Nenávist ti nesluší – Hate Free –

9. Únor, 2017 – 15:05

Začalo to předloni docela prozaicky; v Poslanecké sněmovně se konala konference think-tanku Evropské hodnoty a projektu Kremlin Watch o tom, jak bránit údajné pro-ruské propagandě, která se šíří českým, resp. evropským internetem. Zazněl požadavek na zkomplikování života pro-kremelským webům…

Hlavní „osobnosti“ na této konferenci byli dle pozvánky poslanci Ivo Gabal (KDU-ČSL) a Helena Langšádlová (TOP09). Sekundovali pornoherec Jakub Janda – Evropské hodnoty a Jakub Kalenský – Stratcom, což je instituce Evropského parlamentu zaměřená mj. na boj s tzv. ruskou propagandou.

A resumé tohoto demokratické srocení? Jeho účastníci doslova napsali: „Jestliže se setkáte s níže uvedenými jmény, měli byste být na pozoru. Prosíme o monitoring a zaznamenávání důkazů pro případná trestní oznámení…“ (z demonstrací a událostí radikálů pořizujte jakoukoli dokumentaci, donášejte, šmírujte a porušujte základní lidská práva svobody projevu… pozn. autora) https://pravdalaska.wordpress.com/monitoring/

Poté přišla na svět kampaň, kterou tvoří webové stránky Hate Free, resp, resp. „sluníčkářský“ projekt, jenž měl podporovat toleranci ve společnosti a boj proti šíření lživých informací, tzv. hoaxů či pomluv a čelit šíření strachu a nenávisti. Jediným projevem se však staly plakáty a televizní a internetové spoty se sloganem Nenávist ti nesluší! Do kampaně se zapojily populární tváře jako dokumentaristka Helena Třeštíková, moderátorka Ester Janečková či David Kraus. Proč David Kraus? Protože se ho dotklo jeho označení za „zpěváckou kreaturu“.http://www.rukojmi.cz/clanky/2026-jak-svet-prichazi-o-basniky-a-prazska-kavarna-o-sve-protiestebacke-iluze-v-duchu-havlovy-vize-o-tom-jak-pravda-a-laska-zvitezi-nad-lzi-a-nenavisti-a-je-to-tady

„Ta zpěvácká kreatůra žije jen ze jména Kraus.“ Tento výrok si o sobě kdesi přečetl či vyslechl zpěvák a syn herce a moderátora Jana Krause, jehož televizní show Uvolněte se, prosím obstarává se svou skupinou hudební doprovod – což je nejčastější a v poslední době často jediná příležitost, kdy můžete Davida Krause vidět na obrazovce). Rovněž neváhal uvést zmíněnou větu jako vhodný příklad nenávistného komentáře.

A též se pustil do otevřené války se svým bývalým učitelem zpěvu Eduardem Klezlou; nazval jednoho z nejváženějších českých hlasových a hudebních lektorů za nebezpečného člověka, který ho měl dokonce i šikanovat. „Tohle je opravdu nebezpečný člověk a pro lidi, co mají talent obzvlášť. Dokud bude učit na Konzervatoři Jaroslava Ježka, já mu budu dělat ostudu, protože on ubližuje lidem pořád stejně. Pozor na něj. Je to hlavně dobrý herec a velký lhář,“ napsal k fotografii Eduarda Klezly Kraus na svém soukromém facebookovém profilu.

Vojtěch Varyš mj. napsal ve svém komentáři „Jak jsme zatočili s nenávistí“ pro MF Dnes: Hate Free byla od začátku trnem v oku nejen těm, proti nimž mířila – tedy xenofobům, rasistům či homofobům, ale široké frontě, která zahrnovala konzervativce, pravicově orientované liberály i tradičnější část levice. Nakonec se ukázalo, že míru nenávisti v české společnosti akce spíše zvýšila – a nejen proti týmu Hate Free či úřadu ministra pro lidská práva, ale proti neziskovému sektoru, aktivismu nebo progresivistům obecně. Jak se to mohlo stát? Celá věc je kritizovatelná čistě z praktického hlediska. Stála desítky milionů korun…“

A zde jsou fakta; někdejší šéf projektu Hate Free Culture Nikola Křístek zároveň působil ve sdružení AISIS, které jako jediný uchazeč získalo veřejné zakázky za pět milionů korun. Křístek ale udělal projektu „medvědí službu“. Jan Chvojka, nový ministr pro lidská práva se naštěstí chystá HateFree, toto dílo Jiřího Dienstbiera, v dubnu ukončit. Hate Free Culture je součástí projektu Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti, který realizuje Agentura pro sociální začleňování, jeden z odborů Úřadu vlády ČR. Je financován Norskými fondy a státním rozpočtem ČR.

„Vyvracení hoaxů považuji za zásadní krok v boji proti nenávisti vůči různým skupinám obyvatel. Právě takovéto podvodné zprávy zbytečně eskalují už tak vypjatou situaci, které zneužívá ve svůj vlastní prospěch řada jednotlivců i hnutí,“ říkal naštěstí již bývalý ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier. „Vytvoření platformy, o to více ze strany vládního projektu, je nejen potřebným krokem, ale také důležitým gestem směrem k veřejnosti,“ dodává.

Skutečnost, že větší část z nich pocházela nikoli z českého státního rozpočtu, ale z tzv. lichtenštejnských (norských) fondů a z EU, je dnes v očích veřejnosti spíše přítěží a další podezřelou okolností než pozitivem. Peníze byly vynaloženy na reklamní kampaně, videa, sledování sociálních sítí a výrobu růžových odznáčků. Celkový rozpočet kampaně proti rasismu a násilí z nenávisti přesahuje 6 milionů Kč, Norské fondy a Evropský hospodářský prostor ji financují z 80 %, zbytek přispívá státní rozpočet České republiky.

Zakázka byla rozdělena do devíti různých částí, o které se mohli ucházet různí uchazeči. Co jsou to norské fondy? Nejsou to náhodou peníze, které podporují též lidumilský norský Barnevernet, obdobu českého OSPODu – orgánu sociálně právní ochrany dětí? Svérázný výklad v duchu Hate Free: „Nenávist k dětem ti nesluší..“ Proč taková podezření? Protože, co je norské je přinejlepším notně „ujeté“,. viz. tři hned televizí a posilovnou vybavené cely pro vraha 77 lidí Breivika a jeho hra ve florbal s bachaři, aby údajně dne norského soudu nebyl mučen samotou… http://www.rukojmi.cz/clanky/819-ma-pravdu-breivik-ze-v-norsku-bude-opet-fasisticky-rezim-v-horizontu-13-az-40-let

Co tedy je ve skutečnosti Barnevernet? Stát ve státě, jež stojí na tezích Kari Killénová, jež představuje v Norsku „velmi ceněnou psycholožku“, která publikovala ke konci 80. let zásadní text, jenž ovlivnil směřování sociální politiky na dlouhá léta dopředu. Proto ordinuje odebrání dětí jako lék na všechno. Podle jednaosmdesátileté psycholožky totiž biologická vazba rodičů ve vývoji dítěte nehraje významnou roli; hlavní je, že má potřebnou péči pěstounů.

Ve studii mimo jiné prezentovala univerzální návod na to, jak rozpoznat zanedbávání a zneužívaní dítěte. Indikátory špatné péče jsou podle ní nízké sebevědomí dětí, komplikace během těhotenství nebo omezený kontakt s jinými dětmi. Tak proč zachraňovat děti poruchami svého organismus už v lůně matky, když se ví, že budou po narození postižené? Pozornost by se měla věnovat také tomu, zda rodiče nebyli v dětství sami zanedbáváni a zda jsou psychicky v pořádku.

V případě, že je něco v nepořádku, každý v Norsku může anonymně poslat bekymringsmelding, neboli „zprávu o znepokojení“. To není nutně udání, protože ve své podstatě jde o to, že ten, kdo to podává, neinformuje, že se něco špatného stalo, ale že má nějaký špatný pocit z toho, co vidí (například zanedbané, hladové, špinavé dítě a podobně). Podle toho by k tomu měla BV přistupovat – tedy než cokoliv udělá, zjistit si, zdali je opravdu k takovému znepokojení důvod. Třeba, když rodič řekne svému dítěti: „Vlez do auta, smrade“, nebo „stejně jsi budižkničemu“… Viz. výše uvedená metodika Gabalů, Jandů a Langšádlových z projektu Kremlin Watch ..

Jak to, že Kari Killénová nemá své dcery v pěstounské péči…? Foto: Reuters…

Tomáš Zdechovský z KDU-ČSL napsal. že děti jsou traumatizovány už způsobem, jakým je Barnevernet odnáší z rodin bez jakékoliv účinné pomoci. Sociální úřady řeší vše přes policii. V poslední době se však řada rodičů např. ve Švédsku rozhodla říci ne tamnímu systému a nepodrobit se jeho diktátu. Umisťují videa na sociální sítě a švédské úřady volají po tvrdé odvetě. Ty už opakovaně upozornily na to, že Barnevernet vydává falešné psychiatrické diagnózy na rodiče i děti, vyhrožuje rodičům i dětem, aby mlčeli o tom, jak instituce poškozuje rodinu.

Barnevernet zneužívá děti a rodiče, způsobuje dlouhodobě psychické trauma členům rodiny. Vydává děti na otevřený trh, kde jim hledá nové pěstounské domovy v komunitě. Tímto odvětvím zvaným Barnevernet, proteče ročně přes 4 miliardy norských korun. Švédové také upozorňují na to, že pěstounské domovy  jsou velmi dobře placeny za přijetí dítěte a v mnoha případech dochází k sexuálnímu zneužívání nebo bití ze strany pěstounů, což je Barnevernetem přehlíženo, když se dítě obrátí o pomoc. http://www.lidovky.cz/foto.aspx?r=ln_domov&c=A160112_103613_ln_domov_hm

V mnoha případech jsou odebíráni přímo novorozenci matkám z porodního sálu, bez jakéhokoli vysvětlení a bez toho, že by Barnevernet rodiče předtím nějak vyšetřoval a zjišťoval jejich schopnost být rodiči. Stačí k tomu jen fakt, že matka je neslyšící a tak nebude moci v případě brekotu dítěte v noci k němu vstávat. Švédští rodiče také přišli s tvrzením, že v mnoha případech je jim řečeno, aby se již novorozence nepokoušeli získat zpět a mají jej považovat za nenarozené… http://www.rukojmi.cz/clanky/1578-daniela-blechova-kam-zmizel-bretislav-olser

Ale vraťme se do Česka, kde sice zatím ještě funguje Hate Free, ale byl zamítnut zákona na ochranu hlavy státu před urážkami. „I přes různý vývoj práva trestního de facto všechny trestní zákoníky chránily prezidenta republiky, až byla tato kontinuita ukončena v letech 1994-1997,” konstatují jeho předkladatelé. Tvrdí, že přetrženou kontinuitu právní ochrany hlavy státu je třeba obnovit. A nemají na mysli stávajícího prezidenta, ale i toho příštího a ty další po něm… Ovšem ouha, už není poslanců šedesát, ale mnohem miň, jelikož mnozí vzali své odhodlání zpět jako rození političtí anální poserové.

Po vzoru Kalouska, který je znám svými verbálními masturbacemi při spatření červeného světýlka na televizní kameře, jenž prohlásil, že pokud by tento zákon prošel, on, jako ochránce svobody projevu, by ho dal k Ústavnímu soudu. Ano, je to správné, je třeba vychovávat lidi k hanobení čehokoliv, zneuctít kohokoliv a zavalit ho kýblem špíny, aniž by ho čekal  nějaký trest. Prostě, lze používat k urážkách těch nejsprostších slov a výrazů po vzoru pravidla brutálních bojových sportů, v nichž je vše dovoleno…

Co kdyby někdo dle německého satirika Jana Böhmermanna napsal podobnou báseň v rámci Kalouskova vidění svobody projevu a slova o T. G. Masarykovi, co dle presstituta Vondráčka stejně není synem toho, za kterého se vydával: …“Večer ale nejde spát, od sta ovcí si ho nechá sát. Jo, Masaryk, je kol a kolem, prezidentem s malým pérem. Čechové to ovšem vědí, že ho, vola, koule svědí. Od Washingtonu po Prahu každý ví, že je buzna, pervert, zoofil … Hlava prázdná, koule taky, hvězda hromadných sexy party, dokud ho nepálí uvnitř prcka: To je Masaryk, prezident Československa…“

Tak co, líbí, je to kulturní osvěžení jaké má být? Co je to satira? Kde má své hranice? Co na to naše pokrytecká sněmovna, senát…? Je to to pravé ořechové pro skutečně kurevsky svobodný náš život vezdejší? Tak co na to, pičo Kalousku? Hovno, hovno, hovno Boží, Patriarcha Gundaj přece v rámci svobody slova věří v Putina, nebo by bylo lépe, kdyby v Boha, vymrdanec, věřil…? A další svoboda projevu… http://www.dailymotion.com/video/x2ajp7m_femen-in-san-pietro-the-pope-is-not-a-politician_news

Kde začíná a končí svoboda slova a projevu, kde začíná recese a kde končí zlovůle sprostých urážek? Trojice aktivistů ze Ztohoven stanula před soudem kvůli akci na Pražském hradě, kdy vyměnili standartu prezidenta republiky za obří rudé trenýrky. Žaloba jim klade za vinu, že poškodili střechu a odcizili standartu. Ztohoven tvrdí, že standartu rozstříhali na 1152 dílů, které rozdávají lidem.

Dokáže si někdo z ukecaných ústavních právníků na ČT24, že by někdo ukradl státní vlajku z Elysejského paláce, nebo vlajku s pruhy a hvězdami z Bílého domu, rozstříhal by je a na jejich místa pověsil trenýrky? Že by to Ústavou Spojených států nebylo považováno za znevážení státního symbolu a trestný čin…? Opravdu by to pachatelům prošlo v rámci proklamovaného svobody projevu…? A to nemluvím o urážce britské či jiné královny, kteréhokoliv prezidenta a hanobení symbolu státnosti, která nemůže být personifikována nějakou osobou…

Tomasz Peszynský na svůj profil na sociální síti napsal extravulgární prohlášení na adresu prezidenta Miloše Zemana. „Zasraný fašistický hovado Miloš Zeman, až chcípne, strašně se ožeru…“ To však nebylo zdaleka všechno, na svém blogu pravidelně častuje prezidenta termíny jako fašista, hradní hlupák a podobnými výrazy…

A teď na závěr čistě hypoteticky; prezidentem ČR se stane Michal Horáček a na jeho adresu se začnou ozývat jeho protivníci: „Ty zloději, veksláku, vymrdanče, fašistická zrůdo, a že to Češi ovšem vědí, že tě, vole, koule svědí, hvězdo hromadných sexy party, na kterých rád prcáš, dokud tě nepálí uvnitř prcka…“ Kdoví, zdali bude i v tomto případě pražská kavárna a společenství českých elit hurónský aplaudovat…?

Inu, ještě že to odvážný Petr Cibulka stihl se ctí, když řekl na adresu Václava Havla za jeho podporu disidentů spolupracujících s StB jediná odpovídající slova: ¨Vašku, jsi prase, jsi prase, jsi hovado…“ http://www.rukojmi.cz/clanky/908-chcete-vedet-proc-norove-unaseji-cizi-deti-a-proc-se-chova-barnevernet-jako-hitlerjugend

http://www.rukojmi.cz/clanky/2026-jak-svet-prichazi-o-basniky-a-prazska-kavarna-o-sve-protiestebacke-iluze-v-duchu-havlovy-vize-o-tom-jak-pravda-a-laska-zvitezi-nad-lzi-a-nenavisti-a-je-to-tady

http://www.rukojmi.cz/clanky/3279-globalni-cenzura-ma-novy-fenomen-zlocinem-uz-nebude-jen-pravda-o-rusku-a-cine-ale-krute-se-tresta-tez-vse-co-cini-donald-trump-byt-jeste-nezabil-miliony-lidi-jako-jeho-predchudci-ale-jen-poprve-bez-obalu-promluvil-o-usa

Jak zvládne norský „stoický národ“ hrozby iráckého chalifátu…?

http://www.rukojmi.cz/clanky/2881-za-par-dnu-to-bude-presne-triadvacet-roku-od-chvile-kdy-petr-cibulka-rekl-u-mestskeho-soudu-v-praze-prezidentu-havlovi-vasku-jsi-prase-jsi-prase-jsi-hovado

 http://www.rukojmi.cz/clanky/2654-jak-muze-byt-v-cele-vlady-sobotka-ferdys-pistora-ktery-podvadel-pri-privatizaci-okd-lhal-pri-volbach-pri-posuzovani-lustraci-a-dnes-je-pro-cirkevni-restituce-proti-nimz-vytahl-ve-snemovne-transparent

http://www.rukojmi.cz/clanky/1476-v-roce-1942-by-hajlovala-strachy-z-plynove-komory-ted-ji-nic-nehrozi-a-dela-ze-sebe-hrdinku-treba-se-stane-stazistkou-v-bilem-dome

http://www.rukojmi.cz/clanky/1462-pozaduji-okamzity-tvrdy-trest-vezeni-pro-novodobe-cenzory-a-tez-sefy-muslimskych-obci-v-cr-kteri-na-rozdil-od-konvicky-jiz-semleli-do-masokostni-moucky-nasi-svobodu-a-demokracii-kdyz-verejne-souhlasi-s-kamenovanim-lidi-a-bitim-deti

http://www.rukojmi.cz/clanky/1509-proc-jsou-nase-internetove-noviny-rukojmi-cz-trnem-v-oku-novodobych-cenzoru-z-facebooku

Izraelské osudy – Tisíc a jedna pravda ve Svaté zemi jako eKnihav elektronickém vydání na eReading.cz: (http://www.ereading.cz/cs/detail-knihy/izraelske-osudv

Reklama:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *