Třetí světová válka – US Army v Polsku

15. Leden, 2017 – 12:59

Všichni čeští presstituti vědí, která bije; určitě nejsou analfabety Navarové, Hanáci, Palatové, Petráčci a další, co jen vehementně prosazují politiku ve znamení análního hesla: Koho chleba jíš, toho píseň zpívej. Moc dobře vědí, co je to historie USA, ale nechávají ji stranou, aby nemuseli citovat skutečná fakta z oficiálně uznávaných encyklopedií, včetně Wikipedie…

Všichni tito žvanilové píší o agresivní politice Ruska a Putina, resp. od počátku 90. let, ale nikde ani řádka o tom, jak každým výstřelem ve válkách USA bylo, je a bude porušováno mezinárodní právo. Výčet agresí, anexí, státních převratů a vojenských konfliktů vedených Spojenými státy za dobu jejich zhruba dvěstěleté existence překračuje počet stovek krvavých střetů na územích cizích států a RB OSN od svého vzniku po 2. sv. válce nikdy ani necekla něco o bezprecedentním porušení mezinárodního práva…

Příklad z těchto dnů; právě se v německých přístavech vylodily další americké tanky a tisíce vojáků US Army se přesouvají do Polska na hranice s Ruskem; americká vojenská technika, resp.  87 tanků, 18 houfnic, 140 bojových vozidel Bradley nebo přes 400 vojenských Humvee čeká na převoz vlaky na základnu v polské Zaháni. První američtí vojáci už v Polsku jsou, celkově jich má přijet víc než čtyři tisíce. V únoru pak budou některé z jednotek vyslány do Pobaltí, Rumunska nebo Bulharska… Takže, po 80 letech se v Polsku opět formuje vojenská síla proti Rusku jako před zahájením před 2. sv. války….http://www.rukojmi.cz/clanky/437-bylo-polsko-spoluodpovedne-za-katastrofu-ze-zari-1939-a-rozpoutani-2-sv-valky

Jak proradně a snadno se zapomíná, že právě Rudá armáda osvobodila Polsko od nacistů, byť polská „Armia Krajowa“  byla de facto právě jejích spojencem, jak řekl polský velvyslanec v Německu Józef Lipski. Jak si Poláci nechtějí pamatovat, že jejich ministr zahraničí Józef Beck podepsal už počátkem roku1934 smlouvu o přátelství s Hitlerem, což přimělo Stalina se chránit smlouvou Ribbentrop-Molotov, která však byla podepsána až o pět let později – 23. srpna 1939… V Polsku se též dnes jaksi zapomnělo, že právě Józef Lipski byl 20. září 1938 pozván Hitlerem do jeho sídla v Berchtesgadenu. Na konci análního rozhovoru s Hitlerem Lipski píše:

“Důrazně jsem zdůraznil, že Polsko je hlavním faktorem při ochraně Evropy před SSSR, a že zamýšlí provést emigraci do kolonií, po dohodě s Polskem, Maďarskem a možná Rumunskem, jako řešení židovské otázky”. Dále Lipski píše: ”V té chvíli jsem mu řekl, že pokud najde návod, postavíme mu pomník ve Varšavě…” Jen zopakuji inkriminovanou a tu pravou kolaborantskou větu: Polsko je hlavním faktorem při ochraně Evropy před SSSR… Ne před nacistickým Německem a Hitlerem, ale před Sovětským svazem…

Třetí světová válka? Pro USA brnkačka; stačí ji vyprovokovat vylhanými důkazy jako ve Vietnamu či Iráku; Polsko kdysi ministrem zahraniičí Beckem podepsalo s Hitlerem smlouvu o míru a začala 2. sv. válka, když 1. září 1939 byla nacisty napadena na poloostrově Westerplatte právě submisivní Rzeczpospolita, která má dnes na hranicích s Ruskem znovu cizí vojáky – US Army… Také proto velvyslanec Ruska v Polsku Sergej Andrejev loni v rozhovoru pro polskou televizí obvinil Polsko, že „zabránilo vytvoření koalice proti nacistickému Německu a bylo spoluodpovědné za katastrofu ze září 1939,“ A hned šupajdil na kobereček… Holt, dnešní tragická paraleta…  Stalin nebyl tupec, aby čekal, až se Hitler domluví s Polskem…

Proč tedy naši hrdinní žurnalisté nenapíší, co by dělaly Spojené státy, kdy ti agresivní a rozpínaví ruští vojáci zakotvili třeba u kubánských břehů nebo v Nikaragui, přičemž by však nebyli USA blíž než stovky kilometrů, zatímco ti američtí to mají do Ruska jen pár metrů…? Hrozba propuknutí třetí světové války? Pro USA brnkačka; stačí, když ji zase vyprovokují vylhanými důvody jako v Koreji, Vietnamu, Srbsku, Iráku, Afghánistánu, Libyi či Sýrii a jinde, kde „pouze“ hájí americké zájmy… Tak si některé „mírové války proti hydře komunismu“ připomeňme z oficiálních zdrojů a ne z mých údajných smyšlenek; začněme na Korejském poloostrově… https://www.youtube.com/watch?v=F3LbtGdNLv8

Po konsolidaci vztahů s Japonci po 2. světové válce si USA uvědomily, že pokud chtějí být i nadále světová velmoc, musí zastavit pronikání komunismu a postavit se mu čelem. Východní Asie se tak stala rozhodujícím místem střetu dvou světových ideologií. Tzv. Dullesova pyramidová teze, (opět to není z mé strany výmysl či nějaký hoax), že padne-li za oběť komunistického tažení další země, vyvolá to lavinovou reakci, jejíž konec by měl pro světovou stabilitu nedozírné následky.

Nastínil ji John Foster Dulles, ministr zahraničí Spojených států, fanatický odpůrce komunismu a hlavní strůjce studené války. Jeho prohlášení se týkalo ochrany jihu Koreje, který se tak stal akutním ohniskem boje proti komunismu. Hranicemi nově vzniklých území měla být 38. rovnoběžka, která dělila Severní Koreu, výspu stalinistického režimu, a Jižní Koreu, vychovávanou západně orientovanými státy. Důvod rozdělení byl prostý; zatímco jižní část Koreje byla zbavena fašistických armád spojeneckými jednotkami, jejich severní soused byl osvobozen Rudou armádou a čínskými polovojenskými jednotkami.

Smyslem války bylo sjednocení Koreje, v nekomunistický poloostrov. Proto začala v září 1950 válka vedená USA. Z iniciativy Sovětských vůdců ale došlo po třech letech krvavých bojů naštěstí k několika mírovým schůzkám znepřátelených stran – Severní a Jižní Koreje. Z nich vzešla 27. června 1953 dohoda o příměří, byl z toho však jen smír, nikoliv mír, který ve své křehkosti stále trvá. A válečné ztráty výše zmíněných bojů, které k ničemu nevedly, protože sever zůstal komunistický a jih proamerický? USA přišly o více než 50 tisíc vojáků, Jižní Korea o 1 250 000, Severní Korea ztratila na 500 tisíc bojovníků, Čína  900 tisíc a OSN skoro o tři tisíce; celkem padlo přes 2,7 milionů vojáků. SSSR rovněž přiznal ztrátu 120 pilotů…

První provokačka a vylhaná válka USA nevyšla, bylo třeba se snažit dál. Vyprovokováním tzv. Karibské krize v roce 1962. Její předehra však byla zcela jiná, než jak ji popisují presstituti; v říjnu 1959 byla totiž podepsána mezivládní dohoda USA s Tureckem o rozmístění třetí eskadry v Turecku. Na podzim roku 1961 prezident Kennedy rozhodl o instalaci raket; 15 raket bylo rozmístěno na pěti místech v blízkosti města Izmir. Tato místa byla pod přímou správou personálu amerického letectva. Rakety byly v operační pohotovosti od března 1962. Už předtím byly rakety Jupiter rozmístěné rovněž v Itálii a vybavené jadernými hlavicemi o síle 1,4 megatun TNT. (Proč nepíší prostituti pravdu? https://cs.wikipedia.org/wiki/Karibsk%C3%A1_krize)

První letka tří Jupiterů byla převedená pod správu tureckých leteckých sil koncem října 1961. Američani však stále kontrolovali jejich jaderné hlavice. Skutečné rozmístění raket Jupiter v Turecku bylo tajné. Všechny byly odstraněny až v dubnu 1963 na základě tajné části dohody se Sovětským svazem o odstranění sovětských raket z Kuby. Oficiálně bylo odvezení raket po roce služby zdůvodněno jejich „zastaralostí“. Skutečný důvod stažení raket přiznali Američané až koncem 80. let 20. století, kdy zveřejnili pravdu…

Kubánští vaqueros… Snímek Břetislav Olšer

Karibská krize by prostě nebyla, když sovětské rakety byly dopraveny Chruščovem na Kubu až v polovině léta 1962, (v Izmíru byly rakety USA už od podzimu 1961).. Od Kuby to bylo k americkému pobřeží 150 km. Další sovětské lodi, které přepravovaly další rakety, však zadržela americká vojenská námořní blokáda Kuby. Žádná z raket ale nebyla nikdy opatřena jadernou hlavicí, dokonce ani ve chvílích maximálního vyhrocení krize. Washington přesto považoval rakety na Kubě za útočnou zbraň, ačkoli obdobné americké rakety byly v té době již rozmístěny v Turecku a Itálii a Sovětský svaz je „toleroval“.

Je zajímavé, že zatímco byl SSSR vystaven v podstatě stejnému ohrožení již několik let, jakmile se USA dostaly do stejného postavení, byla z toho obrovská krize. Od té doby se počet vojenských základen USA, resp. NATO postupně zvyšoval až na dnešní počet několika stovek, zatímco Rusko, ohrožující světový mír svojí rozpínavostí, jich má hrozivých půl tuctu. Vojenské základny USA

Proč o tom Navarové, Petráčci, Štětinové či Procházkové Hanáci a další bajkaři nenapíší do svých plátků…? Nebo též o tom, jak začala vylhaná válka ve Vietnamu? Začal to vyprovokovaný střet tisíce kilometrů od zájmů USA v Tonkinském zálivu; šlo o střet, jenž byl jen zinscenován a severovietnamské námořnictvo 4. srpna 1964 na americké lodě nezaútočilo. Ve zprávě je doslova uvedeno: „Není to tak, že by se tu noc odehrál jiný příběh; v tu noc neproběhl žádný útok. … Po pravdě hanojské, námořnictvo tu noc nepodniklo nic, ale zabývalo se záchranou dvou člunů poškozených 2. srpna 1964 americkým torpédoborcem  USS Maddox (DD-731) . https://cs.wikipedia.org/wiki/Incident_v_Tonkinsk%C3%A9m_z%C3%A1livu

Vietnam po válce… Snímky Břetislav Olšer

Prezident Lyon Johnason v roce 1965 přiznal pochybení, že „pokud ví, tak námořnictvo střílelo na velryby“. Nicméně měl podle vylhaný důvod pro Kongres USA, aby schválil peníze pro válku za “napadení“ USA, pro útoky na severní Vietnam, kde se poté uskutečnilo na sedm tisíc náletů… Daň byla krutá – za deset let tři miliony mrtvých, dvanáct milionů tun bomb a 70 milionů litrů herbicidů Agent Orange a místo původně komunistického severu země byl po desetileté „vojenské akci“, co měla trvat jen tři měsíce, během nichž měli být vietnamští komunisté rozbombardováni do doby kamenné, byl komunistický celý Vietnam… Ani za půl tisíciletí své existence neměli Rusové šanci učinit tolik anexí, invazí a válek jako USA za dvě stě let

Spojené státy ale potřebovaly zahojit svůj vietnamský mindrák, tak šly do vláky v Grenadě. Šlo o první významnou vojenskou operací USA od konce vietnamské války; zkouškou tzv. „vietnamského syndromu“, byla grenadská invaze v roce 1983 také pro Spojené státy snadným vítězstvím osm let po porážce ve vietnamské válce. Položila ke všemu precedent pro „změny režimů“ vojenským zásahem USA v dalších desítkách zemí světa. Doplatil na další podvod i další na řadě v roce 2003 –  Irák, který je nyní v roce 2016 v totálním chaosu; proč?

USA představily v promyšleně lživé devadesátiminutové multimediální prezentaci důkazy proti Iráku, když ministr zahraničí USA Colin Powell vystoupil na začátku roku 2003 v RB OSN, aby konstatoval, že Iráčané skrývají zakázaný materiál ve svých domovech a automobilech, aby je zbrojní inspektoři neobjevili. Zdůraznil, že Spojené státy mají fotografie, které dokazují, že je zbrojní materiál přesunován jinam. Ukazoval, že aktivní chemické bunkry ve zbrojním skladišti v Tadži byly vyprázdněny, než tam dorazili inspektoři. Powell předvedl Radě bezpečnosti satelitní fotografii jedné základny pro balistické zbraně, z níž nákladní automobily odvážely materiál několik dní před příchodem inspektorů OSN. Konstatoval, že totéž se stalo před příjezdem inspektorů na 30 základnách.

Saddám Husajn podle Powella varoval vědce, že prozrazení jakýchkoliv informací se trestá smrtí a jestliže opustí zemi a podrobí se americkým pohovorům, budou považováni za špiony. Irák podle Powella nevysvětlil, co učinil s 85 000 litry antraxu, který deklaroval prvnímu režimu zbrojních inspektorů. Upozornil na existenci mobilních továren na výrobu biologických zbraní, jejichž existenci prozradil Spojeným státům jeden emigrant z Iráku.

Ty prý fungují od čtvrtka do pátku večer, protože iráčtí vládní činitelé vědí, že zbrojní inspektoři neprovádějí inspekce v posvátný muslimský den. Takových laboratoří měl prý Irák 18. Powell ukázal, jak Irák odváží chemické zbraně z jedné továrny na chemické zbraně a jak buldozery odstraňují kontaminovanou půdu z okolí továrny. Irák měl podle Powella rovněž 100 – 150 tun chemických zbraní a chystal se jich použít. Powell citoval zdroj, podle něhož byly tyto chemické zbraně vyzkoušeny na 1600 vězních, odsouzených k smrti.

Bagdát se měl pokusit získat specializované hliníkové trubice, které lze upravit pro obohacování uranu. Měl dvě ze tří komponent potřebných k výrobě jaderných zbraní. Irák měl podle Powella též více než 10 zakázaných střel typu al-Husajn a al-Abbas s doletem 600 a 900 km. Snažil se prý získat střely s doletem více než 1000 km. Není možné dovolit Saddámu Husajnovi, aby dál vyvíjel své zbraně hromadného ničení po několik dalších měsíců, konstatoval Colin Powell… Když pak US Army napadla Irák v březnu 2003, začala zatím nejdražší invaze spojeneckých vojsk… Al-Kájda zase v Iráku: válka za 3 biliony USD a 110 tisíc mrtvých?

Mezi americké metody v iráckém vězení Abú Ghraib nedaleko Bagdádu patřilo lámání kostí, pálení vězňů, bití, kopání, tedy způsoby velice vzdálené od povolených Pentagonem. V rámci dalších vyšetřovacích akcí byli už tři američtí vojáci obviněni z vraždy a ze spiknutí. Mučení je v Iráku rozšířenou metodou výslechu a slouží především k získání doznání. Mezi používané metody patří hlavně bití kabely či hadicemi, věšení za končetiny a jejich lámání, elektrické šoky či trhání nehtů. Výjimkou není ani psychologický nátlak v podobě hrozby znásilnění. V mnoha případech se jedná o dopředu nachystanou akci, kdy jsou vězni zavázány oči, a je donucen k podpisu dokumentu, který ani nečetl.

Mučení v irácké věznici? Kdepak; to jsou podle CIA jen speciální psi, cvičení na zakázaný nudismus…

Agenti CIA používali čtyři způsoby vyšetřovacích technik, které jsou považovány za mučení. Jde o “waterboarding,” vyvolávající ve vyslýchaném vězni pocit, že se topí, následuje dlouhodobé odepírání spánku, které někdy činilo až brutálních 180 hodin, nucení zaujímat bolestivé postoje a násilné svlékání do naha. Vězeň může být mimo jiné přivázán k desce s nohama nahoře a se zavázanou hlavou.

Elektrické šoky jsou uznávanou léčebnou metodou, v irácké věznici  Abú Ghraib se tak uzdravily stovky vězňů…

Vyšetřovatelé mu mohou na hlavu lít vodu, s cílem vytvořit v něm pocit šíleného strachu, že se utopí. Je též dovoleno, aby vyslýchaný vězeň stál nahý ve vodě, v chladné, nikoliv však mrazivé cele. Může tak stát 40 hodin i déle, než zkrátka kápne božskou. Pohyb v cele mu omezují řetězy u jeho nohou, připevněné k podlaze…

Obama se v závěru svého tragického šéfování Bílému domu falešně rozčiloval, že se irácká armáda od Američanů za těch deset let nic nenaučila, když utíká z boje s islamisty, kteří mají stále větší moc. A v Iráku je krutá bilance; na půl milionů mrtvých Iráčanů, tisíce spojeneckých vojáků. A místo slibovaného míru, demokracie a svobody se k moci dostává sunnitský teroristický samozvaný Islámský stát. Při vykrádání bank získali na 500 miliard iráckých dinárů (8,7 miliard korun). Stal se tak nejbohatší teroristickou organizací na světě. http://www.czechfreepress.cz/amerika/general-wesley-clark-v-usa-byl-proveden-statni-prevrat-video.html

Co by asi američtí ochránci lidských práv činili, kdyby měli Rusové dnes přes dvacet tajných věznic po celém světě jak to mají zařízeny USA mimo svoji jurisdikci – my přece u nás v zemi neomezených možností a amerického snu nikoho nemučíme…Lhali dva stě let, proč by nemohli lhát ještě dnes a s hrdostí čestných bojovníků vyzvali ke třetí světové válce Rusko…? Třicet armád proti jedné, jak americké… A opět mají cizí vojska Polsko jako své výchozí území pro útok na Rusko, jako za Hitlera:.. Začne další světová válka jako před 80 lety…?

Stačí jen znovu vyprovokovat vojenský střet; třeba sestřelením ruské stíhačky, co údajně narušila cizí vzdušný prostor a jiskra by byla zažehnuta. Jak dlouho může Putin zavírat oči a vzdorovat takovým provokacím jako při haváriích ruských letadel na Sinaji či nad Černým mořem…? A Rusko dneška je ve smrtících kleštích USA, obklíčené desítkami vojenských základen, by muselo reagovat proti této přesile; a čeští presstituti by jásali; ovšem – kdo se směje naposled ten se směje nejlíp…

Inu, kdoví, co by na to říkal náš humanitární bombardér Václav Havel, který si od disidenta a mého spolužáka Cibulky vysloužil, co si zasloužil – prostou a proslulou holou větu: „Vašku ty jsi prase a hovado…

Foto: Reuters…

http://aeronet.cz/news/general-wesley-clark-vyzval-k-zavirani-neloajalnich-americanu-do-internacnich-taboru-konspirace-se-opet-ukazala-pravdivou-fasizace-americke-vrcholne-politiky-v-primem-prenosu/

Vyvraždili na sto tisíc Poláků, včetně žen, dětí a nemluvňat…

http://www.rukojmi.cz/clanky/1653-nocni-vlci-teskne-vyji-karavana-ceskych-demagogu-lze-klidne-dal-a-vse-svadi-na-smlouvu-ribbentrop-molotov-aniz-by-zminila-ze-mnohem-driv-se-hitlerovi-zbabele-oddalo-polsko

http://www.rukojmi.cz/clanky/827-polaci-se-vzepreli-proamericko-eurounijnim-mediim-a-ct-protestuje-ze-tim-nici-demokracii

http://www.rukojmi.cz/clanky/183-zlodej-uz-rok-krici-chytte-zlodeje-rusko-chce-ukrizovat-presila-vice-nez-30-zemi-nato-eu-a-osn-jejimz-hlavnim-sponzorem-jsou-navic-usa

Západ nechal zlynčovat Kaddáfího a zavinil zběsilý a krvelačný exodus běženců přes Libyi do Itálie

http://www.rukojmi.cz/clanky/456-prezidenti-na-zabiti-umuceni-a-obeseni-byli-nadzibullah-husajn-a-kaddafi-co-ceka-asada

Izraelské osudy – Tisíc a jedna pravda ve Svaté zemi jako eKniha v elektronickém vydání na eReading.cz: (http://www.ereaddetail-knihy/izraelske

Reklama:
 1. Jedna reakce na “Třetí světová válka – US Army v Polsku”

 2. Objevte kouzlo české kuchyně s kuchařem roku 2019/2020 Vojtěchem Petrželou. 4 chodové letní menu s dezertem a neomezenou degustaci dobrého vína.
  Vojtěch Petržela – kapitán národního juniorského týmu Asociace kuchařů a cukrářů ČR a česko-slovenského týmu v carvingu. Stal se absolutním vítězem světového poháru v carvingu, vítězem mistrovství světa ve Stuttgartu (2017), je nositelem dvou zlatých medailí z kuchařské olympiády v Erfurtě (2016), dvojnásobným vítězem Mezinárodních juniorských šampionátů v letech 2017 a 2018 a nositelem titulu Kuchař roku 2019/2020.

  Vojtěch Petržela sestavil letní menu, o němž budete ještě dlouho vyprávět:

  Křupavé těsto s tatarákem z marinovaného mořského vlka s olivami,
  Krém z bílého chřestu s marinovaným chřestem a uzeným lososem,
  Kachní prso se slaninovou marmeládou, křenovou pěnou a řepou,
  Ananasový crumble s pistácií a kokosovým jogurtem.

  Spolu s Vojtěchem Petrželou a jeho citem pro vyvážení ingrediencí se ocitnete blízko gurmánskému nebi. Bude to zkrátka dokonalé! Všechno!

  Cena kurzu zahrnuje:

  ❤️ Skutečně péči lektora a personálu,
  ❤️ Veškeré suroviny, u nichž klademe velký důraz na čerstvost a kvalitu,
  ❤️ Kvalitní víno, exkluzivní čajové směsi, prémiovou kávu a vodu,
  ❤️ Zapůjčení zástěry MegaEvent.eu v průběhu kurzu,
  ❤️ Certifikát o absolvování kurzu
  ❤️ A něco navíc

  od EdwardteX v Kvě 27, 2020

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *