Jak se stát dalajlámou? Stačilo být rozpoznán jako jeho zjevení, pak vybrat z předmětů, jež patřily poslednímu dalajlámovi a zakřičet, že byly jeho a nový šéf buddhismu byl tu…

17. Říjen, 2016 – 15:50

Docent Martin Slobodník, sinolog a tibetolog z Katedry východoázijských štúdií Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, autor mj. knihy „Mao a Buddha:náboženská politika voči tibetskému buddhizmu“, napsal v Lidových novinách článek „Tři tváře čtrnáctého dalajlámy“.

Věnuje se této tibetské osobnosti proto, že vystoupí na další konferenci Forum 2000. Naposledy byl dalajláma v ČR v roce 2013; celkem tedy u nás bude již pojedenácté…

Pochopitelně, že Martin Slobodník v příloze LN Orientace věnuje celý stránkový prostor jenom 14. dalajlámovi, hlavně jeho peripetiím s Čínou. Marně jsem však při čtení pátral o jeho zásadních životních počinech, proto bych si dovolil z pozice pomocného dělníka v ostravsko-karvinském podzemí upozornil na některé zásadní okamžiky v životě Dalajlámy, o nichž se docent Slobodník nezmínil. Bylo by třeba na místě při psaní o čínském vojenském zásahu v Tibetu připomenout též agresi britskou, při níž byl též 13. tibetský dalajláma Thubtän Gjamccho. Ten musel během britské invaze nucen uprchnout do Mongolska, zatímco jeho následník si to namířil při svém úprku do Indie. Proč se připomíná všude jen pokrytecky útok Číny na otrokářský Tibet, ale nikdo ani necekne, že předtím Britové vraždili Tiběťany jak šílení…

Samozřejmě, že Slobodník znovu připomíná, že Čína okupuje Tibet. Ani slovo o tom, že je to přes sto dvanáct let od chvíle, kdy britsko-indická vojska vnikla v roce 1903 do Tibetu a Britové donutili zástupce tibetské vlády (dalajláma z města uprchl do Vnějšího Mongolska) podepsat anglo-tibetskou smlouvu. Nikdo ale proti Britům neprotestuje, přestože má dnes Tibet svoji autonomii. Když v prosinci 1903 překročila tato moderně vyzbrojená expedice o síle 3 000 vojáků a 7 000 šerpů tibetské hranice, uvědomili si tibetští generálové britskou vojenskou převahu a usilovali o dohodu o neútočení, s níž britský plukovník Younghusband předběžně souhlasil. Přesto si tato „malá válka“ vyžádala život několika tisíc Tibeťanů, vojáků i civilistů.

K jednomu z největších masakrů došlo 31. března roku 1904 v horském průsmyku u osady Guru, kdy Britové stříleli – podle svědectví vlastních vojáků – ze svých kulometů do zad prchajících Tibeťanů. Younghusband telegrafoval svým nadřízeným do Indie: „Věřím, že tento obrovský trest bude prevencí pro budoucnost a přiměje je podrobit se.“ Poté byla v 23. září 1904 byla ve Lhase podepsána násilím vynucená dohoda mezi britskými silami, světskými a církevními reprezentanty této vlády a zástupci klášterů. Tibet se zavázal k otevření hranic pro volný obchod mezi britskými a tibetskými subjekty (otevřeny tři trhy) a k vyplacení odškodnění britské vládě za výlohy, které jí vznikly vysláním vojenských sil do Lhasy a za vyvraždsění Tibeťanů.

V roce 1906  byla uzavřena úmluva mezi Británií a Čínou, v níž se Britové zavázali, že neanektují tibetské území a nebudou zasahovat do vnitřní správy Tibetu, a Číňané naopak, že totéž nedovolí žádnému jinému státu. Ve smlouvě z roku 1907 Britové uznávají Tibet jako svrchované území Číny a zavazují se respektovat jeho územní celistvost, nevysílat do Lhasy své diplomatické zástupce a nevstupovat do jednání s Tibetem jinak, než jako prostředníci čínské vlády.

Třeba se o tom někdy pan Slobodník zmíní v jiném svém hutném pojednání. A přidá možná i kuriózní způsob, jak se hledá nový dalajláma. Tímto úkolem jsou pověřeni nejvyšší lámové, kteří po smrti stávajícího dalajlámy hledají chlapce, jenž věkem odpovídá datu úmrtí předchozího. Lámové vyslaní podle předpovědi na místo jeho bydliště prý v příbytku jejich rodiny rozpoznali svá zjevení, a když vybranému chlapci předložili řadu předmětů, vybral ty, které patřily poslednímu dalajlámovi, a křičel, že mu opravdu patří. To bylo dostačující znamení a tak brzy další dalajláma nastoupil složitou přípravu ve Lhase, která zahrnovala výuku filosofie, medicíny a metafyziky…

Když Čína zaváděla v Tibetu pozemkové reformy a další společenské změny, vedlo to ve druhé polovině 50. let k nepokojům, které přerostly v ozbrojené povstání proti čínské vládě. To bylo „skrytě“ podporované USA;  s žádostí o podporu se na Ústřední zpravodajskou službu (CIA) obrátilo samo vedení povstalců v provincii Kham; CIA ale na pokyn presidenta USA Dwight D. Eisenhowera trvala na tom, že požaduje oficiální žádost ze Lhasy, něco jako zvací dopis á la Bilak….

Nakonec však CIA začala poskytovat skrytou podporu povstání i bez prosby z Lhasy. Navíc v rozhovoru pro New Yorku Times Dalajláma potvrdil, že jeho bratr s odbojáři dostali peníze i výcvik od CIA, jež se v roce 1956 rozhodla udělat z Tiberu baštu proti komunismu v Asii. Mao byl v roce 1950 pod tlakem Moskvy a souhlasil s účastí Číny v korejské válce, i když to zablokuje jednání o Tchaj-wanu. Čína v Koreji ztratila na 200 tisíc vojáků, padl i nejstarší Maův syn.  Válka ale ukázala, že Čína je schopná USA vzdorovat a Spojené státy se proto jako všude jinde rozhodly Čínu destabilizovat.

A ještě je Martinem Slobodníkem zpochybňovaný obraz situace z dob temného feudalismu, kdy tibetští nevolníci a otroci představovali drtivou část populace, přirozeně neměli žádnou osobní svobodu a zacházelo se s nimi jako s věcmi… Vlastnili je buď vládní úředníci, aristokraté nebo vysocí lámové. Po generace byli připoutáni k půdě patřící feudálním pánům. Čím více měl pán nevolníků, tím byl bohatší. Mohl je půjčovat, dávat jako vklad do hry, zastavovat na hypotéku, darovat je či prodat.

V případě, že nastávající manželé patřili různým pánům, musel být jejich sňatek schválen oběma pány. Někdy si nevolník musel svou manželku od pána koupit. Jakmile se nevolníkovi narodilo dítě, stalo se majetkem pána. Lichva, robota a vysoké daně tvořily pilíře režimu. Většina nevolníků byla zadlužena či zatížena dědičným dluhem. Zatímco ve starém Tibetu nebyly žádné školy, v současnosti má Tibet čtyři univerzity a spoustu dalších škol, v nichž je tibetština hlavním jazykem.

Možná že můj článek nebude uspořádaný, ale chci jen zvědět, zda můj text je dle Slopbodníkova mínění propagandaou, nebo fakty…? Je třeba autentický následující Dalajlámův výrok? “Toužíme po mírovém spolužití s našimi čínskými bratry a sestrami,” řekl na tiskové konferenci v německé Bochumi. Zároveň dodal, že namísto nezávislosti by byl rád, aby provincie získala v rámci Číny větší autonomii a respekt pro kulturní a náboženské otázky.

Podle AFP rovněž prohlásil nedávno na placené přednášce v New Yorku: “Pořád jsem marxista. Marxismus má morální etiku, zatímco kapitalismus je pouze honbou za ziskem… Komunistický režim v Číně přinesl jejím obyvatelům neslýchaný blahobyt… Milionům lidí se životní úroveň zlepšila … ovšem je nutné najít východisko mezi životní úrovní a svobodou. Až dosud se většinou spoléhá na násilí…“

Zajímal by mě rovněž názor pan Slobodníka, zda je v tibetském muzeu Dalajlámův vstřícný telegram Mao Ce-tungovi:

“Předsedo Mao Ústřední lidové vlády. Tento rok koncem dubna 1951 vyslala místní vláda v Tibetu pět delegátů vybavených plnou mocí vedených Kaloon Ngapoi do Pekingu, aby vedli mírové rozhovory s delegáty jmenovanými Ústřední lidovou vládou. Na bázi přátelství uzavřeli delegáti obou stran 23. května 1951 smlouvu Ústřední lidové vlády a místní vlády v Tibetu o opatřeních k mírovému osvobození Tibetu. Tibetská místní vláda, jakož i církevní a sekulární představitelé jednomyslně podporují tuto smlouvu a pod vedením předsedy Maa a Ústřední lidové vlády budou aktivně podporovat Lidovou osvobozeneckou armádu v Tibetu, aby konsolidovala národní obranu, vyhnala imperialistické vlivy z Tibetu a zabezpečila sjednocení teritoria a suverenitu vlasti. Tímto telegramem Vás o tom informuji.

Dalajláma Tibetské místní vlády, 24. října 1951, 24ho 8. měsíce roku zajíce tibetského kalendáře. z_pekingu_do_lhasy.pps

Lhasa… Snímek Břetislav Olšer

Co by mohl napsat docent Slobodník o tom, jak se Tibet stal též předmětem zájmu Hitlerových nacistů. Proč? Nadlidi zvaní Árijci (Indogermáni) údajně byli etnická skupina, která před rokem 2000 př. n. l. zahájila rozsáhlou expanzi. Árijci při této expanzi pronikli na území Íránu, Indie, na západ dnešní Číny a do celé Evropy. Tato skupina si udržela jazykovou příbuznost a do přijetí křesťanství i společné rysy v náboženské oblasti. Slovo „Árijec“ má původ v sanskrtu a znamená „vznešený“ – dodnes je obsaženo např. v názvu Íránu (původně Árján = země Árijců).

V roce 1936 byla založena „Německá himálajská nadace“, která se stala důležitým nacistickým propagandistickým nástrojem, a to nejen pro organizování spekulativních expedicí. Měla popularizovat sportovní zařízení pro nastávající 2. sv. válku a zajímat se o údajné „germánské kořeny“ horského národa Hunzukuc v Himálajích. O dva roky později už vyrazila pětice mladých německých vědců do Tibetu. Měli provádět etnografické, zoologické a botanické výzkumy.

Jen málokdo ale věděl, že za touto zdánlivě nevinnou akcí stál Říšský vedoucí SS Heinrich Himmler. Druhý nejmocnější muž Třetí říše už v roce 1935 inicioval založení výzkumného ústavu Ahnenerbe (Dědictví předků), jehož posláním bylo „vědecké“ zdůvodňování nacistických rasových teorií. Skutečným záměrem expedice bylo totiž pátrání po „pravých a původních“ Árijcích“, kteří údajně na „střeše světa“ našli útočiště.

Následovala další Tibetská expedice SS vedená Ernstem Schäferem v letech 1938 až 39. Ve Lhase se pak snažil údajně bezvýsledně přesvědčit tamního britského rezidenta Hugha Richardsona , že by jejich země měly kontrolovat celý svět. Podařilo se mu však obdržet od tibetského regenta dopis Hitlerovi, ve kterém se vyhovuje žádosti o „souhlas vzájemného přátelství“. Antropologické znalosti, které byly zjištěny výpravou , především měřením lebek 300 Tibeťanů, byly v roce 1943 předány ke srovnání hlav zavražděných vězňů koncentračních táborů.

Další expedici měl vést zřejmě po domluvě se svým jmenovcem Himlerem rakouský horolezec a cestovatel Heinrich Harrer. Ve své biografii to sice odmítá s poukazem, že pět tisíc marek na její provedení obdržel od štýrské vlády, která však v této době po anšlusu vůbec neexistovala. Zřejmě šlo o peníze ze stranické župní pokladny NSDAP. Později Harrer hovořil, že šlo o „německo-rakouskou expedici“, ale ve skutečnosti se na ní podíleli dva členové nacistické strany z Východní Marky, jak bylo Rakousko přejmenováno. Výpravě řízené Německou Himálajskou nadací se nepodařilo dosáhnout svého cíle Nanga Parbatu a na zpáteční cestě byli její členové zaskočeni vypuknutím druhé světové války a v září 1939 v Karáčí Brity zatčeni…

Palác Potála – Lhasa…

Docent Slobodník jistě též ví, co o čínsko-tibetském konfliktu říká dokumentární film Jeana – Michela Carrého: „Čína. Nové impérium – od ponížení po dominanci.“ Autor mj. zdokumentoval pomocí audiovizuálních archivů neznámá fakta. Když Maova armáda přišla do Tibetu, našla tam jen středověkou teokracii s typickými prvky otrokářství. Navíc před zásahem CIA byly vztahy mezi Tibeťany a ústřední čínskou vládou zcela bez nepřátelství. Carré se vrátil i k výrokům tibetského dalajlámy, jenž v roce 1954 přijal místo místopředsedy čínského Národního shromáždění, kde se ve svém hábitu vyjímal mezi strohými uniformami maoistů. Na Maovu počest dokonce napsal báseň „Je kultivovaný a zdvořilý“…

Tibet byl totiž součástí Číny od dynastie Tang, kdy byl připojen sňatkem princezny Wen Cheng a Tibetského krále Songtsän Gampo v roce 640 n. l. Tzv.“nezávislý Tibet“. Když budu brát knihu nacisty sturmbannführeraSS Herrera a kamaráda někdejšího ultrabolševika Dalajlámy „Sedm let v Tibetu“ za pravdivou, byla ve skutečnosti britskou okupací zahájena genocida statisíců Tibeťanů britskými jednotkami plukovníka Younghusbanda v roce 1904.

Francouzský dokument otevřeně představuje historii ČLR. Když Čína obsadila Tibet, bylo ovšem dalajlámovi pouhých 16 let, asi proto nepodal žádost OSN o nezávislost pro Tibet. V roce 2000 v rozhovoru pro deník Libération přiznal: „Byl to pro mě velmi obtížný moment, neměl jsem žádnou zkušenost v diplomacii a v jednání s velmocí.“ V komunismu viděl větší duchovní inspiraci, než v kapitalismu, sám se několikrát prohlásil za marxistického buddhistu. Věřil, že Mao nebude v Tibetu prosazovat násilím. Dnes připouští zlepšení životní úrovně v Číně a také cílené kroky USA, jež zhoršily vztahy Číny a Tibetu. Čtyřicet let existoval Tibet jako bezprizorné území, kdy OSN čekalo, až přijde oficiální žádost o jeho samostatnost. Nepřišla; místo ní se dostavila čínská vojska…

Dalajláma se svým přítelem přes duchovno Šóko Asaharou, vůdcem sekty Óm šinrikjó… V roce 1995 obletěla svět zpráva o útoku bojovým plynem na tokijské metro. Za útokem stála sekta Óm šinrikjó a její vůdce Šóko Asahara. Vypustili bojový plyn sarin; zemřelo „jen“ 13 lidí a stovky byly zraněny, mrtvých mohly být tisíce.

Nemám sice nárok konkurovat panu docentovi v jeho protitibetské propagandě, přestože jsem procestoval jen kolem sedmdesáti zemí světa včetně Tibetu a fáral kromě výše zmíněného podzemí OKR rovněž v platinových a zlatých dolech v Jihoafrické republice…

Inu, třeba na konferenci Forum 2000 bude pro některé odvážlivce prostor, pokusit se o nemožné a přímo s hlavním protagonistou Dalajlámou probrat, co je z jeho řečí o osudu Tibetu hoax, co čínská propaganda a co ryzí fakt…? Kdo by si ale dovolil zeptat se buddhistického zjevení, jak je to s tím jeho marxismem a CIA…? Jsem skromný; takový rozhovor pro internetové noviny Rukojmi.cz s docentem Slobodníkem o havlovsko-tibetské pravdě a lásce, co vítězí nad lží a nenávistí, by nebyl vůbec k zahození…

Foto: Reuters, ČTK, nebo snad zmanipulované koláže…?

http://www.rukojmi.cz/clanky/1431-pornoherec-nenavistna-kampan-schwarzenberga-marxista-dalajlama-zcenzurovany-spisovatel-o-tom-jak-mu-zrusili-blog-i-o-tibetu-a-cine

http://manipulatori.cz/o-tradicnim-tibetu-propaganda-versus-fakta/

http://www.rukojmi.cz/clanky/149-az-zase-budete-vyvesovat-na-radnicich-tibetskou-vlajku

http://www.rukojmi.cz/clanky/1716-vaclav-havel-v-torontu-pak-zase-v-riadu-a-nakonec-rok-vaclava-havla-v-kyjeve-kde-lituji-ze-nevedeli-nic-o-jeho-sexualnich-avantýrách

http://www.rukojmi.cz/clanky/1179-zadarmo-ani-bakala-nehrabe-aneb-dnes-nejbohatsi-damsky-kadernik-v-cesku-je-tez-v-zebricku-forbesu

http://www.rukojmi.cz/clanky/710-bude-dalajlama-v-cele-delegace-jednajici-s-teroristy-az-mu-budou-rezat-krk-vzda-jim-uctu

http://www.lastampa.it/2015/12/07/esteri/il-dalai-lama-dobbiamo-dialogare-anche-con-lisis-per-avere-la-pace-aBN7A9jfUzCXZ0oNuNE6GN/pagina.html ( Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová)

http://www.lastampa.it/2015/12/07/esteri/il-dalai-lama-dobbiamo-dialogare-anche-con-lisis-per-avere-la-pace-aBN7A9jfUzCXZ0oNuNE6GN/pagina.html ( Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová)

Pět roků „ničení“ tibetských tradic nejvýše položenou železnicí…?

Prezident Zeman v OSN; kdyby nerozděloval národ, byla by to stoprocentní faleš totáče….

Dalajláma „personou non grata“; Ostravsko a romský stát s králem?

izraelské osudy – Tisíc a jedna pravda ve Svaté zemi jako eKniha v elektronickém vydání na eReading.cz: (http://www.ereaddetail-knihy/izraelske-

Reklama:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *