US Army zamítla a zakázala zbraně i auta pro dobrovolníky na pomoc květnové Praze

7. Květen, 2015 – 13:23

Tak už máme za sebou další slavnosti „Svobody“, jak se nazývají oslavy ukončení 2. světové války v Plzni. Od roku 1990 se tato povyražení stávají největší událostí květnových dnů. Týden pompézních oslav.

Odehrály se na hrobech tisíce civilních obětí při bombardování Plzně Američany, kteří jsou nyní oslavováni jako vítězové. Ve městě piva existuje okolo 30 pamětních desek se jmény padlých rovněž při plzeňském povstání 5. května 1945, kdy byla Plzeň osvobozena Plzeňany (nikoliv Američany!). Německé vojenské posádky a velitelství složily zbraně a plzeňský rozhlas hlásil do éteru: „Hovoří Plzeň, svobodná Plzeň hovoří“.

Heč, budeme se vdávat za Toma a Jerryho… České lepé děvy, těšte se; opět k nám přijedou američtí osvoboditelé, jako kdysi do Plzně?

Na to se jaksi zapomnělo, desky padlým jsou bez povšimnutí míjeny. Za to doslova všude tam, kde jen postála noha amerického vojáka, bylo pozdvižení. Projížděl jsem Plzní a snažil se objevit nějaký pomník, pomníček těm, jež opravdu padli za svoje město. Nic, žádná připomínka ani těm, jichž padlo asi stokrát víc než Američanů při jejich náletech v dubnu 1945… To vše proto, že zkrátka Plzeň osvobodili Pattonovi vojáci, jichž padlo v Plzni, tedy padl, jeden voják US Army. Při střelbě nacistů z věže bartolomějského kostela na náměstí Republiky… Bylo po Ardenách, bylo třeba si zase trochu zabojovat… Válka byla pro US Army však poněkud náročnější. Přesto bylo třeba si květen 1945 trochu užít; kam se vydat, než do míst, která byla Spojenými státy a jejich zákeřnými nálety, už dostatečně zdevastovaná.

1945 – 25. dubna byla Škodovka těžce zasažena náletem 8. americké letecké armády; škody byly vyčísleny na dvě miliardy korun

Plzeň byla díky Škodovým závodům jedním z nejdůležitějších měst v Československu. Proč se však, pouhých dvacet dní po vyhlášení Košického vládního programu, 25. dubna 1945, stala plzeňská Škodovka terčem jednoho z posledních spojeneckých náletů, si lze jen těžko vysvětlit jinak, než jako snahu oslabit český poválečný průmysl. Několik set amerických bombardérů tehdy svrhlo přes pět tisíc tříštivých, fosforových a zápalných bomb, 29 objektů závodu bylo úplně zničeno, 21 velmi těžce poškozeno a 33 poškozeno těžce. Závod byl bez proudu, komunikační spoje prakticky neexistovaly. V té době, těsně před koncem války, nacisté nemohli z Plzně odvézt již ani šroubek pro frontu. Přesto byl tento průmyslový gigant fakticky zničen. Předtím (17. dubna 1945) americké bomby zabíjely v dělnických čtvrtích Škvrňany a Karlov, které byly téměř zničeny, fakticky zničeno bylo plzeňské seřaďovací nádraží.

Byl to cílený a logický záměr proti strategické orientaci ČSR na SSSR v poválečném období. Americký generál Patton, když si později prohlížel ruiny Škodovky, prohlásil: „Dobrá práce, jsem spokojený!“ A když to řekl sám veliký Patton, nelze oponovat, ovšem, jak praví české přísloví: „Každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán.“ A stalo se;  v Plzni právě odhalili pomník generálu Pattonovi, No, pomník – dva mnohatunové zrezivělé železní pláty, údajně se z nich dá vyčíst profil obličeje zmíněné americké šajby. Cena se  ve sběrných surovinách odhaduje na zhruba sto tisíc Kč… Nepřizpůsobiví občané ze z Plzně oživli… https://www.facebook.com/hromadsketv/videos/959606497393047/?pnref=story

Dne 4. května 1945 vydal generál Patton rozkaz zahájit útok na západní Čechy. Po poměrně těžkém a vůbec největším boji, s jakým se americká armáda na území Československa setkala, byl 26. dubna Cheb dobyt. Toto vítězství bylo ovšem zaplaceno 46 padlými vojáky a 150 raněnými v tomto prostoru. Později ještě následovala několikahodinová bitva o chebské letiště, dne 28. dubna, při které bylo zraněno asi 16 vojáků. Státníci oslaví bitvu o Normandii; kdy se sejdou ve Stalingradu? V Normandii padly přes tři tisíce amerických vojáků, jen ve Stalingradu během “poměrně těžké bitvy” bylo zabito na půl milionu Rudoarmějců, kteří na rozdíl od amerických vojáků zatraceně dobře věděli, co je to několik let v bahně, mrazu, s prázdným žaludkem a smrtí neustále v patách; to vše prožít během několik let ve frontových  zákopech…

Pomník generála Pattona. jako živý,  aneb lákadlo pro nepřizpůsobivé sběrače rezavých kovů… FOTO: QAP.CZ

Kolik padlo vojáků Rudé armády, kteří byli na frontě od roku 1941 a přešli bitvy u Stalingradu, Kursku, Moskvy, Leningradu, Sokolova, Dukly, až po dobytí Berlína? Několik milionů… Stalingrad 450 tisíc zabitých, Kursk sto tisíc mrtvých, Leningrad 600 tisíc… Jen při osvobozování Československa jich padlo skoro 150 tisíc. A zatímco američtí vojáci, kteří přišli po “hrdinských” bojích o půl tisícovky svých druhů, jsou umytí a navonění šviháci v parádních uniformách, rozdávali čokoládu, žvýkačky, masové konzervy, cigarety a flirtovali s českými dívkami, které si poté mnoho těchto vojáků vzaly za muže, po tisících kilometrech v blátě zákopů, bez potravin a hygieny špinavý, nemocní a nevzhlední Rusové byli všem jen odpudiví. Kromě přeživších vězňů Osvětimi… Několik let bez žen je přinutilo ke znásilňování…Byla Rudá armáda jedinou armádou znásilňovatelkou a zlodějkou ve 2. světové válce…?

Přišla zrůdná katarze;  2. a 97. Infantry Divisions a 16. Armored Division se vydaly směrem na Plzeň. V ulicích Plzně se americké tanky objevily 6. května 1945 kolem 8. hodiny ranní vítány nadšenými obyvateli Plzně. Jak to popsal plzeňský pamětník J. GROUŠL? „Němečtí starostové Wild a Sturm byli zajištěni našimi vlastenci, aby 6. 5. 1945 v 9 hodin ráno vstoupil do Plzně americký vojenský oddíl »B« 16. pancéřové divize pod velením plukovníka Nobleho. Ten měl nařízeno zastavit se na předměstí Plzně, ale vida příležitost, rozkázal svému oddílu, aby obsadil Plzeň. (Archiv JNV Plzeň, -7-1. plk. Noble). Revoluční národní výbor v Plzni zveřejnil 6. 5. 1945 výzvu »Na pomoc bojující Praze«. Občané Plzně na výzvu reagovali bleskově. Velení USA bylo z české strany požádáno o zapůjčení automobilů pro přepravu dobrovolníků do Prahy a také o některé zbraně. Velení americké armády nejenže takovou žádost odmítlo, ale odjezd dobrovolníků na pomoc Praze zakázalo.

Bombardování Prahy…

Po příchodu vojenských jednotek USA do Plzně zrušilo jejich velení Revoluční národní výbor v Plzni, jejíž občané velmi tvrdě tento čin kritizovali a neuznali jej. Američané museli nakonec ustoupit, ale jejich počínání se nezměnilo. Všimněme si některých kroků, které americké vojenské velení v Plzni nařídilo a realizovalo: – Jen americký velitel má právo určovat strukturu města Plzně. – Ulice musí být vyklizeny, obyvatelé mohou do ulic jen v rozsahu dvou hodin za den.

Bylo zakázáno vydávat a rozšiřovat české noviny a české informační letáky. – Američané plzeňským bojovníkům proti německému fašismu zabavili vysílačky, zbraně, fotoaparáty, a dokonce zabavili i zbraně československým důstojníkům a policistům. – Veškerá písemná povolení, žádosti, stížnosti… prostě veškeré písemnosti musely být napsány v českém i anglickém jazyce. – Americké velení neustále opakovalo a kontrolovalo své nařízení, že německým důstojníkům se nesmí nic stát, protože jsou pod americkou kontrolou. – Občané Plzně se mohli vzdalovat z města jen do vzdálenosti šesti kilometrů… Americké velení zakazovalo činnost Národních výborů jako orgánů nové lidové moci.

Plzeň po spojeneckém náletu USA dva týdny před koncem války.,..

Americké pojetí svobody prozrazoval také politický obsah vyhlášky amerického velitelství ve Strakonicích ze dne 9. 5. 1945 (č.j. 6684). Okresní hejtmani »budou provádět všechna nařízení amerického vojska a to do té doby, dokud nová česká vláda nebude uznána vládou USA…«. Přitom vláda ČSR byla v Košicích 5. 4. 1945 uznána všemi antifašistickými velmocemi a dalšími zeměmi. Americké bombardování Plzně… Tento nepřátelský akt nesmí být nikdy zapomenut. Tak to diktují fakta a historická pravda. Americkému velkokapitálu šlo hlavně o zničení významného centra naší ekonomiky – Škodových závodů v Plzni a v dané oblasti. Drážďany – nejzbytečnější smrtící nálety nejen 2. světové války…

Byl to cílený nepřátelský záměr proti nové osvobozené Československé republice, proti její vládě a proti strategické orientaci na SSSR v poválečném období. Američanům šlo o rozbití průmyslové a ekonomické základny ČSR.

Vnuk generála Pattona se v Plzni chlubí cizím peřím… Autor: DENÍK/V. L.eška

Pohled do policejního hlášení pod č.j. 400 pres./1945 bylo uváděno mj. toto: »Po obsazení Plzně americkou armádou vznikla řada nesnází, které se postupem času vyvinuly v problémy. Vojáci obsazují samovolně opuštěné byty bez ohledu na jejich zajištění, vnikají do nich i násilím… na otevřených táborech německého vojska v okolí Ejpovic naskýtá se týž obraz. Zde byly národnímu hospodářství způsobeny milionové škody, hlavně na motorových vozidlech, na kterých se přijela vzdát německá armáda, ustupující od Prahy. Američané velkou část vozidel zničili.

« A pokračuje se dále: – U Ejpovic Američané zničili velké zásoby prádla a potravin. – Za starou hrnčírnou v Plzni do obrovské jámy svážela americká nákladní auta velké zásoby potravin, konzerv, nábytku… to polévali benzínem a zapalovali… – V Chebu zničili Američané velké sklady látek, psacích strojů, radiopřijímačů, konzerv a automobilů… – V Kraslicích zničili vojáci USA sklady hudebních nástrojů. – Na zámku Pozorka u Kladrub bylo velké skladiště hlídáno československými hlídkami.

Američané hrozící zbraněmi naše hlídky vytlačili, skladiště polili benzínem a zapálili. – Z Aše bylo do Mnichova uneseno pět odborníků na výrobu technického porcelánu. – Z tachovského muzea zmizely cenné památky – olejomalby, staré zbraně vykládané stříbrem. S tím vším zmizel také major armády USA Hoower. – Ve Stodě se americké vojenské velitelství zmocnilo násilím 40 vagonů látek, zabavených Němcům, tyto zásoby Američané spálili. – Národní výbor v Chebu 14. 5. 1945 oznámil, že americké vojenské velitelství nařídilo odvézt 45 vagonů obilí do Německa… Fakta a některé údaje jsou použity z textů K. Bartošky a K. Pichlíka »Pokus o hospodářskou kolonizaci ČSR«, Praha 1969…

Oslavuje se jen osvobození Plzně americkou armádou, která vstoupila 6. 5. 1945 již do svobodné Plzně. Pro ni dojela spojka vyslaná Revolučním národním výborem v Plzni, který řídil květnové akce osvobození. Mlčí se o tom, že američtí vojáci při průjezdu městem stříleli do oken, kde byli již jásající občané, jež byli považování za Němce. Kolik lidí takto zabili nebo zranili? Nemluví se o následcích náletů spojeneckého letectva na důležité průmyslové závody, železniční uzly atd. v budoucí ČSR – 14 dní před osvobozením. A přitom i na Plzeňsku jsou hroby sovětských vojáků, partyzánů. Dnes jako by neexistovaly.

A tak v Plzni každý květen je k vidění autentický vojenský tábor 16. obrněné divize s největší dobovou technikou (tanky Sherman, Stuart, Hellcat) a ukázkami života vojáků v táboře; od rána autentická stavba tábora. Zahájení Slavností svobody Plzeň za účasti válečných veteránů, statické ukázky bojové a letecké techniky, prezentace vzdušných a pozemních sil AČR, vše vrcholí položení květin u památníku 16. obrněné divize a památníku československým vojákům bojujícím na západní frontě. Ne na východní. Položení květin u památníku 2. pěší divize, přelet armádních letounů….

Veteráni Rudé armády v Moskvě…. Snímek Břetislav Olšer

Inu, tak jako předloni, dnes, tak se i příští rok sejdeme v Plzni u památníku „Díky, Ameriko!“ Vlastně pro někoho mohla být tragédií i smrt jediného amerického vojáka… Byl přece součástí armády, co třikrát přinesla svobodu naší drahé vlasti – poprvé v roce 1918, podruhé v roce 1945 a potřetí v roce 1989… Tak to alespoň napsali jedny naše hodně čtené noviny… Ráno vstane, opáše se dynamitem a odpálí na pomníku Rudoarmějců…?

http://kosackuv.blog.cz/1405/pravda-o-spojeneckem-bombardovani-uzemi-csr-v-roce-1945

Války USA jsou jen byznys; Libye – nejúspěšnější africká země je dnes jen stát na papíře?

Šéf generálního štábu A. Antonov v Jaltě; spojenci, zničte dopravní uzly Berlína a Lipska

Reklama:
 1. 4 reakce na “US Army zamítla a zakázala zbraně i auta pro dobrovolníky na pomoc květnové Praze”

 2. Pane Olšer, nejste vy náhodou tak „trochu“ tendenčně zaujatý, či přímo jetý prudce doleva? Já si teda rád sem tam něco počtu z historie, ale tady je to jako kdybych se vrátil do doby zcela jiné nelidské totality. Fašismus i komunismus vzešly jeden z druhého a druhá sv.válka byla jen vyústěním vzájemného boje tohoto zla, z kterého nakonec zase jen těžili zločinci a prostý lid úpěl. A Bohužel, leckde úpí dál. Válka nikdy nikomu nic dobrého nepřinesla, možná by bylo pro vyváženost vašeho nesmiřitelného postoje k Američanům napsat taky něco o zločinech Sovětských osvoboditelů na mírumilovných občanech naší země!

  od Mira v Bře 30, 2018

 3. To je ale Komunisticka propaganda, s jakou jsem se nesetkala ani v Pekingu! Vyrostla jsem v CR a nyni plne chapu Vas vyraz: „Poturcenec horsi Turka“!

  od Lu San Chin v Čec 22, 2018

 4. Ano, pan Olšer je komunista, liberál, anarchista a filatelista. Napsal pravdu, která dnes je mnohým nepříjemná. Armáda USA je vším jen ne osvoboditel. Stačí její nedávná minulost Iráku a současnost v Afghanistánu.

  od Josef v Kvě 9, 2019

 1. 1 Trackback(s)

 2. Led 15, 2016: hampton bay fan

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *