pronásledují a pomlouvají, abyste byli dětmi svého nebeského Otce, jenž velí svému slunci vycházeti na dobré i na zlé a déšť sesílá na spravedlivé i nespravedlivé.“   (Mat. 5, 44-45)

Kde by mě tenkrát napadlo, že budu jednou z ministranta vyvrhel na seznamu extrémistů…?  http://www.rukojmi.cz/clanky/1139-jak-se-stat-rychle-a-snadno-extremistou-aneb-ze-by-se-doba-estebackych-manyr-zase-k-tobe-navratila-lide-muj

Ovšem vy toho nedbáte, a když jen uslyšíte jméno Miloš Zeman, vyplaví se z vás žárlivě přímo ďábelský adrenalin a tvrdíte o něm s nefalšovanou „křesťanskou láskou“: „…Léta alkoholu a barbarské životosprávy se podepsaly na jeho zjevu, na jeho chování i na jeho myšlení…  přisvojil si masku jakéhosi bodrého, přihlouplého strýce. Ale ta mu přirostla k obličeji tak, že už ji nemůže sundat. Přitom styl jeho rozhodování, koho jmenuje ministrem, komu udělí nebo odepře profesorský titul, nese znaky orientálního despoty, který odměňuje své milce a mstí se svým nepřátelům…”

Opravdu se řídíte Biblí a dodržujete jedno z jejích hlavních přikázání: Miluj svého bližního jako sám sebe? Není to náhodou tím, že se cítíte osamělí, nemilovaní a odmítaní, proto pohrdáme darem přítomnosti druhého člověka. Možná že se více soustřeďujeme jen na své pocity a potřeby, než na lidi, které nám Bůh v našem životě posílá do cesty, což ve vás probouzí velkou emocionální nenasytnost, jež způsobuje, že nejste schopen přijmout a ocenit tu trošku lásky, přijetí, vřelosti, srdečnosti a uznání, které vám bližní věnují.

Nejste tak ani schopný všimnout si lidí, kteří vás prosí o nějakou pomoc. Že by pýcha, prahnutí po vyšší atraktivitě a důležitosti než mají ostatní. Jevíte se tragikomicky v celé své nadutosti, domýšlivosti, vyvýšenosti, psychopatické posedlosti bohatstvím a postavením ve společnosti. Pýcha, jež se projevuje nadřazeným chováním, oznamuje chorobný stav vašeho srdce. Schází Vám opakem pýchy – pokora…

Předseda Akce D.O.S.T. (Důvěra – Objektivita – Svoboda – Tradice), historik a zakladatel petice Křesťané na obranu před ilegální migrací Petr Bahník o vás mj. říká, že své ideové odpůrce rád předem dehonestuje, nálepkuje a vyhrožuje jim. V nedávném rozhovoru, kde jste sdělil veřejnosti, že již rezignuje na své pokusy o prezidentskou kandidaturu, přičemž uvádíte jako důvod to, že čeští voliči nejsou dostatečně moudří, aby pochopili vaše morální a intelektuální kvality.

Pan Bahník dále uvádí, že by jste vlastně byl až k smíchu s celou tou vaší povýšeností a elitářským exhibicionismem, kdybyste ve skutečnosti nebyl k pláči. Prý jste pohádkový kouzelník druhé kategorie Rumburak, jemuž jako vysvěcenému knězi farníci naslouchají, aniž by si uvědomovali, že váš hlas se podobá krysařské flétně…

Navíc vás brzy budeme moci jako svatého muže Prof. PhDr. Th.D., dr. h. c. a preláta Jeho Svatosti – Monsignor 2. stupně zahrnout do Guinessovy knihy rekordů; jste totiž patrně největším sběratelem umělých protekčních cen, metálů a poct ve střední Evropě a okolí v kategorii pohádky vyprávějících teologů…

Prostě nemáte asi ani zdání, co je to kněžské duchovno, vrozený vztah k odpouštění bližnímu svému. Copak neznáte ani biblický příběh o marnotratném synovi, nebo křesťanské motto Božího služebníka…? „Kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou…“ Matouš 5:39? Co znamená nastavit druhou tvář?

To znamená, že byste neměl dopustit, aby se vám kritika jiných dostala pod kůži. Prostě si ji vyslechněte, poděkujte a berte ji s rezervou, třeba tu moji. Šetřete si čas a energii pro ty, jimž důvěřujete, kteří vás milují natolik, že vám řeknou pravdu, i když bolí. Kdosi řekl: „Kritikovi nic nedlužíš!“ Ba ne, dlužíš! Ježíš řekl: „… modlete se za ty, kdo vás pronásledují…“ (Matouš 5:44).

Ale je to marné, je to marné, je to marné; kdybyste jako templetonový exhibicionista měl výše citované kněžské cítění, nikdy byste se sprostě nevybíravým způsobem nepokoušel zdiskreditovat jako údajně psychicky nemocného a konzervativně smýšlejícího děkana Václava Wolfa na Katolické teologické fakultě UK v Praze. jehož reformisticko-modernistickým snahám jste nepřál a stál jim v cestě. Asi byl jediný, kdo prokoukl vaše skutečné černé nitro prelátovo…

Ano, o absenci vaší pravé křesťanské lásky a morálky nelze v této situaci ani na setinu vteřiny pochybovat;  opravdu jste odhalil tu svoji pravou tvář…

Že by komplex méněcennosti a mindrák z minulosti, kdy jste vystudoval sociologii a filosofii na FF UK v Praze, do roku 1968 byl jejím členem výboru ČSM, později členem komise ZV ROH pro socialistickou soutěž. Snad i proto, že jste poté jako podnikový psycholog a sociolog v podniku Chemoprojekt soutěžil o titul Brigády socialistické práce československo-sovětského přátelství. Podle kádrových materiálů jste prý navíc projevoval v pracovní a odborné oblasti angažovanost za realizaci politiky KSČ, dle vás jste však vyvíjet „odpor“ vůči komunismu, byť jste byl ke všemu ochotný a svědomitý.

Zvláště, když jste v letech 1980–1982 absolvoval dvouleté studium stranického vzdělávání k otázkám světonázorové výchovy a v roce 1981 k tomu přidal v NDR nástavbový kurs pro instruktory sociálně psychologického výcviku. Odmítl jste též podepsat Chartu 77 a Státní bezpečnost vás vedla jako kandidáta tajné spolupráce (KTS) pod krycím jménem Kazatel. Dne 17. června 1982 jste údajně odmítl nabídku StB ke spolupráci, což tvrdí každý namočený v práskačství; kdoví proč byl váš svazek 6. prosince 1989 zásluhou Václava Havla, resp.jeho ministra vnitra Sachera zničen a zbylo z něj jen torzo…

Nebudeme si nic nalhávat; za vším nehledej ženu, ale peníze, což se týká i vás jako skromného mnicha, jenž občas působí v univerzitním kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze  jako rektor kostela. Nedávno jste obdržel se zmíněnou Templetonovou cenou i prémii 1 100 000 liber šterlinků – 1 libra cca 35,2 Kč. Na jakou charitu jste ji asi poslal…? Kdoví, co by pan Templeton řekl na mazané sestry Voršilky a jejich chucpe byznys s Národním divadlem v Praze, kdy podvodně provozní budovu ND restituovaly, poté prodaly a teď ji chtějí zase zpátky, což je v podstatě princip mnohých církevních restitucí…

Dnes máte ve své sbírce zatím patnáct cen, počínaje Cenou tolerance (Andrew Elias Human Tolerance Award), za vynikající zásluhy o rozšíření hodnot tolerance a svobody ducha a myšlení, přes cenu za nejlepší teologickou knihu Evropy v letech 2009 a 2010 Vzdáleným nablízku (Patience with God; Geduld mit Gott), až po Templetonovu cenu za „pokrok ve výzkumu a objevy týkající se duchovních skutečností a konče čerstvých titulem Pontifex, jenž  vám nedávno udělil Klub katolické inteligence ve Varšavě… Holt, mi kluci, co spolu mluvíme…

Podle vaší sofistikované esoteriky, když prý nechcete být oleandrem moci, je mír vlastně válečný zločin; společně s dnešním ministrem kultury Danielem Hermanem, velmi vzdálených příbuzným kanadského důchodce George Bradyho, a bývalým ministrem zahraničí Karlem Schwarzenbergem, zvaným kníže Karel Spáč I., jste přece nadšeně vítali v roce 1999 agresi NATO proti Srbsku a Černé Hoře, známou též pod pracovními názvy „humanitární bombardování“ nebo „lidská práva s plochou dráhou letu“… Václav Havel – humanitární bombardování…

Nyní jedna neověřená zpráva z Kanady; v ledovém království Aljašky se ztratil kanadský občan George Brady, v česku pokoutně oceněným tuctem medailí a vyznamenání. Zmizel beze stopy, proto se policie ptala i místního lovce dravé zvěře, jestli ho někde v pustině nepotkal. Lovec odpověděl záporně, jen dodal, že jediného, koho potkal, byl medvěd grizzly. A ten se choval podivně, když neustále jen zvracel nějaké kovové kroužky, co připomínaly medaile… S dalšími zvěstmi o nezvěstném G. J. Bradym budeme veřejnost průběžně informovat…

Prostě mi stačil jeden váš výrok ve víkendových LN, aby pohár mé občanské trpělivost definitivně přetekl a já se rozhodl vám napsat veřejný dopis nejen za jeho slova: „Vyvětrat Hrad od zápachu nikotinu, kořalky, lží, vulgarit a hulvátství může jen člověk, který má vnitřní noblesu. Pojem džentlmen pro mne neznamená jen etiketu, reprezentativní chování, ale především etické hodnoty a životní moudrost…“

Inu, o jaké etické hodnotě a životní moudrosti to hovoříte jako bývalý „Kazatel“ ze seznamů StB, co se ve své nabubřelosti jen chlubí svými cenami, které po zásluze dostali jen osobnosti skutečných morálních hodnot jako Matka Tereza…? Kde se ve vás bere, v tom ješitném a závistivém lidském elementu, ta drzost, že se oháníte vírou v Boha, přičemž jde z vaší strany jen o účelovou fasádu hříšného pokrytce a tlučhuby…?

PS: A ještě dvě pozoruhodnosti kolem preláta Halíka:

První: V rámci pražského festivalu Prague Pride se v prostorách Akademické farnosti při kostele Nejsvětějšího Salvátora, jehož duchovním správcem je Tomáš Halík, měl promítat film o homosexuálním knězi. Pražský arcibiskup kardinál Duka využil svého práva vydat zákaz akce s odůvodněním, že sice neodmítá dialog v církvi na toto téma, ale považuje časovou souvislost s Prague Pride za nevhodnou. „Respektujeme jeho rozhodnutí s tím, že k potřebné akademické diskusi a otevřenému dialogu na toto téma se vrátíme později za příznivějších okolností,“ doplnil Halík ve svém prohlášení. article_photo

Druhá: Kvůli knize „Základy tauhídu“ provedla policie zásah na dvou místech v Praze, kde se scházejí muslimové. „Necitlivý zásah české policie proti našim bratřím a sestrám muslimům v čase modlitby byl nepochybně hřích – jako každý čin, který zraňuje, rozněcuje nenávist a provokuje ducha pomsty,“ uvedl Tomáš Halík. Inkriminovaná pasáž knihy pojednává o tom, že „značná část víry spočívající v uctívání jedinečnosti Alláha si žádá i zavedení islámského práva šaríi zvláště v zemích, kde muslimové tvoří většinu populace…“

Zvláštní je též text inkriminované knihy, podle něhož se člověk narodí přirozeně jako muslim, a když z něj rodiče udělají křesťana, rovná se to jeho zmrzačení. „Je nutné své neislámské vlády upřímně nenávidět,“ píše se v ní též. Podle zadrženého ředitele Islámského centra v Praze Vladimíra Sáňky, odpovědného redaktora českého vydání knihy, je dle islámu správné, že vláda Saúdské Arábie zakazuje na svém území výstavbu kostelů, praktikováni křesťanství včetně hlásáni evangelia. A to Sáňka neřekl nikde tajně, ale ve vysílání Českého rozhlasu…. http://www.rukojmi.cz/clanky/1582-vztekly-prelat-halik-navzdory-biskupske-konferenci-dsti-ohen-a-siru-na-prezidenta-zemana-a-chce-hledat-antizemana

Západoevropská politická kultura dle Halíka:  http: //www.dailymail.co.uk/news/article-2824057/Brussels-burns-100-000-protesters-clash-police-march-against-EU-austerity-measures.html

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2822120/French-farmers-dump-hundreds-tonnes-manure-streets-spray-city-building-slurry-day-protest.htm

V USA byl v rámci příkladné politické kultury policí zastřelen už pátý neozbrojený černoch; osvobozen byl policista, co ho zastřelil, a proto se nepokoje stupňují už v celých Spojených státech, včetně největšího města New Yorku; protestují od Pacifiku po Atlantik statisíce nejen černošských občanů… https://www.google.cz/search?q=ferguson+riots&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=7Rh3VNTVFOT4yQOu0oKQCQ

http://www.rukojmi.cz/clanky/113-omluvte-se-za-pomluvy-prezidentu-milosi-zemanovi-jenz-rekl-ze-islamsky-stat-je-rakovina-jez-metastazuje

Preláte Jeho Svatosti–Monsignore Halíku, ubytujete u sebe běžence?

http://www.rukojmi.cz/clanky/1125-prelat-halik-zahajil-predvolebni-kampan-aneb-trilogie-spiknuti-kokotu-dle-knihy-exurologa-crementa

http://www.rukojmi.cz/clanky/1562-komu-je-chystana-novela-trestniho-zakona-sita-na-miru-ze-by-americky-velvyslanec-andrew-schapiro-nepodporil-pochod-prague-pride-v-praze-jen-tak-z-pleziru

Izraelské osudy – Tisíc a jedna pravda ve Svaté zemi jako eKniha v elektronickém vydání na eReading.cz: (http://www.ereaddetail-knihy/izraelske-

Reklama:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *