Zapálená synagoga v Německu – bez vězení…

19. Leden, 2017 – 14:23

Údajně za to, že Izrael v létě 2014 zahájil Operaci Ochranné ostří, aby zabránil Hamásu v raketových útocích na izraelské území, němečtí Palestinci se pokusili zapálit synagogu ve Wuppertalu pomocí zápalných láhví. Soud  tři muže – 31 letého Mohamada E., 26 letého Ismaila A. a 20 letého Mohamada A. – odsoudil k podmínečným trestům a  veřejným pracím, což je za žhářství na židovský majetek skandálně nízký trest. Soud prohlásil, že muže vedl nesouhlas s politikou státu Izrael v Gaze.

Tito muži na synagogu hodili na synagogu Molotovovy koktejly vlastní výroby. Německé soudy často odmítají zveřejňovat příjmení zločinců, aby ochránily jejich soukromí; útok způsobil na synagoze škodu za 800 €. Původní synagoga ve Wuppertalu byla Němci vypálena během pogromů při Křišťálové noci v roce 1938. Wuppertal má skoro 344 000 obyvatel a leží ve spolkové zemi Severní Porýní-Vesfálsko. Čím víc zabitých živých dětských štítů, tím větší protiizraelská propaganda svoloče teroristického hnutí Hamas…

Soud uvedl, že ti muži požili alkohol a že k žádnému zranění příslušníků synagogy nedošlo. Až 13 letý soused žijící vedle synagogy si všiml plamenů a informoval policii. Několik dnů před tímto požárem nastříkal někdo na zeď této synagogy „Svobodná Palestina“… Skandální výrok byl posléze potvrzen příslušným německým vrchním zemským soudem a zejména muslimští běženci v počtu několika milionů v Německu jásají a kupují si již opět povolenou knihu Adolfa Hitlera Mein Kampf.

(Přestože jsem křtěný valašský katolík, do Izraele létám často; byl jsem v ležení izraelské armády na Golanských výšinách či v Pásmu Gazy a vím, že izraelští vojáci jsou nejmírumilovnější na světě. Útočí de facto pouze, když jsou vyprovokováni, třeba ve zmíněné válce zaútočili, až když na židovský stát dopadlo přes čtyři tisíce raket Hamásu. Kdyby hypoteticky dopadla pouze jedna taková raketa na Brusel, jaká by asi byla přijata bezpečnostní opatření v sídle tamního NATO…?) “Byli jsme šťastní, tančili jsme a naše srdce byla vděčná…“

Co kdyby tak někdo nejen v Německu hodil na protest proti politice Islámského státu zápalnou láhev na nějakou mešitu? Žádný soudce by nemluvil o žhářství, ale o xenofobii, islamofobii a rasismu, za což by bylo vězení natvrdo a ještě hrozba fatvy dle islámského práva šaría… A to nemluvím o tom, kdybyste pověsili na dveře mešity kusy vepřového masa…

Tak mě napadlo, co by na to řekl ministr kultury Daniel Herman, který je známý svojí anální politikou. Nepřipomnělo by mu to jeho dvojí metr, když na jedné straně bojuje za svého údajného židovského strýce George Bradyho, když nedostal medaili od prezidenta Zemana za to, že trpěl v Osvětimi, aby levou zadní jako vůbec první oficiální člen české vlády sena sjezdu Landsmašaftu  patolízalsky lísal šéfovi Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SL) Berndu Posseltovi.

To však by jen začátek jeho sudeťáckého řiťzolezectví, když následně vystoupil na 67. sudetoněmeckém sjezdu, kde v projevu předneseném v němčině připomněl okrajově nacistické zločiny, hlavně však násilnosti Čechů při poválečném odsunu německy mluvícího obyvatelstva. Oslovil v Norimberku sudetské Němce „milí krajané“ a vysloužil si aplaus… http://www.rukojmi.cz/clanky/1705-ministr-kultury-cr-herman-byl-nejvetsi-atrakci-sudetonemecky-sjezd-v-norimberku-kde-pronesl-svuj-projev-v-nemcine

Zapomněl snad, že to byli potomci právě těch nacistů, kteří uspořádali „křišťálovou noc“, v níž zmasakrovali židy, vypálili jejich synagogy a vyrabovali jim obchody. Že to byli ti nacisté, kteří ho nahnali do Osvětimi právě Bradyho a jeho dceru usmrtili v plynové komoře? Že to byli Sudeťáci Konrada Henleina, co se roku 1937 sešel přímo s Adolfem Hitlerem a přislíbil mu absolutní věrnost, tedy dobrovolně se stal jeho nástrojem. Společně formulovali taktiku „vždy žádat víc, než je možné splnit“, kterou se pak jeho Sudetoněmecká partaj řídila až do rozbití Československa.

Nacistickému režimu a zejména SA pod novým prohitlerovským velením Victora Lutzeho pak před 75 lety stačil jako záminka k rozpoutání pogromu na Židy atentát na legačního sekretáře na německém vyslanectví v Paříži Ernsta Eduarda von Ratha, kterého 7. listopadu 1938 dvěma výstřely těžce zranil 17letý Žid Herschel Grünspan. Popudem k činu Herschela Grünspana byla jeho snaha pomstít se za osud svých rodičů. Grünspan byl okamžitě po svém činu zatčen francouzskými orgány a později předán do Německa, kde se jeho osud ztrácí.

V Paříži mezitím von Rath bojoval o život a 9. listopadu 1938 odpoledne zemřel. Shodou okolností se týž den večer v Mnichově konalo každoroční setkání nacistických “starých bojovníků” s Hitlerem. Když Hitler večer odešel, vystoupil Goebbels se zprávou o úmrtí von Ratha a s plamenným protižidovským projevem vyzývajícím k pomstě. Již v noci začaly především jednotky SA vyvolávat protižidovské nepokoje a samy útočit na židovské objekty.

Nikdo ze sudetských Čechů a hlavně německých Židů nezapomene na „křišťálovou noc“ z 9. na 10. listopadu 1938. Zfanatizovaná lůza zničila přes 1 200 synagog. Bylo vypleněno 7500 židovských obchodů a podniků, jejich zařízení bylo zničeno. Přímo při pogromu bylo zabito téměř 100 Židů a zhruba 30 tisíc jich bylo odvlečeno do koncentračních táborů Dachau, Buchenwald a Sachsenhausen… Za jednotkami SA zničený židovský majetek, na který měl nárok německý lid, byli naopak Židé ve Třetí říši donuceni zaplatit finanční částku ve výši 1 miliardy říšských marek…  Samozřejmě, že co „nejuměřeněji“…

Zeď nářků – Jeruzalém… Snímek Břetislav Olšer

Nacisté v té době potřebovaly jen dva zásadní protižidovské norimberské zákony z 15. září 1935 – zákon o říšském občanství stanovil, že občanem Říše může být pouze Němec nebo člověk s ”příbuznou krví”. V okamžiku zavedení tohoto zákona ztratili němečtí Židé svá politická práva a stali se Staatsangehörige (státními příslušníky), zatímco “árijští” Němci byli označeni jako Reichsbürger (říšští občané). Zákon o říšském občanství byl do roku 1943 postupně doplněn o celkem třináct prováděcích nařízení systematicky zbavujících Židy veškerých občanských práv. Už o dva měsíce později, 14. listopadu 1935, bylo vydáno první z těchto prováděcích nařízení, které stanovilo, kdo je považován za Žida nebo míšence, resp. Cikána – Sinta a Roma. http://www.rukojmi.cz/clanky/2829-kdy-to-schyta-sef-nato-stoltenberg-ze-jeho-norsko-odmitlo-dalajlamu-cimz-dalo-dle-ministra-hermana-strujce-ceskeho-bradygate-prednost-ekonomice-a-zavrhlo-svobodu-a-demokracii

Druhý zákon na ochranu německé krve a německé cti zakazoval uzavírat sňatky mezi Židy a Němci a zapovídal také jejich mimomanželský styk. Židovským domácnostem bylo zakázáno zaměstnávat německé služebné ve věku do pětačtyřiceti let či vztyčovat německou vlajku. S vyhlášením norimberských zákonů přestaly také platit výjimky (udělované veteránům z první světové války a státním úředníkům, kteří zastávali své posty už před rokem 1914) z dřívějších protižidovských zákonů. Tyto nové rasistické zákony plnily nejen symbolickou funkci zdůraznění nutnosti vyloučení Židů ze společnosti, ale především legitimizovaly vlnu antisemitských bouří a zatýkání Židů, ke kterým docházelo během uplynulých několika měsíců, a ukončily období politické nestability vyvolané těmito bouřemi.

Jeden z nejvýznamnějších českých židovských spisovatelů Karel Poláček se narodil 22. března 1892 a zemřel v koncentračním táboře Gleiwitz. V době, kdy čekal na transport do koncentračního tábora Osvětim, napsal svůj nejznámější a nejúspěšnější humorně laděný román „Bylo nás pět“. Očima dítěte vtipně vypráví o životě ve městě.

Tel Aviv – na pláži… Snímek Břetislav Olšer

K nejvýstižnějším charakteristikám znenáviděných Židů, jimž Němci záviděli jejich majetky, patří Poláčkova slova: „Jde o rasu, která prožila věky v opovržení, v ústrcích a ponížení. Židovskému lidu nebylo dopřáno, aby vybíjel svou energii v usilování po hodnostech, po světské moci a po činech válečnických. Ve dne se žid zabýval obchodem, lichvou, lékařstvím a jiným opovrženíhodným zaměstnáním. Večer pak stáhl záclony, odloučil se od světa a usedl ke stolu, aby přemítal a mudroval nad svatým písmem a talmudem…http://www.rukojmi.cz/clanky/2531-ma-nekdo-z-nasich-hermanu-poneti-ze-je-zari-nejtragictejsi-mesic-v-historii-csr-napred-mobilizace-polska-nota-vlade-csr-pote-mnichovska-dohoda-a-protektorat-bohmen-und-mahren

Časopis “Přísně tajné” mj. napsal: “Teprve nedávno vyšla najevo informace až dosud pečlivě skrývaná, že byli odškodněni nejen odsunutí sudetští Němci v SRN a v roce 1993 i v bývalé NDR, ale i tzv. Novorakušané, tj. osoby, které získaly rakouské občanství teprve po roce 1945, prakticky po odsunu, na něž se nevztahovaly čs. – rakouské smlouvy o odškodnění z r. 1964 a 1974, kdy ČSSR zaplatila Rakousku pro tzv. Starorakušany (tj. osoby, které byly rakouskými občany před anšlusem v roce 1938) miliardu šilinků. Novorakušané byli odškodněni na základě zvláštní rakousko-německé smlouvy v letech 1961-62…”

Co uváděl ve svém pamfletu Mein Kampf  Hitler o méněcenných rasách; „Kdyby dnes tělesná krása nebyla zatlačena do pozadí našimi nedbalými módními bytostmi, nebylo by možné svádění statisíců árijských dívek křivonohými odpornými židovskými mladíky..,“ notně se spletl a poprvé si to uvědomil v mrazech Stalingradu, odkud se jeho beznozí hrdinové, co kapitulovali, plížili po sněhových pláních Sibiře jako mrzáci…

Inu, v Německu jako za starých dobrých Hitlerových časů – znovu je povolen Mein Kampf a první krok k další „křišťálové noci“ byl německým soudem omilostněn; pokus vypálit synagogu v německém Wuppertalu v Severním Porýní-Vestfálsku byl prý dle německého soudu přiměřený krok…

PS: Zájem německé veřejnosti o komentované vydání Hitlerovy vize světa je enormní. Jen deset dní po jeho uvedení na knižní trh vychází druhý dotisk. Tentokrát jde náklad do desetitisíců. Už před oficiálním zahájením prodeje minulý pátek bylo jasné, že první náklad ve výši čtyř tisíc kusů zájmu veřejnosti rozhodně stačit nebude. Mein Kampf je historicky nejprodávanější knihou v Německu, do konce války se prodalo 12,4 milionu kusů. Na dalších sedmdesát let se z něj stalo tabu. Nová verze s odborným komentářem se prodává od minulého pátku…https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/426453-podpaleni-synagogy-byla-primerena-kritika-izraelske-politiky-rozhodl-nemecky-soud.html

Židé a hákový kříž, znak SS, šípový kříž – znak maďarských fašistů

Prezident je zvolen, nenávist trvá dál, aneb Na řadě jsou tchánové…

Jak rod knížete Karla Spáče I. učil Romy pracovat…

Kdyby žil Henlein, dal by to on Vondráčkovi cenu za lidská práva…?

http://www.rukojmi.cz/clanky/1582-vztekly-prelat-halik-navzdory-biskupske-konferenci-dsti-ohen-a-siru-na-prezidenta-zemana-a-chce-hledat-antizemana

Izraelské osudy – Tisíc a jedna pravda ve Svaté zemi” jako eKniha – (http://www.ereading.cz/cs/detail-knihy/izraelske-osudy?eid=1135?eid=1135

Reklama:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *