Jak to chodí, televizní pohádko…?

8. Leden, 2016 – 10:14

Co na to  všecko lhaní říká Rada ČT? Vše je OK, tvrdí a její zasedání: Sp. zn./Ident.: 0280(2014), Č.j.: BUR/1222/2014, Zasedání Rady č. 7 – 2014 / poř.č.: 39, to dokazuje: Některé citace z dopisu, který mám k dispozici:

„Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) projednala na svém 7. zasedání, konaném dne 1. dubna 2014, stížnost na provozovatele Česká televize. na manipulativní, neobjektivní, tendenční a zkreslené zpravodajství veřejnoprávní televize, týkající se dění na Ukrajině, zejména pak na Krymu. Rada se nyní zabývala těmito pořady:

article_photo

Speciál ČT24: Krymské referendum, odvysílaný dne 16. března 2014 od 14:15 hodin na programu ČT24, se dle slov moderátorky snažil „dát prostor všem úhlům pohledu“. K dění se nevyjadřovaly žádné zainteresované osoby, nýbrž zpravodajové ČT (Josef Pazderka a Adriana Dergam, Martin Krepindl, Martin Jonáš) a další novináři, případně odborníci či teoretici (politolog, ukrajinista, politický geograf, odborník na Rusko a východní Evropu, ekonom) a 1. náměstek ministra zahraničí. Do jisté míry jediným hlasem, který je teoreticky možné považovat za zaujatý, byla ukrajinská redaktorka Rádia Svobodná Evropa. Názory zúčastněných byly více či méně kritické k postupu Ruska, případně politiků na Krymu…

…Prakticky totéž platí i pro pořad Horizont speciál, odvysílaný týž den od 20:00 hodin na programu ČT24. Ani zde obsažený rozhovor s poslancem Milanem Šarapatkou nejevil známky porušení zákona. Poslanec, který se referenda zúčastnil jako pozorovatel, se nejprve vyjádřil k formálnímu provedení referenda, jež dle něj proběhlo zcela v pořádku. Následně moderátor začal klást otázky týkající se složení skupiny pozorovatelů, či zda si Milan Šarapatka nemyslí, že svou účastí posvěcuje z hlediska mezinárodního práva problematický krok. Následovala poměrně sugestivní otázka: „Dobře, a není stejně jednoznačné, že snad poprvé po 2. světové válce minimálně v Evropě dochází k obsazení části suverénního území jiného státu, že je to jasná invaze, souhlasíte s tím?“ Na nesouhlasnou odpověď reagoval: „Není to invaze, není to podle Vás invaze toto?“ Nakonec moderátor položil ještě sugestivnější otázku: „Je to podle Vás svátek přímé demokracie, co jste viděl?“ http://www.youtube.com/watch?v=ie0rj0l85Q4

Lze říci, že moderátor plnil roli kvalifikovaného oponenta, což je zcela legitimní a ve skutečnosti žádané. Jistě je možné namítnout, že se do jisté míry nechal unést a dal jasně najevo svůj osobní názor. Tato skutečnost není v souladu s novinářskou etikou, ovšem sama o sobě nezakládá podezření na porušení zákona.

Též rozhovor s Milanem Šarapatkou odvysílaný v rámci pořadu Události, komentáře dne 18. března 2014 od 22:00 hodin byl veden v konfrontačním stylu. Prakticky celý se točil kolem organizace, která poslancům nabídla účast a platila jim výlohy – konkrétně kolem jejího financování, jejího zakladatele a jejích kontaktů na ruským státem placená média. Z pohledu hodnověrnosti svědectví se jednalo o zcela zásadní otázky, které v rozhovoru měly zaznít. Monitoring tedy neprokázal v těchto konkrétních pořadech, informujících o situaci na Krymu, porušení zásad vyváženosti… Pane Veselovský, kdo platil vaše „monitorování“ Milana Šarapatky?

Dovolte, abych Vás závěrem ubezpečil, že Rada v žádném případě nezlehčuje Vámi nastíněná podezření, a že se v rámci svých kapacitních a kompetenčních možností hodlá věnovat vyhodnocování informování o událostech na Ukrajině.“

S pozdravem v Praze dne: 1. 4. 2014 Bc. Ivan Krejčí, předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

Reklama:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *