Tomáš Halík – Ceny

29. Prosinec, 2016 – 11:21

Na začátku června 1977 byl ve východoněmeckém Erfurtu tajně vysvěcen na jáhna. Akt proběhl v domácí kapli biskupa Aufderbecka. Dne 21. října 1978 jej pak stejný biskup tajně vysvětil na kněze, opět v Erfurtu.

Kdo je ve skutečnosti prelát Halík? Vystudoval sociologii a filosofii na FF UK v Praze, do roku 1968 byl členem výboru ČSM, později členem komise ZV ROH pro socialistickou soutěž. V letech 1972–1975 jako podnikový psycholog a sociolog v podniku Chemoprojekt; soutěžil o titul Brigády socialistické práce československo-sovětského přátelství.

Podle kádrových materiálů projevoval v pracovní a odborné oblasti angažovanost za realizaci politiky KSČ, čímž měl dle jeho výše vyřčených slov vyvíjet „odpor“ vůči komunismu, byť byl ochotný a svědomitý. V letech 1980–1982 absolvoval dvouleté studium stranického vzdělávání k otázkám světonázorové výchovy a v roce 1981 absolvoval v NDR nástavbový kurs pro instruktory sociálně psychologického výcviku. Odmítl též podepsat Chartu 77. Státní bezpečnost jej vedla jako kandidáta tajné spolupráce (KTS) pod krycím jménem Kazatel. Dne 17. června 1982 údajně odmítl nabídku StB ke spolupráci. Halíkův svazek byl 6. prosince 1989 zásluhou Václava Havla zničen a zbylo z něj jen torzo…

Seznam Cen Tomáše Halíka:

  • 1998 – stává se členem Evropské akademie věd a umění se sídlem v Salzburgu (společně s profesorem Cyrilem Höschlem).
  • 2002 – Cena tolerance (Andrew Elias Human Tolerance Award), za vynikající zásluhy o rozšíření hodnot tolerance a svobody ducha a myšlení. (USA)
  • 2003 – Cena kardinála Königa, za zásluhy o obhajobu lidských práv a duchovní svobody (Rakousko)
  • 2006 – Cena za literaturu Literárního fondu ČR, za knihu Noc zpovědníka.
  • 2007 – Cena polských knihkupců Fénix za nejlepší knihu zahraničního autora, za knihu Vzýván i nevzýván
  • 2007 – Cena České společnosti pro vědy a umění, za literární, vědeckou a pedagogickou činnost.
  • 2008Papežem Benediktem XVI. udělen titul monsignore – čestný papežský prelát
  • 2010 – Cena Romana Guardiniho, za vynikající zásluhy o interpretaci naší doby
  • 2010 – Zlatá svatovojtěšská medaile, za mimořádně účinné přiblížení obrazu církve a evangelia spoluobčanům
  • 2010 – Cena mezináboženského a mezikulturního dialogu (Mozaiky – Platforma dialogu)
  • 2011 – Titul „Člověk smíření 2010“ (Společnost křesťanů a Židů, Polsko)
  • 2011 – Cena za nejlepší teologickou knihu Evropy v letech 2009 a 2010, za knihu Vzdáleným nablízku (Patience with God; Geduld mit Gott).
  • 2012Rytířský kříž Řádu za zásluhy o Polskou republiku za výjimečný přínos k polsko-českému kulturnímu dialogu a spolupráci s katolickými kruhy.
  • 2014Templetonova cena za „pokrok ve výzkumu a objevy týkající se duchovních skutečností“.
  • 2016čestný doktorát Oxfordské univerzityDoctor of Divinity, honoris causa, 22. června 2016.[58]
  • 2016 – Pontifici – Klub katolické inteligence ve Varšavě, 19. listopadu 2016.
Reklama:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *