Jak si USA vytvořily k obrazu svému z německých nacistů a japonských fašistů své spojence Německo a Japonsko

10. Únor, 2016 – 9:27
Dnešní svět má hlavu plnou těžkých chmur; terorismus Islámského státu a běženecká invaze z Afriky a Blízkého východu do Evropy, která má činit až 25 milionů lidí prchajících před násilím. Čí je to opět spiknutí? Proč je terčem právě Řecko…?

Hlavní hráči na scéně jsou stejní – opět Německo a USA. Antické Řecko měla první na světě demokracii, kde byly v té době státy EU? Dnes je Řecko evropských otloukánkem, dlužníkem EU, jíž vévodí Německo. To drze požaduje, aby Atény splatily své dluhy, které by ale nebyly, pokud by následovník nacistů vrátil Řecku své dluhy a válečné reparace, které za sedmdesát let vzrostly o úroky… http://gloria.tv/media/hnrU1osDc48

Nacisté v Řecku způsobili smrt asi 300 tisíc lidí, to jsou čtyři procenta obyvatelstva. Okupaci provázelo vraždění, ničení a drancování, které vyvolalo hladomor. Řecký prezident Prokopis Pavlopulos se proto v rozhovoru pro německý list „Süddeutsche Zeitung“ vyjádřil kromě jiného také k řeckým nárokům vůči Německu, které plynou z období německé okupace jeho země v letech 1941 až 1944. „Naše nároky nezanikly. Řekové nerezignovali ani z požadavků na splacení vynucené půjčky a ani z válečných reparací,“ řekl řecký prezident.

Foto: Reuters…

Jde o 476 milionů marek, které si nacistické Německo vynutilo v letech 1942 až 1944 jako válečný úvěr. Ten nikdy nebyl splacen. Němečtí vládní politici již takovou možnost vyrovnání se s okupačním závazkem odmítli. Tvrdí totiž, že nároky skončily sjednocením Německa. Pouze prezident Joachim Gauck připustil možnost válečných reparací Řecku za škody, které mu nacistické Německo způsobilo za II. světové války. Pokud jde o půjčku, Německá spolková republika v roce 1960 Řecku splatila část dluhu, cca 110 milionů marek. Vedle 54 miliard euro za uvedený úvěr by fakticky Německo mělo ještě zaplatit 108 miliard eur válečných reparací. Jak bruselský salašnický pes hlídá stádo českého Ovčákova…

Řecko se v létě dohodlo s eurozónou na novém záchranném programu, v jehož rámci by mělo během tří let obdržet až 86 miliard eur (2,3 bilionu korun). MMF se podílel na předchozích dvou balících pomoci pro Řecko. Věřitelé z eurozóny, zejména Německo, vylučují možnost seškrtání řeckého dluhu, o jeho restrukturalizaci jsou však ochotni uvažovat. Ekonomický historik Albrecht Ritschl v interview na „ Spiegel on Line“ ale připomíná, že kam se hrabe Řecko, když Německo bylo nejhorším dlužníkem v minulém století.

Foto: Reuters…

Varuje, že Německo by mělo zaujmout zdrženlivý přístup v Euro krizi, neboť jinak bude čelit obnoveným požadavkům na reparace z II.sv. války. A dodává, že ve 20 st. bylo Německo odpovědno za největší národní bankroty v nedávné historii. Paradoxně se však oběti německé okupace v Evropě, včetně Řecka, musely zříci nároků na reparace. Je zřejmě, že musí konečně skončit privilegia Německa, které musel podporovat po válce celý svět a odpustit mu jeho reparace za zničených 60 milionů lidských životů a tisíce měst po celém světě. Za kolik se asi dá vyčíslit lidský život, zničená velkoměsta, jejich infrastruktury, průmysl, zdravotnictví…? Za biliony… Kde jsou, proč je Německo nezaplatilo…? Zhýčkaní Němci si v 60. letech povolali gastarbeitery z Turecka, dnes chtějí nové otroky?

Francouzský ekonom Thomas Piketty v díle “Kapitál v 21. století” tvrdí, že neexistuje žádný ekonomický ani morální důvod, proč by mělo být Německo „jedinou evropskou zemí v moderních dějinách, které bylo dopřáno odpuštění dluhů ve velkém“. Měl přitom na mysli roky 1924, 1929, 1932 a 1953 – dluhy byly Německu odpouštěny vždy v souvislosti s devastací země po válce, kterou však sama vyvolala. “A zejména v roce 1953 šlo o odepsání více než poloviny dluhu – jak státního, tak soukromého. Členové konference v Londýně v roce 1953 si byli vědomi, že bez tohoto kroku by Německo nikdy svůj dluh z válečných reparací nemohlo splatit; (tvořilo ho 200 procent hodnoty jeho hrubého domácího produktu), což by také znemožnilo jeho ekonomický růst a demokratickou budoucnost…” dodává.

Pro uvedení výše uvedených citací do souvislosti je nyní třeba uvést a zopakovat již zveřejněná fakta… Po druhé světové válce byla Evropa v troskách. Hospodářská situace byla strašlivá. K tomu ještě přišlo hrozivé sucho v roce 1946 a nesmírně krutá zima v roce 1947. Ve zničené Evropě, kde byly desítky milionů lidí bez práce. Nejhorší situace byla v Německu. Miliony Němců  dostávali pouze skrovné příděly k hladovění. Umíraly desítky tisíc lidí. Úmrtnost mezi německými dětmi stoupla desetkrát proti předválečné úrovni. Životní podmínky v roce 1947 byly považovány za horší, než v roce 1945. Průměrný  příděl kalorií byl 1040 denně (norma je přes 2000 kalorií), z toho pocházela podvýživa – nejhorší v  poválečném Německu;  takový příděl potravin odpovídal množství, jež dostávali vězni v nacistických koncentračních táborech. Kdo jinému jámu kopal, sám do ní pak spadl, aneb Boží mlýny mlely pomalu, ale jistě, přesto se stal zázrak; ekonomický… https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Ay9CMGRElCU

Přestože Spojenci za začátku na oko dodržovali tzv. Morgentauův plán, což byl plán na totální likvidaci Německa; obhajoval logické opatření s cílem zajistit, aby Německo už nebylo schopné vést další, tedy třetí válku. Cílem nebylo jen zničení  německého zbrojního průmyslu, ale i odstranění nebo zničení dalších klíčových odvětví, která jsou základem pro vojenskou sílu. V jeho rámci bylo demontováno 1500 nejlepších továren a odvezeno ze země. Ale s předem daným ohledem na sílu komunistických zemí a obavy ze SSSR, přišel tajně rezervní Marshallův plán, oficiálně nazývaný Plán evropské obnovy (angl. European Recovery Program), přijatý Kongresem USA v dubnu 1948 s cílem pomoci poválečné Evropě; spíš německé obnovy… Morálně zdeptaní Němci by udělali pro Spojence první poslední pro svoji milostivou katarzi…

V důsledku odmítnutí Marshallova plánu ze strany zemí východního bloku byl plán omezený jen na západní Evropu. Marshallův plán nebyla charitativní záležitost. Šlo o ekonomické ovládnutí Evropy. Jeho skutečný důvod spočíval v tom, že jakmile tyto země byly uvedeny zpět na nohy americkou pomocí, jejich měny byly vázány na americký dolar a byly nuceny kupovat americké produkty, což podporovalo ekonomiku Spojených států. Každý ze 17 států měl vypočítat své individuální výdaje, které bude od Spojených států vyžadovat. Po složitých jednáních, kdy každý stát své skutečné potřeby nadsadil, byla stanovena částka 19 miliard dolarů. A též každý stát v programu Marshallův plán byl nucen odsuzovat komunismus a socialismus – což byl důvod, proč Československo tento plán odmítlo; odmítlo stát se vazalem této lichvy….

Jak se dnes  projevuje pragmaticky vypočítavá politika USA vůči Německu? Morgentauův plán původně zakazoval Německu budování armády, což byla však jen kamufláž. Spojené státy však měly také svůj národní plán, své známé americké zájmy; vybudovat z Německa silnou mocnost, aby měly v Evropě na své straně silného partnera. Proto investovali do SRN miliony, které však byly vázány na výhradní obchod s USA. Dnes patří armáda Německa mezi nejlépe vyzbrojené na světě. Známka typicky amerického pokrytectví. V Evropě bylo rozmístěno na více než stovce základen asi 60 000 amerických vojáků, více než 40 000 je jich je nyní v Německu.

Pokrytecký humbuk zvaný Morgentauův plán skončil dřív než začal a dnes se německá armáda, která vlastně neměla existovat, poprvé od druhé světové války zapojila v Afghánistánu do přímých bojových akci. Německé mělo v Afghánistánu po Spojených státech a Velké Británii třetí největší kontingent. V roce 2010 sloužilo v Afghánistánu 5350 německých vojáků. „Afghánistán je nejdůležitější zkušeností německých ozbrojených sil. Bylo to poprvé od druhé světové války, kdy byla německá armáda zapojená do skutečné bojové akce,“ říká generál ve výslužbě Harald Kujat, bývalý náčelník generálního štábu Bundeswehru (2000-2002) a bývalý předseda Vojenského výboru NATO (2002-2005).

Obdobný záměr myly Spojené státy rovněž s Japonskem, z něhož si vytvořily pokorného vazala, což završily shozením atomových bomb na Hirošimu a Nagasaki. Tento šok statisíců zabitých civilistů donutil zemi vycházejícího slunce k tvrdým opatřením ve svém vojenství. Ale ne zase tak docela; nejen v Evropě potřebovaly USA svého silného partnera, v Tichomoří byl snad ještě nutnější. V 9. článku poválečné ústavy z roku 1947 se sice Japonsko navždy zřeklo války a zakázalo si vlastnit armádu a další válečný potenciál. Japonsku, jakožto mírovému státu, nařizovala nová ústava jen Síly sebeobrany, určené výhradně pro obranu státu. Kopilot Robert Lewis: „Kolik lidí jsme jen teď zabili? Proboha, co jsme to udělali?“ aneb Světový mír dle USA…?

Během závodů ve zbrojení, které vyvolala studená válka, tak mohlo stát Japonsko pod ochranou amerického raketového deštníku stranou a v klidu investovat do svého hospodářství. I to je jedním z faktorů stojících v pozadí nejen německého, ale i japonského ekonomického zázraku. Dodnes ostatně udržuje americká armáda svou vojenskou přítomnost na několika základnách zejména na Okinawě. (V Německu mají Spojené státy několik desítek vojenských základen.) http://zpravy.idnes.cz/japonci-kvuli-znasilneni-14lete-divky-zatkli-americkeho-vojaka-pb9-/zahranicni.aspx?c=A080211_132834_zahranicni_ad

Foto: Reuters…

Už na začátku 70. let mělo Japonsko bez ohledu na 9. článek ústavy jednu z nejrychleji rostoucích armád světa. V současnosti čítají Síly sebeobrany, složené z námořnictva, letectva a pozemní armády, na čtvrt milionu mužů. Rozpočet, který sice nepřesahuje jedno procento hrubého domácího produktu, však činí díky ekonomické síle japonských ostrovů zhruba 47 miliard dolarů. Japonsko se tak v nákladech na zbrojení řadilo sedmé místo na světě… Premiéru Šinzó Abemu se před dvěma roky podařilo v kabinetu prosadit reinterpretaci mírové ústavy, přijaté krátce po kapitulaci, která až dosud bránila nasazení japonských vojáků v zahraničí. Byla Rudá armáda jedinou armádou znásilňovatelkou a zlodějkou ve 2. světové válce…?

To vláda nově interpretuje jako právo na „kolektivní sebeobranu“. Reuters upozorňuje, že tím, že se jedná o reinterpretaci, a ne o revizi základního zákona, vyhne se premiér nutnosti referenda. „Jen proto, že je Japonsko silné, neznamená to, že bude agresivní,“ říká ředitel massachusettského centra pro mezinárodní vztahy Richard Samuels. Tato slova by měli slyšet Číňané, kteří vedli nejkrvavější války právě s japonskými vojáky během 2. sv. války v letech 1937 až 1945M kdy zahynulo podle oficiálních čínských údajů asi 35 milionů lidí. Většina západních historiků počet obětí odhaduje na 20 milionů; a těm se přiletěl poklonit prezident Miloš Zeman, jako jediná hlava států zostudil EU, že jsou jí miliony padlých Číňanů zcela lhostejné, byť v Normandii se všichni světoví státníci při vojenské přehlídce předváděli o sto šest…. http://www.youtube.com/watch?v=nttxrNENJgU&feature=youtu.be

Mocenská rozpínavost a bezostyšně zvrhlé válčení NATO, potažmo USA v zemích Afriky a Blízkého východu dnes přivedly na hranice s Tureckem a Řeckem miliony běženců; Turecko na ně dostane několik miliard, Řecko však nic a ještě musí platit dluhy EU, jejímž hlavním tahounem je Německo v čele s Mutter Merkel, „darem od Alláha“…

Inu, proč se ti dávní Řekové, naivní bloudové, vůbec kdysi pouštěli do systému vlády lidu, když ho dnes stejně nikdo nebere vážně..? Navíc i oni již věděli, že s demokracii jde ruku v ruce monarchie, tyranie, oligarchie, aristokracie a politeiá…  A ty konce Řeků v EU a NATO… http://www.rukojmi.cz/clanky/156-recko-ma-zrusit-sva-privilegia-ale-co-privilegia-nemecka-jez-nesplatilo-sve-valecne-reparace-za-60-milionu-zivotu-a-tisice-znicenych-mest-po-celem-svete

Německo, které své dluhy nikdy nesplatilo, nemůže Řecko vydírat…

Ráno vstane, opáše se dynamitem a odpálí na pomníku Rudoarmějců…?

Čína zase krutě porušuje lidská práva; bude mít svoji první vojenskou základnu v zahraničí

Turecko se již těší na členství v Evropské islámské unii…?

http://www.rukojmi.cz/clanky/767-zeme-americkeho-snu-o-neomezenych-moznostech-chtela-udelat-i-z-prahy-dalsi-hirosimu

Izraelské osudy – Tisíc a jedna pravda ve Svaté zemi jako eKnihav elektronickém vydání na eReading.cz: (http://www.ereading.cz/cs/detail-knihy/izraelske-osud

Reklama:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *