Kocáb – StB…

18. Březen, 2017 – 0:19

Michael Kocáb, ministr pro lidská (romská) práva a národnostní menšiny, když předtím si tímtéž vydělával i v předcházející Topolánkově vládě. A ještě předtím jako poradce Václava Havla, jenž vyštípal z tohoto postu písničkáře Karla Kryla…

Kocáb pak zůstal i v té Fischerově partě a rovněž pokračoval v hájení nepřizpůsobivých cikánů, až ho pozvali do Chomutova, aby se přišel prospat v jednom z vybydlených domů. Nepřišel, poslal za sebe svoji tiskovou mluvčí Lejlou Abbasovou, jež byla mezitím jeho milenkou, ženou, následně se asi zadařilo, i matkou jeho dítěte. Holt, Kocáb, valašský cap…

Až jsem se propracoval do stádia, kdy jsem mohl konstatovat: Sametovko spanilá, stvořilas nám žvanila. A tímto mluvkou byl opět Michael Kocáb, co byl hrdinou roztomilé pohádky pro dospělé, kterou popsal v článku “Malý Muk – kandidát tajné spolupráce” Petr Placák – Zdroj: Necenzurované noviny, Výběr, NTA, ze dne 26. ledna 2009… Jak jsem od pana Placáka koupil, tak prodávám; ve druhé polovině roku 1989 se na československé scéně objevila nová iniciativa zvaná MOST. Tvořili ji redaktor svazáckého časopisu Mladý svět Michal Horáček a hudebník Michael Kocáb, jehož Pražský výběr byl zvláštním klonem muzikantského génia s hudebním hluchem zvaného PlasticPeople of the Universe… Zifčák alias agent StB Růžička

Ten se údajně zamiloval do rudého moku zvaného Pražský výběr, po kterém nazval i svoji rockovou kapelu. Tu však v roce 1983 na přání StB hned zase zrušil, už jako její vedoucí. Sepsali prohlášení, se kterým se prostřednictvím rezidenta StB Oskara Krejčího obrátili na předsedu federální vlády Ladislava Adamce. První setkání s Adamcem se uskutečnilo, údajně náhodou, ve foyeru Nové scény ND v září 1989. Po 17. listopadu tato iniciativa zprostředkovala kontakt mezi Ladislavem Adamcem a Václavem Havlem – 18. listopadu 1989. Hlásil Oskar Krejčí…

Zatímco Michal Horáček sepsal své paměti protagonisty sametové revoluce a začal se věnovat byznysu (sázková kancelář FORTUNA – už dlouho před listopadem byla černá sázková kancelář v Chuchli pod kontrolou StB ), nastoupil Michael Kocáb dráhu politika. Zasadil se o údajně o brzký odchod sovětských vojsk za sovětských podmínek a stal se tak rázem miláčkem davů. Tato jeho zásluha však poněkud pobledne, když zjistíme, že to byl právě Kocáb, kdo vehementně prosazoval prosovětskou tzv. nultou variantu při majetkovém vyrovnání mezi Česko-Slovenskem a bývalým SSSR.

Ta je přímo výsměchem skutečnosti, že jsme byli 20 let SSSR okupováni a využíváni (”nultá varianta” znamená, že nikdo nikomu nic neplatí a čs. strana se navíc zavázala jenom dodat do Ruska zdarma stavební materiál za 300 mil. korun na výstavbu bytů ruským důstojníkům!). Nemusíme zrovna předpokládat, že Michael Kocáb je gauner ve službách KGB, ale jistě to je šikovný Čech (možná podnes člen správní rady akciové společnosti Montované stavby plus a jeho projektu milovického letiště, ve kterém jde o miliony dolarů), který jako tisíce jiných úspěšně proplouval minulým režimem – navíc s aureolou údajně zakázaného Pražského výběru.

Byl jedním z mnoha, kteří se angažovali v oficiální kultuře a za tuto svou výsadu museli více či méně zobat komunistickým úřadům z ruky. Podívejme se, co nám o tom vypovídají policejní archivy. V záznamu o provedeném kontaktu s kandidátem tajné spolupráce “KTS MUK” (policejní značka Kocába) z března roku 1985 se píše: “K otázce spolupráce s orgány MV se vyjádřil vyhýbavě v tom smyslu, že původní důvody spolupráce pominuly a v budoucnu uvažuje o vystěhování do USA za manželkou, která nemá zájem žít trvale v ČSSR. (To ještě nevěděla nic o Abbasové…) Otázkou spolupráce se však bude nadále zabývat a je ochoten informovat o hudebních skupinách, které podle jeho názoru kazí pověst rokové hudby.” http://fragmenty.cz/archiv/archiv/iy211.htm

Na konci záznamu pak operativní pracovník kpt. Doskočil navrhuje: “V případě vystěhování KTS jeho osobu v prostředí hudebníků zkompromitovat s využitím vlastnoručně podepsané nabídky ke spolupráci s MV.” Obdobný záznam ze září roku 1987 praví: “Se jmenovaným bylo uskutečněno několik operativních pohovorů, v průběhu kterých dal najevo, že je ochoten být ve styku s orgány MV a tyto informovat o negativních jevech v prostředí tzv. volné mládeže a v prostředí pražských hudebních skupin.”

Kpt. Bělohlávek pak v záznamu konstatuje, že se projevila neserióznost KTS, který sympatizuje s těmito hudebními skupinami, jež jsou předmětem zájmu MV a navrhuje spis KTS “MUK” ukončit a soustředěné materiály uložit do archívu MV na dobu 5 let.Prohlášení Michaela Kocába před StB je klasickou ukázkou toho, jakým způsobem si bývalý režim zavazoval všechny ty, kterým pak milostivě umožnil vylézt na jeviště, na obrazovku nebo třeba složit hudbu k nějakému filmu. Slova vložená do Kocábových úst zřejmě nějakým příslušníkem StB jsou skutečně ďábelská – jako sám minulý režim:

“Já, Michael Kocáb – narozen 28. 7. 1954, vedoucí bývalé hudební beatové skupiny PRAŽSKÝ VÝBĚR, prohlašuji před příslušníky Československé kontrarozvědky Federálního ministerstva vnitra, že v případě umožnění veřejného vystupování hudební beatové skupiny pod názvem “ROPOTÁMO”, nezneužiji veřejné hudební produkce k ovlivňování protispolečensky orientovaných nálad, šíření myšlenek v duchu pacifismu a k propagaci kapitalistického způsobu života…

Dále prohlašuji, že pomlčím před všemi nepovolanými osobami, kterými jsou rodinní příslušníci, rodiče, kamarádi, ale i jiní příslušníci Sboru národní bezpečnosti (?!), o všech těchto shora uvedených skutečnostech, a rovněž nezneužiji dané důvěry k páchání trestné činnosti. Osobně budu zabraňovat případné infikaci hudební tvorby jinými hudebními skupinami, které se dopouštějí negativní činnosti spočívající ve skrytých invektivách vůči kulturní politice KSČ a socialistickému způsobu života. Toto své prohlášení stvrzuji vlastnoručním podpisem…” Jak si žijí dnes mnozí trapní hrdinové

Tolik Petr Placák, publikující dříve také pod pseudonymem Petr Zmrzlík, český spisovatel, textař, historik a publicista i člen samizdatu. V té době byl zaměstnán na Úřadu vlády České republiky jako šéfredaktor vládního informačního serveru o Evropské unii Euroskop.cz. Nedávný dotaz jednoho novináře na rockera Aleše Brichtu: Co si myslíte o tom, co teď dělá váš muzikantský kolega a teď i ministr pro menšiny Michael Kocáb? Ten má úplně opačný názor než vy: “On se nacpal někam, kde o tom vůbec nic neví. A kdybych mimochodem rozebral jeho texty z desky Straka v hrsti: „Pražákům, těm je tu hej” a podobně, tak by se možná divil…”

Koncem 90. let jsem fotografoval pro tým kumštýřů, chystající světovou premiéru muzikálu na ledě „Mrazík“. Jednu z alternací „baby Jagy“ hrál i muzikant Pražského výběru Vilda Čok. Na otázku, co říkáte na to, že Váš kolega Kocáb vyhnal sovětské vojáky a teď v naší už od té doby menší zemi chce mít americký radar a americké vojáky, odpověděl: „Nechci zpochybňovat zásluhy pana Kocába, ale jak to víš, že je vyhnal on sám? Co se týká proamerické volby jejich radaru v Brdech, je to jeho názor. Čas ukáže, zda to bylo nutné a bylo-li to k něčemu…“

Baba Jaga z Mrazíka. alternovaná trojicí Čok, Dejdar, Korn… Snímek Břetislav Olšer

Mým spolužákem byl Petr Cibulka, později vydavatel Necenzurovaných novin a Seznamů StB i šéf Pravého bloku, pořád si píšeme. Možná se ve všem neshodneme, ale když si uvědomím, že vycházel z ničeho a jako vězněný disident se dostal do nezanedbatelné společenské pozice, musím před ním smeknout.

Václav Havel se při rozhovoru poskytnutém dne 5. 6. 1993 v Lánech panu Adamu Michnikovi pro polský deník Gazeta Wyborcza vyjádřil k lustračnímu zákonu. Prohlásil, že by jej nyní nepodepsal a dále prohlásil, že, citujeme: "Nelegálně zveřejněné seznamy pracovníků Bezpečnosti v listu Rudá krávo způsobily nemalý počet lidských tragédií. Vím o případech sebevražd, kdy děti vyskočily z okna, protože se dozvěděly, že jejich otec je na topmto seznamu..." Konec citace. Takto byl pak jeho výrok zveřejněn v deníku Mladá fronta. Následovala zanedlouho poté již legendární Cibulkova věta: http://www.cibulka.com/petr/roz/93/03.htm

„Vašku ty jsi prase, prase a hovado!“ Je otázkou, zda existuje souvislost mezi tím, kdo poskytl Petru Cibulkovi seznamy StB a výrokem Václava Havla pro polský deník? Jednou se Cibulky zeptal slovenský novinář Robert Buchar: „Pán Cibulka, vy ste sa aktívne angažovali v disidentskom hnutí a päť ráz vás väznili za antikomunistickú činnosť. V čase, keď ste podpisovali Chartu 77, vedeli ste, čo sa skutočne deje? Veď väčšina signatárov Charty 77 byli bývalí komunisti…“

Reklama:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *