Marek Benda, co za post předsedy PK ODS získá další desetitisíce navíc, je exemplární případ odloženého polámaného kolovrátku z plzeňských práv. Wikipedie: “V říjnu 2009 bylo zjištěno, že jeho rigorózní a magisterská práce na téma Restituční proces v 90-tých letech jsou shodné a rigorózní navíc nesplňuje standardní podmínky počtu normostran, neboť má sice celkem 109 stran, avšak po přepočtu na normostrany by měla pouze 57 stran. Požadovaného počtu alespoň sta stran dosáhl díky zvětšení velikosti písmen a odlišnému řádkování… Získal sice titul doktora práv (JUDr)ovšem diplom nepřevzal a titul neužívá…“

Sám nyní přiznal, že i přes vedlejší více než sto tisícové příjmy, se musí mimo Sněmovnu pořádně ohánět. Má čtyři děti, manželku v domácnosti a z těch zbývajících poslaneckých příjmů by rodinu v tuto chvíli neuživil.

A má vlastně pravdu. Základní poslanecký plat: 56.000,- Kč, navíc měsíčně jako předseda výboru 79.000,- Kč, k tomu 8.300 měsíčně na reprezentaci a stravné, dalších 20.700 měsíčně na cestovné a ještě  12.930 měsíčně na administrativní a odborné práce. Ovšem to není vše: má též 28.800 měsíčně na pronájem poslanecké kancelář a její vybavení, a aby mu nebylo smutno, má své asistenty, kterým vyplácí 35.875 měsíčně na služby.

Bez telefonu to ale nejde, tak dostává 7.000 měsíčně na telefonní poplatky a připojení k internetu. Celkem na náhradách 113.605,- Kč měsíčně. Takže základní plat přes 220.000,- Kč a k tomu služební auto bez řidiče… A ještě novinka pro jeho pětičlennou rodinu… Mnohatisícový plat navíc za předsedu klubu ODS. Pokud jedna paní povídala pravdivě; i když na každém šprochu, pravdy trochu. Že závidím? Blbost, jako každý daňový poplatník mám jen bezmezný vztek, že i díky mně si dvacet roků žije jako prase u koryta v žitě…..