Hoax o platech poslanců kdysi a nyní…?

5. Březen, 2017 – 13:58

Povídání o tom, jak byla hnusná byla totalita, když její poslanci pracovali zadarmo, zatímco po sametu v rámci pravdy a lásky, co zvítězí nad lží a nenávistí, berou měsíčně cca 150 tisíc brutto…

Omyl, není to hoax pro pornografické Evropské hodnoty, nýbrž zatraceně pravda nejpravdivější; v roce 2016 činil plat poslance 65 700 korun hrubého, aby o rok později vzrostl jejich měsíční příjem na 71 000 korun. Společně s tímto platem je přiznána i náhrada, která se loni pohybovala mezi 34 200 – 46 300 korunami, nyní mezi 36 900 – 51 100 korun hrubého. Podtrženo sečteno, poslanec si přilepší přesně o 7 400 korun.

A jaké a kolik nyní existuje druhů poslaneckých náhrad a jejich maximální čerpání za rok? Na reprezentaci je to 109 200 korun, povolené cestovní náhrady jsou až 409 200 korun, k tomu na administrativní a odbornou práci dalších 170 436 korun. A ještě prkotina; na zajištění služeb asistentů je to pak 468 000 korun. A kde mají poslanci a za kolik spávat? Na ubytování, pokud není poslanec z Prahy, má nárok na 204 000 korun, na telefonní poplatky 60 000 korun a na pronájem kanceláře a vybavení až 386 400 korun… Výsledek obrázku pro foto olšer rukojmi česká vládaA jsou zde ještě další funkce a funkcičky v duchu rčení, že zadarmo ani poslanec nehrabe. Velmi důležitým článkem státního aparátu je též pozice předsedy výboru, ti pobírali loni plat 92 500 korun. Jejich plat se letos zvýší na rovných 100 000 korun. Náhrady i jejich zvýšení jsou stejné jako u poslanců.. Zmíněnému předsedovi tak na výplatní pásce přibude 9 600 korun… Nejchudší poslanec Marek Benda…

A nyní VÝŇATEK ZÁKONA O POSLANCÍCH PŘED ROKEM 1989:

§ 23 (1) Poslanec vykonává svou funkci bezplatně.

 § 23 (2) Poslanec nesmí být pro výkon své funkce zkrácen na právech a nárocích vyplývajících z jeho pracovního nebo obdobného poměru.

 § 23 (3) Organizace, v níž je poslanec v pracovním nebo obdobném poměru, je povinna poskytnout mu pracovní volno pro výkon jeho funkce ve Federálním shromáždění i ve volebním obvodu. Poslanci náleží za dobu pracovního volna náhrada ušlého výdělku, kterou mu vyplatí organizace. Požádá-li o to organizace, uhradí jí ušlý výdělek poslance Kancelář Federálního shromáždění. Poslancům, kteří nejsou v pracovním nebo obdobném poměru, poskytuje se náhrada ušlého výdělku z rozpočtu Kanceláře Federálního shromáždění.

 § 23 (4) Rozhodlo-li předsednictvo Federálního shromáždění o uvolnění poslance, může mu přiznat funkční odměnu odpovídající rozsahu uvolnění a závažnosti úkolů, pro něž byl uvolněn. Funkční odměna se vyplácí vedle náhrady ušlého výdělku.

 § 24 (1) Poslanci náleží na úhradu výdajů souvisejících s výkonem poslanecké funkce náhrada, která nepodléhá dani ze mzdy. Výši podílového započítávání poslaneckých náhrad pro výpočet důchodového zabezpečení stanoví předpisy o sociálním zabezpečení.

 § 24 (2) Předsedovi, prvnímu místopředsedovi a místopředsedům Federálního shromáždění, jakož i předsedovi a místopředsedům obou sněmoven přísluší funkční plat a další náležitosti, které určí předsednictvo Federálního shromáždění. Funkční plat přísluší předsedovi Federálního shromáždění, prvnímu místopředsedovi a místopředsedům Federálního shromáždění a předsedům a místopředsedům obou sněmoven ještě po dobu tří měsíců po skončení jejich funkce.

 § 25 (1) Poslanci mohou bezplatně používat hromadných dopravních prostředků na území Československé socialistické republiky.

 § 25 (2) Pro cesty na schůze sněmovny, jejích orgánů nebo orgánů Federálního shromáždění nebo pro cesty, k nimž byli pověřeni předsednictvem sněmoven, popřípadě předsednictvem Federálního shromáždění, mohou, včetně cest zpátečních, používat bezplatně též letadla. Při uvolnění poslance mimo jeho trvalé bydliště, trvají déle než jeden měsíc, může poslanec použít bezplatně letadla též k návštěvě rodiny, včetně cesty zpáteční, a to jednou za 14 dnů.

 § 25 (3) Předsednictvo Federálního shromáždění stanoví usnesením podrobnosti o poslaneckých náhradách, stravném a nocležném, funkčních odměnách a funkčních platech poslanců Federálního shromáždění, zejména též o jejich výši a rozsahu a o dalších náležitostech…

 Je to tedy hoax, když budeme tvrdit, že kam se hrabe totalitní politika se svými nároky na vyžití poslanců, kteří jen jako komunisté a členové Národní fronty pod velením ÚV KSČ měli „okrádali svůj národ“…? Hodně by o tom mohl mluvit třeba Miroslav Kalousek, který roce 1984 získal titul inženýra, když už byl členem Československé strany lidové, aby se společně s komunisty stali součástí Národní fronty ČSSR, jež byla řízena ÚV KSČ. Svoje selhání, když v roce 2006 nabídl koalici se socialisty a komunisty, zdůvodnil: „Udělal jsem něco, co omluvit nelze. Neměl jsem na vybranou. Mohl jsem tiše chcípnout v křoví. Byla to provokace, byla to hra. Kdybych neudělal nic, tak další vývoj byl neskonale dramatičtější…” Není to rovněž „normalizační kariérismus“, když mu hrozilo, že chcípne bez práce v křoví…?

A jak se v Nečasově vládě zacházelo s penězi daňových poplatníků? Nejvíc o tom ví jeho intimní přítelkyně (nyní manželka) a bývalá prodavačka Jana Nagyová z továrny Chodos v Chodově, kde pracovala od května 1984 do srpna 1993…? Z hlavní kantýny se pak vyšvihla do účtárny a pokračovala, až dosáhla svého. Bývalá mzdová účetní chodovského Chodosu poprvé přivoněla k politice, když se v roce 1996 stala oblastní manažerkou ODS v Karlových Varech a asistentkou senátora Vladimíra Kulhánka. Právě v této funkci ji na manažerské konferenci ODS potkal Nečas. Nagyová byla organizačně schopná, navíc večer ráda sedávala na baru.

V září 2005 z ní Nečas udělal šéfku provozu Hlavní kanceláře ODS a o rok později, po volbách, už mu jako ministru práce a sociálních věcí vedla kancelář; v roce 2009 přidala rady v sociální politice, a to včetně pražského magistrátu; o rok později rozšířila poradenský rádius i na ministerstvo obrany; a pak se stala ředitelkou kabinet premiéra.

(Koncem roku 2011 si do oficiálního životopisu připsala ještě jednu perlu: magisterský titul z pražské Univerzity J. A. Komenského (UJAK). Diplomka se jmenuje: „Mediální podpora Národního akčního plánu ke sjednocení a transformaci systému péče o ohrožené děti a rodiny“. V databázi se najednou objevili studenti, které nikdo nikdy neviděl. Jako na právech v Plzni. Diplomka Nagyové nesplňuje téměř žádné z kritérií, je neobhajitelná: trpí vážným deficitem rozsahu a pohromadě ji neudrží ani devadesát procent citací z často neuvedených zdrojů. Navíc je téměř celá opsaná z materiálů ministerstva práce a sociálních věcí. Lze tedy říct, že je jejím spoluautorem i tehdejší šéf tohoto resortu Nečas…)

Bývalá šéfka kabinetu Nečase Jana Nagyová byla svým nynějším mužem také štědře odměňována. Mezi roky 2010 a 2012 pobírala přes 900 tisíc korun ročně a její odměny za toto období přesáhly částku 2,4 milionu korun. Nejvyšší odměnu dostala za rok 2011, a to konkrétně 1,22 milionu. Měsíčně odměny skoro 230 tisíc. To už si žila se vším všudy skoro jako carevna Kateřina. Zdůvodnění těchto financí měl Nečas vždy po ruce;  byly to prý peníze za vysoké a profesionální nasazení při organizaci a spolupráci při jednáních, která probíhají mimo stanovenou pracovní dobu, a při nichž vždycky dřela jako kůň.

A ty fyzické energetické výdaje, zejména při diktování přímo do pera. Ale o platy přece nejde, jde o to vyfabrikovat nějaký takzvaný skandál. Částka Nečasovi nepřiměřená nepřijde, na žádost o vysvětlení reagoval podrážděně. Je to údajně normální mediální lynč slušného a pracovitého člověka, jehož jediná vina je, že pracuje pro premiéra. Ti další, kteří mají ještě vyšší odměny, média nezajímají, protože nestojí blízko premiéra nebo nejsou žena. Když si prý lidé přečetli o odměnách pro Nagyovou, uráželi ji a hrozili jí fyzickým násilím…¨

Inu, ta hrozná a všechny šikanující totalita; ještě že přišel spasitel Václav Havel a vyvedl naši republiku z marasmu komunismu. I se svým komunistickým předsedou vlády Čalfou nás dovedli ke světlým zítřkům ve znamení pravdy a lásky, co zvítězí nad lží a nenávistí v duchu též nových pořádků v české legislativě o platech a náhradách poslanců… Jak se to o těch plných korytech, od nichž dnešního politika neodeženeš ani kdyby mlaskal…?http://www.zakony.cz/zakony/1989/1/zakon-032-1989-Sb-zakon-o-poslancich-federalniho-shromazdeni-SB1989032

Na osamělé farmě daleko od civilizace večer zazvoní tři pocestní – Žid, Muslim a Kalousek.
Farmář jim otevře a oni ho prosí, jestli by u něho nemohli přespat. “Můžete, ale v domě mám místo jen pro dva. Třetí bude muset přespat v maštali.”
“Já tam můžu spát”, říká muslim, “jsem zvyklý na nepohodlí.” V noci ale zazvoní zvonek, farmář jde otevřít a za dveřmi stojí muslim:
“Já jsem sice slíbil, že přespím v maštali, ale nikdo mi neřekl, že tam bude kráva. Promiňte, ale já fakt nemůžu spát v jedné místnosti se zvířetem.”
“Mně kráva nevadí”, říká Žid, “já tam přespím, aby nebyly problémy.”
Za chvíli opět zvoní zvonek, farmář jde otevřít, za dveřmi stojí Žid a říká:
“Mně kráva opravdu nevadí, ale je tam taky prase. Nezlobte se, ale já nemůžu byt v jedné místnosti s něčím tak nečistým, jako je prase.”
“Prosím vás, to je toho,” ozve se Kalousek. “V maštali budu spát já a hotovo. Dobrou noc!”
Za pět minut se ozve dlouhé, naléhavé zvonění. Farmář jde otevřít … a za dveřmi stojí kráva a prase…

PS: Pro dokreslení charakteru premiéra Sobotky a MZ Zaorálka na základě výše uvedených faktů:  V roce 2011 se podepisovala petice Klubu Za starou Prahu proti necitlivé rekonstrukci domu pro potřeby Knihovny Václava Havla.  Podepsali ji tehdy i jistí Bohuslav Sobotka a Lubomír Zaorálek. Tehdy nevěděli, že jednou usednou ve vládě, jejíž lidovecký ministr kultury Daniel Herman se ke stavbě vyjádřil kladně… a uhlobaron Bakala však může cokoli – budova se rekonstruuje dál..

http://www.rukojmi.cz/clanky/271-co-predchazelo-bakalove-zlodejne-s-hornickymi-byty-aneb-pamatuje-si-sobotka-sveho-kostlivce-ve-skrini-z-roku-2004

http://votyy.tumblr.com/post/37828720759/známí-signatáři-anticharty

Kariérní vyděrač a profesionální adoptovaný kníže Karel…?

Hrabej, hrabej, vykrůcaj, aby se mi byznys nězrůcal, aneb Havloidní Bakala tyje z “bakaných” dolarů…?

Sobotka skáče, jak USA píská; od “lidské důstojností“ k „důstojnosti a lidským právům”…

Dvě tváře kariérního Sobotky; lustrační zvyklost či post premiéra?Obrtlík Bohuslav Sobotka aneb Ještě včera lustrace, dnes už ne…?

Izraelské osudy – Tisíc a jedna pravda ve Svaté zemi jako eKniha v elektronickém vydání na eReading.cz: (http://www.ereading.cz/cs/detail-knihy/izraelske-osud

Reklama:
  1. Jedna reakce na “Hoax o platech poslanců kdysi a nyní…?”

  2. Nemohu si pomoci,ale nejlepší a nejvýstižnější našeho národního bordelu je váš web.Jednomu je opravdu z toho všeho špatně!Fandím takovým novinářům,kteří se nebojí ukazovat náš Augiášův chlív i za cenu dehonestace.

    od Chamalidisová v Bře 8, 2017

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *