Juda Makabejský…

30. Červenec, 2015 – 15:48

(S nástupem krále Antiocha IV. k moci začíná období násilného pořečťování a útokům proti židovskému náboženství. Jeruzalémský chrám byl znesvěcen a jeho poklady byly uloupeny.

Řekové pozabíjeli mnoho nevinných lidí a uvalili na Židy těžké daně. Antiochus nechal v chrámu postavit Diovu sochu a nutil Židy, aby se jí klaněli. Zakázal dodržovat šabat a provádět obřízku. Nakonec se sám nechal prohlásit bohem a říkal si „Antiochus Epifanes“ /Božský Antiochus/. J

eho souputníci mu ovšem přezdívali „Antiochus Epimanes“ /Bláznivý Antiochus/. Po celém Izraeli Řekové stavěli své oltáře a sochy svých božstev a nutili Židy aby se těmto modlám klaněli. V Modiim, vesnici nedaleko Jeruzaléma, se však vojákům postavil na odpor kněz spolu se svými pěti syny zaútočil na vojenskou posádku, několik vojáků zabili, zničili modlu a poté prchli do hor, kde začali shromažďovat povstalecké síly. Židovská armáda den ode dne rostla.

Velitelem se stal Jehuda Makabi. Započali partyzánskou válku. Za noci vyráželi Židé proti syrským jednotkám a s ránem mizeli v horách. Ačkoli jich bylo jen šest tisíc, porazili armádu čtyřiceti sedmi tisíc. Antiochus vyslal proti Makabejcům další, ještě větší armádu. V bitvě u Bejt Cur však Židé šťastně zvítězili. Zahájili vojenské tažení na Jeruzalém, osvobodili město, dobyli chrám a vyházeli z něj modly. Když chtěli zapálit světla menory /sedmiramenný svícen/, zjistili, že zbyl jen jeden džbánek olivového oleje označený pečetí velekněze.

Takové množství ovšem stačí jen na jediný den a příprava dalšího oleje trvá osm dní. Přesto Makabejci lampy menory naplnili, zapálili knoty a chrám znovuzasvětili. A stal se zázrak. Olej nevyhořel a vydržel po celých osm dní, dokud nebyl hotový nový olivový olej. Rok nato vyhlásili rabíni osmidenní svátek Chanuka, oslavu vítězství nad náboženskou perzekucí…)

Reklama:
  1. 1 Trackback(s)

  2. Led 15, 2016: hampton bay ceiling fans

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *