Pár otázek pro ctihodného Thuptena Wangchena, člena parlamentu tibetské exilové vlády

5. Březen, 2016 – 8:37

V Ostravě začal 15. ročník festival na podporu Tibetu – ProTibet, uskuteční se také beseda v knihovně města Ostravy, proto jsem si připravil pár otázek pro ctihodného Thuptena Wangchena, člena parlamentu tibetské exilové vlády…

Přítomen bude i španělský malíř, který uvede svoji výstavu o sebeupalování s názvem Plameny v tichu. Výtěžek měsíc trvající akce poputuje na podporu tibetských seniorů, konkrétně na zajištění jejich lékařské péče na nákup matrací a dalších kompenzačních pomůcek.

Rád bych mu ukázal též pár fotografií, které jsem pořídil  nedávno v Tibetu, stejně jako snímky z dob, kdy byli tibetští otroci zcela k dispozici prominentním lámům. Ty samé snímky jsem se snažil dát k dispozici opavským zastupitelům, co již přes dvacet let věší na radnici v Opavě tibetskou vlajku, napadlo mě, že se jich zeptám, kolikrát byli v Tibetu, aby byli přesvědčeni, že dělají správnou věc? Pak jsem zjistil, že nedávno za pomoci asistentky věšel symbol „svobodného Tibetu“ slepý náměstek primátora a bylo mi jasné, že kdo jiný by mohl na beton vědět, než nevidomý funkcionář, jak to v Tibetské autonomii skutečně vypadá s lidskými právy… O tom, že by na fotkách mučením zbídačených Tibeťanů stejně nic nespatřil, ani nemluvě.

Nyní moje otázky pro ctihodného Thuptena Wangchena: Proč se nemluví o tom, že již v prosinci 1903 překročila vyzbrojená britská expedice o síle 3 000 vojáků a 7 000 šerpů hranice Tibetu, kteří způsobil jeden z největších masakrů 31. března roku 1904 v horském průsmyku u osady Guru, kdy Britové stříleli ze svých kulometů do zad prchajících Tibeťanů….?

Víte o tom, že v 23. září 1904 byla ve Lhase podepsána násilím vynucená dohoda mezi britskými silami, světskými a církevními reprezentanty této vlády a zástupci klášterů, kdy se Tibet zavázal k otevření hranic pro volný obchod mezi britskými a tibetskými subjekty (otevřeny 3 trhy) a k vyplacení odškodnění britské vládě za výlohy, které jí vznikly vysláním vojenských sil do Lhasy…?

Byl jsem v Lhase, v klášterech i v paláci Potála, navštívil jsem nejposvátnější klášter všech Tibeťanů – Džókhang , který je běžně nabitý k prasknutí. Tvrdíte, že Čína pošlapává náboženské svobody Tibeťanů, jak tedy možné, že tibetským věřícím v rozličná vtělení Buddhy není vstup omezen, proto se jich zde v klidu tisíce modlí…?

Co říkáte na to, že Dalajláma známý svým rčením: „Udělejte to svým srdcem“, měl schůzku se svým  japonským přítelem Šóko Asaharou, vůdcem sekty Óm šinrikjó, jenž v roce 1995 spáchal útok bojovým plynem na tokijské metro, když vypustili bojový plyn sarin; zemřelo 13 lidí a stovky byly zraněny…?

Víte o tom, že v dobách temného feudalismu, kdy tibetští nevolníci a otroci představovali 95 procent populace, přirozeně neměli žádnou osobní svobodu a zacházelo se s nimi jako s věcmi. byli vlastněni vládními úředníci, aristokraty a vysokými lámy…?

(Mohli je půjčovat, dávat jako vklad do hry, zastavovat na hypotéku, darovat je či prodat. V případě, že nastávající manželé patřili různým pánům, musel být jejich sňatek schválen oběma pány. Někdy si nevolník musel svou manželku od pána koupit. Jakmile se nevolníkovi narodilo dítě, stalo se majetkem pána. Lichva, robota a vysoké daně tvořily pilíře režimu. Většina nevolníků byla zadlužena či zatížena dědičným dluhem. http://www.rukojmi.cz/clanky/753-cina-zase-krute-porusuje-lidska-prava-bude-mit-svoji-prvni-vojenskou-zakladnu-v-zahranici)

Jistě je Vám, ctihodnosti, známo, že v roce 1954 přijal Dalajláma místo místopředsedy čínského Národního shromáždění, kde se ve svém hábitu vyjímal mezi strohými uniformami maoistů, a na Maovu počest dokonce napsal báseň „Je kultivovaný a zdvořilý“…

Říká se, že Čína modernizuje tibetskou železnici, aby se tak do Tibetu mohli dostat etničtí Číňané a postupně rodilé Tibeťany vytlačit: Je to pravda, když je ověřený fakt, že z celkového počtu 2 740 000 obyvatel tibetské provincie tvoří Tibeťané asi 93 procent populace; druhou nejvýznamnější etnickou skupinou jsou Chánové, kterých je asi 6 procent…?

Co říkáte na fakta, že nedávno v Česku Dalajláma prohlásil: “Toužíme po mírovém spolužití s našimi čínskými bratry a sestrami,” zopakoval to, co řekl na tiskové konferenci v německé Bochumi. Zároveň dodal, že namísto nezávislosti by byl rád, aby tibetská provincie získala v rámci Číny větší autonomii a respekt pro kulturní a náboženské otázky.

Je pravda, že na placené přednášce v New Yorku šokoval slovy: “Pořád jsem marxista. Marxismus má morální etiku, zatímco kapitalismus je pouze honbou za ziskem… Komunistický režim v Číně přinesl jejím obyvatelům neslýchaný blahobyt… Milionům lidí se životní úroveň zlepšila … ovšem je nutné najít východisko mezi životní úrovní a svobodou. Až dosud se většinou spoléhá na násilí…“?

Je rovněž pravda, ž existuje Dalajlámův vstřícný telegram Mao Ce-tungovi, v  němž připomíná, že na bázi přátelství uzavřeli delegáti obou stran 23. května 1951 smlouvu Ústřední lidové vlády a místní vlády v Tibetu o opatřeních k mírovému osvobození Tibetu? Podepsán Dalajláma Tibetské místní vlády, 24. října 1951, 24ho 8. měsíce roku zajíce tibetského kalendáře….

(“Předsedo Mao Ústřední lidové vlády. Tento rok koncem dubna 1951 vyslala místní vláda v Tibetu pět delegátů vybavených plnou mocí vedených Kaloon Ngapoi do Pekingu, aby vedli mírové rozhovory s delegáty jmenovanými Ústřední lidovou vládou. Na bázi přátelství uzavřeli delegáti obou stran 23. května 1951 smlouvu Ústřední lidové vlády a místní vlády v Tibetu o opatřeních k mírovému osvobození Tibetu. Tibetská místní vláda, jakož i církevní a sekulární představitelé jednomyslně podporují tuto smlouvu a pod vedením předsedy Maa a Ústřední lidové vlády budou aktivně podporovat Lidovou osvobozeneckou armádu v Tibetu, aby konsolidovala národní obranu, vyhnala imperialistické vlivy z Tibetu a zabezpečila sjednocení teritoria a suverenitu vlasti. Tímto telegramem Vás o tom informuji. Dalajláma Tibetské místní vlády, 24. října 1951, 24ho 8. měsíce roku zajíce tibetského kalendáře…(

Vyvěšovači tibetských vlajek tvrdí, že Tibet nemá žádné školství, přičemž jsem se ve Lhase dozvěděl, že od roku 2003 bylo v Tibetu zřízeno 1011 škol, včetně 2020 vyučovacích kurzů a počet posluchačů dosáhl 453 tisíc a skoro 92 procenta tibetských dětí chodí do škol..“

(Počet negramotných se snížil o třetinu od roku 1992, kdy byl uplatněn projekt „Naděje“, který pomáhá chudým školákům znovu chodit do škol. Současně bylo postaveno 180 škol, 36 tisíc chudých školáků se do nich vrátilo. Zákon o oblastní autonomii národnostních menšin Čínské lidové republiky stanoví:„Každý národ má svobodu používat a rozvíjet vlastní jazyk a písmo“. Od mírového osvobození Tibetu stále dbá čínská vláda na to, aby se na všech stupních tibetských škol vyučovala, používala a rozvíjela tibetština. V červenci 1987 vypracovala autonomní oblast Tibet studii „Rozhodnutí o studiu, použití a rozvoji tibetského jazyka a písma“ a jasně tak byla stanovena stejná váha tibetského a čínského jazyka, přičemž důraz je kladen na princip studia tibetského jazyka a písma. Na tibetských školách se vyučuje v tibetštině a hodiny tibetštiny jsou hlavním studijním předmětem…)

Nějak mi to nejde dohromady sestudentka Cchering Kji, ježse upálila, údajně ze zoufalství, když tibetská střední škola v okrese Ma-čchü v provincii Kan-su přestala vyučovat v tibetštině a přešla na čínštinu. Spáchala sebevraždu na protest proti novým učebnicím v čínštině a rozhodnutí omezit výuku tibetštiny na jednu hodinu. Věříte tomu? Smrt pro omezení tibetštiny na jednu hodinu…?

Co říkáte na sebeupálení jako protest lidí proti terorizujícímu systému? Je tragický, ale jinak jde o tradiční „zvyk“ protestujících mnichů, studentů nebo odpůrců kast. Jestli se v Číně upálilo za rok 2011 sedm osob, v přepočtu na její počet obyvatel ve výši 1 400 milionů a přes sto národností a etnik, je to sice pořád děsivá a zbytečná smrt, ale v “minimálním” množství, proti „epidemii“ třiceti upálených v 10milionové České republice či 60milionovém Vietnamu…

V předvečer 11. června 1963 usedl šestašedesátiletý buddhistický mnich Thích Quang Duc do pozice lotosového květu k pravidelné modlitbě ze záhybu roucha vytáhl sirky a jednou škrtl. Ruku pak volně spustil do klína a během několika vteřin vzplanul, aby svým mučednictvím upozornili na bezpráví, kterým trpěli vyznavači buddhistické víry v nedávno zřízeném Jižním Vietnamu. Zemi už takřka osm let ovládal člen vietnamské katolické menšiny a korupčník Ngo Dinh Diem. Nebyl jeho důvod a dalších mnichů pádnější, než upálení se kvůli tomu, že se upálí dívka údajně proti zrušení tibetštiny…?

Není snad pravda, že byla oficiálněv tibetské Lhase zahájena 15. února 2011 akce s názvem „Město školství“. Že starosta Lhasy Duo-ji-ci-zhu uvedl, že uskutečnění akce „Město školství“ je novým pokusem rozvoje školství ve velkém měřítku a přispěje k urychlení reforem a rozvoji školství v Lhase a ke zlepšení kvality života lidí…. (Podle informace projekt „Město školství“ zahrnuje sedm malých projektů, včetně střediska pro školení učitelů, výzkumných institutů při tibetské univerzitě..)

Výtěžek festivalu ProTibet poputuje na podporu tibetských seniorů, konkrétně na zajištění jejich lékařské péče na nákup matrací a dalších kompenzačních pomůcek…Není to pokrytectví, když má Čína na 320 tisíc lékařských ústavů a hygienicko-epidemiologických stanic, vlastní přes 4 miliony 210 tisíc nemocničních lůžek a má přes šest milionů zdravotnických pracovníků a ve středně velkých městech v provinciích a autonomních oblastech tedy i v Tibetu jsou odborné nemocnice s moderním zdravotnickým vybavením, tedy přes 2000 okresních nemocnicí a 48 tisíc obecních zdravotnických stanicí…

Je Vám, ctihodnosti, známo, že v roce 1936 byla založena “Německá himálajská nadace”, která se stala důležitým nacistickým propagandistickým nástrojem, a to nejen pro organizování spekulativních expedicí. Měla se zajímat o údajné “germánské kořeny” horského národa Hunzukuc v Himálajích. O dva roky později už vyrazila pětice mladých německých vědců do Tibetu se záměrem pátrání po “pravých a původních” Árijcích”, kteří údajně na “střeše světa” našli útočiště.. .?

(Další expedici vedl po domluvě se svým jmenovcem Himlerem rakouský horolezec a cestovatel Heinrich Harrer. Obdržel na pět tisíc marek. Zřejmě šlo o peníze ze stranické župní pokladny NSDAP. Později Harrer hovořil, že šlo o “německo-rakouskou expedici”, ale ve skutečnosti se na ní podíleli dva členové nacistické strany z Východní Marky, jak bylo Rakousko přejmenováno. Výpravě řízené Německou Himálajskou nadací se nepodařilo dosáhnout Nanga Parbatu a na zpáteční cestě byla zaskočena vypuknutím druhé světové války a v září 1939 v Karáčí Brity zatčena…)

Předloni v březnu řekl Dalajláma,, že po 369 letech zruší systém, který z dalajlamy činí duchovního i politického vůdce Tibetu. Konec s převtělováním…?

Ujal se v dubnu 2012 funkce premiéra Tibetu dvaačtyřicetiletý právník z Harvardu v USA Lozang Sanggjä a v srpnu on i jeho šestičlenný kabinet složil přísahu…?

Reklama:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *