Vzteklý prelát Halík navzdory Biskupské konferenci dští oheň a síru na prezidenta Zemana a chce hledat antizemana…

2. Květen, 2016 – 8:40

Halík obdržel kříž za zásluhy o česko-německé smíření, Herman na sjezdu landsmašaftu oslovil německy potomky henleinovců: “Milí přátelé“; jeden za osmnáct, druhý bez dvou za dvacet…

Německý prezident Frank-Walter Steinmeier udělil českému katolickému knězi a teologovi Tomáši Halíkovi státní vyznamenání – Kříž za zásluhy 1. třídy Záslužného řádu Spolkové republiky Německo. Halík kříž obdržel za zásluhy o česko-německé smíření a angažovanost za spravedlivou občanskou společnost i dialog mezi národy a náboženstvími.

V pátek o tom informovala Ilona Trnková, ředitelka sdružení Česká křesťanská akademie, v němž Halík působí. Halík vyznamenání převezme 21. října, přesně 41 let poté, co byl v německém Erfurtu tajně vysvěcen na jáhna pro působení v podzemní církvi v Československu. Akt proběhl v domácí kapli biskupa Aufderbecka. Dne 21. října 1978 jej pak stejný biskup tajně vysvětil na kněze, opět v Erfurtu.

Kdo je ve skutečnosti prelát Halík? Vystudoval sociologii a filosofii na FF UK v Praze, do roku 1968 byl členem výboru ČSM, později členem komise ZV ROH pro socialistickou soutěž. V letech 1972–1975 jako podnikový psycholog a sociolog v podniku Chemoprojekt; soutěžil o titul Brigády socialistické práce československo-sovětského přátelství.

Podle kádrových materiálů projevoval v pracovní a odborné oblasti angažovanost za realizaci politiky KSČ, čímž měl dle jeho výše vyřčených slov vyvíjet „odpor“ vůči komunismu, byť byl ochotný a svědomitý. V letech 1980–1982 absolvoval dvouleté studium stranického vzdělávání k otázkám světonázorové výchovy a v roce 1981 absolvoval v NDR nástavbový kurs pro instruktory sociálně psychologického výcviku. Výsledek obrázku pro olser herman dalajláma

Odmítl též podepsat Chartu 77. Státní bezpečnost jej vedla jako kandidáta tajné spolupráce (KTS) pod krycím jménem Kazatel. Dne 17. června 1982 údajně odmítl nabídku StB ke spolupráci. Halíkův svazek byl 6. prosince 1989 zásluhou Václava Havla zničen a zbylo z něj jen torzo…

Seznam jen některých cen Tomáše Halíka:

  • 1998 – stává se členem Evropské akademie věd a umění se sídlem v Salzburgu (společně s profesorem Cyrilem Höschlem).
  • 2002 – Cena tolerance (Andrew Elias Human Tolerance Award), za vynikající zásluhy o rozšíření hodnot tolerance a svobody ducha a myšlení. (USA)
  • 2003 – Cena kardinála Königa, za zásluhy o obhajobu lidských práv a duchovní svobody (Rakousko)
  • 2006 – Cena za literaturu Literárního fondu ČR, za knihu Noc zpovědníka.
  • 2007 – Cena polských knihkupců Fénix za nejlepší knihu zahraničního autora, za knihu Vzýván i nevzýván
  • 2007 – Cena České společnosti pro vědy a umění, za literární, vědeckou a pedagogickou činnost.
  • 2008Papežem Benediktem XVI. udělen titul monsignore – čestný papežský prelát
  • 2010 – Cena Romana Guardiniho, za vynikající zásluhy o interpretaci naší doby
  • 2010 – Zlatá svatovojtěšská medaile, za mimořádně účinné přiblížení obrazu církve a evangelia spoluobčanům
  • 2010 – Cena mezináboženského a mezikulturního dialogu (Mozaiky – Platforma dialogu)
  • 2011 – Titul „Člověk smíření 2010“ (Společnost křesťanů a Židů, Polsko)
  • 2011 – Cena za nejlepší teologickou knihu Evropy v letech 2009 a 2010, za knihu Vzdáleným nablízku (Patience with God; Geduld mit Gott).
  • 2012Rytířský kříž Řádu za zásluhy o Polskou republiku za výjimečný přínos k polsko-českému kulturnímu dialogu a spolupráci s katolickými kruhy.
  • 2014Templetonova cena za „pokrok ve výzkumu a objevy týkající se duchovních skutečností“.
  • 2016čestný doktorát Oxfordské univerzityDoctor of Divinity, honoris causa, 22. června 2016.[58]
  • 2016 – Pontifici – Klub katolické inteligence ve Varšavě, 19. listopadu 2016.

A nyní další metál do Guinessovy knihy rekordů pro preláta Jeho Svatosti – Monsignora 2. stupně Tomáše Halíka. Prezident Spolkové republiky Německo totiž ocenil zejména jeho aktivní účast v kulturním a náboženském disentu v době nesvobody, včetně spolupráce podzemní církve v naší zemi s církví v tehdejší NDR, rovněž jeho účast na mnohaletém dialogu mezi českými a německými křesťany – tzv. Mariánskolázeňské rozhovory, který přispěl i k formulaci česko-německých prohlášení obou biskupských konferencí a obou států a účast v dialogu mezi věřícími a nevěřícími na mnoha přednáškách a konferencích v ČR i v Německu…

Luděk Sekyra a spol. instalovali loni v Oxfordu zahradní nábytek od nedávno zesnulého Bořka Šípka a otevřeli tzv. Sekyrův dům. Z dění kolem této slávy uvedených fotografií autora, jenž nechce být jmenován…

Sociolog, filozof, kněz a profesor Univerzity Karlovy Halík, který patří ve světě k uznávaným křesťanským intelektuálům, obdržel už například v roce 2012 státní vyznamenání v Polsku, a to za výjimečný přínos k rozvoji polsko-českého kulturního dialogu a spolupráce s katolickými kruhy. V roce 2014 získal za snahu o mezináboženský dialog Templetonovu cenu a o dva roky později mu univerzita v Oxfordu udělila jako teprve čtvrtému Čechovi čestný doktorát. V roce 2017 získal také třeba cenu za podporu dialogu mezi kulturami od Papežské rady pro kulturu.

Další kdysi kněz, nedávno též ministr kultury Daniel Herman jako vůbec první oficiální člen české vlády vystoupil na 67. sudetoněmeckém sjezdu. Na úvod projevu předneseného v němčině český ministr připomněl nacistické zločiny i násilnosti Čechů při poválečném odsunu německy mluvícího obyvatelstva. Oslovil v Norimberku sudetské Němce „milí krajané“ a vysloužil si aplaus…

Nejvyšší představitel Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SL) Bernd Posselt baculatě zářil: „To, co jsme zažili, byl historický moment,“ řekl po Hermanově projevu. Bylo to dle něj jasné odmítnutí nejenom vyhnání, ale i principu kolektivní viny, který tak zamořil dvacáté století…Výsledek obrázku pro olser herman dalajláma

„Já jsem přesvědčený, že skutečně na čase bylo,“ dopověděl českým novinářům Herman o své účasti na sjezdu. „Na francouzsko-německém dialogu a smíření vidíme, že těch 40 let zpoždění díky komunistickému režimu tady bylo. Kdyby nebylo komunistů, kteří to brzdili a dodneška mají zastydlou mentalitu v minulosti, tak to bylo jistě dříve. Ale je dobře, že to bylo dnes…“ Jo, pane Hermane; kdyby byly v ři.i ryby, nebylo by rybníků

Sudetoněmecké krajanské sdružení je jedním z německých vysídleneckých spolků (Vertriebenenverband), který zastupuje Němce, nuceně vystěhované ze Sudet, tj. z pohraničního území dnešní České republiky. Současným spolkovým předsedou tohoto sdružení je od roku 2014 Bernd Posselt,

Ten také již od roku 2008 zastává funkci mluvčího sdružení. Sudetoněmecké krajanské sdružení je členskou organizací Svazu vyhnanců (Bund der Vertriebenen); sdružuje všechny organizace Němců vyhnaných nebo vysídlených z východní Evropy. Sudetoněmecké krajanské sdružení vydává týdeník Sudetendeutsche Zeitung (Sudetoněmecké noviny).Výsledek obrázku pro olser herman poselt

Ministr sudetsko-české kultury Herman nazval landsmanšaft našimi rodáky. Naštěstí jsou u nás i soudní politici jako prezident Miloš Zeman, jenž považuje sudetoněmecký landsmanšaft za bezvýznamný spolek, který ztrácí svůj vliv. „Dokonce musel ze svých stanov vypustit teritoriální nároky. Už tam není žádné právo na vlast ani žádné požadavky na vrácení majetku,“ prohlásil při své návštěvě v Aši.¨

Česko zřejmě hnědne čím dál víc, viz aktivista Milionů chvilek pro demokracii Minář proto ne tak dávno v Plzeňském kraji soudní lidé protestovali proti konání Německo-českého komunálního kongresu sudetoněmeckého landsmanšaftu ve dnech 9. – 11. září 2016 . Považují konání tuto sudeťáckou slezinu za „plivnutí do tváře nejen všem pozůstalým“ po obětech 2. sv. války…

Na programu byla nestydatá výměna zkušeností a odborné přednášky, jež měly poskytnou českým a německým komunálním politikům, jejich sudetoněmeckým partnerům i zástupcům německé menšiny v ČR podněty pro další prohloubení jejich spolupráce. Novinářka Lída Rakušanová, vedoucí Sudetoněmecké kanceláře v Praze Peter Barton, poslankyně TOP 09 Nina Nováková  další hnědokošiláči budou uctívat „Pouť smíření“ z Pohořelic do Brna na paměť brněnských Němců vysídlených po druhé světové válce.

Nejvyšší představitel Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SL) Bernd Posselt chtěl zaujmout přednáškou na téma „Němci v České republice a sudetští Němci a Češi v Německu jako pojítko mezi oběma zeměmi“ či „Federalismus a samospráva – od Habsburské monarchie až k Evropské unii“… Ještě, že se toho nedožili Hašek se svým Švejkem, co bojoval za císaře pána a jeho rodinu…

Zapomněl snad exkomunikovaný kněz Herman, že to byli potomci právě těch nacistů, kteří uspořádali „křišťálovou noc“, v níž zmasakrovali nejen židy, ale vypálili jejich synagogy a vyrabovali jejich obchody. Že to byli ti nacisté, kteří ho nahnali do Osvětimi jeho údajného strýce George Bradyho  a jeho dceru do plynu? Že to byli Sudeťáci Konrada Henleina, co se roku 1937 sešel přímo s Adolfem Hitlerem a přislíbil mu absolutní věrnost, tedy dobrovolně se stal jeho nástrojem.

Společně formulovali taktiku „vždy žádat víc, než je možné splnit“, kterou se pak jeho Sudetoněmecká partaj řídila až do rozbití Československa. Protože koaliční vláda, obdoba té české nyní, začátkem roku 1937 veřejně vyhlásila program odstranění veškeré diskriminace Němců (v obsazování úředních míst atd.) a začala připravovat různá opatření k dosažení úplné rovnosti, musela SdP ve své rétorice stále přitvrzovat.  A chystat křivonosým židům „křišťálovou noc“ nejen na Liberecku…Výsledek obrázku pro olser izrael

A to jsem si myslel před několika roky, že Daniel Herman je židovského původu, když natáčel dokument „Jak jsem potkal Izrael“; bylo to v něm alespoň takto prezentováno. To  zase já ho u této příležitosti potkal na Chrámové hoře v Jeruzalémě, nevšiml jste si mě; asi jsem nebyl Váš typ a pak jsem po čase spatřil v ČT na již zmíněném sjezdu Sudeťáků, které navzdory holocaustu tak familiárně oslovoval… Boží prostoto, neplést s prostatou…

Nyní se vrátím k Hermanovu osobnímu životu bez žen a bez dětí. Narodil se křesťanské matce, která byla sestřenicí Jiřího Bradyho a jeho sestry Hany, přesto jste se vydával za Bradyho strýce a údajně kvůli setkání s Dalajlámou mu nebylo uděleno prezidentem Zemanem vyznamenání k 28. říjnu. Váš velmi vzdálený příbuzný ale nemusel litovat, jelikož si do Kanady odvážel tucet jiných řádů a medailí, jimiž se chtěli Zemanovi odpůrci jen zviditelnit…

Všechno souvisí se vším,  proto si nalijme čistého mešního vína, kápněme božskou, abychom se dopátrali, kde se ve vás vzalo to výše prezentované eufemisticky řečeno zvláštní hnutí mysli; něco vědět, něco ne, čemu se takticky vyhnout a co zase označit několika vykřičníky… V létě 1989 byl vysvěcen na katolického kněze, pak se z něho stal mluvčí České biskupské konference, načež požádal papeže o uvolnění z duchovních závazků, v čemž mu bylo vyhověno.

Praha kdysi našla klíč od bran města pro Bradyho i pro čínského prezidenta Si Ťin-pchinga… Jiří Brady tak během tří dnů dosáhl jedinečného výkonu v udělování státních medailí a ocenění, čímž se rovněž zapsal do Guinessovy knihy rekordů v kategorii nad 85 let… Od premiéra Sobotky dostal Medaili Karla Kramáře, pak to byla medaile Sněmovny a pamětní list, k tomu Cena primátora města Brna, klíč od Obce pražské předala Bradymu primátorka Krnáčová, od Židovské obce zase dostal medaili Prix Irene, kterou uděluje spolek vzniklý z iniciativy signatářů Charty 77 a terapeutů zabývajících se léčbou traumatu holokaustu, medaili Univerzity Palackého s dvojportrétem Josefa Dobrovského a Františka Palackého si následně převzal v během akce na Staroměstském náměstí.

 

Následovalo Hermanovo zvolení ředitelem Ústavu pro studium totalitních režimů, zanedlouho však byl Radou ÚSTR odvolán; instituci totiž zadlužil a těsně před svým odvoláním byly jím přesto vyplaceny vysoké odměny za celý rok dopředu a zvýšil platy jen vybraným zaměstnancům… Ideální předpoklady pro funkci ministra kultury ČR a hazardní zacházení s Muchovou Slovanskou epopejí…

„Měli bychom si uvědomit, že se píše rok 2013 a jsme členskou zemí Evropské unie. Měli bychom být uměřenější,” reagoval Petr Načas při své submisivní návštěvě Německa na  tiskovou konferenci prezidenta Miloše Zemana s jeho rakouským protějškem Heinzem Fischerem ve Vídni. Zeman se totiž s vervou sobě vlastní distancoval od principu kolektivní viny, i když každý třetí muž Rakouska ve věku od 17 do 45 let šel s nadšením bojovat za Rakušana Hitlera z Braunau am Inn a jeho Třetí říši.

Konstatoval, že “člověk by neměl zapomínat, že devadesát procent sudetských Němců hlasovalo pro pomahače Hitlera”. Ocenil, že zbývajících deset procent – socialisté, komunisté a další – bylo proti Hitlerovi. Benešovy dekrety neobsahují princip kolektivní viny, protože odhadovaných deset procent bylo vyjmuto z odsunu. ”Když občan nějaké země kolaboruje se zemí, jež jeho stát okupuje, tak je vyhánění mírnější trest než například trest smrti.”

A co pan prelát a pro změnu zase jeho milci?  Prostě nemá ani zdání, co je to kněžské duchovno, vrozený vztah k odpouštění bližnímu svému. Copak nezná biblický příběh o marnotratném synovi nebo křesťanské motto Božího služebníka „… kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou…“ Matouš 5:39? Kdosi řekl: „Kritikovi nic nedlužíš!“ Ba ne, dlužíš! Ježíš řekl: „… modlete se za ty, kdo vás pronásledují…“ (Matouš 5:44).

A akce vyvolala reakci; o předválečném vůdci sudetských Němců Henleinovi šéf rakouského landsmanšaftu Gerhard Zeihsel poznamenal: “Kdyby Beneš splnil Konradem Henleinem dlouho požadovanou autonomii v rámci Československa, neměl by Hitler žádný důvod k zásahu.” Nevěřím, že by v tom případě nebylo ani Mnichovské dohody a Protektorátu Böhmen und Mähren… Proč Nečas stejně nekritizoval i šéfa rakouského landsmanšaftu…? Princip „padni komu padni“ je zde víc jak opodstatněný. Není slovo „uměřenější“ náhodou jen zbabělým gestem a submisivitou vůči Rakousku, resp. Německu…?

…“Jsem zneklidněn z toho, že s odstupem pouhých dvou či tří generací začíná být zamlžován kontext a že se začíná hovořit převážně jen o jednotlivostech vytržených ze souvislostí… Tyto individuální zločiny je sice třeba pojmenovat, odsoudit a také připomínat, nesmí se ale zakrývat jejich širší souvislosti… Genocidu židů a nacistické plány na likvidaci českého národa nelze relativizovat….“ řekl ještě v roce 2011 prezident Václav Klaus v rámci piety v Terezíně za oběti 2. sv. války.

Ihned zareagoval Rudolf Reimann, tehdejší předseda sdružení Němců, kteří byli po válce vysídleni ze zemí střední a východní Evropy a nyní žijí v Rakousku, jenž obvinil Klause z údajného překrucování dějin.

http://www.rukojmi.cz/clanky/1705-ministr-kultury-cr-herman-byl-nejvetsi-atrakci-sudetonemecky-sjezd-v-norimberku-kde-pronesl-svuj-projev-v-nemcine

Inu, je to tragikomická scéna, kdy duchovní Tomáš Halík, v totalitě poplatný odborář a kandidát tajné spolupráce StB pod krycím jménem Kazatel, navíc odmítající podepsat Chartu 77, dští oheň a síru na současnou hlavu státu tak zběsile, že se od něho distancuje i Česká biskupská konference, jež ho za následující slova silně kritizuje a kryje se prohlášením, že to jsou jen soukromé názory Halíka…

Kam až zajde ve svém nabubřeném žvanění, že se v české společnosti se rozlézá rakovina extremismu, k čemuž prý prezident Miloš Zeman tomuto zhoubnému bujení pomáhá. Kam zmizelo Halíkovo pokrytecké poselství morálky, lásky k bližnímu a odpuštění? Pročpak mi připadá křesťanství v jeho podání stejně radikální a fundamentální jako nelítostný islám, který on sám na každém kroku označuje za mírumilovné náboženství…?

Proto snad zaútočil do nekonečna omílaným 17. listopadem, kdy si tribuně na Albertově vedle sebe stoupli Konvička a Zeman, který se prý „ukazuje s těmi lidmi, kteří jsou hlavními nositeli té rakoviny a povzbuzuje toto rakovinové bujení“ řekl v pátečním rozhovoru pro ČT, aniž by mu redakce z vrozené submisivity oponovala. A na dávno skončeném dle médií „čínském extempore“ se zase snaží prokázat, že Zemanovi jde o spolupráci s oligarchy a ekonomických zisk.

Jejda, jejda, pan nositel tuctu umělých cen, předávaných v jistých institucích všem, kdož jsou evidentně proti Rusku a Číně, zapomněl, jak po svém návratu z tréninkového tábora kandidátů na českého prezidenta v USA spolu s médii štiplavě komentovali po návštěvě čínského prezidenta Si Ťin-pchinga česko-čínské obchody za miliardy, že jde pouze o „drobné“, když obchod se Západem, tedy s USA a EU, je přece mnohonásobně vyšší. Přitom jaksi všichni ve svém schizofrenním obluzení záměrně opomenuli, že s Čínou obchodujeme něco přes rok, zatímco se západními firmami je to už pár desítek let…

 

Proč je páter tak sebestředný a nestydí se, že vysoce prestižní Templetonovu cenu dostala také Matka Tereza, jež zakládala útulky pro umírající, sirotky a opuštěné děti. Budovala nemocnice a školy. Navštívila ve světě mnoho míst lidského utrpení: osadu s přesídlenci po černobylské havárii, v obleženém Bejrútu vyhledávala děti ohrožené válkou – v rozvalinách města jich našla na šedesát zmrzačených a nemocných a všechny se jí podařilo evakuovat do bezpečí. Založila Misionářky lásky, kongregace Milosrdenství… Získala rovněž Nobelovu cenu míru… Může se s Matkou Terezou rychlokvašný katolický kněz Tomáš Halík rovnat…?

A ještě k jeho rozhořčenému obvinění málem z vlastizrady, že vedle Zemana stál 17. listopadu Konvička, což je mírně psychopatické. Že šéf Bloku proti islámu řekl něco o semletí muslimů do masokostní moučky? Je to silné, ale jako parafráze na obdobný pokřik sparťanských rowdies omluvitelné; proč nebyli k soudu povolání fandové, ale Konvička? Jistě by Halík souhlasil, aby soud potrestal islamisty, co podřezali hrdla desítkám svých vězňů, načež by si musel uvědomit podstatný rozdíl mezi Konvičkovým plácnutím do větru a drsnou realitou teroristické popravy. Holt, kdo chce psa bít, vždycky islamistickou hůl najde… Že by se snad šéf Bloku proti islámu rozhodl opravdu nějakého muslima semlít…? Lze snad srovnávat docenta Konvičku se skutečnými brutálními vrahouny…?

Český rozhlas Dvojka ve svém pořadu „Jak to vidí“ uvedl preláta Halíka a tím potvrdil jeho pokrytectví. V podstatě je nejen proti Konvičkovi, ale v radiu se vyslovil též proti zavražděným karikaturistům Charlie Hebdo: Tvrdil: „…Ale ti novináři ze Charlie Hebdo, ti žádnou pravdu nezjevovali. Ti prostě projevovali naprosto cynický humor a já o tom typu humoru, o tom budeme za chvilinku mluvit, ale především sloužili určité lži. Ty karikatury Mohameda, zakladatele, zakladatele islámu, ho spojovali vlastně s tím islámským terorismem. … Jestliže někdo vstupuje do lví klece proto, aby exhiboval, že pohrdá všemi pravidly a že je tedy absolutně svobodný a riskuje tím životy nejen, život nejen svůj, ale života mnoha lidí, kteří na to doplatí, tak to pro mě není, není, není hrdina…“

Halík se přestává orientovat ve svých projevech, jakoby on sám před mikrofonem neexhiboval; dál hnaný svaly vytrénovanými nedávno v propagandistickém campusu v USA bouří, jak se prý ukazuje, „že touha říct jasné ne chlapcům z Prognostického ústavu a zřetelně navázat na masarykovsko-havlovskou prozápadní, proevropskou demokratickou tradici je silnější, než by se zdálo… Prozápadní a proamerická politická kultura má u nás přízeň zejména intelektuálů a mladých lidí, zatímco Zemanovi příznivci jsou jen z řad důchodců s nostalgií po husákovské normalizaci…“ Hledání kandidáta pro Hrad je součástí kultivace politiky a morálně-kulturního proevropského klima…

Nyní pár ukázek z typicky vysoce morálně-kulturní politiky Spojených států, na kterou se odvolává prelát Jeho Svatosti – Monsignor 2. Stupně po svém prezidentském výcviku v USA …

Páter Halík ztrácí soudnost i souvislosti, když plamenně hovoří o vysoké západní americké potažmo evropské politické kultuře, kolik „chlapců z Prognostického ústavu“ se zapojilo do mučení vězňů ve dvaceti tajných věznicích USA po celém světě, kolik krve na svých rukách mají proti USA „nekulturní Zemanovi příznivci z řad důchodců s nostalgií po husákovské normalizaci“, kolik vedli válek od Koreje, Vietnamu, Iráku či Libye a Sýrie s miliony obětí na životech…? Nevím, zdali byl Karel Schwarzenberg zaměstnancem v Prognostického ústavu, ale vím, že právě on plesal, když získalo Kosovo nezávislost a spolu s Havlem schvalovali uloupení Kosova, srdce Srbska… Oba to představitelé masarykovsko-havlovsko prozápadní, proevropské demokratické tradice…i

Jak si Halík ke všemu vůbec dovolí spojovat jméno T.G. Masryka s Václavem Havlem v hypotetické a nikdy reálně neexistující utopii masarykovsko-havlovské prozápadní, proevropské demokratické tradici. Masaryk se v hrobě při těchto slovech obrací, když si připomene Havlovo humanitární bombardování, což je skutečně opravdická tradice morální zvrhlosti. A jestliže je Miloš Zeman prelátem Jeho Svatosti – Monsignor 2. Stupně nazýván pijanem, jak by potom nazvat Havlovu závislost na alkoholu, o výčtu jeho zranění vlivem intoxikovaného stavu ani nemluvě… Václav Havel – humanitární bombardování…

A když Halík jen uslyší jméno Miloš Zeman, vyplaví se z něho žárlivě přímo ďábelský adrenalin; tvrdí o něm s nefalšovanou „křesťanskou láskou“: „…Léta alkoholu a barbarské životosprávy se podepsaly na jeho zjevu, na jeho chování i na jeho myšlení…  přisvojil si masku jakéhosi bodrého, přihlouplého strýce. Ale ta mu přirostla k obličeji tak, že už ji nemůže sundat. Přitom styl jeho rozhodování, koho jmenuje ministrem, komu udělí nebo odepře profesorský titul, nese znaky orientálního despoty, který odměňuje své milce a mstí se svým nepřátelům…”

A co pan prelát a pro změnu zase jeho milci?  Prostě nemá ani zdání, co je to kněžské duchovno, vrozený vztah k odpouštění bližnímu svému. Copak nezná biblický příběh o marnotratném synovi nebo křesťanské motto Božího služebníka „… kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou…“ Matouš 5:39? Kdosi řekl: „Kritikovi nic nedlužíš!“ Ba ne, dlužíš! Ježíš řekl: „… modlete se za ty, kdo vás pronásledují…“ (Matouš 5:44).

Kdyby náš templetonový exhibicionista měl toto kněžské cítění, nikdy by se sprostě nevybíravým způsobem nepokoušel zdiskreditovat jako údajně psychicky nemocného a konzervativně smýšlejícího děkana Václava Wolfa na Katolické teologické fakultě UK v Praze. jenž Halíkovým reformisticko-modernistickým snahám nepřál a stál mu v cestě. Asi byl jediný, kdo prokoukl skutečné černé nitro prelátovo… Ano, o absenci pravé křesťanské lásky a morálky nelze v této situaci ani na setinu vteřiny pochybovat. Halík opravdu odhalil tu svoji pravou tvář…

Miloše Zemana znám osobně, proto mě irituje každé jeho urážení. Halík se s ním asi osobně nikdy nesetkal, proto jeho žvásty jsou jen z doslechu. Zeman je mimořádně inteligentní a vnímavý člověk. Dělal jsem s ním rozhovor, přestože jsem měl obavy, že mě zahrne mezi novinářský póvl. Odvážil jsem se ho i zeptal, proč nemá rád novináře, když by bez médií přece neobstál. Měl však jako vždy jasno: „Ne já potřebuji novináře, ale novináři potřebují mě. Důkazem je i náš rozhovor, o který jste mě požádali vy a ne já vás…“ Odpovídal mi rozšafně a s úsměvem, byť věděl, že jsem o něm napsal: Pane Miloši, významný přeběhlíku, objímejte dál stromy na Vysočině

Inu, prelát Halík hledá nového hradního pána, antikrist zkrátka hledá Antizemana; měl by počítat s tím, že spíš by našel jehlu v kupce sena; chlapec Miloš z Prognosťáku má momentálně nejvyšší zhruba 70procentní oblibu, Halík, resp. jeho zatím přísně tajený Antizeman asi neví, co je to dostat na frak… prelátský… Kníže Karel Spáč I. by mohl povídat, pokud by se včas probudil.. Tak jste mě doběhl, nevyzpytatelný důchodče z Vysočiny…

Západoevropská politická kultura dle Halíka:  http: //www.dailymail.co.uk/news/article-2824057/Brussels-burns-100-000-protesters-clash-police-march-against-EU-austerity-measures.html

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2822120/French-farmers-dump-hundreds-tonnes-manure-streets-spray-city-building-slurry-day-protest.htm

V USA byl v rámci příkladné politické kultury policí zastřelen už pátý neozbrojený černoch; osvobozen byl policista, co ho zastřelil, a proto se nepokoje stupňují už v celých Spojených státech, včetně největšího města New Yorku; protestují od Pacifiku po Atlantik statisíce nejen černošských občanů… https://www.google.cz/search?q=ferguson+riots&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=7Rh3VNTVFOT4yQOu0oKQCQ

http://www.rukojmi.cz/clanky/113-omluvte-se-za-pomluvy-prezidentu-milosi-zemanovi-jenz-rekl-ze-islamsky-stat-je-rakovina-jez-metastazuje

Preláte Jeho Svatosti–Monsignore Halíku, ubytujete u sebe běžence?

http://www.rukojmi.cz/clanky/1125-prelat-halik-zahajil-predvolebni-kampan-aneb-trilogie-spiknuti-kokotu-dle-knihy-exurologa-crementa

http://www.rukojmi.cz/clanky/1562-komu-je-chystana-novela-trestniho-zakona-sita-na-miru-ze-by-americky-velvyslanec-andrew-schapiro-nepodporil-pochod-prague-pride-v-praze-jen-tak-z-pleziru

Izraelské osudy – Tisíc a jedna pravda ve Svaté zemi jako eKniha v elektronickém vydání na eReading.cz: (http://www.ereaddetail-knihy/izraelske-

Reklama:
 1. 2 reakce na “Vzteklý prelát Halík navzdory Biskupské konferenci dští oheň a síru na prezidenta Zemana a chce hledat antizemana…”

 2. Bohužel, Halík po roce 1989 působil jako velmi duševně a duchovně zakořeněný člověk. Postupně se ty kořeny nějak vytratily… (Uznávám – byla to moje chyba, ten dojem.)

  od zeman v Kvě 5, 2016

 3. Bohudík, že Halíka uznávají velmi chytří, vzdělaní lidé a hlavně studenti a tam je právě naše budoucnost.
  Stará, mstivá a sebestředná garnitura brzy zapadne na smetišti dějin…….

  od Ája v Kvě 31, 2016

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *